Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

2014-09-09 1 Processer som används för att skaffa och behålla lojalare kunder!

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "2014-09-09 1 Processer som används för att skaffa och behålla lojalare kunder!"— Presentationens avskrift:

1 2014-09-09 1 Processer som används för att skaffa och behålla lojalare kunder!

2 2014-09-09 Varför processorienterad marknadsföring och försäljning? Ger alla i organisationen ett gemensamt synsätt på hur de skall arbeta för att skaffa, behålla, utveckla och återvinna lönsamma kunder. Själva idén med processerna är att de ständigt skall förbättras. Det leder till att vi använder marknadsföringsbudgeten effektivare hela tiden. Dessutom är processer är också ett pedagogiskt väl fungerade sätt att beskriva orsak och verkan. Det gör att alla medarbetare tydligt ser sin och andras roll i marknadsföringsarbetet.

3 2014-09-09 Vilka fördelar ger processmetoden? +Grundar sig på empiri m a o utgår från företagets nuvarande kundflöden och inte från en teoretisk idealvärld. +Processerna är motorn i kommunikationen; skall se till att önskade flöden inträffar oftare och förhindra oönskade flöden +Fokuserar på processer som ger antingen omedelbara intäkter och/eller förlänger durationen. Leder till ökad livstidsintäkt. +Ser till att det är företaget som som tar initiativet till kundkontakterna. Marknadsföringen blir mera proaktiv och mindre reaktiv. +Säkerställer att medarbetarna gör också det som är viktigt och inte bara det som är bråttom. +Lätt att implementera då organisationen själv aktivt deltagit i skapande processerna.

4 2014-09-09 Hur går processarbetet till? 1. Identifiering av aktuella kundflödena; vilka är önskade vilka är oönskade. 2. Kvantifiera de olika kundflödena och se hur de påverkar CLV 3. Sorterar in kundmöten i följande grupper; basflöden 1. Skaffa 2. Behålla & Utveckla 3. Återvinna 4. Beskriv hur processerna kommer att påverka kundflödena; värdera insatserna i ”business case”. 5. Förbättra nuvarande processer genom att modifiera, lägga till alt ta bort delar och/eller hela processteg. 6. Välj ut de processer som du vill testa som piloter.

5 2014-09-09 Hur går processarbetet till? 6. Testa processerna på utvalda pilotmarknader. 7. Utvärdera hur processerna har fungerat 1. Tekniskt 2. Kommunikativt 3. Organisatoriskt 8. Modifiera pilotprocesserna med önskade förbättringar. 9. Implementera processerna i verksamheten.


Ladda ner ppt "2014-09-09 1 Processer som används för att skaffa och behålla lojalare kunder!"

Liknande presentationer


Google-annonser