Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Reformer i arbetslöshetsförsäkringen 1 september 2013

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Reformer i arbetslöshetsförsäkringen 1 september 2013"— Presentationens avskrift:

1 Reformer i arbetslöshetsförsäkringen 1 september 2013
PRESSTRÄFF Reformer i arbetslöshetsförsäkringen 1 september 2013

2 Regeringens syfte med reformen
Ökad sökaktivitet och tätare uppföljning – arbetslösa kommer ut i jobb snabbare Tydligare ansvarsfördelning mellan Arbetsförmedlingen och a-kassorna Tydligare regelverk för mer enhetlig och rättsäker hantering av arbetslöshetsersättningen Tydligare regelverk för den arbetssökande – mindre krångligt och lätt att göra rätt Nytt sanktionssystem med fler steg hos a-kassorna Syftet med reformen från regeringens sida är att stimulera ett aktivt jobbsökande, vilket gör att arbetslösa får arbete snabbare. Ansvarsfördelningen mellan Arbetsförmedlingen, arbetslöshetskassorna och arbetssökande blir tydligare: Arbetsförmedlingen ska utföra sitt kontrolluppdrag och informera arbetslöshetskassorna om händelser som kan påverka den sökandes arbetslöshetsersättning. Arbetslöshetskassorna ska utreda och fatta beslut om den sökandes arbetslöshetsersättning. Den arbetssökande är ytterst ansvarig för att lösa sin arbetslöshetssituation. Regelverket förtydligas för att skapa förutsättningar för en mer enhetlig tillämpning av reglerna på Arbetsförmedlingen och a-kassorna. För den arbetssökande gör de tydligare reglerna och krav som är mer förutsägbara att det blir lättare att uppfylla villkoren i arbetslöshetsförsäkringen. Förändringarna i sanktionssystemet gör a-kassornas åtgärder mer proportionerliga i förhållande till den arbetssökandes handlande.

3 Reformens två delar Aktivitetsrapporter
Förändrade villkor och ett nytt sanktionssystem i arbetslöshetsförsäkringen

4 Aktivitetsrapporter Alla arbetslösa ska varje månad lämna in en aktivitetsrapport till Arbetsförmedlingen Kravet omfattar alla öppet arbetslösa, deltagare i program med aktivitetsstöd, deltagare i program med utvecklingsersättning och nyanlända med etableringsersättning Kravet omfattar inte personer som har en anställning med anställningsstöd

5 Vilka volymer rör det sig om?
Statistik från Öppet arbetslösa, heltid Deltidsarbetslösa Deltagare i program (aktivitetsstöd, etableringsersättning)______________ Totalt Följande grupper ska inte lämna in aktivitetsrapporter: Anställningsstöd och nystartsjobb Ombytessökande Övriga

6 Inlämning av aktivitetsrapporter
Aktivitetsrapporten lämnas via ett webbaserat formulär. Alternativa format är pappersblankett som hämtas på Arbetsförmedlingen eller muntlig redovisning vid möte med en arbetsförmedlare Arbetslösa med a-kassa lämnar in sin första rapport i oktober (1-14 oktober) Arbetslösa i program med aktivitetsstöd lämnar in sin första rapport i december Övriga grupper arbetslösa som omfattas av kravet lämnar in sin första rapport i januari 2014

7 Aktivitetsrapport, inloggning med lösenord

8 Aktivitetsrapport, inloggning med e-legitimation

9 Innehåll och bedömning
I aktivitetsrapporten ska man redovisa vilka jobb man har sökt och andra aktiviteter man har gjort för att ta sig ur arbetslösheten Handlingsplanen är den arbetssökandes underlag för aktivitetsrapporten Arbetsförmedlarens bedömning av aktivitetsrapporten baseras på handlingsplanen.

10 Hur genomför Arbetsförmedlingen reformen?
Omfattande kommunikationsinsatser för att nå alla som berörs Nytt systemstöd Samarbete med a-kassorna

11 Förändringar i arbetslöshetsförsäkringen
Nytt grundvillkor för att få ersättning från a-kassan Aktivitetsrapportering nytt villkor för att få a-kassa Nytt sanktionssystem för a-kassornas åtgärder – fler steg

12 Nytt grundvillkor i arbetslöshetsförsäkringen
För att ha rätt till ersättning från a-kassan måste den arbetssökande: kunna arbeta minst 3 timmar varje arbetsdag och minst 17 timmar i veckan vara anmäld som arbetssökande på Arbetsförmedlingen stå till arbetsmarknadens förfogande, d.v.s. ha för avsikt att arbeta och att det inte finns något hinder för det.

13 A-kassornas nya sanktionssystem - Tre åtgärdsgrunder
Missköter arbetssökandet A-kassornas nya sanktionssystem - Tre åtgärdsgrunder 1 gången 2 gången 3 gången 4 gången 5 gången Varning Avstängning 1 dag Avstängning 5 dagar Avstängning 10 dagar Ersättningsrätten upphör Förlänger arbetslösheten Avstängning 5 dagar Avstängning 10 dagar Avstängning 45 dagar Ersättningsrätten upphör Orsakar arbetslösheten Missköter arbetssökandet Den arbetssökande har: - utan godtagbart skäl inte medverkat till att upprätta en handlingsplan - utan godtagbart skäl inte lämnat en aktivitetsrapport till Arbetsförmedlingen inom utsatt tid - utan godtagbart skäl inte besökt eller tagit kontakt med Arbetsförmedlingen eller kompletterande aktör vid överenskommen eller på annat sätt beslutad tidpunkt - utan godtagbart skäl inte sökt anvisat lämpligt arbete - inte aktivt sökt lämpliga arbeten Förlänger arbetslösheten -avvisat ett erbjudet lämpligt arbete -genom sitt uppträdande uppenbarligen vållat att en anställning inte kommit till stånd -avvisat en anvisning till ett program Orsakar arbetslösheten -utan giltig anledning lämnat sitt arbete -på grund av otillbörligt uppförande skiljts från sitt arbete -utan giltig anledning lämnat ett program -uppträtt på ett sådant sätt att Arbetsförmedlingen återkallat en anvisning till ett program Avstängning 45 dagar Ersättningsrätten upphör

14 Kommunikationsinsatser
Direktutskick till alla sökande som berörs Information och chatt på vår webbplats Information på Facebook Temanummer i Platsjournalen Information på alla arbetsförmedlingar

15 Utmaningar Att nå ut till alla arbetssökande
Ställer höga krav på oss att hinna granska alla aktivitetsrapporter

16 Vinster Digitala aktivitetsrapporter är ett effektivt sätt för kunden att lämna information till sin arbetsförmedlare Arbetsförmedlaren kan vara bättre förberedd i möten med de arbetssökande Aktivitetsrapporterna blir därmed ett bra underlag för framåtriktade samtal mellan arbetsförmedlare och arbetsökande – bättre stöd i jobbsökandet


Ladda ner ppt "Reformer i arbetslöshetsförsäkringen 1 september 2013"

Liknande presentationer


Google-annonser