Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Informationsmöte 2014-04-09. 2 1. Meritportfölj för samverkan, kl. 08.30 Samordnare Mats Reinhold, externa relationer, informerar om förslaget Synpunkter.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Informationsmöte 2014-04-09. 2 1. Meritportfölj för samverkan, kl. 08.30 Samordnare Mats Reinhold, externa relationer, informerar om förslaget Synpunkter."— Presentationens avskrift:

1 Informationsmöte 2014-04-09

2 2 1. Meritportfölj för samverkan, kl. 08.30 Samordnare Mats Reinhold, externa relationer, informerar om förslaget Synpunkter på förslaget lämnas till Annika Nordlund annika.nordlund@psy.umu.se) senast 16/4. 2. Utbildningsfrågor Rapport från Utbildningsstrategiska rådet samt Utbildningskommittén 3. Allmän Information a. Aktuella budget- och ekonomifrågor b. Intranätet Aurora c. Systematiskt arbetsmiljöarbete vid Umeå universitet 4. Forskningsfrågor Rapport från Forskningsstrategiska rådet samt Forskningskommittén 5. Övriga frågor Fakultetsnämndens sammanträde 9/4. Se http://www.samfak.umu.se/om/organisation/fakultetsnamnd/ för aktuell föredragningslista samt protokoll

3 Prefektinformation Utbildning 9 april 2014

4 Information från USSR Universitetsstyrelsen - stort intresse för resultatet av UKÄ’s utvärderingar (ffa ”bristande kvalitet”) Ämnes- och fakultetsöverskridande utbildning – universitetsgemensam finansiering …? Studentcentrum – stöd och prioriteringar Internationaliseringsstrategi – förslag PUNK (”Pedagogisk utveckling för nyfikenhet och kreativitet”). Ersätter FLEX. Utlysning är ute nu! E-lärande – rektor tillsatt arbetsgrupp med uppdrag att generera ett förslag till strategi för e-lärande Studiebarometer ht 2014 Externa examensarbeten - tolkning av vad som menas med ”externa”

5 UK 1: Lärardag 26 augusti 2014 Tema: Examensarbeten –Externa ex.arbeten (samverkan) –Interna ex.arbeten (forskningsanknytning) –Roller, ansvar, kursupplägg –Handledning, examination –Kriterier för bedömning –Experter och goda exempel

6 UK 2: Utbildningsutbud på avancerad nivå Kvalitetsgranskning av fakultetens utbildningsutbud på avancerad nivå (Projekt 6) Uppdraget gått till Eva Leander, LiU ”Analys av fakultetens utbildningsportfölj på avancerad nivå”: bredd/djup, forskning- /yrkesfokus, inifrån/utifrånstyrt, ekonomi, strategier, paketering, marknadsföring, Jämförelse med andra lärosäten

7 UK 3: Studentfallsgruppen 3.1 Kursplaner – examinationsformer - Umu’s kursplanemall ännu ej fastställd - Balans mellan tydlighet/rättssäkerhet och flexibilitet: ”lägstanivå” för FORMER (ej när, hur många): (1) Individuellt/grupp, (2) Muntligt/skriftligt/praktiskt, (3) salstenta/hemtenta - Standardskrivning för omprov: ”Om formen för examination ej går att upprepa, kan annan form användas”. 4.1 Handledning - De flesta institutioner har bra dokumentation, men man kan bli bättre på att kommunicera med studenterna samt inom kollegiet. Rekommendation: 1) Tydlighet i kommunikation till studenter och inom kollegiet (tågordning, rollfördelning, handledare ej betygsättande). 2) Diskutera bedömningskriterier handledare och examinatorer tillsammans för mer samstämmig tolkning.

8 Studentfallsgruppen forts. 5.1 Kursutvärderingar - Lyssna av hur Samfaks modell fungerar (senare i vår) - Uppföljning av kursutvärderingar för vt 2014 till hösten

9 UK 4: Programutvärderingsgruppen Första möte mån 7 april Uppdrag: Smörgåsbord av relevanta frågor kring ffa: –Progression –Generiska kompetenser Varje program bestämmer former för programutvärdering. Gruppens förslag är bara ett stöd/som stimulans – inte ett måste att använda.

10 Budget & Ekonomifrågor Procentpåslag 2014 Prel. bedömningar inför budget år 2015 Tidigareläggning av budgetprocessen Vårpropositionen Sommaruniversitet 10

11 Procentpåslag 2014 – Fo/Fou

12 Procentpåslag 2014 – GU (exkl uppdragsutbildning)

13 Prel. Bedömningar inför 2015 Indexjustering 2015+ 0,79 % Indexjustering 2016+ 1,26 % Prel. GU-ram 2015 (Samfak) 340 858 tkr (+878) Prel. FO-ram 2015 (Samfak) 162 600 tkr (+2 300) UGEM(Samfak) 115 313 (+1 240; 1,1%) Lokalhyra 2015: ca 3 019 kr/kvm/år (+ 4,5 %) Lönekostnadspåslag 2015: 49,8 % (+0,5 %) 13

14 Tidigareläggning av budgetprocessen Vårpropositionen: 10 000 nya platser i landet (2015-2018): 580 till UmU (främst lärarutbildning) Sommaruniversitet 2014 UmU16 kurser Samfak3 kurser -Interaktionsdesign 7,5hp1010 1:a/sök(30pl) -E-government 7,5hp531(30pl) -Statistik A2 15hp206(20pl) 14

15 Intranätet Aurora Systematiskt arbetsmiljöarbete Forskningsfrågor Övriga fågor 15


Ladda ner ppt "Informationsmöte 2014-04-09. 2 1. Meritportfölj för samverkan, kl. 08.30 Samordnare Mats Reinhold, externa relationer, informerar om förslaget Synpunkter."

Liknande presentationer


Google-annonser