Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Allergitester på labbet - fungerar de och varför?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Allergitester på labbet - fungerar de och varför?"— Presentationens avskrift:

1 Allergitester på labbet - fungerar de och varför?
Nu ska vi prata om allergi Sjöberg 2007

2 Några definitioner Överkänslighet: sjukdom orsakad av främmande ämnen - behöver inte ha immunologisk orsak. Ex: kräftor, vin, ost Allergi: sjukdom orsakad av immunologisk reaktion mot främmande antigen Allergen: antigen som orsakar allergi

3 Olika typer av allergi Snabb överkänslighetsreaktion (ex: hösnuva)
Immunkomplexmedierad allergi (ex: allergisk alveolit) T-cellsmedierad allergi (ex: kontakteksem)

4 Typ I reaktionen = snabb överkänslighet
IgE Tidigreaktion Allergen Mastcell Eosinofiler och andra celler ansamlas.  Inflammation Senreaktion Typexempel: Hösnuva

5 IgE Uppbyggd som IgG men med 5 domäner (mw 188 kDa)
Mkt låg koncentration i serum 0,05 mg/mL (IgG ggr högre)

6 Olika allergener Husdjur Pollen – björk, gräs, gråbo Damm - kvalster
Insekter Födoämnen Mögel Mediciner

7 Is your home a Dust Mite Bonanza and a Dead Skin Buffet?

8 De som >50% av allergiska reagerar mot kallas ”major” allergens,
Ett allergenextrakt är vanligen en blandning av många proteiner, varav man blir allergisk mot en del. De som >50% av allergiska reagerar mot kallas ”major” allergens, övriga ”minor”. I dåliga extrakt finns få proteiner som man blir allergisk mot, dessutom finns ofta irritanter. Detta är ett bra allergenextrakt Detta är ett dåligt allergenextrakt

9 Utredning av allergi Anamnes (viktigast) Pricktest In vitro tester
Provokation

10 Vilka in vitro-tester används?
UKNEQAS (ägg) 279 CV% Phadia 161 8,8-14,3 DPC 57 12,0 Dynatech 16 23,4 Hycor 16 17,6 Bayer 10 9,1 Övriga I Sverige dominerar Phadia helt

11 ALLERGENSPECIFIKT IgE (RAST)
Steg 1 Inkub. + tvätt + serum IgE IgG + anti-IgE* Inkub. + tvätt Steg 2 IgE IgG anti-IgE*

12

13 DPC:s (Siemens) luminiscens-teknik
Allergenet är kopplat till en polymer i löslig form. Fastfas uppnås genom bindning till en ligand-coatad plastkula.

14 När ska man ta RAST-prov?
I samband med en anafylaktisk reaktion neutraliseras IgE-antikropparna i blodet. Man bör därför vänta ungefär en månad innan man tar ett prov.

15 Tolkning av RAST - 1 * En positiv RAST är inte liktydigt med
klinisk allergi Olika gränsvärden för olika allergener * Finns en bra screening metod för atopi? Phadiatop bäst Total-IgE mer tveksam * Vad betyder en positiv Phadiatop? Atopibenägenhet Mäter bara vanliga luftvägsallergener Inte bra för födoämnen Inte bra för yrkesallergier

16 En ”positiv” RAST är inte alltid positiv
Gränsen för vad som med 95% sannolikhet förutsäger en symtomgivande allergi varierar: Ägg > 6 kU/L Mjölk >32 kU/L Jordnöt >15 kU/L Fisk >20 kU/L

17 Tolkning av RAST - 1 * En positiv RAST är inte liktydigt med
klinisk allergi Olika gränsvärden för olika allergener * Finns en bra screening metod för atopi? Phadiatop bäst Total-IgE mer tveksam * Vad betyder en positiv Phadiatop Atopibenägenhet Mäter bara vanliga luftvägsallergener Inte bra för födoämnen Inte bra för yrkesallergier

18 Phadiatop kan inte användas för diagnostik
av födoämnesallergi Urval av vanliga inhalationsallergener: Katt Hund Häst Björk Timotej Gråbo Cladosporium Kvalster (D. farinae och D. pteronyssinus) Oliv Väggört a-IgE

19 Tolkning av RAST - 1 klinisk allergi
* En positiv RAST är inte liktydigt med klinisk allergi Olika gränsvärden för olika allergener * Finns en bra screening metod för atopi? Phadiatop bäst Total-IgE mer tveksam * Vad betyder en positiv Phadiatop? Atopibenägenhet Mäter bara vanliga luftvägsallergener Inte bra för födoämnen Inte bra för yrkesallergier

20 Födoämnespanel (fx5) - Äggvita - Mjölk - Torsk - Vete - Jordnöt
- Sojaböna Paneler med de vanliga luftburna allergenerna ska inte användas för att screena vid misstänkt födoallergi.

21 Tolkning av RAST – 2 * Humlan borde inte kunna flyga eller
Varför fungerar RAST överhuvudtaget? * Varför är ibland RAST pos. och Phadiatop neg. och vice versa? * Födoämnesallergi Vuxna oftast negativa i RAST * Penicillingallergi Oftast ej IgE-orsakad

22 Hur kan RAST-testen fungera?
IgE IgG

23 Tolkning av RAST – 2 * Humlan borde inte kunna flyga eller
Varför fungerar RAST överhuvudtaget? * Varför är ibland RAST pos. och Phadiatop neg. och vice versa? * Födoämnesallergi Vuxna oftast negativa i RAST * Penicillingallergi Oftast ej IgE-orsakad

24 Antag att 3 IgE molekyler måste binda för ”positivitet”
Phadiatop pos RAST neg Phadiatop neg RAST pos

25 Tolkning av RAST – 2 * Humlan borde inte kunna flyga eller
Varför fungerar RAST överhuvudtaget? * Varför är ibland RAST pos. och Phadiatop neg. och vice versa? * Födoämnesallergi Vuxna oftast negativa i RAST * Penicillingallergi Oftast ej IgE-orsakad

26 Varför blir RASTEN ”fel”?
Patienten är inte allergisk Patienten är allergisk men inte via IgE Patienten är allergisk via IgE men extraktet är dåligt Korsreaktioner

27 Korsreaktioner I Patientens serum
”Antikroppar” är inte en homogen substans utan en blandning av olika antikroppar med olika specificitet Därför kan ett visst serum visa korsreaktivitet mellan två allergener medan ett annat inte gör det.

28 Olika sammansättning av antikroppar i ett serum ger olika korsreaktion
++ + Serum A Kraftig korsreaktion + - Serum B Ingen korsreaktion

29 Korsreaktioner II Allergenet
Ett allergen(extrakt) är inte heller homogent utan en blandning av flera proteiner. Vissa proteiner är vitt spridda (profilin, tropomyosin) och ger korsreaktivitet, andra är mer arttypiska En enskild proteinkomponent har flera olika epitoper (antigena determinanter) Icke-identiska proteiner kan ha identiska epitoper som då ger korsreaktivitet Närbesläktade arter har ofta gemensamma epitoper

30 Allergenextraktets variation ger varierande korsreaktion
Serum A Ett visst protein förekommer i olika extrakt – ex. profilin eller tropomyosin ++ + + Korsreaktivitet pga gemensam epitop hos obesläktade proteiner

31 anti-A anti-C anti-D A D E Allergen 2 anti-B B C Allergen 1
Understanding the nature of cross-reactivity anti-A anti-C anti-D A D E Allergen 2 anti-B B C Allergen 1 Anti-A antibodies will react in an identical fashion with allergens 1 and 2 Anti-B and Anti-D antibodies recognize unrelated epitopes on the two allergens and will show no cross-ractivity Anti-C antibodies react strongly with the homologous epitope C and cross-react weakly with heterologous epitope E

32 Oral Allergy Syndrome (OAS), % tree pollen allergic patients reacting to different foods:
Hazel nut, 46% Apple, 39% Peach, 24% Cherry, 22% Walnut, 21% Pear, 20% Almond, 19% Plum, 17% NE Eriksson, Sweden, 1984 Brazil nut, 16% Potato, 15% Carrot, 13% Peanut, 10% Dessert almond, 11% Strawberry, 10% Orange, 9% Apricot, 7%

33 Carbohydrate determinants (CCD)
Många allergener är glykoproteiner IgE är främst riktat mot peptid epitoper men en kolhydratgrupp kan ingå i en epitop eller vara nödvändig för bildandet av en polypeptid epitop. Kolhydraterna kan ge korsreaktivitet. En kolhydrat epitop kan trigga en allergisk reaktion om den är polyvalent Dagens tester använder naturligt glycosylerade allergener

34 Trender för att förbättra RAST-tekniken

35 Ökad känslighet (0,1 kU/L) - är det viktigt?

36 Ska vi förfina diagnostiken genom att titta på antikroppar mot olika allergenkomponenter?

37 Component - Resolved Diagnostics (CRD) In vitro tests for true sensitization may give new applications: Predict cross-reactivity Differential diagnosis More sensitive tests Tailor-made immunotherapy

38 Today’s allergy diagnostics

39 Component - Resolved Diagnostics

40

41

42

43 JÄMFÖRELSE RAST OCH HUDTEST
RAST Hudtest Kostnad 150 kr Billigare? Snabbhet 1-4 d 30 min Kräver teknik och vana Nej Ja Hållbarhet för allergener God Mindre god Sällsynta allergener Ja Nej Påverkas av medicin Nej Ja Ospecifika reaktioner Nej Ja Säkerhet för patient Säker Numer minimal risk Kompletteringsbar Ja Nej Överensstämmelse med provokation är 80-90% för båda.

44 Hudtest kan användas - för vanliga allergener
- vid allergimottagningar eller av läkare med specialintresse. - Annars är RAST att föredra.

45 ImmunoCap Rapid – ny snabbtest

46 ImmunoCap Rapid

47 Allergener i olika ImmunoCap Rapid-kit

48 Blir vi arbetslösa på labben? Kommer ImmunoCap Rapid att ta över?
Rapid får gissningsvis en plats på vårdcentraler. Ersätter också sannolikt en del hudtestning. Nackdelar med Rapid: Häst saknas i testen. Hund och gråbo fungerar inte heller så bra. Ej lika känsligt som in vitro tester (1 kU/L). Ej möjligt kvantifiera.

49 Så därför: Även i framtiden kommer nog N.D. att stå för initialerna på den patient vars IgE-myelom möjliggjorde utvecklingen av RAST. och inte för ”Not Done”.

50 Ackreditering 1. Total-IgE och IgE-antikroppar mot individuella allergener kan ackrediteras. (Således ingen generell ackreditering för RAST-metoden för alla allergener eller mot paneler.) 2. Minst 10 olika allergener ska ackrediteras (minst ett allergen från var och en av de viktigaste allergengrupperna. 3. Allergenerna ska vara väl karakteriserade 4. Externa kontrollprogram ska finnas för de ackrediterade allergenerna 5. Internkontroll (driftkontroll) ska användas för de aktuella allergenerna - lämpligen enligt löpande schema.


Ladda ner ppt "Allergitester på labbet - fungerar de och varför?"

Liknande presentationer


Google-annonser