Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Indexering av en bild exempel. Detta är en bild av Beridna Högvakten i Stockholm. ( På bilden ses en parad med en militär.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Indexering av en bild exempel. Detta är en bild av Beridna Högvakten i Stockholm. ( På bilden ses en parad med en militär."— Presentationens avskrift:

1 Indexering av en bild exempel

2 Detta är en bild av Beridna Högvakten i Stockholm. ( http://www.beridnahogvakten.se/) På bilden ses en parad med en militär musikkår till häst, samt i förgrunden bilar på en gata. Därtill finns i bilden några byggnader och träd.

3 Då denna bild skall indexeras bör man bestämma sig för vad som är det huvudsakliga i bilden och välja indextermer som beskriver just det relevanta.

4 En person som söker bilder om träd i urban miljö kanske inte uppskattar att få fram denna i sammanhanget rätt irrelevanta bild.

5 Först börjar man med att genom att använda egna ord beskriva vad bilden innehåller. Det som är väldigt oväsentligt lämnas bort. Träden, trafikskylten och gatan är i detta fall ganska oviktiga. Hus eller byggnader Hästar Militärer Instrument Musikkår Parad Bilar Beridna Högvakten Stockholm

6 Efter detta är det dags att gå till en tesaurus, t.ex. Allärs, och jämföra sina egna termer med de godkända termerna i tesauren och försöka hitta de termer som bäst motsvarar de egna, fria termerna. Hus eller byggnader Hästar Militärer Instrument Musikkår Parad Bilar Beridna Högvakten Stockholm

7 Egna termerALLÄRS’ termer HästarHäst MilitärerMilitärer - personal InstrumentMusikinstrument MusikkårBlåsorkestrar ParadParader HusByggnader Bilar Beridna Högvakten- Stockholm- Vid jämförelsen återfanns motsvarigheter till alla termer utom de specifika Stockholm och Beridna Högvakten

8 Slutsatser •Nästan alla termer fanns i någon form i Allärs, endast musikkår byttes ut mot blåsorkestrar, och hus ersattes av byggnader, enligt de angivna relationerna. Instrument specificerades med förleden musik-. •Även om Beridna Högvakten och Stockholm ej fanns i Allärs, så är det tillåtet att använda dem som fria termer, eftersom det kan vara viktigt att ange vem bilden visar och var innehållet i bilden utspelar sig.

9 Denna bild kan då få indextermerna: Häst, militärer-personal, musikinstrument, blåsorkestrar, parader, byggnader, bilar, Beridna Högvakten, Stockholm

10 Observera •Detta var endast ett exempel på hur bilden kunde indexeras. Ofta räcker det med färre termer, och eftersom huvudsaken i denna bild varken var byggnaderna eller bilarna hade även dessa termer kunnat lämnas bort. •Lycka till med bildindexeringen!


Ladda ner ppt "Indexering av en bild exempel. Detta är en bild av Beridna Högvakten i Stockholm. ( På bilden ses en parad med en militär."

Liknande presentationer


Google-annonser