Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Könshormoner och antikonception Jessica Bah Rösman Avd för Farmakologi Basal och tillämpad farmakologi HT 2004.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Könshormoner och antikonception Jessica Bah Rösman Avd för Farmakologi Basal och tillämpad farmakologi HT 2004."— Presentationens avskrift:

1 Könshormoner och antikonception Jessica Bah Rösman Avd för Farmakologi Basal och tillämpad farmakologi HT 2004

2 Föreläsningen Fysiologi Frisättningsregl-Menstruationscykeln Sjukdomar Farmakologiska klasser/Behandling

3 Könshormoner Tillhör gruppen steroidhormoner –Glukokortikoider –Mineralkortikoider –Androgener –Östrogener –Progestiner

4 Progestestiner Progesteron Binder till progesteronreceptorn Insöndras bl a från gulekroppen (corpus luteum)

5 Progesteron Fysiologiska effekter : –Menstruationscykeln –Reproduktionsorgan –Graviditet –Brösttillväxt –CNS

6 Östrogener Östradiol –Ovariellt –Mest potenta Östron –Menopausala östrogenet Östriol Två receptortyper: –ERalfa –ERbeta

7 Östrogen Fysiologiska effekter: –Pubertet –Reglering av menstruationscykeln –Reproduktionsorganen –Metabola effekter –Koagulationssystemet –CNS

8 Androgener Testosteron Dihydrotestosteron –Mest potenta Androstenedion Dehydroandrosteron (DHEA) Binder till androgenreceptorn Maskuliniserande effekter

9 Androgener Fysiologiska effekter: –Prenatal könsdifferentiering –Pubertet –Acne –Ökad libido –Aggression –Bukfetma

10 Könshormoner Syntes ffa i testiklar och ovarier Även i binjuren och i fettväv Aromatisering av androgener till östrogener styrs av enzymet AROMATAS

11 Syntes KolesterolPregnenolonProgesteron17αOH- progesteron 17αOH- pregnenolon Estron Estradiol Androstenedion Dihydro- epiandrosteron Testosteron Estriol Dihydro- testosteron 5alfa-reduktas Aroimatas

12 Könshormoner Binder till sexhormon-bindande globulin (SHBG) och albumin i blodet Endast fritt könshormon kan utöva sin effekt

13 Verkningsmekanism Steroidhormon Steroidreceptor CytoplasmaKärnan DNA

14 Könshormoner Testosteron i huvudsak ett prohormon – binder inte så starkt till AR Dihydrotestosteron utövar den största eff- 10ggr starkare bindn till rec. Testosteron – Dihydrotestosteron av 5alfa-reduktas.

15 Könshormoner Felaktigt 5alfa-reduktas eller avsaknad av leder till kvinnlig fenotyp Inga av könshormonerna helt specifika för sina resp receptorer pga de strukturella likheterna Progesteron kan ha vissa androgena effekter exv

16 Könshormoner Östrogenreceptorerna de mest studerade Förutom inbindning av ligand och dimerisering binder även andra faktorer till receptor komplexet

17 Frisättningsreglering Hypothalamus Hypofysen ÄggstockarnaTestiklarna + + + - - - - GnRH LH och FSH Östrogener och progesteron Testosteron

18 P Ö LH FSH Follikelfas Ovuleringsfas Lutealfas Menstruationscykeln Ägglossning Menstruation Östrogen Progesteron (+östrogen)

19 Sjukdomar 1.Störning i hypotalamus- hypofysaxeln 2.Abnormal tillväxt av hormonproducerande vävnad 3.Minskad hormonproduktion

20 Störning i hyptalamus- hypofysaxeln Polycystiska ovarier (PCO) –Anovulation –Ökade nivåer av serum androgen –Hirsutism, acne, oregelbunden mens Behandlas m anti-androgener och gestagener (syntetiskt progesteron)

21 Störning i hyptalamus- hypofysaxeln Prolaktinom –Tumör i hypofysen –Ökad prolaktinhalt leder till minskad östrogensyntes Prolaktin hämmar GnRH frisättning Samt en utträngningseff

22 Abnormal tillväxt av hormonproducerande vävnad Bröstcancer –Uttrycker ER, stimuleras av östrogen Behandlas med ER-hämmare Prostatacancer Benign prostatahyperplasi –Beror av dihydrotestosteronsyntes Hämma 5alfa-reduktas el ge antiandrogener Endometrios Beh med GnRH-agonister

23 Minskad hormonproduktion Hypogonadism –Skadad könshormonsproduktion innan pubertet, patient genomgår ej sexuell mognad Menopaus –Inga folliklar kvar i äggstockarna –Värmeflusher, vaginal torrhet, hudatrofi, osteoporos, minskad libido

24 Farmakologi Inhibitorer av gonadala hormoner GnRH-agonister 5alfa-reduktashämmare Aromatashämmare Receptorantagonister SERM Androgenrec.antagonister Hormoner och hormonanaloger Östrogen Androgener Antikonception

25 GnRH-agonister Kontinuelig administration av GnRH hämmar frisättning av LH och FSH Intermittent beh kan verka ägglossningsstimulerande (mot infertilitet) Behandling av hormonberoende tumörer –Bröstcancer och prostatacancer Biverkningar: Bl a sänkt libido, osteoporos, torr hud, hjärtklappning, nedstämdhet Preparatexempel: Goserelin- Zoladex ® (även mot endometrios) Buserelin- Suprefact ® Triptorelin- Decapeptyl ® (även mot endometrios)

26 5alfa-reduktashämmare Hämmar konvertering av testosteron till dihydrotestosteron Hämmad prostatatillväxt Biverkningar: –Impotens, sänkt libido, svårighet med sädesavg, ömmande bröst Preparatexempel: Finasterid- Proscar ® Dutasterid- Avodart ®

27 Aromatashämmare Hämmar aromatisering av testosteron till östrogen I behandling mot bröstcancer Biverkningar: Blodvallningar, ökad svettning, håravfall, depression, vätskeansamling mm Preparatexempel: Anastrozole- Arimidex ® Letrozole- Femar ® Exemestane- Aromasin ®

28 Selektiva östrogenreceptor- modulatorer (SERM) Både agonist och antagonist, samma substans stim östrogeneffekter i vissa vävnader och hämmar den i andra I behandling mot: –Bröstcancer, osteoporos, ovuleringsstimulering Biverkningar: –Vattenretention, värmevallningar bl a Preparatexempel: Tamoxifen- Nolvadex ® Fulvestrant- Faslodex ® Raloxifen- Evista ® (Mot osteoporos) Klomifen- Pergotime ® (Ovuleringsstim)

29 Androgenreceptorantagonister Hämmar kompetitivt inbindn. av androgener till receptorn I behandling av: –Hirsutism –Metastasisk prostatacancer Preparatexempel: Flutamid- Flutamid® Cyproteron acetat- Androcur® (progestin!) (Spironolakton) Diane® –Lkm mot acne hos kvinnor –Innehåller cyproteron acetat samt östrogen

30 Progesteronreceptorantagonist Blockerar PR Avbryter graviditetsutveckling i 1:a trimestern Sk abortpiller Mifepriston-Mifegyne ® Ges ihop med prostaglandinanalog som ger kontraktioner i livmodern

31 Östrogen Östrogen ffa i behandling mot menopaussymptom, även vid hypogonadism Risker: Bröstcancer Kardiovaskulära events Demens Fördelar: Minskad risk för coloncancer Minskad osteoporos

32 Androgener Hypogonadism Preparatexempel: Testosteron- Atmos ®, Testogel ® m fl

33 Antikonception Sedan 1964 i Sverige Kombinationspiller –Enfas –Två/trefas Gestagenmetoder –Minipiller –P-stav –P-spruta –P-spiral Dagen-efter-pilller

34 Kombinationspiller Dos Dag Monofasiska Dag Bifasiska 11421 7 Dag Trifasiska Gestagen Östrogen

35 Kombinationspiller Preparatexempel: Desolett ® Yasmin ® Follimin ® Trionetta ® m fl

36 Gestagenmetoder Minipiller –Tas alla dagar –Ffa sekundära effekter –Endast begränsad eff på ägglossning Mini-Pe ® P-stav –Implantation subkutant, effekt beroende av vikt –Kan bäras i 5 år Implanon ®, Norplant ® P-spruta –Fullständig hämning av ovulationen –Ges var tredje månad Depo-Provera ® P-spiral –Intrauterint –Lokal gestageneffekt Levonova ®

37 Akut p-piller 2 registrerade i Sverige - levonorgestrel –Norlevo –Postinor Tas inom 72 h Yuzpe-metoden –2 tabl av komb.typ 2ggr med 12 h mellanrum –97-99% säkert –Fler biverkningar Akut p-piller –1 tabl 2ggr med 12 h mellanrum –Säkrare än Yuzpe

38 Antikonception Biverkningar –Östrogen: Illamående, ödem, flytningar Ökad risk för bröstcancer och livmodercancer Ökad risk för trombos (djup ventrombos) Måttlig blodtrycksökning –Gestagen Viktuppgång (ökad aptit), nedstämdhet, minskad sexlist, akne, PMS-liknande besvär

39 Antikonception Biverkningar forts –Östrogen & Gestagen: Blödningsrubbningar Leverpåverkan Interaktioner: –Antibiotika och antiepileptika kan påverka nedbrytning av hormonerna och således också dess effekter

40 Manlig antikonception Uppnå sk azoospermi, dvs inga spermier i ejakulatet Finns inga registrerade lkm i dag –Testosteron enantat Minskar gonadotropinfrisättning (ffa FSH) End 60% av männen som blivit azoospermiska i studier Biv acne, polycytemi(=ökad mängd röda blodkroppar), viktuppgång Testa kombination av progestin+testosteron

41 Frågor? jessica.bah-rosman@pharm.gu.se


Ladda ner ppt "Könshormoner och antikonception Jessica Bah Rösman Avd för Farmakologi Basal och tillämpad farmakologi HT 2004."

Liknande presentationer


Google-annonser