Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Klinik och Farmakoterapi Apotekare- programmet 2012-10-30 Clas Malmeström Överläkare Neurologi Sahlgrenska Universitetssjukhuset Göteborg.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Klinik och Farmakoterapi Apotekare- programmet 2012-10-30 Clas Malmeström Överläkare Neurologi Sahlgrenska Universitetssjukhuset Göteborg."— Presentationens avskrift:

1 Klinik och Farmakoterapi Apotekare- programmet 2012-10-30 Clas Malmeström Överläkare Neurologi Sahlgrenska Universitetssjukhuset Göteborg

2

3  En av de vanligaste orsakerna till neurologiskt handikapp hos yngre vuxna  Autoimmun inflammation riktad mot nervvävnad i CNS  Debut mellan 10-60 år, vanligen mellan 20-40 år  Ungefär dubbelt så vanligt hos kvinnor som hos män  Sjukdomen förlöper oftast i skov som utvecklas under timmar - dagar, remission under 1-3 månader

4  1-2 /1000 invånare har MS, i Göteborg finns ca 1300 personer med MS, i Sverige ca 17000  Varje år insjuknar ca 5/100 000 personer i Sverige  Förekomsten av MS varierar i olika delar av världen  Sverige är högriskområde liksom övriga Nordeuropa

5

6

7 Kvinna 2 ggr ökad risk Familjemedlem med MS 20-50 ggr Enäggstvilling med MS 300 ggr HLA-DR 2 5 ggr Barn-sjd i rel hög ålder 10 ggr Risk vid förstagradssläkting med MS således 2-5 %

8  Rökning OR 1.52 (1,21-1.83) ever / never smoke Även dosberonde har visats Gäller inte snus (!)  Latitud / solljusexponering / D-vitamin Solljusexponering skyddar OR 0,32 Norska västkusten: kost rik på D-vitamin / Omega-3 skyddar Prospectiv cohort-studie på D-vitamin supplement: Riskreduktion 40 %  Epstein-Barr virus infektion 99% MS vs 94% kontroller Mononucleos: OR 2.3 (1,7-3,0) EBV neg: OR 0.06 (0.03-0.13)

9  Normalrisk i Sverige 0,1-0,2 %  Make/Maka till MS-patient 0,1 %  Syskon till person med MS 2 %  Tvåäggstvilling till person med MS 2 %  Barn till person med MS 2 %  Enäggstvilling till person med MS 30 %

10 Sjukdomen har två ansikten/faser: Skov Progress

11 Debut Skovvis förlöpande Primär progressiv Förlopp Sekundär progressiv

12 Symtom Symtomtröskel Inflammation Förlust av nervceller Skovvis förlöpande MSSekundärprogressiv

13 Vanliga LokalerAssocierade symptom StorhjärnhemisfärernaStor variation av sensoriska och motoriska symptom. Äv kliniskt tysta lesioner Ger INTE kortikala symptom: afasi, neglekt, kramper Ryggmärgen ( Myelit ) Svaghet, Paraplegi, Spasticitet, Stickningar Blåspåverkan och sexuella störningar. L´Hermittes tecken Synnerven ( Opticusneurit ) Nedsatt syn, Nedsatt färgseende Ögonrörelsesmärta HjärnstammenDysartri, Dubbelseende, Yrsel, Nystagmus LillhjärnanDysartri, Nystagmus, Intentionstremor, ataxi Symptom vid MS

14 Största kroniska sjukdomsgrupperna i i-länderna Kardiovaskulära sjukdomar Maligniteter Autoimmuna sjukdomar  Diabetes, Reumatoid artrit, SLE, Inflammatorisk tarm- sjukdom, Myastenia Gravis, MS mfl

15 Kroppens immunförsvar riktar ett angrepp mot kroppsegen vävnad. I fallet MS mot myelin Ingen aktuell infektion En tänkbar mekanismen är ”molekylär imitation”, En korsreaktion mellan strukturer på mikroorganismer och egen vävnad.

16

17  Nytt neurologiskt symtom eller försämring av ett gammalt symtom  Varar i minst 24 timmar  Frånvaro av feber

18  Ej aktivering av MS-sjukdomen, utlöses av yttre faktor.  Vanligaste orsak infektion med feber

19 MS - Prognos RUNMARKER, B. & ANDERSEN, O. (1993) Prognostic factors in a multiple sclerosis incidence cohort with twenty-five years of follow-up. Brain, 116 ( Pt 1), 117-34.

20  Sjukhistoria, neurologisk undersökning  Spridning i rum och tid  Två kliniska skov  Ett skov samt MR förändringar av olika ålder.  Hjälpmedel; MRT, ryggvätskeprov och neurofysiologisk undersökning  Inga symptom eller undersökningar/prover är helt unika för MS.

21

22

23 1. Klinisk: Neurologiska symptom spridda i tid och rum 2. Magnetkamera - MRT: Flera förändringar i olika delar av nervsystemet 10 % ger kliniska symptom Vanligast i anslutning till ventrikelsystemet, hjärnstam, synnerv,ryggmärg Kontrastladdande lesioner i samband med aktiva skov. 3. LP – ryggvätskeprov - Likvor: Måttlig ökning av vita blodkroppar – (infektionsförsvaret) Intakt blod-hjärnbarriär (nästan) Antikroppsbildning i likvor – ( IgG-index patologiskt ) Oligoklonala band vid elektrofores. 4. Ingen annan sjukdom skall bättre förklara symptomen

24 Spasticitet Peroral Behandling:Baklofen dantrolene diazepam Fokal hämmande spasticitet:Botox ( botulinumtoxin inj lokalt i muskel ) Svår generell spasticitet: Baklofen intrathekalt via subcutan pump Miktionsstörningar Anticholinerga prep Sexuella störningar Viagra mfl Trötthet Modiodal, Amfetamin-analoger Depression SSRI Smärta Antiepileptika: Gabapentin Karbamazepin,

25 Beta-interferon Avonex, Betaferon, Rebif Glatiramer-acetat Copaxone  Reducerar antal skov med 30%  Fördröjer övergång till progress-fas (Beta-inf)  Tidigt behandling sannolikt bäst

26  Minskar skovens antal  Minskar skovens svårhetsgrad  Bromsar utveckling av handikapp  Bromsar försämring av minnesfunktion ► Lokal reaktion vid stickstället ► Influensaliknande symtom ► Nedstämdhet ► Antikroppar kan minska effekten

27 TEDEHOLM, H., SKOOG, B., HILLERT, J., RUNMARKER, B., STAWIARZ, L. & OLUF, A. (2007) [Early immunotherapy in MS reduces the risk of later disability. The secondary progressive course is delayed, according to a study with virtual placebo]. Lakartidningen, 104, 1684-8.

28  Ny klass protein-läkemedel  Selektiva immunsuppressiva medel  TNF-alfa – hämmare första stora framgången  Slutar på –mab (monoclonal antibody) Remicade (reuma-preparat) - Infliximab – Natalizumab – nytt MS-preparat

29  Natalizumab Är en rekombinant anti-a4-integrin antikropp. Binder till a4b1-integrin ( = VLA-4 ) på lymfocyter. Hindrar transport av lymfocyter genom BBB.

30  Binder adhesionsmolekyl på cirkulerande lymfocyter.  Blockerar transport av lymfocyter genom blod-hjärn barriären  till CNS  Reducerar skov med ca 60%  Kraftig reduktion av nya MR-lesioner  Ges som infusion på mottagning 1 gång i månaden  Risk för opportunistisk infektion – ► PML (progressiv multifokal leukoencephalopati)

31 Patients with No Disease Activity over 2 Years 57% Free of T2 LesionsPlacebo6%(n=315)TYSABRI28%(n=627) Polman CH, et al. N Engl J Med. 2006;354:899-910; Biogen Idec data on file. 67% Free of Relapses 83% Free of Disability Progression 63% Free of T1 Lesions 92% Free of Gd+ Lesions28% Free of Disease Activity AFFIRM Study

32 S-1-P receptor-blockerare: blockerar lymfocyter i perifer lymfkörtel Sfingosin-1-fosfat.

33 Blockera eller slå ut immunologiska celler  B-celler antikroppsbildande Mabthera  B- och T-celler, Makrofager mfl Alemtuzumab  CD-8 celler (cytotoxiska T-celler)T-cells vaccin  Autolog blodstamcells-transplantation  Inducera tolerans

34  Beta-interferon: Avonexim 1 / vecka Betaferonsc var annan dag Rebif 22 / 44  gsc 3 ggr / vecka  Glatirameracetat Copaxonesc dagligen  Fingolimod Gilenyatabl 1 / dag Sjukhusbunden vård ► Natalizumab  Tysabriiv 1/ 4:e vecka

35 Förr  Episodisk  Ej behandlingsbar  ”Bespara patienten diagnosen” Nu  Kontinuerlig  Flera behandlingsalternativ  Tidig diagnos, tidig behandling  Uppföljning av behandling via multi-diciplinära MS- team


Ladda ner ppt "Klinik och Farmakoterapi Apotekare- programmet 2012-10-30 Clas Malmeström Överläkare Neurologi Sahlgrenska Universitetssjukhuset Göteborg."

Liknande presentationer


Google-annonser