Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Www.kb.se TGM II projektet 23.10.2007 Olika samlingar – ett gemensamt sökverktyg. TGM II för ABM Pia Leth och Ingrid Berg Kungl. biblioteket.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Www.kb.se TGM II projektet 23.10.2007 Olika samlingar – ett gemensamt sökverktyg. TGM II för ABM Pia Leth och Ingrid Berg Kungl. biblioteket."— Presentationens avskrift:

1 TGM II projektet Olika samlingar – ett gemensamt sökverktyg. TGM II för ABM Pia Leth och Ingrid Berg Kungl. biblioteket

2 TGM II projektet Tendenser inom det bibliografiska området Pia Leth Vår utgångspunkt är bibliotekens samlingar eftersom det är dem vi känner till men vi tror att det ändå är möjligt att använda dessa genre- och formämnesord på andra institutioner. Men vi beklagar verkligen att det blir lite ensidigt. För oss alla ser vår verklighet så annorlunda ut idag jämfört med bara för ett par år sedan. Nätet och framförallt Google har revolutionerat människors vardag och behovet av att hitta information snabbt och enkelt. Det ska gå lätt att söka – gärna en enda sökruta som i Google. Men är det samma sak som att man ska skrota alla intellektuella insatser och göra all indexering maskinell? Nej det är egentligen tvärtom! Det är bibliotekens styrka att man faktiskt håller koll på sökingångarna – att Jean Arp och Hans Arp är samma person till exempel. I Google får man helt olika träffar på Hans Arp och Jean Arp. Vergilius ger mycket färre träffar än den engelska namnformen Virgil och hur ska användare veta att de faktiskt inte får fram viktiga verk om de bara söker på den svenska namnformen.

3 TGM II projektet Idag när alla institutioner digitaliserar för fulla muggar blir det extra viktigt med bra sökingångar till det digitaliserade materialet. Det är läge för samarbete och samsökning.

4 TGM II projektet Sammanfattning av viktiga trender inom det bibliografiska området Ute i stora världen ser man tydliga trender - med stora världen menas här bibliotekens årliga konferenser, International Federation of Library Aassociations and institutions, IFLA och American Library Association ALA.

5 TGM II projektet Upptäcka Upptäcka det ska inte bara gå att hitta det man söker utan man ska komma vidare och få tag i mycket mer runt omkring.

6 TGM II projektet Samkataloger var ett tema i flera anföranden. Man pratar om nationella samkataloger och internationella samkataloger.

7 TGM II projektet Integrera alla samlingar under samma hatt Alla samlingar måste integreras i samkatalogen, musik, bilder med mera.

8 TGM II projektet Samlingsposter Samlingsposter För biblioteken är detta nytt men för arkiv en självklarhet. Här behöver vi få ta del av erfarenheter. Mycket av det material som finns på biblioteken och andra institutioner i form av efemärt material lämpar sig utmärkt för att göra samlingsposter, som man kan lägga genreämnesord på.

9 TGM II projektet Genre/form Genrer är viktiga och blir alltmer viktiga. Relativt nytt inom biblioteksvärlden. Kanske för att de är ett så bra sätt att gruppera träffar i en katalog – man får en överskådlighet genom att genrer angetts. En annan intressant sak med genre och form är att de är så svåra att skilja åt. Och nu har man på flera håll helt sonika slagit ihop dem. så är det i TGM till exempel.

10 TGM II projektet Auktoritetsarbete Att auktoritetsarbetet är viktigt blir alltmer tydligt. I Storbritannien tänker man sig ett samarbete kring bibliotekens auktoritetskontroll av namnformer med forskarsamhället och förlagen. I Tyskland har nationalbiblioteket inlett ett samarbete med den tyska Wikipedia rörande Nationalbibliotekets auktoritetsposter. Barbara Tillett och Corey Harper har skrivit om Semantic web and authority control och det arbetet presenterades på IFLA. Auktoritetsposterna med sina kontrollerade namnformer och hänvisningar från andra former kan vara till nytta för den semantiska webben menade man.

11 TGM II projektet Wiki, taggning och folksonomier Wikifunktion i bibliotekskatalogerna var en stor fråga som var uppe i flera föredrag. Wiki betyder att besökarna, låntagarna själva kan bidra. Alla kan hjälpas åt att skriva och berika katalogposterna. Initiativet har inte kommit från bibliotek utan från andra håll, Amazon till exempel. Ett exempel är Flickr, där folk "taggar" bilderna med lämpliga sökord. En annan sajt som ofta nämns är del.icio.us. Folk kan själva med egna ord beskriva bilder eller vad de nu vill på webben. Varför det är bra med taggning, jo det berikar, är billigt och demokratiskt

12 TGM II projektet Fritt taggande plus kontrollerade listor Folksonomies taggning + kontrollerade listor ses som en bra lösningen. Genom att bibliotekens användare själva kan tagga, lägga till sökord och annan information men får stöd av orden i en kontrollerad lista blir resultatet bättre.

13 TGM II projektet När webben växer lavinartat och bibliotek och andra institutioner inte hinner med att indexera allt hoppas man på att andra ska bidra. Om folk verkligen kommer att tagga i den utsträckning som behövs vet man inte än eftersom ingen utvärdering har gjorts än.

14 TGM II projektet Till sist två bra exempel på spännande projekt där ABM-institutioner samarbetar och ger tillgång till fantastiska samlingar med många bra sökingångar och ämnesord och medverkan från besökarna.

15 TGM II projektet Picture Australia Picture Australia samarbetsprojekt mellan många institutioner i Australien: Nu arbetar man med ett liknande projekt People Australia

16 TGM II projektet

17 TGM II projektet

18 TGM II projektet American Memory American Memory som finns på Library of Congress är ett annat exempel där samlingar från många institutioner ingår:

19 TGM II projektet American memory som finns på Library of Congress är ett annat exempel där samlingar från många institutioner ingår:

20 TGM II projektet

21 TGM II projektet SUBJECTS Horse teams--North Dakota--Lankin Sleds & sleighs--North Dakota--Lankin Families--North Dakota--Lankin Streets--North Dakota--Lankin Snow--North Dakota--Lankin Winter--North Dakota--Lankin Telephone lines--North Dakota--Lankin Photographic prints--Hand-colored. Horse teams--North Dakota--Lankin Sleds & sleighs--North Dakota--Lankin Families--North Dakota--Lankin Streets--North Dakota--Lankin Snow--North Dakota--Lankin Winter--North Dakota--Lankin Telephone lines--North Dakota--Lankin Photographic prints--Hand-colored. MEDIUM 1 photographic print : b&w ; 8 x 10 in. 1 photographic print : hand-colored ; 8 x 10 in

22 TGM II projektet Svenska ämnesord och TGM II Ingrid Berg

23 TGM II projektet

24 TGM II projektet CCO Kontrollerad vokabulär Utgå från befintliga system och anpassa till egna behov

25 TGM II projektet Vad är en kontrollerad vokabulär? En medveten organisation av ord och fraser som används för att beskriva något och för att återvinna innehåll genom sökning eller browsing

26 TGM II projektet Varför ska man ha en kontrollerad vokabulär? Termerna kontrollerade och godkända enligt föreskrivna regler Möjliggör en konsekvent registrering av katalogisatörer Möjliggör för användare att på ett effektivt sätt kunna återvinna vad som finns i katalogen av/om en viss person eller institution eller vad som finns inom ett visst ämne

27 TGM II projektet Fria icke-kontrollerade termer Beskrivningen kan inte göras konsekvent - en katalogisatör vet inte vilka termer andra katalogisatörer har använt för samma typ av verk Användaren kan inte veta vilka termer som använts för att beskriva ett verk utan får gissa och pröva sig fram Fria kommentarer kan vara bra eftersom det kan bidra till utökade sökmöjligheter

28 TGM II projektet SKAPA BIBLIOGRAFISKA POSTER FORMULERA SÖKINGÅNGAR REGISTRERA SÖKINGÅNGAR BIBLIOGRAFISKA FILER AUKTORITETS- FILER

29 TGM II projektet Katalogens funktioner Hitta Identifiera Välja Få tag i Navigera Upptäcka

30 TGM II projektet Tesaurer Kontrollerad ordlista med de semantiska relationerna mellan termerna angivna En tesaurus är ofta hierarkiskt ordnad och omfattar i regel ett ämnesområde men kan även täcka alla ämnesområden

31 TGM II projektet Tesaurer forts. Ekvivalenta relationer T.ex. relationer mellan synonymer där en term anges som föredragen term Hierarkiska relationer T.ex. relationer mellan vidare och snävare termer Associativa relationer Begrepp som är nära förknippade med varandra men som inte är synonyma

32 TGM II projektet

33 TGM II projektet

34 TGM II projektet

35 TGM II projektet

36 TGM II projektet IFLA:s/LCSH:s grundläggande principer Användarnas behov (User needs) Aktuella termer (Current usage) Litteraturbaserat (Literary warrant) Ett ämnesord per ämne (Uniform heading) Ett ämne per ämnesord (Unique heading)

37 TGM II projektet IFLA:s/LCSH:s principer forts. Specifik och direkt ingång (Specific and direct entry) Stabilitet (Stability) Konsekvens (Consistency)

38 TGM II projektet Bakgrund till Svenska ämnesord 1. KB lång tradition av ämnesord 2. Efterfrågan från andra bibliotek 3. Ingen samordning i LIBRIS 4. Eget system eller anknyta till något internationellt system?

39 TGM II projektet

40 TGM II projektet

41 TGM II projektet

42 TGM II projektet

43 TGM II projektet

44 TGM II projektet

45 TGM II projektet

46 TGM II projektet

47 TGM II projektet

48 TGM II projektet Svenska ämnesord Allmänna ämnesord t. ex. saker, handlingar, egenskaper, händelser, platser, filosofiska och allegoriska begrepp Egennamn på personer, institutioner, titlar saknas Form/genretermer endast för textdokument

49 TGM II projektet Thesaurus for Graphic Materials (TGM) Thesaurus for graphic materials I : subject terms (TGM I) Ämnesord för själva ämnesbeskrivningarna - motiven Thesaurus for graphic materials II : genre and physical characteristic terms (TGM II) Ämnesord för fysisk form och genrer

50 TGM II projektet TGM forts. Tesaurus lämplig att använda för stora allmänna bildsamlingar, som finns på bibliotek, arkiv och museer. Utarbetad av Library of Congress Ingen uttömmande lista. Termerna har sin grund i de bildsamlingar som är beskrivna med denna lista Riktlinjer för hur man ska indexera bilder Kan lägga till svenska termer vid behov, t.ex. Beredskapsaffischer

51 TGM II projektet TGM forts. Val och utformning av termer och indexeringsanvisningar överensstämmer med principerna i andra tesaurer t.ex. för när termerna är i singularis eller pluralis, graden av specificitet, dubbelindexering, överordnad och underordnad term på samma post etc.

52 TGM II projektet Bildindexering. Frågor: Vad? Vem? Var? När? Varför? Vad föreställer bilden? Vad handlar den om - bakomliggande avsikt ”Of” och ”About”

53 TGM II projektet TGM forts. Innehåller bilden bra information om detta ämne? Skulle en forskare uppskatta att få tag i denna bild? Finns det andra bilder som bättre presenterar ämnet? Fritextkommentarer

54 TGM II projektet Bildindexering forts. Varje institution måste skapa en policy för hur katalogiseringen ska utföras, t.ex. vilken ambitionsnivå man ska ha när det gäller hur utförliga ämnesbeskrivningarna ska vara Specificitet och katalogiseringsdjup Specialisternas behov/icke-specialisternas behov Bevarandeaspekten

55 TGM II projektet

56 TGM II projektet TGM forts. Många termer samma som i andra tesaurer, t.ex. Library of Congress Subject Headings och Art & Architecture Andra termer speciella för TGM. Kan bara användas för beskrivning av bildmotiv

57 TGM II projektet Document signings

58 TGM II projektet Kungl. biblioteket Svenska ämnesord TGM II + riktlinjer för indexering av bilder

59 TGM II projektet

60 TGM II projektet

61 TGM II projektet

62 TGM II projektet Gemensamma resurser för ABM-sektorn? Fritt tillgängliga Det finns en redaktion Fungerande underhåll Möjlighet att påverka Enkelt att föreslå egna termer Kan samma termer användas på olika institutioner?


Ladda ner ppt "Www.kb.se TGM II projektet 23.10.2007 Olika samlingar – ett gemensamt sökverktyg. TGM II för ABM Pia Leth och Ingrid Berg Kungl. biblioteket."

Liknande presentationer


Google-annonser