Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Empirismen 1600-talet. En ny tid Avståndstagandet från skolastiken Ord och ting Nya sätt att söka kunskap: - rationalism - empirism.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Empirismen 1600-talet. En ny tid Avståndstagandet från skolastiken Ord och ting Nya sätt att söka kunskap: - rationalism - empirism."— Presentationens avskrift:

1 Empirismen 1600-talet

2 En ny tid Avståndstagandet från skolastiken Ord och ting Nya sätt att söka kunskap: - rationalism - empirism

3 Francis Bacon Kritisk av skolastiken m m En ny metod: induktion Observation

4 Fördomar Stammens fördomar Grottans fördomar Torgets fördomar Teaterns fördomar

5 Thomas Hobbes Materialist Geometrin: modellvetenskap Filosofin: orsaksförklaring genom rationell-deduktiva slutledningar Matematiken: prototypen för filosofiskt vetande (jf Bacon) Att studera kropparna och deras rörelse: filosofins föremål

6 John Locke (1632-1704) An Essay Concerning Human Understanding (1690) Polemik mot de ”medfödda idéerna” (jf rationalisterna) ”Tabula rasa” (”oskrivet blad”) Förvärvandet av kunskaper: från det individuella och konkreta till det abstrakta och allmänna ”Intet finns i intellektet som icke förut varit i sinnena.”

7 Lockes kunskapsteori Erfarenheten—kunskapens källa Yttre erfarenheten: sensation Inre erfarenhet: reflexion Kropparnas egenskaper: - objektiva (primära): soliditet, utsträckning, form, rörelse - subjektiva (sekundära): färger, ljud, lukt, smak Fysikens uppgift: att reducera kvalitativa förhållanden till kvantitativa

8 Idéer Enkla intryck (”ideas”) Intellektet  komplexa föreställningar Reduktionsproblematiken - kunskap: summan av sinnesintryck?

9 Kunskap Intuitiv (att se omedelbart idéernas identitet eller olikhet) Demonstrativ (inkl sannolikhetsbeviset betydelse) Sinnlig (paradox?)


Ladda ner ppt "Empirismen 1600-talet. En ny tid Avståndstagandet från skolastiken Ord och ting Nya sätt att söka kunskap: - rationalism - empirism."

Liknande presentationer


Google-annonser