Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välkommen!!!. A-HLR BARN MED PREHOSPITAL INRIKTNING Region Skåne, KAMBER, JTN. SCHEMA: 08:00 Bakgrund till hjärtstopp hos barn 08:45 Livräddande första.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välkommen!!!. A-HLR BARN MED PREHOSPITAL INRIKTNING Region Skåne, KAMBER, JTN. SCHEMA: 08:00 Bakgrund till hjärtstopp hos barn 08:45 Livräddande första."— Presentationens avskrift:

1 Välkommen!!!

2 A-HLR BARN MED PREHOSPITAL INRIKTNING Region Skåne, KAMBER, JTN. SCHEMA: 08:00 Bakgrund till hjärtstopp hos barn 08:45 Livräddande första hjälpen/Barn HLR (barn 0-1 år) Livräddande första hjälpen/Barn HLR (1 år- pubertet) 10:45 Preliminär bedömning av barn Det akut sjuka barnet Akuta tillstånd - Drunkning - Trauma - Hjärtsjukdomar hos barn - Infektion - Förgiftning ≈12:30 Lunch 13:00 A-HLR till Barn Patientfall 16:00 Avslutning

3 Prehospitalt? Vilken utbildning för ambulanspersonalen? Ej så många hjärtstopp! Kombinera utbildningen med det akut sjuka barnet. A-E koncept. Träna öva den utrustning som man har i sin ambulans, samt de läkemedel och de doser som rör barn.

4 KAMBER, Region Skåne, JTN. BARN HLR  BAKGRUND  NYA RIKTLINJER  LIVRÄDDANDE FÖRSTA HJÄLP TILL BARN  AKUT SJUKA BARN  AVANCERAD HLR TILL BARN  PREHOSPITALT

5 BAKGRUND Sällsynt med hjärtstopp hos barn: ≈ 6-7 / 100 000 barn per år >50% är under 1 år >50% är pojkar Endast 28 % av bevittnade kollapser fick HLR!

6 BAKGRUND Vuxna (cardiellt betingad, ≈70%) Ex: hjärtstopp orsakat av kranskärlssjukdom Rytm: VF ≈ 60% Bystander HLR ≈ 52% Nationellt register för hjärtstopp utanför sjukhus, Årsrapport 2007.

7 BAKGRUND Barn (vanligaste orsaken relaterat till andningen/luftvägen) Syrebrist beroende på andningsproblem Ex: luftvägsinfektioner, drunkning, kvävning, främmande kropp …… (Rytm: Asystoli 67%, PEA 24%, VF/VT 9%)

8 ORSAKER TILL HJÄRTSTOPP HOS BARN HJÄRTSTOPP ANDNINGSSVIKT LUFTVÄGS- OBSTRUKTION _____________________ Främmande kropp Astma Pneumoni ANDNININGS- DEPRESSION ____________________ Kramper Förhöjt ICP Förgiftning CIRKULATIONSSVIKT HYPOVOLEMI ____________________ Blödning Gastroenterit Brännskada VÄTSKESKIFT ____________________ Sepsis Anafylaxi Hjärtsjukdom

9 Försämrad Hjärtfunktion, Lungpåverkan, Infektion, Trauma, Främmande kropp, …. AKUT ANDNINGS- ELLER CIRKULATIONSSVIKT ANDNINGSUNDERSTÖD MED EXTRA SYRGAS SKALL ALLTID PRIORITERAS! EFTER ATT ADEKVAT VENTILATION ÄR ETABLERAD ÄR DEN VIKTIGASTE ÅTGÄRDEN ATT UPPRÄTTHÅLLA ADEKVAT CIRKULATION! FRIA LUFTVÄGAR Start av ventilation medför att barns hjärtfrekvens ökar  ökad hjärtminutvolym!

10 Viktigt att tänka A,B,C,D,E Det vill säga: BEDÖM LUFTVÄG FÖRE ANDNING, FÖRE CIRKULATION, FÖRE MEDVETANDE………….

11 HJÄRT LUNGSTOPP HOS BARN (Kelly et al 2004)

12 Sudden infant death syndrome, SIDS. Plötslig spädbarnsdöd Ett spädbarn som dör plötsligt, utan att dödsorsaken med säkerhet kan fastställas på grundval av anamnes, inspektion av dödsplatsen och rättsmedicinskt obduktion, anses ha omkommit i plötslig spädbarnsdöd, SIDS.  Vanligen 2-4 månader  Pojkar  Nattetid  Kalla årstiden Faktorer som ökar risken för SIDS:  Födelsevikt < 1500g  Nikotin  RS-virus

13 Sudden Infant Death Syndrome, SIDS. Plötslig spädbarnsdöd 1980 talet  92´-93´ SIDS Vanligaste dödsorsaken i vårt land! Cirka 120 barn/år Råd för att förebygga SIDS: Låt ditt spädbarn sova på rygg, helst i egen säng. Såväl magläge som sidoläge skall undvikas. Rök ej och undvik alla former av nikotin under graviditet & amning. Napp rekommenderas efter att amningen etablerats. Ha en behaglig, sval temperatur där barnet sover –Undvik att bylta på ditt barn. Dramatisk effekt: 25 barn/år

14 Dödsorsakspanorama bland barn 1-17år. 1999-2003. Källa Dödsorsaksregistret Socialstyrelsen

15 Dödsorsakspanorama bland barn 0-17år. 1999-2003. Källa Dödsorsaksregistret Socialstyrelsen Alla skador. Pojkar 63,7% Flickor 36,3% Övergrepp 6,5 %Självmord 26,8%Olycksfall 72,3 %Andra skador 6,4 % Transportolycka 64,2 % Drunkning 13,0 % Rök och öppen eld 5,1 % Kvävning 4,5 % Annat olycksfall 13.2 %

16 Anatomiska & fysiologiska särdrag hos spädbarn Mognadstid för spädbarnets (0-12 mån) organsystem: Autonoma nervsystemet 6 mån Blodkomponenter 6 mån Levermetabolism 6 mån Njurfunktion 6 mån Hjärtmuskel 12 mån Temperaturreglering 24 mån Myelinisering/synapser 36 mån Kärlträdet 48 mån (4 år) Luftvägar 84 mån (7 år) Barn kan liknas vid små vuxna först från cirka 7 års ålder! Läkemedelsdoser mm kan då reduceras i relation till kroppsvikten (jämfört med vuxna).

17 Fixerad slagvolym; hjärtat stelare pga att mängden bindväv/muskelfibrer är större än hos äldre barn. Detta innebär att hjärt- minutvolymen (cardiac output) blir beroende av frekvensen. Reaktivare lungkärl; Tjockare muskularis i lilla kretsloppet, som reagerar genom att ”knipa” vid hypoxi, hypercapni och acidos. Risk för fetal cirkulation. Autonoma nervsystemet är omoget vilket innebär att det parasympatiska nervsystemet är färdigt men inte det sympatiska. Denna obalans leder till vagalt övertag

18 Fysiologiska Data: Andningsfrekvens (andetag/min) Nyfödd 1år 5år 12år 20år 30-50 25 20 18 16 __________________________________________ Pulsfrekvens 0-1år 2-6år 6-10år >10år 120±40 110±40 100±30 80±20 __________________________________________ Blodtryck (högsta tillåtna värde) 0-3år 3-7år 7-10år 10-13år ♂13-15år ♀13-15år 110/65 120/70 130/75 140/80 140/80 140/85 __________________________________________

19 Nya Riktlinjer European Resuscitation Council Guidelines for Resuscitaion 2005 Section 6. Paediatric life support Resuscitaion (2005) 6751, 597-5133 Dominique Biarent, …………..

20 Nya Riktlinjer European Resuscitation Council Guidelines for Resuscitaion 2005 Section 6. Paediatric life support Resuscitaion (2005) 6751, 597-5133 Dominique Biarent, ………….. SIMPLIFICATION!!!

21 Nya Riktlinjer för HLR till barn Åldersdefinitioner: Spädbarn 0-1 år Barn 1 år- puberteten (skj Ø nnsmessig vurdert) Pulskontroll: Livräddare utan sjukvårdsutbildning  ingen pulskontroll Livräddare med sjukvårdutbildning  pulskontroll

22 Nya Riktlinjer för HLR till barn Kompression/Ventilation: Allmänheten 30:2 Sjukvården 15:2 Kompressioner: 100/min Kompressionsdjup: 1/3 av bröstkorgen Kompressionspunkt: Bröstbenets nedre tredjedel 1 år

23 Nya Riktlinjer för HLR till barn Främmande föremål i luftvägen: medvetande Dålig hostkraft, men vid medvetande <1år  5 ryggdunk  5 bröstryck ≥ 1år  5 ryggdunk  5 buktryck medvetslös Barnet medvetslös startar man omedelbart basal HLR

24 BARN HLR Livräddande första hjälp till barn

25 0-1 år

26 REAGERAR? JA OBSERVERA NEJ ANDAS? JA LÄGG PÅ SIDAN NEJ GE 5 INBLÅSNINGAR OK? JA PULS? JA GE 20 INBLÅSN FORTSÄTT INBLÅSN NEJ? - HLR 15:2 HLR - TITTA I MUNNEN 15:2 LIVRÄDDANDE FÖRSTA HJÄLP BARN 0-1 ÅR Tecken på cirkulation Barn HLR

27 REAGERAR? JA OBSERVERA NEJ ANDAS? JA LÄGG PÅ SIDAN NEJ GE 5 INBLÅSNINGAR OK? JA PULS? JA GE 20 INBLÅSN FORTSÄTT INBLÅSN NEJ? - HLR 15:2 HLR - TITTA I MUNNEN 15:2 LIVRÄDDANDE FÖRSTA HJÄLP TILL BARN UNDER 1 ÅR Tecken på cirkulation Barn HLR

28 Reagerar? Kontrollera medvetandet -Ropa på det -Nyp eller skaka försiktigt i axlarna Om barnet inte reagerar - Betrakta barnet som medvetslöst

29 REAGERAR? JA OBSERVERA NEJ ANDAS? JA LÄGG PÅ SIDAN NEJ GE 5 INBLÅSNINGAR OK? JA PULS? JA GE 20 INBLÅSN FORTSÄTT INBLÅSN NEJ? - HLR 15:2 HLR - TITTA I MUNNEN 15:2 LIVRÄDDANDE FÖRSTA HJÄLP BARN 0-1 ÅR Tecken på cirkulation Barn HLR

30 Andas? Skapa fri luftväg - Kontrollera andningen Om du inte hör andningsljud, -Lyft fram underkäken, underkäkslyft Andas barnet nu? Om barnet inte andas: Behåll greppet på barnets panna. Lyft fram barnets underkäke med den andra handens tumme.

31 Andas inte // Andas inte normalt Håll kvar fri luftväg Gör 5 långsamma inblåsningar -Den luft som ryms i din egen mun är ofta tillräcklig för en inblåsning på ett spädbarn -Se till att bröstkorgen höjer och sänker sig Om det inte går att få in luft: HLR 15:2 Titta i munnen

32 REAGERAR? JA OBSERVERA NEJ ANDAS? JA LÄGG PÅ SIDAN NEJ GE 5 INBLÅSNINGAR OK? JA PULS? JA GE 20 INBLÅSN FORTSÄTT INBLÅSN NEJ? - HLR 15:2 HLR - TITTA I MUNNEN 15:2 LIVRÄDDANDE FÖRSTA HJÄLP BARN 0-1 ÅR Tecken på cirkulation Barn HLR

33 Puls? Kontrollera pulsen på insidan av överarmen Om pulsen känns: -Ge 20 inblåsningar -Fortsätt därefter med inblåsningar och kontrollera pulsen ca varannan minut -Är du osäker om det finns puls eller ej, Gör bröstkompressioner Ingen puls: - Gör HLR 15:2 (kompression/inblåsning)

34 Bröstkompressioner, 0-1 år: 100/min Kompressionsdjup: 1/3 av bröstkorgen Kompressionspunkt: Bröstbenets nedre tredjedel Tänk en linje mellan bröstvårtorna Placera pek- och/eller långfinger på bröstbenet precis nedanför den tänkta linjen Tryck ner bröstbenet cirka 2 cm ”Alternativt bröstkompr. med tummarna”

35 HLR på barn 0-1 år Medvetslös? Ropa på hjälp! Öppna Luftvägar Andas? - Se - Lyssna - Känn 5 inblåsningarCirkulation? ΘΘ Sjukvårds- personal: Puls? Medvetslös? En-livräddar teknik: 30:2 Larma efter 3 serier Två-livräddar teknik: 15:2 ΘΘ Tecken på cirkulation: Ja: Rör sig, sväljer eller har normala andetag Nej: Grått, slappt och livlöst

36 Livräddande första hjälp till barn 0-1 år Bedöm  Ej effektiv hoststöt: Främmande föremål i luftvägarna Vid medvetande : Medvetslös: 5 Ryggslag Öppna luftvägen, se 5 Brösttryck efter främmande föremål Bedöm och upprepa 5 Inblåsningar tre gånger innan du HLR (15:2) larmar 112 Se efter främmande föremål innan nya inblåsningar Gör tre serier innan du larmar 112

37 1år - Pubertet

38 REAGERAR? JA OBSERVERA NEJ ANDAS? JA LÄGG PÅ SIDAN NEJ GE 5 INBLÅSNINGAR OK? JA PULS? JA GE 20 INBLÅSN FORTSÄTT INBLÅSN NEJ? - HLR 15:2 HLR - TITTA I MUNNEN 15:2 LIVRÄDDANDE FÖRSTA HJÄLP 1 ÅR-Pubertet Tecken på cirkulation Barn HLR

39 REAGERAR? JA OBSERVERA NEJ ANDAS? JA LÄGG PÅ SIDAN NEJ GE 5 INBLÅSNINGAR OK? JA PULS? JA GE 20 INBLÅSN FORTSÄTT INBLÅSN NEJ? - HLR 15:2 HLR - TITTA I MUNNEN 15:2 LIVRÄDDANDE FÖRSTA HJÄLP 1 ÅR-Pubertet Tecken på cirkulation Barn HLR

40 Reagerar? Kontrollera medvetandet -Ropa på det -Nyp eller skaka försiktigt i axlarna Om barnet inte reagerar - Betrakta barnet som medvetslöst

41 REAGERAR? JA OBSERVERA NEJ ANDAS? JA LÄGG PÅ SIDAN NEJ GE 5 INBLÅSNINGAR OK? JA PULS? JA GE 20 INBLÅSN FORTSÄTT INBLÅSN NEJ? - HLR 15:2 HLR - TITTA I MUNNEN 15:2 LIVRÄDDANDE FÖRSTA HJÄLP 1 ÅR-Pubertet Tecken på cirkulation Barn HLR

42 Andas? Skapa fri luftväg - Kontrollera andningen Om du inte hör andningsljud, -Lyft fram underkäken, underkäkslyft Andas barnet nu?

43 Andas inte // Andas inte normalt Håll kvar fri luftväg Gör 5 långsamma inblåsningar -Man blåser så mycket att bröstkorgen höjs -Se till att bröstkorgen höjer och sänker sig Om det inte går att få in luft: HLR 15:2 Titta i munnen

44 REAGERAR? JA OBSERVERA NEJ ANDAS? JA LÄGG PÅ SIDAN NEJ GE 5 INBLÅSNINGAR OK? JA PULS? JA GE 20 INBLÅSN FORTSÄTT INBLÅSN NEJ? - HLR 15:2 HLR - TITTA I MUNNEN 15:2 LIVRÄDDANDE FÖRSTA HJÄLP 1 ÅR-Pubertet Tecken på cirkulation Barn HLR

45 Puls? Kontrollera pulsen på halsen Om pulsen känns: -Ge 20 inblåsningar -Fortsätt därefter med inblåsningar och kontrollera pulsen ca varannan minut -Är du osäker om det finns puls eller ej, Gör bröstkompressioner Ingen puls: - Gör HLR 15:2 (kompression/inblåsning)

46 Bröstkompressioner, 1 år - Pubertet 100/min Kompressionsdjup: 1/3 av bröstkorgen Kompressionspunkt: Bröstbenets nedre tredjedel Använd den hand som du inte håller på barnets panna ”Två fingrar upp” från bröstbensspetsen Tryck ner bröstbenet 3 cm med en handlov. ”Alternativt bröstkompr. med två händer”

47 HLR på barn 1 år-pubertet Medvetslös? Ropa på hjälp! Öppna Luftvägar Andas? - Se - Lyssna - Känn 5 inblåsningarCirkulation? ΘΘ Sjukvårds- personal: Puls? Medvetslös? En-livräddar teknik: 30:2 Larma efter 3 serier Två-livräddar teknik: 15:2 ΘΘ Tecken på cirkulation: Ja: Rör sig, sväljer eller har normala andetag Nej: Grått, slappt och livlöst

48 Livräddande första hjälp till barn 1år-Pubertet Bedöm  Ej effektiv hoststöt: Främmande föremål i luftvägarna Vid medvetande : Medvetslös: 5 Ryggslag Öppna luftvägen, se 5 Brösttryck efter främmande föremål Bedöm och upprepa 5 Inblåsningar tre gånger innan du HLR (15:2) larmar 112 Se efter främmande föremål innan nya inblåsningar Gör tre serier innan du larmar 112 Effektiv hoststöt: Uppmana barnet att Hosta! Bedöm kontinuerligt

49 SYSTEMATISK BEDÖMNING Hur hittar vi det akut sjuka barnet? A irway B reathing C irculation D isability E xposure

50 HOTANDE ORGANSVIKT Potentiell respiratorisk svikt Potentiell cirkulations svikt Potentiell CNS svikt

51 AIRWAY - LUFTVÄGEN Huvud och hals Näsa och farynx Larynx Bröstkorg och diafragma

52 BREATHING - ANDNING Andningsfrekvens Andningsarbete Biljud Cyanos och blekhet Mentalt status

53 BREATHING - ANDNING Kompensationsmekanismer -accessorisk andningsmuskulatur -ökad andningsfrekvens -ökad hjärtfrekvens

54 BREATHING - ANDNING Utvärdera -bröstkorgsrörelser -lyssna -pulsoxymeter

55 BREATHING- ANDNING O B S E R V A N D U M ÖKAD ANSTRÄNGNING UTEBLIR VID -utmattning -CNS påverkan -neuromuskulära sjukdomar

56 BREATHING-ANDNING SENA OCH ALLVARLIGA TECKEN - cyanos - tysta andningsljud

57 VENTILATION Positionering Mask och blåsa Intubation

58 CIRKULATION Hjärtfrekvens Pulsfyllnad Kapillär återfyllnad Blodtryck Hudfärg/temperatur Mentalt status

59 CIRKULATION HYPOTENSION ÄR ETT SENT TECKEN HOS ETT BARN

60 CIRKULATION Barn har en uttalad förmåga att via vasokonstriktion och takykardi kompensera (och därmed maskera) blodförlust och hypovolemi.

61 Hemodynamic Response to Hemorrhage 25%50% % Plasma Loss % of Control 100 Vasc Resistance Cardiac Output Blood Pressure

62 CIRKULATION Utvärdera - andningsfrekvens - hudtemperatur / färg - mentalt status

63 VÄTSKEBEHANDLING Lätt dehydrering5% Måttlig dehydrering5-10% Svår dehydrering>10%

64 SYMPTOM Lätt <5% Måttlig 5-10% Svår >10% ??? Minskad diures+++Vattniga diarréer Torra slemhinnor +/-++Munandare/ Precis druckit Nedsatt hudturgor -+/-+Svårbedömt hos feta barn Insjunken fontanell -++Bara bedömbart vid öppen fontanell och då meningit kan uteslutas Insjunkna ögon-++ Svårbedömt, fråga föräldrarna

65 VÄTSKETILLFÖRSEL

66 DISABILTY Medvetandenivå AVPU Kroppshållning Pupiller

67 EXPOSURE Kroppstemperatur Utslag


Ladda ner ppt "Välkommen!!!. A-HLR BARN MED PREHOSPITAL INRIKTNING Region Skåne, KAMBER, JTN. SCHEMA: 08:00 Bakgrund till hjärtstopp hos barn 08:45 Livräddande första."

Liknande presentationer


Google-annonser