Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Korsreaktioner vid f ö do ä mnes- allergi mot v ä xter – Klinisk betydelse av ” Component Resolved Diagnostics (CRD) ” Ulf Bengtsson Allergimottagningen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Korsreaktioner vid f ö do ä mnes- allergi mot v ä xter – Klinisk betydelse av ” Component Resolved Diagnostics (CRD) ” Ulf Bengtsson Allergimottagningen."— Presentationens avskrift:

1 Korsreaktioner vid f ö do ä mnes- allergi mot v ä xter – Klinisk betydelse av ” Component Resolved Diagnostics (CRD) ” Ulf Bengtsson Allergimottagningen SU/Sahlgrenska

2 Detta bildspel handlar bl.a. om hur man med hjälp av rekombinantteknik kan prediktera reaktionens svårighetsgrad.

3 Växtallergier - Olika allergen- komponenter som kan trigga symtom •PR-10 (Bet v 1 homologues) •LTP ((Non-specific Lipid Transfer Proteins) (nsLTPs)) •Profilin •Storage protein •CCD ((Cross-reacting carbohydrate determinants (CCDs))

4 Patogen relaterade proteiner (PR proteiner) ex PR 10, PR14 Induceras av: •Skador •Omgivningsstress •Patogener

5 PR-10-proteinrelaterad födoämnesallergi mot växter (Bet v 1 homologer) •Värmelabila proteiner primärt lokaliserade till fruktköttet •Kokade och processade födoämnen ofta tolererade •Ofta associerade med lokala symtom såsom orala allergisyndromet (OAS) •Vanligen relaterade till allergiska reaktioner mot frukt och grönskaker i norra Europa

6 PR-14-proteinrelaterad födoämnesallergi mot växter (Lipid Transfer Proteins (ns LTPS)) •Proteiner stabila mot upphettning och digestion. Finns f.a. i skalet på frukter och grönsaker. •Reaktioner även på upphettade och processade födoämnen. •Ofta associerade med systemiska reaktioner förutom OAS •Vanligen relaterade till allergiska reaktioner mot frukt och grönsaker i södra Europa

7 Lipid transfer Proteins (ns LTPS) •Almond – Pru du LTP •Apple – Mal d 3 (jfr Mal d 1 och Bet v 1) •Apricot – Pru ar 3 •Asparagus - Aspa o 1 •Carrot – Dau c LTP •Cherry – Pru av 3 •Chestnut – Cas s 8 •Corn – Zea m 14 •Grape – Vit v 1 •Hazelnut – Cor a 8 •Lettuce – Lac s 1 •Peach – Pru p 3 •Pear - Pyr c 3 •Plum – Pru d 3 •Soybean Gly m 1 (jfr Gly m 4/Bet v 1) •Walnut – Jug r 3

8 Profilinrelaterad födoämnesallergi mot växter •Panallergen som visar stor homologi och korsreaktivitet även mellan avlägset besläktade växter •Sensibilisering sällan associerade med kliniska symtom men kan orsaka symtom hos en liten grupp av patienter (citrus, melon, banan, och/eller tomater) •Bred sensibiliseringsprofil kan förklaras av profilinspecifika IgE-antikroppar

9 ”Lagringsproteinrelaterad” födoämnesallergi mot växter (Storage proteins) •Stabila mot upphettning och digestion, f.a. lokaliserade i fröer, nötter, kärnor •Reaktioner även mot upphettade och processade födoämnen •Sensibilisering kan utgöra en riskmarkör för allvarligare reaktioner •Korsreaktioner vanliga mot obesläktade nötter och fröer, ökar med åldern

10 CCD-relaterad födoämnesallergi mot växter •CCD epitoper vanligt hos växter och ryggradslösa djur •Sensibilisering går sällan med kliniska symtom men kan orsaka t.o.m. allvarliga symtom hos enstaka patineter ( selleri, tomater, zucchini) •Bred sensibiliseringsprofil kan förklaras av CCD-specifika IgE-antikroppar

11 Efterföljande bilder kommer från Phadia AB. Klart intressant från klinisk horisont men analyserna bör tills vidare användas enbart av specialister i väntan på ytterligare vetenskaplig dokumentation.

12 Misstänkt reaktion mot jordnöt Är det allergi? •Ara h 1 – Lagringsprotein(värme- och enzymstabilt) -Ofta associerad med kliniska symtom. -Kan korsreagera med trädnötter, linser samt ärtor •Ara h 2 -Lagringsprotein -Ofta associerat med systemiska och svåra reaktioner! -Kan korsreagera med trädnötter och mandel •Ara h 3 - Lagringsprotein. -Ofta associerat med kliniska symtom -Kan korsreagera med lupin och sojaböna. •Ara h 8 - PR-10 protein =Bet v1 homolog -Korsreaktion med björk! (OAS)

13 Rekommendation er för vidare utredning Riskgradering: Ara h 1 (f422)  Ara h 3 (f424)  Ara h 9 (f427)  Ara h 8 (f352)  CCD (Ro214)  Jordnöt: pos Ara h 2: neg Risk för svåra reaktioner mot jordnöt Jordnöt: neg Ara h 2: neg Rekommendation er för vidare utredning I geografiska områden där björk är vanligt förekommande; testa för Ara h 8 Liten risk för svåra reaktioner mot jordnöt Jordnöt: pos Ara h 2: pos Stor risk för svåra reaktioner mot jordnöt Misstänkt reaktion mot jordnöt Är det allergi? Jordnöt (f13) + Ara h 2 (f423) Testa med ImmunoCAP ® Allergen

14 Misstänkt reaktion mot hasselnöt •Cor a 1- PR-10 protein (Bet v 1 homolog) Ofta associerat med lokala symtom (OAS) Markör för björkpollenrelaterade korsreaktioner Värme- och enzymlabilt protein •Cor a 8 - LTP (Lipid Transfer Protein) Ofta associerat med systemiska och svåra reaktioner förutom Oral Allergy Syndrom- OAS Värme- och enzymstabilt protein •CCD Sällan associerat med kliniska symtom En markör för sensibilisering för kolhydratstrukturer; finns i alla växter Är det allergi? References: Anderson K. et al. Allergy 2007;62:897-904, Flinterman A.E. et al. J Allergy Clin Immunol. 2008;121:423-428, Flinterman A.E. et al. Opin Allergy Clin Immunol 2008;261-5, Pastorello E.A. et al. J Allergy Clin Immunol 2002;109:563-70, Schocker F. et al. J Allergy Clin Immunol 2004;113:141-7.

15 Hasselnöt: neg Cor a 8: neg Liten risk för svåra reaktioner mot hasselnöt men kan ej uteslutas Risk för svåra reaktioner mot hasselnöt Hasselnöt: pos Cor a 8: pos Stor risk för svåra reaktioner mot hasselnöt Rekommendation er för vidare utredning Riskgrade ring: Cor a 1 (f428)  CCD (Ro214)  Hasselnöt: pos Cor a 8: neg Misstänkt reaktion mot hasselnöt Är det allergi? Hasselnöt (f17) + Cor a 8 (f425) Testa med ImmunoCAP® Allergen


Ladda ner ppt "Korsreaktioner vid f ö do ä mnes- allergi mot v ä xter – Klinisk betydelse av ” Component Resolved Diagnostics (CRD) ” Ulf Bengtsson Allergimottagningen."

Liknande presentationer


Google-annonser