Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ryska particip 1.Particip är en verbform som är en ”korsning” mellan verb och adjektiv. 2.Particip bibehåller (får i arv) de flesta drag från verb och.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ryska particip 1.Particip är en verbform som är en ”korsning” mellan verb och adjektiv. 2.Particip bibehåller (får i arv) de flesta drag från verb och."— Presentationens avskrift:

1 Ryska particip 1.Particip är en verbform som är en ”korsning” mellan verb och adjektiv. 2.Particip bibehåller (får i arv) de flesta drag från verb och från adjektiv.

2 former av particip I ryskan: 4 former
Particip presens aktivum: (видеть) видящий (den som ser) Particip preteritum aktivum: (видеть) видевший (den som såg) Particip presens passivum: (видеть) видимый (det/den som syns) Particip preteritum passivum: (видеть)/у/виденный (det/den som syntes) I svenskan: 2 former 1. Presens particip: (att se) seende (видящий) 2. Perfekt particip: (att se) sedd (/у/виденный)

3 Particip: Verbala drag
1.Trasitivitet: Transitiva verb kan bilda alla 4 participformer. слышать: слышащий, слышавший, слышимый, слышанный; höra: den som hör, den som hörde, det som hörs; det som hördes/ Intransitiva verb bildar inte passiva particip: Плавать(simma): плавающий (den som simmar) плававший (den som simmade) 2.Tempus: tempus för både aktiva och passiva particip är morfologiskt markerade: saknar futurum suffix för presens particip aktivum ”щ_ий”- : читающий = читают + щий; гуляют + щий (3p.pl./-т+щий/) och ”м_ый; ем_ый/ом_ый” för presens passivum: читаемый = читаем+ый(1p.pl.+ый)несём=нес+омый; suffix för preteritum particip aktivum: вш_ий/ш_ий/- : читавший=читал+ вш_ий, нести-несший=нес+ший; och нн _ый;енн_ый/ённ_ый; т_ый för preteritum passivum: читанный = читать + нн_ый; открыть = откры + т_ый. Participens bildning se Wikland s !!! 3. Reflexivitet: Particip som bildas av reflexiva verb bibehåller suffixet ”ся”: смеяться (skratta) - смеющийся (den som skrattar)/смеявшийся (den som skrattade) 4. Aspekt: Perfektiva verb bildar inte presens particip: услышать (få höra): услышавший (den som fick höra) услышанный( den som blev hörd) 5. Styr samma kasus som respektive verb: брат помогающий сестре (D) президент управляющий страной (In) альпинист достигнувший вершины(G) brodern som hjälpt systern; presidenten som styr landet; alpinisten som nådde bergstoppen

4 Particip: Adjektiviska drag
1.Böjs i genus och numerus: (kongruerar med sitt huvudord) слышащий, слышащая, слышащее; pluralis - слышащие 2. Böjs i alla kasus:(böjs som adjektiv med motsvarande böjningsstam) N слышащий, слышавший, слышимый, /у/слышанный открытый G слышащего, слышавшего, слышимого, /у/слышанного открытого D слышащему, слышавшему, слышимому, /у/слышанному открытому A слышащий, слышавший, слышимый, /у/слышанный открытый I слышащим, слышавшим, слышимым, /у/слышанным открытым L слышащем, слышавшем, слышимом, /у/слышанном открытом 3. Bildar kort form från passiva particip: Открытый - открыт; прочитанный - прочитан; услышанный - услышан; Любимый - любим; уважаемый - уважаем 4.Visa particip kan substantiveras. Любимый/ая. Я ищу моего любимого/ую.

5 Syntaktiska funktioner 1
Attribut: alla particip kan användas som attribut: Till svenskan översätts oftast med relativa bisatser. 1. слышащий: Хорошо слышащий человек не нуждается в слуховом аппарате. En person som hör bra behöver ingen hörapparat. 2. слышавший: Он, часто слышавший эту историю, очень скучал. Han, som ofta hörde den här historien, hade det mycket tråkigt. 3. слышимый: Это был едва слышимый звук колокола. (verb i preteritum, men particip i presens) Det är ett ljud från kyrkoklockan som knappt hörs. 4. слышанный: (У)слышанный нами звук был сигналом тревоги Ljudet som vi hörde var (visade sig vara) en alarmsignal 5. открытый: Мы увидели открытую дверь и вошли. Vi såg en öppen dörr (som var öppen) och gick in. Obs!!! Ryskan kräver inte strikt tempuskonruens mellan particip och finit verb. (se exempel 3) Presens particip i ryskan tenderar att flytta till en annan ordklass, nämligen adjektiv. Det är därför tempuskongruens är inte obligatorisk. Я видел играющих/игравших детей (båda particip är korrekta)

6 Syntaktiska funktioner 2
II. Predikativ: 1. Det är passiva particip som oftast utgör predikativ, (aktiva particip gör det sällan) Страна стала открытой. (particip preteritum passivum) Landet blev öppet. Её считали очень знающей. (particip presens aktivum) Hon ansågs vara kunnig. 2. Som predikativ använder man för det mesta kortformen av participen. Магазин (был) закрыт. Affären var stängd. Картина была показана на выставке. Bilden blev visad på en utställning Он был любим и уважаем. Han var älskad och respekterad 3. Passiva particip används för att konstruera passiva satser. Passiv sats:Первые стихи были написаны Мандельштамом в 1908 году. (Aktiv sats: Мандельштам написал первые стихи в 1908году.)

7 Particip: sammanfattning
aspekt aktiva passiva Anmärkningar 1. Presens particip aktivum används mycket begränsat. Transitiva verb Imperfektiva verb presens preteritum читать открывать видеть читающий открывающий видящий читавший открывавший видевший читаемый открываемый видимый читанный - виденный Perfektiva verb прочитать открыть увидеть прочитавший открывший увидевший прочитанный открытый увиденный 2. Perfektiva verb bildar aldrig presens particip !!! Intransitiva verb Intransitiva verb bildar aldrig passiva particip!!! Imperfektiva verb ехать едущий ехавший приехать приехавший


Ladda ner ppt "Ryska particip 1.Particip är en verbform som är en ”korsning” mellan verb och adjektiv. 2.Particip bibehåller (får i arv) de flesta drag från verb och."

Liknande presentationer


Google-annonser