Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vägen till ett bra projekt 1.Gränsöverskridande mervärde 2.Nyskapande idé 3.Programmets strategiska områden 4. Komplementära satsningar 5. N ä ringslivets.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vägen till ett bra projekt 1.Gränsöverskridande mervärde 2.Nyskapande idé 3.Programmets strategiska områden 4. Komplementära satsningar 5. N ä ringslivets."— Presentationens avskrift:

1 Vägen till ett bra projekt 1.Gränsöverskridande mervärde 2.Nyskapande idé 3.Programmets strategiska områden 4. Komplementära satsningar 5. N ä ringslivets medverkan 6. Relevanta aktörer 7. Outcomes och långsiktiga effekter 8. Hållbar utveckling 9.Ekonomi - Formalia

2 Gränsöverskridande mervärde Grundfundamenten Nationella satsningar Regionala satsningar Etc. Grundfundamenten Interreg kan symboliseras som en bro Land 1 Land 2

3 Nyskapande idé  Projektet ska vara något utöver ordinarie verksamhet  Projektet ska föra utvecklingen vidare

4 Programmets strategiska områden  Samarbete mellan basindustri och små- och medelstora företag  Kreativa näringar och besöksindustrin  Informations- och kommunikationsindustrin (ICT)  Förnyelsebara energiformer och miljöteknologi  Testverksamhet  Utveckling av tjänstesektorn

5 Komplementära satsningar Projektet – en del av övriga satsningar i regionen

6 Näringslivets medverkan

7 Relevanta aktörer Hitta rätt partner!  Omvärldsbevakning

8 Outcomes och långsiktiga effekter  Vem får nytta av projektet?  Vem ska ta hand om projektresultaten?  Vad händer om 5 - 10 år?

9 Hur mycket och hur kan vi höja kunskapsnivån? Små steg mot rätt riktning Hur mycket kan vi höja nivån genom att använda intern kunskap? Hur mycket kan vi höja nivån genom att använda extern kunskap? Var är vi idag? Vilken kunskapsnivå har vi? Tar vi hänsyn till det horisontella i våra dagliga handlingar? Hållbar utveckling

10 Att arbeta horisontellt innebär insatser här och där. Gör det inte så märkvärdigt! Hitta tillfällen för reflektioner! (inom styrgruppen, bland deltagare osv) Hållbar utveckling forts.

11 Ekonomi och formalia  Stödberättigande kostnader  Partnersbudget  Medfinansieringsintyg  Samarbetsavtal  Upphandling och informationsskyldighet

12 Det övergripande målet med programmet! Norsk rappare gjorde skiva i Sverige och succé i Finland

13 www.interregnord.com


Ladda ner ppt "Vägen till ett bra projekt 1.Gränsöverskridande mervärde 2.Nyskapande idé 3.Programmets strategiska områden 4. Komplementära satsningar 5. N ä ringslivets."

Liknande presentationer


Google-annonser