Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Oklar synnedsättning – Varför ser inte min patient?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Oklar synnedsättning – Varför ser inte min patient?"— Presentationens avskrift:

1 Oklar synnedsättning – Varför ser inte min patient?
Jan Ygge Karolinska Institutet S:t Eriks ögonsjukhus Instruktioner: Där det finns klickbara pilar så skall man klicka på dem och när det inte finns klickar man var som helst. I algoritm-schemat finns det klickbara delar – pekaren ändrar karaktär när man kommer över en dylik zon. Lycka till!

2 Syfte: Oklar synnedsättning -- varför ser inte min patient?
att kunna extrahera relevant anamnesinformation att med enkla medel kunna genomföra en adekvat undersökning att känna igen och kunna informera patienten om tillståndet att kunna avgöra vilka synnedsättningar som är akuta och de som är semi-akuta / kroniska Ögontrauma -- vad göra? att snabbt känna igen de ögonskador som är akutfall och hur man handlägger dem i första vårdinstans att kunna extrahera relevant anamnesinformation att kunna adekvat undersöka det skadade ögat att kunna avgöra vilka enkla ögonskador som man kan klara själv i första vårdinstans och vilka som skall remitteras

3 Varför ser inte min patient?
Oklar synnedsättning Anamnes Undersökning 3 enkla frågor 5 (7) enkla tester J. Ygge -- Oklar synnedsättning

4 Swinging flashlight test Excavation? Tryck? Synfältsdefekt?
Oklar synnedsättning Undersökning Refraktionering Förbättring Ingen förbättring Biomikroskopi Refraktionsfel Förbättring Stenopeiskt hål Genomfallande ljus Mediagrumling Ingen förbättring * Corneal grumling * Cataract * Glaskroppsgrumling Amsler test Neg. Swinging flashlight test Neg. Färgmättnadstest/ Gör ett tillägg med symptomen vid oklar synnedsättning Tänk på att om man svarar JA på amblyopi så kan det vara andra saker också. Papill Oftalmoskopi Pos. Skada i synbanan från papill till tractus opticus Excavation? Tryck? Synfältsdefekt? Pos. Opticusneuropati: * opticusneurit * opticusinfarkt * unilat/asymm. glaukom Metamorfopsi Öppenvinkel- glaukom Senil makula- degeneration

5 Oklar synnedsättning Anamnes (riktad) När? Var? Hur? Amblyopi?
Vaskulär katastrof: Arteriell / venös ocklusion TIA Plötslig (< 1 min) När? Snabb (dagar) Opticusneurit Långsam (månader) Glaukom Cataract Senil makuladegeneration Monolateral? Var? Bilateral? Dålig skärpa Dålig färg Dålig kontrast Hur? Bländning Bildförvrängning Skugga / ”fluga” i synfältet Amblyopi? Influerande faktorer (ljus, ögonrörelser) Dygnsvariation (bättre på morgonen / kvällen)

6 Tänk på att patienter med homonym synfältsdefekt oftast tror att skadan finns i samma sidas öga!

7 Amblyopi fråga efter: The ”rich and famous” Glas som barn?
Skelning som barn? Lappbehandling som barn? Alternerande cover test OBS! en amblyopi utesluter inte att det finns en annan orsak till synnedsättningen!

8 Dålig synskärpa J.M.W. Turner ( ) C. Monet ( )

9 Dålig färg / kontrast normalt cataract

10 Bländning

11 Bildförvrängning - metamorfopsi

12 Skugga i synfältet

13 Skugga i synfältet Fluga i synfältet / mouche vol

14 Corneal grumling Cataract Glaskroppsgrumling

15 Stenopeiskt hål Ökar visus vid: Refraktionsfel
Mediegrumling såsom cataract, cormeagrumling etc

16 Senil makuladegeneration
Metamorfopsi Mikropsi, makropsi

17 Micropsi Metamorfopsi Macropsi Senil makuladegeneration Metamorfopsi
Mikropsi, makropsi Micropsi Macropsi Metamorfopsi

18 Röd reflex vid genomfallande ljus

19 Amsler test

20 Swinging flashlight test
Detekterar en opticusskada Friskt Sjukt

21 Opticusneuropati opticusneurit opticusinfarkt

22 Opticusneurit Papillit Retrobulbärneurit normal papill
Immunmedierad demyelinisering av n. Opticus Symptom: - ensidig, snabb synnedsättning (dagar) -- retrobulbär smärta, speciellt vid ögonrörelser -- Uthoff´s symptom -- vanligare hos kvinnor, år Fynd: -- svullen papill med oskarp avgränsning och måttlig protrusion -- ofta lite / inga blödningar - skiljer från staspapillen Retrobulbärneurit normal papill

23 Opticusinfarkt Sent stadium Akut stadium
Icke-arteritisk opticusneuropati -- symptom: Plötslig (minuter), ensidig, bestående synnedsättning Inga prodromer Ingen smärta Ålder vanligen år Sent stadium Akut stadium inga blödningar / ödem opticusatrofi varierande visus blek papill sektoriellt / diffust ödem få / små flamformiga blödningar

24 Öppenvinkelglaukom Nasalt steg Kraftig excavation Båg-scotom

25 Färgmättnadstest Friskt öga Sjukt öga

26 Varför ser inte min patient?
Oklar synnedsättning Anamnes Undersökning 5 (7) enkla tester 3 enkla frågor Refraktionering Stenopeiskt hål Swinging flashlight Amslertest Färgmättnad (Oftalmoskopi) (Biomikroskopi) När? Var? Hur?


Ladda ner ppt "Oklar synnedsättning – Varför ser inte min patient?"

Liknande presentationer


Google-annonser