Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kan Norrbotten bli bäst på småföretagstillvävt i EU ?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kan Norrbotten bli bäst på småföretagstillvävt i EU ?"— Presentationens avskrift:

1 Kan Norrbotten bli bäst på småföretagstillvävt i EU ?
Morgonrock NLL Eric Björkman Ordf IUC Norrbotten

2 EU LTU IUC Norrbotten AB och tillväxt i befintligt näringsliv
Regering Näringsdepartement NUTEK VINNOVA KK m. fl Läns- styrelsen Längmanska NoFo TBN Norrlands- fonden NLL HK CDT Polhem CDH EISLAB Winternet IES m.fl LTU ALMI FR IUC Norrbotten Program / Projekt ”Underifrån – upp” PA Produktutveckling Avknoppning Strategisk Affärsutveckling Nätverksprojekt Trä Ledarskap Strategisk produktutveckling Marknad Försäljning Centek Temamöten Nätverksbyggande Generationsväxling Aurorum Business Incubator Mentorer U TBN tillväxtmatris INAB

3 IUCs affärsidé IUC Norrbotten jobbar med att skapa tillväxt i länets befintliga näringsliv och då främst i produktägande entreprenörsledda småföretag och basindustrinära småföretag. Vi bygger på företagens egna tillväxtambitioner och driver underifrån-upp projekt/program i samverkan med länets genomföranderesurser.

4 Vision Att bygga tillit mellan företagare, universitet, basindustri, offentlig verksamhet och genomföranderesurser som genererar hållbar regional tillväxt. Att bli bästa regionala exempel inom EU på att åstadkomma utveckling av SME enligt de nya ambitioner som gäller för programperioden

5 Aranja Redovisning & Administration
IUC Norrbotten AB Ägs av 88 företag (ökande), Längmanska företagarfonden, Stora företag, Kommuner och Fackföreningar Styrelse Eric Björkman Marie Laestander Roger Eliasson Stefan Lindbäck P-O Karlsson Märtha Puranen Coldbay ElectroTech Avantra Lindbäcks Bygg JTM Invest LTU Anders Wäppling VD Rose-Marie Öhgren Aranja Redovisning & Administration

6 Kan Norrbotten bli bäst på småföretagsutveckling i EU ?
EU vill att perifera regioner skall utvecklas snabbare ! EU ökar satsningen på småföretag ! EUs program för är bra för Norrbotten ! Gamla hinder har raserats ! Basindustrin och upplevelseindustrin har stora framgångar och uppmärksammas ! Internet och ny teknik ökar marknaden ! Jag läste EUs programambitioner för i ett tidigt skede och kände att nu äntligen får vi en ärlig chans. Är det kanske så att EU är bättre för Norrbotten än Sveriges regering ? För år sedan var dom största hindren för småföretagstillväxt i Norrbotten kostnaden för att möta kunder pga att vi hade monopol på flyg och tele. OH-bild Länsstyrelsen 1994, Gunnar Brodin ville att jag skulle inleda ett länsstyrelsemöte med att berätta om Propac. OK om jag samtidigt fick reflektera kring att diva företag i Norrbotten och att starta företag i Norrbotten. Bestämma oss för att bli bäst – Samverka, var och en utifrån sina möjligheter – bygga Tillit

7 Tillit mellan olika grupper är den enskilt starkaste faktorn för att en region skall utvecklas Företag Offentlig verksamhet Universitetet NOAKs ledarutveckling LTUs Ekonomistyrning på bolagsstämman Märtha adjungerad till IUCs styrelse Lars Stehns träprojekt Trästrategi (Lst,LTU,IUC) Temamöte på LTU Industriellt byggande Bothnia Produktion (LTU, Lean P ) Pro Steel eHälsa förstudie (NLL) Elektropolis TBN-öppenhet för aktörssamverkan Partnerskap för produktutveckling

8 IUCs huvuduppgifter Driva affärsnätverk
Tema-möten (är steg på vägen) ”IUC har utvecklats till en effektiv nätverksmotor” TBN: ”underifrån-upp”-driven tillväxt i befintligt näringsliv Mentorer (stigande intresse) ” det här måste kunna byggas på kortare tid än 25 år ” ” 10 gånger effektivare i sitt huvudspår ” Det är mellan engagerade företagsledare som affärsnätverk byggs upp. Tema-möten har varit ett stag på vägen för att initiera och stimulera till affärsnätverk. Men det är orimligt att kräva att företagsledare också skall göra fotarbetet för att nätverk skall fungera. TBN-projektet har prioriterats under det senaste året. Vi var några företagare som studerade direktiv och analys inför lanseringen av Regionala tillväxtprogrammet. Vi kände att vi kunde göra en stor insats genom att lyfta fram det engagemang och den drivkraft som finns hos våra entreprenörer i etablerade företag.

9 TBN-metoden® för tillväxt i befintligt näringsliv
Tillväxtområden Sälja mer Marknad, Logistik Affärskluster 2 Proaktiv samverkan i analys- och åtgärdsgrupper Mentorskap Styrelsearbete Finanspartner.nu Lean production Temamöten FU-samtal, mentorer U-samtal + Återkoppling Uppdateringsengagemang 1 3 TBN-företag TBN och övriga företag

10 TBN matris – utvecklingsbehov i 201 företag

11 TBN behovsbild i 145 företag

12 Idéer och strategier för styrelsearbetet i IUC
Allt vi gör i styrelse och ledning skall vara för företagens bästa Driva en stark ”underifrån upp” rörelse TBN-matrisen ett verktyg för styrelsearbetet Lyfta fram engagemang och tillväxtambitioner Lyfta fram goda resultat och lyckade satsningar. Företagen i fokus Påverka för effektivare stöd ( en väg in, TBN-matrisens huvudspår ) Påverka regionala utvecklingsplaner och tillväxtplaner (RUP & RTP) Prioritera insatser där företagens ambitioner stämmer med regionens utpekade tillväxtplaner Påverka FOU vid universitet och institutioner Slussa EU-medel och andra pengar till av företagen utpekade behov Driva nätverk i dessa syften (affärsnätverk och utvecklingsnätverk) I handling verka för TILLIT mellan alla aktörer i Norrbotten Samverka med kommunernas näringslivsenheter Effektivisera samverkan mellan företag och Luleå tekniska universitet Effektivisera samverkan mellan företag och offentlig verksamhet

13 Fokusera ännu mer på entreprenören än på företaget ?
Regional satsning på tillväxtområden Connecting Entreprenörernas huvudspår Vision Bästa regionala exempel inom EU på SME-utveckling under programperiod

14 Internationell marknad
CDH mäklarroll för EU-forskning, Testarena och SME-tillväxt EU Forskning Internationell marknad SME-tillväxt EISLAB Ltu WINTERNET CDH Testarena e-Hälsa: CDH + Kommuner o Landsting i BD och AC

15 Elektropolis AB (IUC) & EISLab (LTU)
Projekt: Elektronik i Norr Kalix Pajala Luleå Skellefteå Umeå Industrifokus Tillämpat Innovations centra Industrifokus Tillämpat Innovations centra FoU-fokus Samordnande ansvar för FoU-plattform Industrifokus Tillämpat Innovations centra Industrifokus Tillämpat Innovations centra Övergripande Admin, styrning PL Löp behovs invent. Kalix, Luleå,övr Pajala, Malmfält Medaktör Skellefteå älvdal Umeå älvdal Marknadsföring Industriplattform Marknad/kundevent Affärssamverkan Intern utveckling Produktutveckling 70 % för, 30 % univ. 70 % för, 30 % univ 70 % för, 30 % univ FoU-plattform Tillämpad FoU 20 % för, 80 % univ 20 % för, 80 % univ 20 % för, 80 % univ Kompetensutveckl. Företagsnära Företagsnära Generell Företagsnära Företagsnära Långsiktig FoU 100 %

16 Forskning för nya affärer - Fånga läget
Basindustrin främst i världen långt driven kundorientering ledande forskning Process IT utvecklingsplattformen stannar i Norrbotten eHälsa prioriterat satsningsområde inom EU och Norrbotten ledande elektronikföretag ny forskning, EISLab, CDT, CDH, NLL Medicinsk teknik, Prof Olof Lindahl, CMTF Norr Nya tillväxtområden inbyggda system biltest energi och miljö service och kundsupport på distans, JvtC Sälj !

17 www.finanspartner.nu NUTEK Samordnings-grupp Partnerskap Norrbotten
NUTEKs PU-stöd X.X Länsstyrelsen X.X IUC Norrbotten X.X Teknikbrostiftelsen X.X ALMI Företagspartner X.X Innovation Norrbotten Samordnings-grupp Partnerskap Norrbotten Läns- styrelsen Norrlands- fonden IUC TBS ALMI Norrbottens Forskn.råd Innovation Norrbotten Kompletterande PU-stöd Direktkontakter med Urvalsgrupp eller någon i Partnerskapet Småföretag 1 – 100 anställda

18 Resultatutveckling

19 Antal anställda

20 Omsättning

21 Basindustrin – Luleå tekniska universitet – Produktägande SME Samverkan för tillväxt
Behov FOU Produkt- utveckling Referens- installation Sälj Produktutvecklingsentreprenören Utgångsläge i Norrbotten: Världsledande basindustri och framstående forskning vid LTU Duktiga utvecklingsingenjörer men bara ett fåtal produktbolag Stark processutveckling – svag produktförsäljning

22 Basindustrin – Luleå tekniska universitet – Produktägande SME Samverkan för tillväxt
Behov FOU Produkt- utveckling Referens- installation Sälj Process IT Produktutvecklingsentreprenören Process IT Innovations: 6 MSEK x 10 år Fokus på basindustribehov, forskning och IKT-företag IKT = Informations- och kommunikationsteknik Utvecklingsentreprenörer involveras

23 Basindustrin – Luleå tekniska universitet – Produktägande SME Samverkan för tillväxt
Behov FOU Produkt- utveckling Referens- installation Sälj Process IT EPN Produktutvecklingsentreprenören EPN – Export Plattform Norrbotten: Nätverk med 20-tal nischföretag Partner för Processindustrin Processindustribaserade produkter och tjänster Marknadsbolag i framtiden

24 Basindustrin – Luleå tekniska universitet – Produktägande SME Samverkan för tillväxt
Behov FOU Produkt- utveckling Referens- installation Sälj Process IT BASIN EPN Processkonsult Produktutvecklingsentreprenören BASIN – Programförslag för bättre Referensinstallationer: Finansiering av driftprototyp, installation, test och dokumentation Färdigställning och säljstart i stället för ”överlevnadskonsult” ..avgörande för tillväxt av produktbolag

25 Basindustrin – Luleå tekniska universitet – Produktägande SME Samverkan för tillväxt
Behov FOU Produkt- utveckling Referens- installation Sälj Process IT BASIN EPN Utbildning Utveckling, Service Mera sälj Produktutvecklingsentreprenören Flytta fokus mot mera sälj: Engagera forskaren i produktutveckling, test, certifiering och världslansering (branschkonferenser, utbildning, marknadsföring) Fokus på fler kundvärden; Utbildning, Service, Trygghet Mera sälj !

26 Basindustrin – Luleå tekniska universitet – Produktägande SME Samverkan för tillväxt
Behov FOU Produkt- utveckling Referens- installation Sälj Process IT BASIN EPN AVC Utbildning Utveckling, Service Mera sälj Produktutvecklingsentreprenören Ledande produktföretag AVC = Academy of Value Creation (Ekonomistyrning, LTU): Konstruktiv, värdeskapande samverkan basindustri, LTU, SME Effektivisera projektgenomförande (Promote) Snabbare utveckling av starka Produktbolag Underhålls- och utvecklingskompetenta SME, trygghet för basindustrin

27 IUC Klustermotor Klusterinitiativet start i företag, breddas via TBN
Temamöten fysisk mötesplats, kompetensbreddning, LTU Processledaren känner kundvärden, logistik, driftig, mäklare Mentorstöd både i klustret och för enskilda medlemmar Omvärldsanalys klusterfokus på kundvärden, ärlig intern styrka Regional styrka framgångsrik basindustri, strategiska tillväxtområden, kompetens och upplevelse Säkra rutiner för ekonomi och administration

28 Utvecklingsmöte för entreprenörer 30-31 maj 2007 i Luleå
Samverkan för utveckling och tillväxt Entreprenörer lyfts fram Inledande presskonferens Deltagarkatalog med foto och verksamhetsbeskrivning Inledningstal: Norrbotten skall ha bästa SME-tillväxt inom EU före 2013 Lean production och logistik ger internationellt starka SME Framgångsrik basindustri ger hållbar SME-utveckling Value creation in small enterprises in Norrbotten 6 entreprenörer presenterar framgångar i sina företag 5 parallella sessioner + Design LABLands ”cross-over-uppdrag”

29 Bästa SME-tillväxt inom EU år 2013 !
Tillit och samverkan Satsa på entreprenörerna Etablerade företags huvudspår + nya tillväxtområden i kombination eller rätt avvägning Låt basindustri och upplevelseindustri stötta exporterande småföretag Säkra att Norrbotten och Västerbotten nyttjar hela EU-potten för Proaktiv, kvalitetssäkrad start och genomförande av EU-projekt/program – rapportsamverkan !


Ladda ner ppt "Kan Norrbotten bli bäst på småföretagstillvävt i EU ?"

Liknande presentationer


Google-annonser