Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Pay no pay UE, tester 06-08-16 Pirjo Svedberg MMS.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Pay no pay UE, tester 06-08-16 Pirjo Svedberg MMS."— Presentationens avskrift:

1 Pay no pay UE, tester 06-08-16 Pirjo Svedberg MMS

2 Analyser  Följande analyser är en jämförelse mellan tittandet enligt dagens rekryterings- och viktmodell och den nya modell som diskuterats och som beskrivs i följande bilder (pay vs nonpay).  Dagens modell:  Mottagningssätt, mark eller multikanal  Utbildning, gymnasial eller eftergymnasial  Tittarkonsumtion, hög, mellan eller låg  Familjesammansättning, 1 personshushåll, 2 personshushåll och barnhushåll (barn upp till 19 år)  Testperiod: april 2006  Testerna i denna rapport innehåller jämförelser mellan dessa båda metoder, det som omnämns new, blå staplar och linjer, är Pay vs no pay baserat och det som heter old, röda staplar och linjer, är dagens data och metod.

3 Nytt föreslag på balansering av panelen  Vi rekryterar panelen efter pay vs nonpay för att få en balans av hushåll med få respektive många kanaler.  Vi rapporterar tittandet i total-TV universum och i multikanalsuniversum

4 Ny rekryteringsmatris Föreslagen Rekryteringsmatris Pay vs nonpay

5 Viktade målgrupper, individnivå ”Pay vs no pay”

6 Test 1: Genomsnittligt tittande på kanaler

7 Test 2: Share per kanal

8 Test 3: Genomsnittligt tittande dagtid kl 12-16

9 Test 4: Genomsnittligt tittande kväll kl 18-21

10 Test 5: jmf total-tv-tittandet

11 Test 6: jmf tittandet på kanaler 3+ i Total UE

12 Test 7: jmf tittandet på kanaler 3+ i Total UE

13 Test 8: jmf tittandet på kanaler 15-44 år i Total UE

14 Test 9: jmf tittandet på kanaler i 15-44 år i Total UE

15 Programrelaterade tester Testerna på programnivå visar på samma goda samstämmighet som bifogade analyser. Av alla program under en månad:  är det endast 14 program som ökar tittandet med en tiondels procent med den nya metoden.  5 programserier har tappar en tiondels procents tittande.  Övriga program har i princip samma resultat som tidigare. Samtliga program som ökat respektive minskat har en väldigt låg publik, spritt över samtliga kanaler. Vi har även studerat olika programtyper för att se om det finns någon systematik i tittandet på olika programkategorier i med de olika metoderna utan att finna något anmärkningsvärt. Likaså har vi studerat olika målgruppers tittande, även målgruppsrelaterade program, utan att finna någon metodisk skillnad mellan tittandet i de båda baserna.

16 Summering av testerna Testerna visar på väldigt god samstämmighet mellan de båda metoderna vad gäller tittandet i bifogade grafer. Noteras bör att det är mycket låga tittandenivåer i graferna som redovisar de mindre kanalernas, enstaka personers nya vikter ger de effekter som visas. Våra övriga tester på programnivå, programkategorinivå och övriga målgrupper visar på samma stabila resultat som bifogade analyser. MMS har gjort mycket tester, dock är samtliga inte bifogade då de visar på samma goda samstämmighet som redovisade grafer i denna översikt.

17 MMS rekommendation Efter alla de tester som genomfört kan vi på MMS rekommendera en övergång till den nya rekryteringsmatrisen. Vi rekommenderar att vi så snart det är möjligt genomför detta, förslagsvis den 1 september 2006. Dataformat och filformat kommer inte att påverkas av denna förändring.


Ladda ner ppt "Pay no pay UE, tester 06-08-16 Pirjo Svedberg MMS."

Liknande presentationer


Google-annonser