Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Oklar synnedsättning – Varför ser inte min patient? Jan Ygge Karolinska Institutet S:t Eriks ögonsjukhus Instruktioner: Där det finns klickbara pilar så.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Oklar synnedsättning – Varför ser inte min patient? Jan Ygge Karolinska Institutet S:t Eriks ögonsjukhus Instruktioner: Där det finns klickbara pilar så."— Presentationens avskrift:

1 Oklar synnedsättning – Varför ser inte min patient? Jan Ygge Karolinska Institutet S:t Eriks ögonsjukhus Instruktioner: Där det finns klickbara pilar så skall man klicka på dem och när det inte finns klickar man var som helst. I algoritm- schemat finns det klickbara delar – pekaren ändrar karaktär när man kommer över en dylik zon. Lycka till!

2 Syfte:  Oklar synnedsättning -- varför ser inte min patient?  att kunna extrahera relevant anamnesinformation  att med enkla medel kunna genomföra en adekvat undersökning  att känna igen och kunna informera patienten om tillståndet  att kunna avgöra vilka synnedsättningar som är akuta och de som är semi- akuta / kroniska  Ögontrauma -- vad göra?  att snabbt känna igen de ögonskador som är akutfall och hur man handlägger dem i första vårdinstans  att kunna extrahera relevant anamnesinformation  att kunna adekvat undersöka det skadade ögat  att kunna avgöra vilka enkla ögonskador som man kan klara själv i första vårdinstans och vilka som skall remitteras

3 J. Ygge -- Oklar synnedsättning Anamnes Varför ser inte min patient? Oklar synnedsättning Varför ser inte min patient? Oklar synnedsättning Undersökning 3 enkla frågor 5 (7) enkla tester

4 Refraktionering Refraktionsfel Förbättring Stenopeiskt hål Förbättring Swinging flashlight test Ingen förbättring Skada i synbanan från papill till tractus opticus Opticusneuropati: * opticusneurit * opticusinfarkt * unilat/asymm. glaukom Ingen förbättring Amsler test OftalmoskopiPapill Pos. MediagrumlingGenomfallande ljus Biomikroskopi * Corneal grumling * Cataract * Glaskroppsgrumling Neg. Senil makula- degeneration Excavation? Tryck? Synfältsdefekt? Öppenvinkel- glaukom Färgmättnadstest/ Pos. Neg. Metamorfopsi Oklar synnedsättning Undersökning Oklar synnedsättning Undersökning

5 Amblyopi? När? Var? Hur? Monolateral? Plötslig (< 1 min) Snabb(dagar) Långsam(månader) Oklar synnedsättning Anamnes (riktad) Oklar synnedsättning Anamnes (riktad) Vaskulär katastrof: Arteriell / venös ocklusion TIA Opticusneurit GlaukomCataract Senil makuladegeneration Bilateral? Bildförvrängning Bländning Dålig färg Dålig kontrast Dålig skärpa Skugga / ”fluga” i synfältet Influerande faktorer (ljus, ögonrörelser) Dygnsvariation (bättre på morgonen / kvällen)

6 Tänk på att patienter med homonym synfältsdefekt oftast tror att skadan finns i samma sidas öga!

7 Amblyopi fråga efter: •Glas som barn? •Skelning som barn? •Lappbehandling som barn? The ”rich and famous” OBS! en amblyopi utesluter inte att det finns en annan orsak till synnedsättningen! Alternerande cover test

8 Dålig synskärpa J.M.W. Turner (1775-1851) C. Monet (1840-1926)

9 Dålig färg / kontrast normaltcataract

10 Bländning

11 Bildförvrängning - metamorfopsi

12 Skugga i synfältet

13 Fluga i synfältet / mouche vol

14 •Corneal grumling •Cataract •Glaskroppsgrumling

15 Stenopeiskt hål Ökar visus vid:  Refraktionsfel  Mediegrumling såsom cataract, cormeagrumling etc

16 Senil makuladegeneration –Metamorfopsi –Mikropsi, makropsi

17 •Senil makuladegeneration –Metamorfopsi –Mikropsi, makropsi Macropsi Micropsi Metamorfopsi

18 •Röd reflex vid genomfallande ljus

19 •Amsler test

20 Swinging flashlight test Detekterar en opticusskada FrisktSjukt

21 Opticusneuropati –opticusneurit –opticusinfarkt

22 Opticusneurit Fynd: -- svullen papill med oskarp avgränsning och måttlig protrusion -- ofta lite / inga blödningar - skiljer från staspapillen Retrobulbärneurit normal papill Papillit Immunmedierad demyelinisering av n. Opticus Symptom: - ensidig, snabb synnedsättning (dagar) -- retrobulbär smärta, speciellt vid ögonrörelser -- Uthoff´s symptom -- vanligare hos kvinnor, 20 - 40 år

23 Opticusinfarkt Icke-arteritisk opticusneuropati -- symptom:  Plötslig (minuter), ensidig, bestående synnedsättning  Inga prodromer  Ingen smärta  Ålder vanligen 50-70 år Akut stadium Sent stadium  blek papill  sektoriellt / diffust ödem  få / små flamformiga blödningar  inga blödningar / ödem  opticusatrofi  varierande visus

24 •Öppenvinkelglaukom Båg-scotom Nasalt steg Kraftig excavation

25 Färgmättnadstest Friskt öga Sjukt öga

26 Anamnes Varför ser inte min patient? Oklar synnedsättning Varför ser inte min patient? Oklar synnedsättning Undersökning 3 enkla frågor 5 (7) enkla tester • Refraktionering • Stenopeiskt hål • Swinging flashlight • Amslertest • Färgmättnad • (Oftalmoskopi) • (Biomikroskopi) • När? • Var? • Hur?


Ladda ner ppt "Oklar synnedsättning – Varför ser inte min patient? Jan Ygge Karolinska Institutet S:t Eriks ögonsjukhus Instruktioner: Där det finns klickbara pilar så."

Liknande presentationer


Google-annonser