Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Neurooftalmologisk konsultation på S:t Eriks Ögonsjukhus. Frank Träisk

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Neurooftalmologisk konsultation på S:t Eriks Ögonsjukhus. Frank Träisk"— Presentationens avskrift:

1 Neurooftalmologisk konsultation på S:t Eriks Ögonsjukhus. Frank Träisk
Neurooftalmologisk konsultation på S:t Eriks Ögonsjukhus Frank Träisk Öl, sektionschef Neurooftalmologiska sektionen Klinik 1

2 Program Neurooftalmologiska mottagningen på St Eriks sjukhus
Neurooftalmologisk undersökning

3 Samma/ökande antal patienter Flera ST läkare Arbeta resurseffektivt
Aktuell situation 2012 Färre specialister Samma/ökande antal patienter Flera ST läkare Arbeta resurseffektivt Rätt kompetens till rätt uppgifter Maximera utredningen vid ett besökstillfälle Standardisering av mottagningarna Patientformulär Anamnes/Statusformulär Stöd för handläggninsrutiner, tex provtagning

4 Använda rätt kompetens till rätt uppgifter
Vilka uppgifter kräver inte lsubspecialitets-kompetens? Visus/refraktion/synfält/Lees/OCT Anamnes Status Bedömning Skriva/diktera remisser Skriva/diktera journal/BUL Undervisning Hantera remiss/provsvar * * delvis * * * delvis

5 Gemensam lista Parallella listor för ST och Spec
Liten flexibilitet när det ”kör ihop sig” Spec hinner handleda färre ST pga ”egen lista” ST får ”enklare fall” på sin lista Gemensam lista för ST och Spec Större flexibilitet när det ”kör ihop sig” eller patient uteblir Inte flera patienter per doktor, däremot flera patienter per specialist Spec hinner handleda flera ST och därmed bedöma flera patienter ST ser alla svårighetsgrader av patienter Genererar färre onödiga återbesök Spec får bättre koll på ST’s kunskapsnivå Kräver ”tydligare rutiner”

6 Mål: All undersökning vid ett tillfälle
”Inför Ditt besök på mottagningen vill vi gärna att Du fyller i det här formuläret. Frågorna handlar om Din hälsa, medicinering, mm. Om det behövs, kan Du ta hjälp av tex anhörig, vän eller distriktssköterska.  …” 3 läkare+ 3 ssk 8.00 läk A läk B 8.30 9.00 9.45 10.15 10.45 ”Räkna med att besöket kan ta upp till 2 h” Gemensam lista Förberedd patient Hälsoformulär

7 Standardiserade mottagningsformulär
Standardiserade mottagningsformulär -ST konsulterar spec om varje patient Standardiserade besöksformulär Anamnes

8 Status

9 Neurooftalmologisk konsultation
Innehåll Ganska omfattande anamnes och status Kringundersökningar Utredningsplan tex radiologi, blodprover, konsultremittering Kräver Mera tid Mera personal (undersköterskor, ögonsköterskor, optiker, ortoptister) Hög kostnad per patient

10 Standardisering Flexibilitet Samarbete i team

11 Vanliga neurooftalmologiska frågeställningar

12 Undersökning = Verktygslåda synskärpa synfält färgsinne pupill
ögonmotorik

13 Neurooftalmologisk undersökning ”som den brukar se ut hos oss”

14 Status Visus (sc, cc, AR, sth) AR/Javal Tryck Status Främre Bakre
Synfält HFA 24-2 / HFA 30-2 / Goldmann / Konfrontation / Annat Pupill Rapd Anisocori (mörker > / < ljus) Reaktion Ljus / När Iopidin / Kokain / Pilo 0.1%, 1% FS Färgmättnad / Ishihara / BK / HRR SST Exoftalmometri Ögonlock Rima / levatorkraft Svullnad / Ptos / Retraktion/ Lagoftalmos / Uttröttbarhet Motorik Grader / Insuff.: Följerörelser / Saccader / Vergens / VOR / VORhämning /Head impulse Lees Skelning Nystagmus Corneal-refl Övrigt: Ljusstyrka / Fotostress / Neglect / Amsler / Temporal ömhet / CAS / OCT macula/papill

15 Visus Korrigerat/ autorefraktor / Javal / stenopeiskt hål Närvisus
Bokstavstavla/enstaka optotyper (crowding) Möjlighet medverka? pga hjärnskada? fixera pga ögonrörelsepåverkan?

16 Status Visus (sc, cc, AR, sth) AR/Javal Tryck Status Främre Bakre
Synfält HFA 24-2 / HFA 30-2 / Goldmann / Konfrontation / Annat Pupill Rapd Anisocori (mörker > / < ljus) Reaktion Ljus / När Iopidin / Kokain / Pilo 0.1%, 1% FS Färgmättnad / Ishihara / BK / HRR SST Exoftalmometri Ögonlock Rima / levatorkraft Svullnad / Ptos / Retraktion/ Lagoftalmos / Uttröttbarhet Motorik Grader / Insuff.: Följerörelser / Saccader / Vergens / VOR / VORhämning /Head impulse Lees Skelning Nystagmus Corneal-refl Övrigt: Ljusstyrka / Fotostress / Neglect / Amsler / Temporal ömhet / CAS / OCT macula/papill

17 Synfält 1. Prechiasmal lesion 2. Chiasmalesion
                                        1. Prechiasmal lesion 2. Chiasmalesion 3-6. Retrochiasmal lesion

18 Perimetri Goldmann HFA (Humphrey field analyser) Kinetisk Statisk

19 Goldmann PLUS 1/3 av alla pat klarar inte statisk perimetri
on-line kontroll av medverkan och fixation MINUS variabilitet pga olika undersökare tidskrävande beroende av undersökarens vana ”utdöende” yrkesskicklighet??

20 Icke-organisk synnedsättning
Avancerade synfältsskador Ev neurologisk multisjukdom och hög ålder

21 Icke-organisk synfältspåverkan
Spiral/stjärnsynfält Kontraherade synfält Korsande isoptrar Ologiskt resultat vid omprövning eller ”invers” prövning

22 1 2 3 ”TARGET FIELD” III:4e V:4e III:4e från V:4e gränsen inåt
Target Visual Field: A Technique to Rapidly Demonstrate Nonorganic Visual Field Constriction Jennifer L. Hsu, BS; Carlton M. Haley, MD; Rod Foroozan, MD Arch Ophthalmol. 2010;128(9):

23 HFA PLUS Snabb Mindre beroende av undersökares vana
Reliabilitetsinformation Bättre på skotom Kvantitativa mått MINUS ”För snabb” för vissa patienter Artefakter kan ibland dölja medellinjerespekterande mönster

24 Opticusneuropati Chiasmalesion Bakre synbanelesioner Centralt standardprogram kan behöva kombineras med yttergränser för tex kroniskt papillödem, junctionsynfält och toxisk läkemedelspåverkan

25 St post bilat assymetrisk opticusinfarkt

26 LHON

27 Hypofysadenom

28 Occipital infarkt

29 Opticusmeningiom

30 Kroniskt papillödem, IIH

31 Synfält med konfrontationsmetod
Obs 80% av nervfibrerna motsvarar 30 grader av synfältet Hand/fingrar Amsler

32 Status Visus (sc, cc, AR, sth) AR/Javal Tryck Status Främre Bakre
Synfält HFA 24-2 / HFA 30-2 / Goldmann / Konfrontation / Annat Pupill Rapd Anisocori (mörker > / < ljus) Reaktion Ljus / När Iopidin / Kokain / Pilo 0.1%, 1% FS Färgmättnad / Ishihara / BK / HRR SST Exoftalmometri Ögonlock Rima / levatorkraft Svullnad / Ptos / Retraktion/ Lagoftalmos / Uttröttbarhet Motorik Grader / Insuff.: Följerörelser / Saccader / Vergens / VOR / VORhämning /Head impulse Lees Skelning Nystagmus Corneal-refl Övrigt: Ljusstyrka / Fotostress / Neglect / Amsler / Temporal ömhet / CAS / OCT macula/papill

33 Pupillen Afferens Efferens RAPD/Swinging flashlight
Främre synbanefunktionen Anisocori Störning i balans mellan parasympaticus och sympaticus

34 Efferens Anisocori: Är den ena för stor eller den andra för liten?
Höger pupill för stor Vänster pupill för liten

35 Ljusreaktion? Normal Benign anisocori Svag redilatation Horner Svag kontraktion Oculomotoriuspares Tonisk pupill Farmakologisk Ljus-när dissociation

36 Spaltlampan? Irisatrofi Segmentell kontraktion Tonisk pupill

37 Motilitet? Oculomotoriuspares Cavernosussyndrom

38 Ptos? Oculomotoriuspares Horner Cavernosussyndrom

39 Dropptest Droppa bilateralt Inga andra droppar innan Horner – Kokain, Apraklonidin Farmakologisk – Pilocarpin 1% Tonisk – Pilocarpin 0.1%

40 Status Visus (sc, cc, AR, sth) AR/Javal Tryck Status Främre Bakre
Synfält HFA 24-2 / HFA 30-2 / Goldmann / Konfrontation / Annat Pupill Rapd Anisocori (mörker > / < ljus) Reaktion Ljus / När Iopidin / Kokain / Pilo 0.1%, 1% FS Färgmättnad / Ishihara / BK / HRR SST Exoftalmometri Ögonlock Rima / levatorkraft Svullnad / Ptos / Retraktion/ Lagoftalmos / Uttröttbarhet Motorik Grader / Insuff.: Följerörelser / Saccader / Vergens / VOR / VORhämning /Head impulse Lees Skelning Nystagmus Corneal-refl Övrigt: Ljusstyrka / Fotostress / Neglect / Amsler / Temporal ömhet / CAS / OCT macula/papill

41 Färgsinne Färgmättnadstester Pseudoisocromatiska tavlor

42 Status Visus (sc, cc, AR, sth) AR/Javal Tryck Status Främre Bakre
Synfält HFA 24-2 / HFA 30-2 / Goldmann / Konfrontation / Annat Pupill Rapd Anisocori (mörker > / < ljus) Reaktion Ljus / När Iopidin / Kokain / Pilo 0.1%, 1% FS Färgmättnad / Ishihara / BK / HRR SST Exoftalmometri Ögonlock Rima / levatorkraft Svullnad / Ptos / Retraktion/ Lagoftalmos / Uttröttbarhet Motorik Grader / Insuff.: Följerörelser / Saccader / Vergens / VOR / VORhämning /Head impulse Lees Skelning Nystagmus Corneal-refl Övrigt: Ljusstyrka / Fotostress / Neglect / Amsler / Temporal ömhet / CAS / OCT macula/papill

43 Status Visus (sc, cc, AR, sth) AR/Javal Tryck Status Främre Bakre
Synfält HFA 24-2 / HFA 30-2 / Goldmann / Konfrontation / Annat Pupill Rapd Anisocori (mörker > / < ljus) Reaktion Ljus / När Iopidin / Kokain / Pilo 0.1%, 1% FS Färgmättnad / Ishihara / BK / HRR SST Exoftalmometri Ögonlock Rima / levatorkraft Svullnad / Ptos / Retraktion/ Lagoftalmos / Uttröttbarhet Motorik Grader / Insuff.: Följerörelser / Saccader / Vergens / VOR / VORhämning /Head impulse Lees Skelning Nystagmus Corneal-refl Övrigt: Ljusstyrka / Fotostress / Neglect / Amsler / Temporal ömhet / CAS / OCT macula/papill

44 Ögonmotorik Monoculär diplopi?
Även binoculär monoculär diplopi, palinopsi, polyopi. Ofta + homonym sf defekt Funktionellt

45 Paralytisk skelning Tvångshuvudhållning Varierande skelningsvinkel
Diplopi i viss blickriktning

46 RS dx OI dx OI sin RS sin RL dx RM dx RM sin RL sin RI dx OS dx OS sin RI sin

47 Ögonrörelseregistrering
Lees Binoculärt blickfält Prismacover UFOF

48 Lees skärm

49 Binoculärt blickfält

50 Prismacover Incomitans?

51 UFOF (uniocular field of fixation)
Duktionssvaghet, tex endokrin oftalmopati/andra orbitala restriktiva tillstånd

52 Supranukleär ögonrörelsepåverkan
Supranukleära ögonrörelser Saccader Följerörelser Vergenser VOR/VORhämning Optokinetisk nystagmus

53 Symtom , tex Fynd, tex ”ser inte”, ”ser dubbelt” ”allt rör sig”
”kaos i röriga miljöer” ”kan inte läsa” ”ostadig” Fynd, tex Saccaderande följerörelser Saccaddysmetri Nystagmus Saccadic intrusions Vergenssvaghet Svag VORhämning

54 Status Visus (sc, cc, AR, sth) AR/Javal Tryck Status Främre Bakre
Synfält HFA 24-2 / HFA 30-2 / Goldmann / Konfrontation / Annat Pupill Rapd Anisocori (mörker > / < ljus) Reaktion Ljus / När Iopidin / Kokain / Pilo 0.1%, 1% FS Färgmättnad / Ishihara / BK / HRR SST Exoftalmometri Ögonlock Rima / levatorkraft Svullnad / Ptos / Retraktion/ Lagoftalmos / Uttröttbarhet Motorik Grader / Insuff.: Följerörelser / Saccader / Vergens / VOR / VORhämning /Head impulse Lees Skelning Nystagmus Corneal-refl Övrigt: Ljusstyrka / Fotostress / Neglect / Amsler / Temporal ömhet / CAS / Istest OCT macula/papill

55 Status Visus (sc, cc, AR, sth) AR/Javal Tryck Status Främre Bakre
Synfält HFA 24-2 / HFA 30-2 / Goldmann / Konfrontation / Annat Pupill Rapd Anisocori (mörker > / < ljus) Reaktion Ljus / När Iopidin / Kokain / Pilo 0.1%, 1% FS Färgmättnad / Ishihara / BK / HRR SST Exoftalmometri Ögonlock Rima / levatorkraft Svullnad / Ptos / Retraktion/ Lagoftalmos / Uttröttbarhet Motorik Grader / Insuff.: Följerörelser / Saccader / Vergens / VOR / VORhämning /Head impulse Lees Skelning Nystagmus Corneal-refl Övrigt: Ljusstyrka / Fotostress / Neglect / Amsler / Temporal ömhet / CAS / Istest OCT macula/papill

56 Status Visus (sc, cc, AR, sth) AR/Javal Tryck Status Främre Bakre
Synfält HFA 24-2 / HFA 30-2 / Goldmann / Konfrontation / Annat Pupill Rapd Anisocori (mörker > / < ljus) Reaktion Ljus / När Iopidin / Kokain / Pilo 0.1%, 1% FS Färgmättnad / Ishihara / BK / HRR SST Exoftalmometri Ögonlock Rima / levatorkraft Svullnad / Ptos / Retraktion/ Lagoftalmos / Uttröttbarhet Motorik Grader / Insuff.: Följerörelser / Saccader / Vergens / VOR / VORhämning /Head impulse Lees Skelning Nystagmus Corneal-refl Övrigt: Ljusstyrka / Fotostress / Neglect / Amsler / Temporal ömhet / CAS / Istest OCT macula/papill

57 Bedömning/Åtgärd

58 Bedömning Åtgärd Arbetsdiagnos (en eller flera)
Akut utredning/behandling Akutremittering med specificerade frågeställningar och förslag på utredning/behandling Poliklinisk utredning Vad kan jag göra själv? MR, CT  tydlig frågeställning=rätt undersökning Granskning om utlåtandet inte ger svar på frågan Blodprover Remiss neurolog (tex likvorundersökning) /reumatolog/ medicin /endokrin

59 Provtagningslistor, exempel:
Opticusneuropati/neurit Blodstatus SR CRP ACE ANA B12 Folat MMA Borrelia Lues Bartonella Henslae NMO-antikroppar LHON mutation Ögonmotorik Blodstatus SR CRP Glukos ANA Borrelia Lues TSH T3 T4 TRAk antiTPO Acetylcholinrec ak

60 Vad kan vi tänka på som ögonläkare vid neurooftalmologiska fall?
Neurooftalmologiska utredningar tar mera än 20 minuter anamnes, undersökning, kringundersökning, eftertanke, arbetsdiagnos och utredningsplan Resursbesparande att göra så mycket som möjligt vid ett tillfälle Ögonläkaren tillför värdefull information och kan föreslå utredning/behandling Stor del av utredningen kan göras av ögonläkare (beställa radiologiska undersökningar och lab-analyser) Givetvis ta konsulthjälp från andra specialiteter vid behov


Ladda ner ppt "Neurooftalmologisk konsultation på S:t Eriks Ögonsjukhus. Frank Träisk"

Liknande presentationer


Google-annonser