Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Elevinflytande Se sitt eget lärande och få inflytande över det

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Elevinflytande Se sitt eget lärande och få inflytande över det"— Presentationens avskrift:

1 Elevinflytande Se sitt eget lärande och få inflytande över det
Medvetenhet om de olika målen Lära barn/elever att reflektera över sitt eget lärande Utveckla elevmedverkan till verklig elevmedverkan

2 Barn/elever i behov av särskilt stöd
Bli medveten om barn/elevers olika lärstilar Motivera stökiga, oroliga barn/elever som tappat gnistan Jämlikhet mellan pojkar och flickor

3 Arbetsformer Se möjligheter att pröva nya arbetssätt för att skapa lust i lärandet Elevaktivt arbete / olika arbetssätt Bli bättre på att möta eleverna utifrån deras erfarenheter med utgångspunkt i deras vardag

4 Helhetssyn Röd tråd F-9 Helhetstänkande mellan ämnena
Tydlig skolledarroll av stor vikt Gemensamma mål för hela skolan Samverkan kring det gemensamma uppdraget Helhetsperspektiv i lärandeprocessen

5 Samsyn Delge varandra erfarenheter
Skapa en gemensam skolkultur utifrån pedagogiska samtal Rektors betydelse för att skapa förutsättningar i form av tid Gemensam syn / bild kring hur barn/elever lär

6 Sammanfattning Elevinflytande Barn/elever i behov av särskilt stöd
Arbetsformer Helhetssyn Samsyn

7 SKOLLEDARENS ROLL AKTIVT LEDARSKAP inåt
Identifiera problem, se mönster Skapa gemensam vision Organisera mötesplatser

8 SKOLLEDARENS ROLL KOMMUNIKATION utåt Politiker Fackliga företrädare
Skolchefen

9 SKOLLEDARENS ROLL sammanfattning
AKTIVT LEDARSKAP inåt KOMMUNIKATION utåt

10 Efterlysning SÖKES: Skolledare som deltog i nätverksträff -03
Lärare som deltog i nätverksträff-03 Villiga att delta i intervju som tar ca.45 min Skriv namn+befattning på en lapp och lämna till Margareta


Ladda ner ppt "Elevinflytande Se sitt eget lärande och få inflytande över det"

Liknande presentationer


Google-annonser