Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

PRESSTRÄFF 2013-08-16 Reformer i arbetslöshetsförsäkringen 1 september 2013.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "PRESSTRÄFF 2013-08-16 Reformer i arbetslöshetsförsäkringen 1 september 2013."— Presentationens avskrift:

1 PRESSTRÄFF 2013-08-16 Reformer i arbetslöshetsförsäkringen 1 september 2013

2 Regeringens syfte med reformen Ökad sökaktivitet och tätare uppföljning – arbetslösa kommer ut i jobb snabbare Tydligare ansvarsfördelning mellan Arbetsförmedlingen och a-kassorna Tydligare regelverk för mer enhetlig och rättsäker hantering av arbetslöshetsersättningen Tydligare regelverk för den arbetssökande – mindre krångligt och lätt att göra rätt Nytt sanktionssystem med fler steg hos a-kassorna

3 Reformens två delar Aktivitetsrapporter Förändrade villkor och ett nytt sanktionssystem i arbetslöshetsförsäkringen

4 Aktivitetsrapporter Alla arbetslösa ska varje månad lämna in en aktivitetsrapport till Arbetsförmedlingen Kravet omfattar alla öppet arbetslösa, deltagare i program med aktivitetsstöd, deltagare i program med utvecklingsersättning och nyanlända med etableringsersättning Kravet omfattar inte personer som har en anställning med anställningsstöd

5 Vilka volymer rör det sig om? Statistik från 2013-07-31 Öppet arbetslösa, heltid221 000 Deltidsarbetslösa 70 000 Deltagare i program174 000 (aktivitetsstöd, etableringsersättning)______________ Totalt465 000 Följande grupper ska inte lämna in aktivitetsrapporter: Anställningsstöd och nystartsjobb133 000 Ombytessökande 60 000 Övriga 55 000

6 Inlämning av aktivitetsrapporter Aktivitetsrapporten lämnas via ett webbaserat formulär. –Alternativa format är pappersblankett som hämtas på Arbetsförmedlingen eller muntlig redovisning vid möte med en arbetsförmedlare Arbetslösa med a-kassa lämnar in sin första rapport i oktober (1-14 oktober) Arbetslösa i program med aktivitetsstöd lämnar in sin första rapport i december Övriga grupper arbetslösa som omfattas av kravet lämnar in sin första rapport i januari 2014

7 Aktivitetsrapport, inloggning med lösenord

8 Aktivitetsrapport, inloggning med e-legitimation

9 Innehåll och bedömning I aktivitetsrapporten ska man redovisa vilka jobb man har sökt och andra aktiviteter man har gjort för att ta sig ur arbetslösheten Handlingsplanen är den arbetssökandes underlag för aktivitetsrapporten Arbetsförmedlarens bedömning av aktivitetsrapporten baseras på handlingsplanen.

10 Hur genomför Arbetsförmedlingen reformen? Omfattande kommunikationsinsatser för att nå alla som berörs Nytt systemstöd Samarbete med a-kassorna

11 Förändringar i arbetslöshetsförsäkringen Nytt grundvillkor för att få ersättning från a-kassan Aktivitetsrapportering nytt villkor för att få a-kassa Nytt sanktionssystem för a-kassornas åtgärder – fler steg

12 Nytt grundvillkor i arbetslöshetsförsäkringen För att ha rätt till ersättning från a-kassan måste den arbetssökande: 1.kunna arbeta minst 3 timmar varje arbetsdag och minst 17 timmar i veckan 2.vara anmäld som arbetssökande på Arbetsförmedlingen 3.stå till arbetsmarknadens förfogande, d.v.s. ha för avsikt att arbeta och att det inte finns något hinder för det.

13 A-kassornas nya sanktionssystem - Tre åtgärdsgrunder Varning Avstängning 1 dag Avstängning 5 dagar Avstängning 10 dagar Ersättningsrätten upphör Avstängning 5 dagar Avstängning 10 dagar Avstängning 45 dagar Ersättningsrätten upphör Avstängning 45 dagar Ersättningsrätten upphör Orsakar arbetslösheten Förlänger arbetslösheten Missköter arbetssökandet 1 gången 2 gången 3 gången 4 gången 5 gången

14 Kommunikationsinsatser Direktutskick till alla sökande som berörs Information och chatt på vår webbplats Information på Facebook Temanummer i Platsjournalen Information på alla arbetsförmedlingar

15 Utmaningar Att nå ut till alla arbetssökande Ställer höga krav på oss att hinna granska alla aktivitetsrapporter

16 Vinster Digitala aktivitetsrapporter är ett effektivt sätt för kunden att lämna information till sin arbetsförmedlare Arbetsförmedlaren kan vara bättre förberedd i möten med de arbetssökande Aktivitetsrapporterna blir därmed ett bra underlag för framåtriktade samtal mellan arbetsförmedlare och arbetsökande – bättre stöd i jobbsökandet


Ladda ner ppt "PRESSTRÄFF 2013-08-16 Reformer i arbetslöshetsförsäkringen 1 september 2013."

Liknande presentationer


Google-annonser