Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kan Norrbotten bli bäst på småföretagstillvävt i EU ? Morgonrock NLL 2007-03-23 Eric Björkman Ordf IUC Norrbotten.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kan Norrbotten bli bäst på småföretagstillvävt i EU ? Morgonrock NLL 2007-03-23 Eric Björkman Ordf IUC Norrbotten."— Presentationens avskrift:

1 Kan Norrbotten bli bäst på småföretagstillvävt i EU ? Morgonrock NLL 2007-03-23 Eric Björkman Ordf IUC Norrbotten

2 U TBN tillväxtmatris LTU EU Regering Näringsdepartement NUTEKVINNOVA KK m. fl Läns- styrelsen Längmanska NoFo TBN ALMI CDT Polhem CDH EISLAB Winternet IES m.fl Aurorum Business Incubator IUC Norrbotten Centek PA Produktutveckling Avknoppning Strategisk Affärsutveckling Marknad Försäljning Ledarskap NLL Temamöten Nätverksbyggande Generationsväxling Program / Projekt ”Underifrån – upp” INAB Mentorer IUC Norrbotten AB och tillväxt i befintligt näringsliv Strategisk produktutveckling Nätverksprojekt Trä Norrlands- fonden FR HK

3 IUCs affärsidé IUC Norrbotten jobbar med att skapa tillväxt i länets befintliga näringsliv och då främst i produktägande entreprenörsledda småföretag och basindustrinära småföretag. Vi bygger på företagens egna tillväxtambitioner och driver underifrån-upp projekt/program i samverkan med länets genomföranderesurser.

4 Vision Att bygga tillit mellan företagare, universitet, basindustri, offentlig verksamhet och genomföranderesurser som genererar hållbar regional tillväxt. Att bli bästa regionala exempel inom EU på att åstadkomma utveckling av SME enligt de nya ambitioner som gäller för programperioden 2007-2013

5 IUC Norrbotten AB Ägs av 88 företag (ökande), Längmanska företagarfonden, Stora företag, Kommuner och Fackföreningar Styrelse Eric Björkman Marie Laestander Roger Eliasson Stefan Lindbäck P-O Karlsson Märtha Puranen Coldbay ElectroTech Avantra Lindbäcks Bygg JTM Invest LTU Anders Wäppling VD Rose-Marie Öhgren Aranja Redovisning & Administration

6 Kan Norrbotten bli bäst på småföretagsutveckling i EU ? EU vill att perifera regioner skall utvecklas snabbare ! EU ökar satsningen på småföretag ! EUs program för 2007-2013 är bra för Norrbotten ! Gamla hinder har raserats ! Basindustrin och upplevelseindustrin har stora framgångar och uppmärksammas ! Internet och ny teknik ökar marknaden ! Bestämma oss för att bli bäst – Samverka, var och en utifrån sina möjligheter – bygga Tillit

7 Företag Offentlig verksamhet Universitetet Tillit NOAKs ledarutveckling LTUs Ekonomistyrning på bolagsstämman Märtha adjungerad till IUCs styrelse Lars Stehns träprojektTrästrategi (Lst,LTU,IUC) Temamöte på LTU Industriellt byggande Bothnia Produktion (LTU, Lean P ) Pro Steel eHälsa förstudie (NLL) Elektropolis TBN-öppenhet för aktörssamverkan Partnerskap för produktutveckling mellan olika grupper är den enskilt starkaste faktorn för att en region skall utvecklas

8 IUCs huvuduppgifter Driva affärsnätverk Tema-möten (är steg på vägen) ”IUC har utvecklats till en effektiv nätverksmotor” TBN: ”underifrån-upp”-driven tillväxt i befintligt näringsliv Mentorer (stigande intresse) ” det här måste kunna byggas på kortare tid än 25 år ” ” 10 gånger effektivare i sitt huvudspår ”

9 TBN-metoden® för tillväxt i befintligt näringsliv TBN-företag TBN och övriga företag FU-samtal, mentorer U-samtal + Återkoppling Uppdateringsengagemang Sälja mer Marknad, Logistik Affärskluster Lean production Finanspartner.nu Proaktiv samverkan i analys- och åtgärdsgrupper Mentorskap Styrelsearbete Tillväxtområden TemamötenTemamöten 1 2 3

10 TBN matris – utvecklingsbehov i 201 företag

11 TBN behovsbild i 145 företag

12 Idéer och strategier för styrelsearbetet i IUC Allt vi gör i styrelse och ledning skall vara för företagens bästa Driva en stark ”underifrån upp” rörelse TBN-matrisen ett verktyg för styrelsearbetet Lyfta fram engagemang och tillväxtambitioner Lyfta fram goda resultat och lyckade satsningar. Företagen i fokus Påverka för effektivare stöd ( en väg in, TBN-matrisens huvudspår ) Påverka regionala utvecklingsplaner och tillväxtplaner (RUP & RTP) Prioritera insatser där företagens ambitioner stämmer med regionens utpekade tillväxtplaner Påverka FOU vid universitet och institutioner Slussa EU-medel och andra pengar till av företagen utpekade behov Driva nätverk i dessa syften (affärsnätverk och utvecklingsnätverk) I handling verka för TILLIT mellan alla aktörer i Norrbotten Samverka med kommunernas näringslivsenheter Effektivisera samverkan mellan företag och Luleå tekniska universitet Effektivisera samverkan mellan företag och offentlig verksamhet

13 Fokusera ännu mer på entreprenören än på företaget ? Regional satsning på tillväxtområden Entreprenörernas huvudspår Connecting Vision Bästa regionala exempel inom EU på SME- utveckling under programperiod 2007-2013

14 Testarena e-Hälsa: CDH + Kommuner o Landsting i BD och AC Ltu EISLAB WINTERNET CDH SME-tillväxt EU ForskningInternationell marknad CDH mäklarroll för EU-forskning, Testarena och SME-tillväxt

15 Löp behovs invent. Industriplattform Tillämpad FoU FoU-plattform Marknad/kundevent Affärssamverkan Intern utveckling Produktutveckling Marknadsföring Admin, styrning Övergripande Kompetensutveckl. Långsiktig FoU PL Kalix, Luleå,övr Pajala, Malmfält Medaktör Industrifokus Tillämpat Innovations centra Industrifokus Tillämpat Innovations centra FoU-fokus Samordnande ansvar för FoU-plattform 70 % för, 30 % univ. 70 % för, 30 % univ 20 % för, 80 % univ Företagsnära Generell 100 % LuleåPajalaKalix Skellefteå älvdal Industrifokus Tillämpat Innovations centra Företagsnära Umeå älvdal Industrifokus Tillämpat Innovations centra Företagsnära SkellefteåUmeå Projekt: Elektronik i Norr Elektropolis AB (IUC) & EISLab (LTU)

16 Forskning för nya affärer - Fånga läget Basindustrin främst i världen långt driven kundorientering ledande forskning Process IT utvecklingsplattformen stannar i Norrbotten eHälsa prioriterat satsningsområde inom EU och Norrbotten ledande elektronikföretag ny forskning, EISLab, CDT, CDH, NLL Medicinsk teknik, Prof Olof Lindahl, CMTF Norr Nya tillväxtområden inbyggda system biltest energi och miljö service och kundsupport på distans, JvtC Sälj !

17 NUTEK Småföretag 1 – 100 anställda NUTEKs PU-stöd X.X Länsstyrelsen X.X IUC Norrbotten X.X Teknikbrostiftelsen X.X ALMI Företagspartner X.X Innovation Norrbotten Läns- styrelsen Norrlands- fonden IUCTBSALMI Innovation Norrbotten Direktkontakter med Urvalsgrupp eller någon i Partnerskapet Partnerskap Norrbotten Samordnings- grupp KompletterandePU-stöd Norrbottens Forskn.råd www.finanspartner.nu

18 Resultatutveckling 2003 - 2005

19 Antal anställda 2003 - 2005

20 Omsättning 2003 - 2005

21 Produktutvecklingsentreprenören Behov FOU Produkt- utveckling Referens- installation Sälj Basindustrin – Luleå tekniska universitet – Produktägande SME Samverkan för tillväxt Utgångsläge i Norrbotten: Världsledande basindustri och framstående forskning vid LTU Duktiga utvecklingsingenjörer men bara ett fåtal produktbolag Stark processutveckling – svag produktförsäljning

22 Produktutvecklingsentreprenören Behov FOU Produkt- utveckling Referens- installation Sälj Process IT Basindustrin – Luleå tekniska universitet – Produktägande SME Samverkan för tillväxt Process IT Innovations: 6 MSEK x 10 år Fokus på basindustribehov, forskning och IKT-företag IKT = Informations- och kommunikationsteknik Utvecklingsentreprenörer involveras

23 Produktutvecklingsentreprenören Behov FOU Produkt- utveckling Referens- installation Sälj Process ITEPN Basindustrin – Luleå tekniska universitet – Produktägande SME Samverkan för tillväxt EPN – Export Plattform Norrbotten: Nätverk med 20-tal nischföretag Partner för Processindustrin Processindustribaserade produkter och tjänster Marknadsbolag i framtiden

24 Produktutvecklingsentreprenören Behov FOU Produkt- utveckling Referens- installation Sälj Process ITEPNBASIN Processkonsult Basindustrin – Luleå tekniska universitet – Produktägande SME Samverkan för tillväxt BASIN – Programförslag för bättre Referensinstallationer: Finansiering av driftprototyp, installation, test och dokumentation Färdigställning och säljstart i stället för ”överlevnadskonsult”..avgörande för tillväxt av produktbolag

25 Produktutvecklingsentreprenören Behov FOU Produkt- utveckling Referens- installation Sälj Process ITEPNBASIN Mera sälj Utbildning Utveckling, Service Basindustrin – Luleå tekniska universitet – Produktägande SME Samverkan för tillväxt Flytta fokus mot mera sälj: Engagera forskaren i produktutveckling, test, certifiering och världslansering (branschkonferenser, utbildning, marknadsföring) Fokus på fler kundvärden; Utbildning, Service, Trygghet Mera sälj !

26 Produktutvecklingsentreprenören Behov FOU Produkt- utveckling Referens- installation Sälj Process ITEPNBASIN Mera sälj Utbildning Utveckling, Service Ledande produktföretag Basindustrin – Luleå tekniska universitet – Produktägande SME Samverkan för tillväxt AVC = Academy of Value Creation (Ekonomistyrning, LTU): Konstruktiv, värdeskapande samverkan basindustri, LTU, SME Effektivisera projektgenomförande (Promote) Snabbare utveckling av starka Produktbolag Underhålls- och utvecklingskompetenta SME, trygghet för basindustrin

27 IUC Klustermotor Klusterinitiativet start i företag, breddas via TBN Temamöten fysisk mötesplats, kompetensbreddning, LTU Processledaren känner kundvärden, logistik, driftig, mäklare Mentorstöd både i klustret och för enskilda medlemmar Omvärldsanalys klusterfokus på kundvärden, ärlig intern styrka Regional styrka framgångsrik basindustri, strategiska tillväxtområden, kompetens och upplevelse Säkra rutiner för ekonomi och administration

28 Utvecklingsmöte för entreprenörer 30-31 maj 2007 i Luleå Samverkan för utveckling och tillväxt Entreprenörer lyfts fram Inledande presskonferens Deltagarkatalog med foto och verksamhetsbeskrivning Inledningstal: Norrbotten skall ha bästa SME-tillväxt inom EU före 2013 Lean production och logistik ger internationellt starka SME Framgångsrik basindustri ger hållbar SME-utveckling Value creation in small enterprises in Norrbotten 6 entreprenörer presenterar framgångar i sina företag 5 parallella sessioner + Design LABLands ”cross-over- uppdrag”

29 Bästa SME-tillväxt inom EU år 2013 ! Tillit och samverkan Satsa på entreprenörerna Etablerade företags huvudspår + nya tillväxtområden i kombination eller rätt avvägning Låt basindustri och upplevelseindustri stötta exporterande småföretag Säkra att Norrbotten och Västerbotten nyttjar hela EU-potten för 2007-2013 Proaktiv, kvalitetssäkrad start och genomförande av EU-projekt/program – rapportsamverkan !


Ladda ner ppt "Kan Norrbotten bli bäst på småföretagstillvävt i EU ? Morgonrock NLL 2007-03-23 Eric Björkman Ordf IUC Norrbotten."

Liknande presentationer


Google-annonser