Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Bildregistrering Ämnesbeskrivning av bilder. Formell beskrivning: AACR2/KRS, MARC, TGM II, Betz... Tillämpningsbara verktyg finns Ämnesbeskrivning: AAT,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Bildregistrering Ämnesbeskrivning av bilder. Formell beskrivning: AACR2/KRS, MARC, TGM II, Betz... Tillämpningsbara verktyg finns Ämnesbeskrivning: AAT,"— Presentationens avskrift:

1 Bildregistrering Ämnesbeskrivning av bilder

2 Formell beskrivning: AACR2/KRS, MARC, TGM II, Betz... Tillämpningsbara verktyg finns Ämnesbeskrivning: AAT, TGM I, SAB, SAO... Vissa verktyg finns, men långt mer subjektiv tillämpningsprocess

3 Formell beskrivning: Kapitel 8 i AACR2/KRS är utformat för ljud- och bildmaterial –Används ofta tillsammans med supplementet Graphic Materials (Betz) I MARC-formatet finns fält särskilt avpassade för bildbeskrivning

4 Ämnesbeskrivning: Två inriktningar Automatisk indexering – Content based image retrieval Traditionell (manuell) indexering – Concept based image retrieval

5 Ämnesbeskrivning: traditionell Hur kan bilders ämne och mening bäst beskrivas? Svårigheterna är bland annat att: Information ofta saknas – tolkningsfråga Det sker en överföring från bild- till skriftspråk Verktyg saknas i stort Bilder är mångtydiga och subjektiva Det finns mindre erfarenhet Concept based image retrieval – traditionell ämnesbeskrivning

6 Metoder och verktyg: Barthes (semiotiken) Panofsky (konstvetenskapen) Shatford, Enser (bibliotek) Ämnesbeskrivning: traditionell

7 Pre-ikonografisk nivå, primär nivå Beskrivning av bildens enkla objekt. Ikonografisk, sekundär nivå Identifikation av motiv, händelser, platser. Ikonologisk, inre nivå Tolkning av djupare betydelse och symboliska värden. Bildens egentliga betydelse, och syntes av samtliga nivåer. P a n o f s k y s n i v å e r

8 Shatfords underuppdelning av Panofskys två första nivåer About – vad verket är OM (aboutness), berättande, tematisk eller symbolisk innebörd. Of – vad verket är AV (ofness), det objektiva och sakliga. Specifikt och generiskt Ämnesbeskrivning: traditionell

9 Kombination av Panofsky, Shatford, Enser, och Ranganathan i en fasettmatris för ämnesbestämning av bilder Ämnesbeskrivning: traditionell

10 Vad och hur mycket ska indexeras? Indexeringsdjup (val av tesaurus) Rule of Specificity Samlingen och dess användares kunskaper och behov avgörande. Ämnesbeskrivning: traditionell


Ladda ner ppt "Bildregistrering Ämnesbeskrivning av bilder. Formell beskrivning: AACR2/KRS, MARC, TGM II, Betz... Tillämpningsbara verktyg finns Ämnesbeskrivning: AAT,"

Liknande presentationer


Google-annonser