Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Www.kb.se TGM II projektet 23.10.2007 Olika samlingar – ett gemensamt sökverktyg. TGM II för ABM Pia Leth och Ingrid Berg Kungl. biblioteket.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Www.kb.se TGM II projektet 23.10.2007 Olika samlingar – ett gemensamt sökverktyg. TGM II för ABM Pia Leth och Ingrid Berg Kungl. biblioteket."— Presentationens avskrift:

1 www.kb.se TGM II projektet 23.10.2007 Olika samlingar – ett gemensamt sökverktyg. TGM II för ABM Pia Leth och Ingrid Berg Kungl. biblioteket

2 www.kb.se TGM II projektet 23.10.2007 Tendenser inom det bibliografiska området Pia Leth Vår utgångspunkt är bibliotekens samlingar eftersom det är dem vi känner till men vi tror att det ändå är möjligt att använda dessa genre- och formämnesord på andra institutioner. Men vi beklagar verkligen att det blir lite ensidigt. För oss alla ser vår verklighet så annorlunda ut idag jämfört med bara för ett par år sedan. Nätet och framförallt Google har revolutionerat människors vardag och behovet av att hitta information snabbt och enkelt. Det ska gå lätt att söka – gärna en enda sökruta som i Google. Men är det samma sak som att man ska skrota alla intellektuella insatser och göra all indexering maskinell? Nej det är egentligen tvärtom! Det är bibliotekens styrka att man faktiskt håller koll på sökingångarna – att Jean Arp och Hans Arp är samma person till exempel. I Google får man helt olika träffar på Hans Arp och Jean Arp. Vergilius ger mycket färre träffar än den engelska namnformen Virgil och hur ska användare veta att de faktiskt inte får fram viktiga verk om de bara söker på den svenska namnformen.

3 www.kb.se TGM II projektet 23.10.2007 Idag när alla institutioner digitaliserar för fulla muggar blir det extra viktigt med bra sökingångar till det digitaliserade materialet. Det är läge för samarbete och samsökning.

4 www.kb.se TGM II projektet 23.10.2007 Sammanfattning av viktiga trender inom det bibliografiska området Ute i stora världen ser man tydliga trender - med stora världen menas här bibliotekens årliga konferenser, International Federation of Library Aassociations and institutions, IFLA och American Library Association ALA.

5 www.kb.se TGM II projektet 23.10.2007 Upptäcka Upptäcka det ska inte bara gå att hitta det man söker utan man ska komma vidare och få tag i mycket mer runt omkring.

6 www.kb.se TGM II projektet 23.10.2007 Samkataloger var ett tema i flera anföranden. Man pratar om nationella samkataloger och internationella samkataloger.

7 www.kb.se TGM II projektet 23.10.2007 Integrera alla samlingar under samma hatt Alla samlingar måste integreras i samkatalogen, musik, bilder med mera.

8 www.kb.se TGM II projektet 23.10.2007 Samlingsposter Samlingsposter För biblioteken är detta nytt men för arkiv en självklarhet. Här behöver vi få ta del av erfarenheter. Mycket av det material som finns på biblioteken och andra institutioner i form av efemärt material lämpar sig utmärkt för att göra samlingsposter, som man kan lägga genreämnesord på.

9 www.kb.se TGM II projektet 23.10.2007 Genre/form Genrer är viktiga och blir alltmer viktiga. Relativt nytt inom biblioteksvärlden. Kanske för att de är ett så bra sätt att gruppera träffar i en katalog – man får en överskådlighet genom att genrer angetts. En annan intressant sak med genre och form är att de är så svåra att skilja åt. Och nu har man på flera håll helt sonika slagit ihop dem. så är det i TGM till exempel.

10 www.kb.se TGM II projektet 23.10.2007 Auktoritetsarbete Att auktoritetsarbetet är viktigt blir alltmer tydligt. I Storbritannien tänker man sig ett samarbete kring bibliotekens auktoritetskontroll av namnformer med forskarsamhället och förlagen. I Tyskland har nationalbiblioteket inlett ett samarbete med den tyska Wikipedia rörande Nationalbibliotekets auktoritetsposter. Barbara Tillett och Corey Harper har skrivit om Semantic web and authority control och det arbetet presenterades på IFLA. Auktoritetsposterna med sina kontrollerade namnformer och hänvisningar från andra former kan vara till nytta för den semantiska webben menade man.

11 www.kb.se TGM II projektet 23.10.2007 Wiki, taggning och folksonomier Wikifunktion i bibliotekskatalogerna var en stor fråga som var uppe i flera föredrag. Wiki betyder att besökarna, låntagarna själva kan bidra. Alla kan hjälpas åt att skriva och berika katalogposterna. Initiativet har inte kommit från bibliotek utan från andra håll, Amazon till exempel. Ett exempel är Flickr, där folk "taggar" bilderna med lämpliga sökord. En annan sajt som ofta nämns är del.icio.us. Folk kan själva med egna ord beskriva bilder eller vad de nu vill på webben. Varför det är bra med taggning, jo det berikar, är billigt och demokratiskt

12 www.kb.se TGM II projektet 23.10.2007 Fritt taggande plus kontrollerade listor Folksonomies taggning + kontrollerade listor ses som en bra lösningen. Genom att bibliotekens användare själva kan tagga, lägga till sökord och annan information men får stöd av orden i en kontrollerad lista blir resultatet bättre.

13 www.kb.se TGM II projektet 23.10.2007 När webben växer lavinartat och bibliotek och andra institutioner inte hinner med att indexera allt hoppas man på att andra ska bidra. Om folk verkligen kommer att tagga i den utsträckning som behövs vet man inte än eftersom ingen utvärdering har gjorts än.

14 www.kb.se TGM II projektet 23.10.2007 Till sist två bra exempel på spännande projekt där ABM-institutioner samarbetar och ger tillgång till fantastiska samlingar med många bra sökingångar och ämnesord och medverkan från besökarna.

15 www.kb.se TGM II projektet 23.10.2007 Picture Australia Picture Australia samarbetsprojekt mellan många institutioner i Australien: http://www.pictureaustralia.org/ Nu arbetar man med ett liknande projekt People Australia

16 www.kb.se TGM II projektet 23.10.2007

17 www.kb.se TGM II projektet 23.10.2007

18 www.kb.se TGM II projektet 23.10.2007 American Memory American Memory som finns på Library of Congress är ett annat exempel där samlingar från många institutioner ingår: http://memory.loc.gov/ammem/index.html

19 www.kb.se TGM II projektet 23.10.2007 American memory som finns på Library of Congress är ett annat exempel där samlingar från många institutioner ingår: http://memory.loc.gov/ammem/index.html

20 www.kb.se TGM II projektet 23.10.2007

21 www.kb.se TGM II projektet 23.10.2007 SUBJECTS Horse teams--North Dakota--Lankin-- 1900-1909. Sleds & sleighs--North Dakota--Lankin-- 1900-1909. Families--North Dakota--Lankin--1900- 1909. Streets--North Dakota--Lankin--1900- 1909. Snow--North Dakota--Lankin--1900-1909. Winter--North Dakota--Lankin--1900-1909. Telephone lines--North Dakota--Lankin-- 1900-1909. Photographic prints--Hand-colored. Horse teams--North Dakota--Lankin-- 1900-1909. Sleds & sleighs--North Dakota--Lankin-- 1900-1909. Families--North Dakota--Lankin--1900- 1909. Streets--North Dakota--Lankin--1900- 1909. Snow--North Dakota--Lankin--1900-1909. Winter--North Dakota--Lankin--1900-1909. Telephone lines--North Dakota--Lankin-- 1900-1909. Photographic prints--Hand-colored. MEDIUM 1 photographic print : b&w ; 8 x 10 in. 1 photographic print : hand-colored ; 8 x 10 in

22 www.kb.se TGM II projektet 23.10.2007 Svenska ämnesord och TGM II Ingrid Berg 20071023

23 www.kb.se TGM II projektet 23.10.2007

24 www.kb.se TGM II projektet 23.10.2007 CCO Kontrollerad vokabulär Utgå från befintliga system och anpassa till egna behov

25 www.kb.se TGM II projektet 23.10.2007 Vad är en kontrollerad vokabulär? En medveten organisation av ord och fraser som används för att beskriva något och för att återvinna innehåll genom sökning eller browsing

26 www.kb.se TGM II projektet 23.10.2007 Varför ska man ha en kontrollerad vokabulär? Termerna kontrollerade och godkända enligt föreskrivna regler Möjliggör en konsekvent registrering av katalogisatörer Möjliggör för användare att på ett effektivt sätt kunna återvinna vad som finns i katalogen av/om en viss person eller institution eller vad som finns inom ett visst ämne

27 www.kb.se TGM II projektet 23.10.2007 Fria icke-kontrollerade termer Beskrivningen kan inte göras konsekvent - en katalogisatör vet inte vilka termer andra katalogisatörer har använt för samma typ av verk Användaren kan inte veta vilka termer som använts för att beskriva ett verk utan får gissa och pröva sig fram Fria kommentarer kan vara bra eftersom det kan bidra till utökade sökmöjligheter

28 www.kb.se TGM II projektet 23.10.2007 SKAPA BIBLIOGRAFISKA POSTER FORMULERA SÖKINGÅNGAR REGISTRERA SÖKINGÅNGAR BIBLIOGRAFISKA FILER AUKTORITETS- FILER

29 www.kb.se TGM II projektet 23.10.2007 Katalogens funktioner Hitta Identifiera Välja Få tag i Navigera Upptäcka

30 www.kb.se TGM II projektet 23.10.2007 Tesaurer Kontrollerad ordlista med de semantiska relationerna mellan termerna angivna En tesaurus är ofta hierarkiskt ordnad och omfattar i regel ett ämnesområde men kan även täcka alla ämnesområden

31 www.kb.se TGM II projektet 23.10.2007 Tesaurer forts. Ekvivalenta relationer T.ex. relationer mellan synonymer där en term anges som föredragen term Hierarkiska relationer T.ex. relationer mellan vidare och snävare termer Associativa relationer Begrepp som är nära förknippade med varandra men som inte är synonyma

32 www.kb.se TGM II projektet 23.10.2007

33 www.kb.se TGM II projektet 23.10.2007

34 www.kb.se TGM II projektet 23.10.2007

35 www.kb.se TGM II projektet 23.10.2007

36 www.kb.se TGM II projektet 23.10.2007 IFLA:s/LCSH:s grundläggande principer Användarnas behov (User needs) Aktuella termer (Current usage) Litteraturbaserat (Literary warrant) Ett ämnesord per ämne (Uniform heading) Ett ämne per ämnesord (Unique heading)

37 www.kb.se TGM II projektet 23.10.2007 IFLA:s/LCSH:s principer forts. Specifik och direkt ingång (Specific and direct entry) Stabilitet (Stability) Konsekvens (Consistency)

38 www.kb.se TGM II projektet 23.10.2007 Bakgrund till Svenska ämnesord 1. KB lång tradition av ämnesord 2. Efterfrågan från andra bibliotek 3. Ingen samordning i LIBRIS 4. Eget system eller anknyta till något internationellt system?

39 www.kb.se TGM II projektet 23.10.2007

40 www.kb.se TGM II projektet 23.10.2007

41 www.kb.se TGM II projektet 23.10.2007

42 www.kb.se TGM II projektet 23.10.2007

43 www.kb.se TGM II projektet 23.10.2007

44 www.kb.se TGM II projektet 23.10.2007

45 www.kb.se TGM II projektet 23.10.2007

46 www.kb.se TGM II projektet 23.10.2007

47 www.kb.se TGM II projektet 23.10.2007

48 www.kb.se TGM II projektet 23.10.2007 Svenska ämnesord Allmänna ämnesord t. ex. saker, handlingar, egenskaper, händelser, platser, filosofiska och allegoriska begrepp Egennamn på personer, institutioner, titlar saknas Form/genretermer endast för textdokument

49 www.kb.se TGM II projektet 23.10.2007 Thesaurus for Graphic Materials (TGM) Thesaurus for graphic materials I : subject terms (TGM I) Ämnesord för själva ämnesbeskrivningarna - motiven Thesaurus for graphic materials II : genre and physical characteristic terms (TGM II) Ämnesord för fysisk form och genrer

50 www.kb.se TGM II projektet 23.10.2007 TGM forts. Tesaurus lämplig att använda för stora allmänna bildsamlingar, som finns på bibliotek, arkiv och museer. Utarbetad av Library of Congress Ingen uttömmande lista. Termerna har sin grund i de bildsamlingar som är beskrivna med denna lista Riktlinjer för hur man ska indexera bilder Kan lägga till svenska termer vid behov, t.ex. Beredskapsaffischer

51 www.kb.se TGM II projektet 23.10.2007 TGM forts. Val och utformning av termer och indexeringsanvisningar överensstämmer med principerna i andra tesaurer t.ex. för när termerna är i singularis eller pluralis, graden av specificitet, dubbelindexering, överordnad och underordnad term på samma post etc.

52 www.kb.se TGM II projektet 23.10.2007 Bildindexering. Frågor: Vad? Vem? Var? När? Varför? Vad föreställer bilden? Vad handlar den om - bakomliggande avsikt ”Of” och ”About”

53 www.kb.se TGM II projektet 23.10.2007 TGM forts. Innehåller bilden bra information om detta ämne? Skulle en forskare uppskatta att få tag i denna bild? Finns det andra bilder som bättre presenterar ämnet? Fritextkommentarer

54 www.kb.se TGM II projektet 23.10.2007 Bildindexering forts. Varje institution måste skapa en policy för hur katalogiseringen ska utföras, t.ex. vilken ambitionsnivå man ska ha när det gäller hur utförliga ämnesbeskrivningarna ska vara Specificitet och katalogiseringsdjup Specialisternas behov/icke-specialisternas behov Bevarandeaspekten

55 www.kb.se TGM II projektet 23.10.2007

56 www.kb.se TGM II projektet 23.10.2007 TGM forts. Många termer samma som i andra tesaurer, t.ex. Library of Congress Subject Headings och Art & Architecture Andra termer speciella för TGM. Kan bara användas för beskrivning av bildmotiv

57 www.kb.se TGM II projektet 23.10.2007 Document signings

58 www.kb.se TGM II projektet 23.10.2007 Kungl. biblioteket Svenska ämnesord TGM II + riktlinjer för indexering av bilder

59 www.kb.se TGM II projektet 23.10.2007

60 www.kb.se TGM II projektet 23.10.2007

61 www.kb.se TGM II projektet 23.10.2007

62 www.kb.se TGM II projektet 23.10.2007 Gemensamma resurser för ABM-sektorn? Fritt tillgängliga Det finns en redaktion Fungerande underhåll Möjlighet att påverka Enkelt att föreslå egna termer Kan samma termer användas på olika institutioner?


Ladda ner ppt "Www.kb.se TGM II projektet 23.10.2007 Olika samlingar – ett gemensamt sökverktyg. TGM II för ABM Pia Leth och Ingrid Berg Kungl. biblioteket."

Liknande presentationer


Google-annonser