Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

49 000 000 bubblormellan process och resultat Reflektioner och erfarenheter från regionalt projekt Kajsa Petersson, Pirjo Elovaara,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "49 000 000 bubblormellan process och resultat Reflektioner och erfarenheter från regionalt projekt Kajsa Petersson, Pirjo Elovaara,"— Presentationens avskrift:

1 49 000 000 bubblormellan process och resultat Reflektioner och erfarenheter från regionalt projekt Kajsa Petersson, kpt@bth.se Pirjo Elovaara, pel@bth.se

2

3 Vår situering BTH - ledande ideologi och bas – Triple helix – Mode 2 Vårt forskningsperspektiv : Aktionsforskning ”Action Research is understood as a scientific method for making research. It underlines the connection between understanding and change, between theory and practice, and an active co-operation between researchers and the participants in the production of new knowledge.” ( Aagard Nielsen, Svensson, 2006, s. 14)

4 Projekt som process Actor-Network-Theory Feministisk teknovetenskap

5 Inledande förhandling och första viktiga brottet (Syfte i projektansökan 090204) Det är genom samarbete mellan offentliga/publika aktörer, akademi och näringsliv som vi vill kunna synliggöra tjänster i sociala nätverk.. Därför kommer vi i projekt X-Ovation att synliggöra e- tjänster kända idag som bloggar, wikisar, twitter, jaiku, facebook etc, vilket förutsätter såväl attitydförändring som metodutveckling

6 Vi har för avsikt att sänka användartröskeln för att öka tillgängligheten till nya informationssamhällets relaterade tjänster. Syftet är att vi ska kunna visa upp innehåll och form för dessa tjänster, vilket kommer att gagna kommunikationsutveckling i form av berättelser, filmer, bilder, spel etc. samt nätverks- och kommunikationstjänster via mobil och webben.

7 …därför syftar projektet till att utveckla kunskap och kompetens kring e-tjänster genom såväl lokalt, regionalt, nationellt som internationellt samarbete i olika former av nätverk.

8 Inom ramen för detta projekt kommer inledningsvis kompetensutvecklingen, attitydförändring och metodutveckling i samarbete mellan företag, offentliga/publika aktörer och akademi att ha betydelse för företagsutveckling, företagens konkurrensförmåga och affärsutveckling samt nya anställningstillfällen.

9 Mål Projektansökan 090204 Att förändra attityder till användning av sociala nätverk i form av Facebook, bloggar, "wikisar", etc. inom offentlig förvaltning. Att utveckla 5 metoder för att synliggöra ”vardagsinnovationer”, d.v.s. flödet av frågeställningar och problemlösningar med fokus på kommunikation och distribution av information i sociala nätverk. Att utveckla 3 modeller och metoder för sammansättning av innovationsteam för beskrivning och design av e-tjänster.

10 Att utveckla begreppet Medborgarservice X.0 – Lokal service i samverkan. Att utveckla kunskap för nya sätt att finansiera och upphandla IT-applikationer för effektivare samhällstjänster i form av hela eller delar av e- tjänster (horisontella processer). Att bidra till utvecklingen av lokal och regional IT- strategi med fokus på sociala nätverk, kommunikation och distribution av information.

11 Att presentera underlag för forskningsprojekt, forsknings-, utvecklings- och innovationsmiljöer och strategier för forskningsrelaterade frågor inom fältet sociala nätverk och e-tjänster. Att etablera oss nationellt och internationellt genom aktivt deltagande i befintliga sociala nätverk och genom att skapa modeller för hur vi kan tillvarata och bidra med kunskap och kompetens i dessa nätverk.

12 Nu börjar nya förhandlingar & gränsdragningar Tolkningar av syfte och mål Förhandlingar om vad och hur Artefakter, t.ex. post-it, blädderblock, FB, foton, blogg, lego o.s.v som aktörer

13

14

15

16

17

18

19 Nytt brott = Folder

20 Nya vad och hur förhandlingar

21

22

23

24

25 Jag känner ett bra driv framåt! (21/5 2010) Massa konkreta grejor! (31/5 2010) Det flyter på! (31/5 2010)

26 Ytterligare ett brott = processhandbok

27 Kyliga friktioner

28 Halva möten går åt till att prata, vi kommer inget vart. Jag är en konkret människa, vill ha en rak väg att följa. (Projektledningsmöte 14/12 2009)

29 Om det inte händer något så drar vi oss ut ur projektet. (Projektledningsmöte 17/2 2011)

30 Allting handlar om kommunikation Vi har aldrig någonsin haft en plan. Projektet har blivit huvudsaken inte varför det finns (Styrgruppsmöte 10/3 2011)

31 Varför skall vi synliggöra teknikens roll i utvecklingen om tekniken själv inte får vara med och påverka? Vår arkitektur och infrastruktur i kommunen är inte placerad här av någon konstig utomstående kraft, de bygger på åratal av utveckling, kunskap och erfarenhet - de erbjuder möjligheter men också restriktioner. (E-post 12/4 2011)

32 Synliggöra krånglet

33 k Projektkartografi

34

35 Löpande utvärdering, 20 april 2011 Forskningstänket har ibland kommit i vägen och gjort vissa aktiviteter mer omständiga än nödvändigt. Det är det som syns som räknas.

36 Var står vi nu? Konsensus, konflikter & kritik Karlshamn.se agerar starkt och tar plats. På väg att ta över projektet Paus Krångel som är svårt att ta sig ur

37 Eftertankar Varför är vi med? Vad var och vad är forskarnas drivkraft? Hur tydliga har vi varit för oss själva och för de övriga deltagarna? Kritiskt tänkande?

38 Projektledare blev sjukskriven, handlingsutrymmet för ett kritiskt forskningsperspektiv krympte. Tillit, denna måste också förhandlas fram. Tilliten har minskat, inte ökat trots alla förhandlingar som varit.

39 Aktionsforskning kan upplevas som både farlig och opålitlig. De drömmar och löften vi bär med oss, är så vaga och svaga i jämförelse med de starka krafter som verkar i vadet.

40 Demolerar vi oss själva?


Ladda ner ppt "49 000 000 bubblormellan process och resultat Reflektioner och erfarenheter från regionalt projekt Kajsa Petersson, Pirjo Elovaara,"

Liknande presentationer


Google-annonser