Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Www.kometprogrammet.se Ulla-Britt Sirkka Jönköping 2007 11 22.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Www.kometprogrammet.se Ulla-Britt Sirkka Jönköping 2007 11 22."— Presentationens avskrift:

1 www.kometprogrammet.se Ulla-Britt Sirkka Jönköping 2007 11 22

2 Komet - överblick

3

4 - För föräldrar (Föräldraverkstan, DVD/TV) FöräldraKomet (fKomet) 3-11 & 12-18 Förstärkt Komet (tidigare iKomet) Komet på institution (sisKomet) - För lärare Skol Komet F-5 & 6-9 (sKomet) FörskoleKomet

5 Syftet med dagens pass… 1.Orientera om innehåll i gruppledatrutbildning ”Komet för föräldrar till barn 3-11 år” 2.Få svar på frågor och funderingar vad gäller planering av föräldragrupper 3.Få lite praktiska tips vad gäller rekrytering

6

7 Fakta 1 Tidiga beteendeproblem är största riskfaktorn för framtida problem T ex Lagerberg & Sundelin (2000)

8 Fakta 2 Föräldraträning (PMT) är bästa hjälpen för barn med beteendeproblem T ex Nock (2003)eller Carr (2000)

9 Fakta 3 Föräldraträning ger även tydliga effekter på föräldrarnas psykiska hälsa och minskar risken för barnmisshandel T ex Barlow 2006 och Barlow 2003

10 Fakta 4 Om föräldraträning kombineras med lärarträning blir effekten ännu bättre T ex Webster-Stratton 2004

11 Fakta 5 Den viktigaste faktorn för framgång med föräldraträning och lärarträning är programtrohet T ex Wilson, Lipsey & Derzon 2003 eller Stirman m fl 2004

12 Ko metprojektet i Sverige (31 orter)… - Göteborg - Hallstahammar - Halmstad - Håbo - Jönköping - Kalmar - Kramfors - Kungälv - Lidingö - Lidköping - Linköping - Lund -Stockholm - Mjölby - Sundsvall - Nacka - Södertälje - Nykvarn - Tranås - Nyköping - Uppsala - Sjöbo - Vänersborg - Staffanstorp - Värmdö - Sundbyberg - Älvkarleby - Solna - Örgryte - Sollefteå - Stenungssund

13 Komet på gång i 25 orter till ht 07 =56 zArvika zBorlänge zEnköping zEskilstuna zForshaga zGrums zGällivare zHammarö zKarlstad zKil zKiruna zLuleå zNyköping zOxelösund zPiteå zSollentuna zStorfors zSunne zSurahammar zTierp zTorsby zVallentuna zVemdalen zVästerås zÖstersund

14 JÖNKÖPING vt 08 ztors 6 mars zmån 17 mars ztors 3 april ztors 17 april zmån 28 april zfre 16 maj ? (12/5) - fm föreläsning 9.00-12.00 - em handledning 13.00-16.00

15 Vilka barn är det vi talar om? Barn som uppvisar normbrytande beteende  aggressiva, utagerande beteenden mot andra människor och djur t.ex. slå, sparka, hota  icke-aggressiva normbrytande beteenden t.ex. bryta mot skolans regler, snatta, stjäla saker, vandalisera, skolka från skolan, klottra

16 Förekomst normbrytande beteende  Mellan 1 och 10 % i normalpopulationsstudier (t.ex. Espiritu m.fl., 2001; Moffitt m.fl., 2001)  3 till 4 gånger vanligare hos pojkar (t.ex. Moffitt m.fl., 2001)  Verkar inte ha ökat nämnvärt under de senaste 20 åren (se t.ex. Espiritu m.fl., 2001)  En av de vanligaste sökorsakerna till BUP (Kopp & Gillberg, 2003; Svensk BUP-förening, 2003)

17 Risk- och skyddsfaktorer

18 (Loeber & Farrington 2000, 2001) Riskfaktorer hos barnet: -Tidig start av problembeteenden (early starters) - Låg begåvning - Hyperaktivitet, impulsivitet, häftigt temperament - Missbruk -Pojke -Aggressivitet Riskfaktorer hos familjen: - Bristande uppfostringsfärdigheter - Dålig föräldra - barn relation - Moder med depression - Låg socioekonomisk status - Familjekonflikter, äktenskapsproblem Skydds- och riskfaktorer…

19 (Loeber & Farrington 2000, 2001) Övriga riskfaktorer: - Bli bortvald av kompisar - D å lig skolanknytning - L å g motivation i skolan och l å ga ambitioner akademiskt - Medlem av g ä ng och v ä nner med normbrytande beteende - N ä rmilj ö med stora problem Skydds- och riskfaktorer…

20 Risk- och skyddsfaktorerfamiljen Risk- och skyddsfaktorerskolan Risk- och skyddsfaktorer kamratgruppen Risk- och skyddsfaktorernärmiljön Risk- och skyddsfaktorersamhället Risk- och skyddsfaktorer hos individen Tonårs- graviditet Dålig skol- anpassning Drogbruk Psykisk ohälsa Kriminalitet

21 En riskfaktor är en faktor som ökar risken för svårigheter senare i livet, exempelvis ökar risken för vuxenkriminalitet om man är aggressiv under barndomen. (Loeber, 1990). Risk- och skyddsfaktorer

22

23 De mest effektiva interventionerna är de som aktivt engagerar både lärare, föräldrar och barn samt inriktar sig på riskfaktorer och skyddsfaktorer. John B. Reid (Oregon Social Learning Center) Risk- och skyddsfaktorer…

24 www.kometprogrammet.se För föräldrar till barn 3-11 år

25 Vad innehåller Kometprogrammen? Fungerar dom?

26 Vad behöver barn?

27

28 Komet i ett nötskal Uppmärksamhetsprincipen: zOm ett beteende uppmärksammas ökar sannolikheten för att beteendet ska inträffa igen... z...uppmärksamma därför de beteenden du vill se mer av och minska fokus på barnens problembeteenden.

29

30 Beröm

31 Checklista för beröm 1.Beröm ditt barn så snart barnet gör något bra. 2.Ge beskrivande beröm. 3.Blanda inte beröm och kritik. 4.Variera sättet du uppmuntrar ditt barn på 5.Ge extra mycket uppmärksamhet när barnet tar egna initiativ. 6.Uppmuntra inte bara prestationer.

32 Tjat och skäll… Den stora fällan med tjat och skäll: Det fungerar oftast på kort sikt.

33 Det är en utmaning att alltid vara en god modell för sina barn. Samtidigt är det en möjlighet att påverka sitt barns beteende eftersom det uppstår många nya inlärningstillfällen på en dag. Det är en utmaning att alltid vara en god modell för sina barn. Samtidigt är det en möjlighet att påverka sitt barns beteende eftersom det uppstår många nya inlärningstillfällen på en dag. Det är en utmaning att alltid vara en god modell för sina barn. Samtidigt är det en möjlighet att påverka sitt barns beteende eftersom det uppstår många nya inlärningstillfällen på en dag. Det är en utmaning att alltid vara en god modell för sina barn. Samtidigt är det en möjlighet att påverka sitt barns beteende eftersom det uppstår många nya inlärnings- tillfällen på en dag.

34 Modellinlärning zImitation och härmning (barn gör inte som vuxna säger utan som vuxna gör) zDet effektivaste sättet att lära är genom att se och höra zExempel på färdigheter inlärda genom modellinlärning: språk och sociala beteenden (t ex modetrender)

35 Beteendeanalys Barnets beteende Vad gör barnet? Utlösande händelse Vad gör föräldern innan? Konsekvens Vad gör föräldern efter?

36 Beteendeanalys Barnets beteende Innan Tydliga rutiner Tid att avsluta Påminnelser Positiva uppmaningar Efter Uppmuntran Beröm Uppmärksamhet Belöningar

37 Föräldracirklar - Innehåll Träff 1. Lek och umgänge Träff 2. Förbereda och Uppmana Träff 3. Förbereda, Uppmana, och Berömma Träff 4. Poängsystemet Ormen Träff 5. Ormen i skolan/förskolan

38 Föräldracirklar - Innehåll Träff 6. Individuell träff Träff 7.Välja strider Träff 8. Regler Träff 9. Nödbroms Träff 10. Problemlösning och insyn Träff 11. Framtidsplaner

39

40 Pyramidens bas zArbetet med basen ger oftast stora förändringar. zInsättningar på ”förtroendekontot” förutsättning för gränssättning.

41

42

43 Lek & umgänge Syftar till  att stärka relationen förälder - barn.  att öka mängden positiv tid tillsammans.

44

45 Förberedelse-Uppmaning- Beröm (FUB) zÖvergångar är en vanlig problemsituation zAtt gå från något roligt till mindre roligt kan vara en problemsituation. zTill exempel att spela spel till lägga sig

46 Ormen

47 Belöningssystemet Ormen

48 Regler och gränser Målet är att: 1) Göra regler tydligare och mer förutsägbara. 2) Hjälper föräldrar att hålla sig lugna i konfliktsituationer

49 Gruppledarutbildningen zDeltagarna måste ha en föräldragrupp zÅtta heldagar spridda över två terminer (Termin 1: 6 heldagar, Termin 2: 2 heldagar beteendeanalys) zFöreläsning på fm Handledning på em zManual med ett avsnitt för varje träff

50 Format  Grupp  Manualbaserat  Hemuppgifter  Rollspel  Filmer  Arbetshäfte till föräldrar

51 Format  Föräldragrupper  11 träffar  1 träff/vecka  2,5 timmar/träff  2 gruppledare/grupp  Föräldrar till ca 6 barn/grupp

52 Rekrytering av familjer zHur annonserar man? zKontaktperson zUttagning av grupp zTid och plats zRamar

53 Ny manual hösten 07 zNy manual med revideringar zNya filmer i samarbete med Folkhälsoinstitutet zUtvärderas denna termin, nytryck vår 08

54 Att bli certifierad gruppledare zNärvarokrav - 7 av 8 utbildningsdagar (6HT 2007, 2 VT 2008) - 7 av 8 handledningstillfällen zTvå föräldragrupper zInlämning av instuderingsfrågor på ”KBT i utveckling” av Anna Kåver. zVideofilmer i handledningen

55 KBT i utveckling Titel: KBT i utveckling Författare: Kåver, Anna Utgivning: Natur och kultur 2006 Omfång 367 s. Pris: 267:-

56 Att förstå och påverka beteendeproblem. Titel: Att förstå och påverka beteendeproblem. Författare:Wadström, Olle Utgivning: Linköping : Psykologinsats, 2004 Omfång 273 s.

57 Parent Management Training Parent Management Training: Treatment for Oppositional, Aggressive, and Antisocial Behavior in Children and Adolescents (Hardcover) by Alan E. Kazdin "Psychotherapy for children and adolescents” Ca 350 dagar

58 Fungerar Komet? Vad säger forskningen? Svar på frågeställningarna Har förälderns deltagande i Kometgruppen effekt på: 1.Barnets utåtriktade beteendeproblem? Svar: Ja 2. Barnets sociala kompetens ? Svar: Ja 3. Har förälderns deltagande i Kometgruppen effekt på förälderns uppfostringsfärdigheter ? Svar: Ja

59 Samhällsvinster Komet för föräldrar till barn 3-11 år En individ kostar: 5-15 miljoner kr Komet räddade: 46 barn Samhällsvinst: 230-690 miljoner

60 Kontaktpersoner finns listade på: www.kometprogrammet.se Ulla-britt.sirkka@sot.stockholm.se

61 www.kometprogrammet.se Tack!


Ladda ner ppt "Www.kometprogrammet.se Ulla-Britt Sirkka Jönköping 2007 11 22."

Liknande presentationer


Google-annonser