Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

CSC Skolan för datavetenskap och kommunikation. CSC i korthet – Fakta och siffror om CSC.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "CSC Skolan för datavetenskap och kommunikation. CSC i korthet – Fakta och siffror om CSC."— Presentationens avskrift:

1 CSC Skolan för datavetenskap och kommunikation

2 CSC i korthet – Fakta och siffror om CSC

3 CSC-forskning och -utbildning CSC är en av Sveriges mest avancerade och framgångsrika forsknings- och utbildningsinstitutioner inom informationsteknik. CSC arbetar med utbildning och forskning vid Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) vid Stockholms universtitet inom: Datalogi, Medieteknik, Människa-datorinteraktion, Språkteknik och musikakustik, High Performance Computing and Visualization.

4 CSC – grundläggande siffror Omkring 380 människor arbetar i denna dynamiska miljö. Omkring 100 examinerade studenter. 1500 icke-examinerade studenter är inskrivna i våra utbildningsprogram. Omkring 6000 studenter deltar i våra omkring 300 kurser varje år, allt ifrån grundläggande nivå till forskningsnivå.

5 Avdelningar inom CSC TCS – Teoretisk datalogi CB - Beräkningsbiologi CVAP – Datorseende och robotik MID – Medieteknik och interaktionsdesign TMH – Tal, musik och hörsel PDC - Parallelldatorcentrum HPCViz - High Performance Computing and Visualization

6 Avdelningar inom CSC CSC TCS – Teoretisk datalogi CB - Beräkningsbiologi CVAP – Datorseende och robotik MID – Medieteknik och interaktionsdesign TMH - Tal, musik och hörsel PDC -- Parallelldatorcentrum HPCViz - High Performance Computing and Visualization

7 Avdelningar inom CSC mer ingående information

8 CB - Beräkningsbiologi Avdelningen för beräkningsbiologi forskar inom områden som rör systembiologi, beräkningsbaserad neurovetenskap, neural informationsbehandling, beräkningsbaserad biomekanik, biologisk fysik, teoretisk biologi, genom- utveckling och genreglering. Avdelningen har varit inblandad i planeringen av EU:s flaggskeppsprojekt The Human Brain Project.

9 CVAP – Datorseende och robotik Avdelningen för datorseende och robotik forskar inom datorseende och robotik, utvecklar metoder för att analysera bilder på samma sätt som människor uppfattar och förstår sin omgivning. Forskningen kan användas för att utveckla syn som används för människa-maskin interaktion.

10 TCS – Teoretisk datalogi Gruppen för datalogi har som uppgift att föra vidare kunskaperna inom teoretisk datalogi samt att utveckla och sprida ny, intressant och användbar teori inom datalogi. TCS ägnar sig åt grunderna för effektiva och riktiga algoritmer, och sysslar med lätthanterligheten hos datorproblem. Applikationer av detta omfattar beräkningsbiologi, kryptografi, naturliga språkverktyg och komplexa tekniska system. Forskning har bland annat genomförts på system för elektronisk röstning.

11 MID – Medieteknik och interaktionsdesign MID-gruppen vid CSC är en interdisciplinär forskaregrupp som består av de två tidigare avdelningarna MDI (Människa-datorinteraktion) samt Medieteknik och grafisk produktion. Gruppen har sitt ursprung i data- och beteendevetenskap, samt grafisk teknik och medieteknik, och har idag en faultet som representerar bl.a. antropologi och psykologi, datalogi och medieteknik, interaktionsdesign, film- och litteraturvetenskap, samt medie- och kommunikationsvetenskap.

12 TMH – Tal, musik, hörsel Musikakustikgruppen Forskningen vid avdelningen för musikakustik är inriktad på tre huvudområden: instrumentakustik, framför allt stränginstrument; vetenskapen kring musikaliskt utförande; och den mänskliga röstens akustik, i sång och för medicinska applikationer. Även om arbetet mellan huvudområdena pågår parallellt under perioder, så flyter det ofta ihop och interagerar. Ett experimentellt arbetssätt har länge varit karakteristiskt för forskningen.

13 TMH – Tal, musik, hörsel TMH hörteknikgruppen Hörteknikgruppens forskning syftar till att förbättra hörselskadades förmåga att uppfatta tal och andra ljud och att förstå vad som sägs. Utmaningen ligger I att försöka tillämpa grundläggande kunskaper om mänsklig hörsel och uppfattningsförmåga på "intelligenta” elektroniska hjälpmedel för ändrade omständigheter I vardagslivet.

14 PDC – Parallelldatorcentrum PDC sköter högpresterande datorer, så kallade superdatorer på nationell nivå. PDC erbjuder lättillgängliga dataresurser som framför allt bistår svenska akademiska utbildnings- och forskningsbehov. PDC deltar även i större internationella projekt för att utveckla högpreseterande datalogi för framtiden och för att fortsätta vara en ledande nationell resurs inom parallelldatorverksamhet.

15 HPCViz – High Performance Computing and Visualization Gruppen High Performance Computing and Visualization (HPCViz) ägnar sig åt att utveckla nya principer för förbättrad användning av högpresterande datorsystem, inklusive modellering och simulering, liksom även analys och syntes av (vanligtvis) visuell data.

16 Forskningscentrum vid KTH CSC CESC - Centre for Sustainable Communications CAS – Centrum för Autonoma System COT – Centrum för Opera och Teknik Green Leap

17 Utbildning vid CSC Vad CSC kan erbjuda ifråga om program

18 Utbildningsprogram CSC erbjuder två femåriga program på svenska, som leder till civilingenjörsexamen: Datateknik Medieteknik.

19 Forskningsområden vid CSC CSCDatalogi Medieteknik och interaktionsdesign Tal- och musikkommunikation

20 Datalogi Omfattar: CVAP – Datorseende och robotik CAS – Centrum för Autonoma System CB – Beräkningsbiologi TCS – Teoretisk datalogi HPCViz – High Performance Computing and Visualization Bedriver forskning inom datalogi på bred front.

21 Medieteknik och interaktionsdesign Har sitt ursprung i datalogi och beteendevetenskap, liksom även grafisk teknik och medieteknik. Frakulteten representerar exempelvis antropologi och psykologi, datalogi och medieteknik, interaktionsdesign, film- och literaturvetenskap, liksom även medie- och kommunikationsvetenskap.

22 Tal- och musikkommunikation Omfattar ämnen från teoretisk utveckling av talproduktionsmodeller, visa fonetiska analyser till praktiska tillämpningar av talteknik. Inkluderar Centrum för talteknik (CTT). Forskningen är inriktad på tre huvudområden: instrumentakustik, i synnerhet stränginstrument, musikalist utförande, den mänskliga röstens akustik, i sång och för medicinsk användning.

23 Andra aktiva samarbeten med andra forskningscentrum vid KTH CSC CSC är en partner till SBI, Stockholm Brain Institute, rörande beräkningsplattformen, och sköter svenska neuroinformationsnoden inom INCF. SBI - Stockholm Brain Institute INCF - International Neuroinformatics Coordinating Facility SBC – Stockholm Bioinformatic Center


Ladda ner ppt "CSC Skolan för datavetenskap och kommunikation. CSC i korthet – Fakta och siffror om CSC."

Liknande presentationer


Google-annonser