Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Gräsliga ogräs och lite till. Varför ökar vissa av gräsogräsen? Antalet spridningsmöjligheter ökar exponentiellt i takt med att fler fält infekteras.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Gräsliga ogräs och lite till. Varför ökar vissa av gräsogräsen? Antalet spridningsmöjligheter ökar exponentiellt i takt med att fler fält infekteras."— Presentationens avskrift:

1 Gräsliga ogräs och lite till

2 Varför ökar vissa av gräsogräsen? Antalet spridningsmöjligheter ökar exponentiellt i takt med att fler fält infekteras. Odlingssystem med hög andel höstsådd Minimerad bearbetning i kombination med stor andel höststråsäd Påfallande ofta spridning utmed vägar – Hur väl täcks transporterna? Klassiskt också spridning via tröskor och pressar Resistensutveckling Kunskap/förståelse kring allvaret för låg

3 Renkavle i fältkant nära väg

4 Fler arter fler lokaler Gamlavitgröe, kvickrot, flyghavre, åkerven Medelåldersrenkavle, sand & luddlosta, rajgräs Ungdomar hönshirs, kolvhirs ekorr/råttsvingel, ?, ?

5 Fröbiologi olika arter År i jorden, frön Årlig minskning av fröbanken Max groningsdjup Renkavle1-3 (-5)70-80 %5-6 cm Sandlosta1-(2)90 %13 cm Luddlosta<1100 %13 cm Ital. Rajgräs5Långvarig5-6 cm Eng. Rajgräs5Långvarig5-6 cm Flyghavre>5 (>20)50 %13 cm Åkerven>5Långvarig5-6 cm Kvickrot1-5Långvarig5 cm Källa: NIAB TAG

6 Hur lång norrut? LundLinköpingUppsala Sandlosta799974 Renkavle947424 Åkerven569657 Vinteröverlevnad i % av plantor etablerade under hösten Källa: Millberg & Andersson

7 Antal plantor/m 2 för 5 % skördetapp Källa: Lutman et al

8 Losta tidig vår

9 Sandlosta, oops!

10 Luddlosta, Borgeby Insådd luddlosta i höstvete 650 g/m 2 luddlosta (37 st/m 2 ) och 150 g/m 2 örtogräs Merskördar 900-1400 kg/ha, skörd obeh 7800 kg/ha Full effekt av alla behandlingar utom engångsbehandling med 20 g Monitor 0,3 Bacara höst +110 g Broadway vår, gav hög(st) effekt och merskörd kombinerat med en måttlig dos Inget mervärde av en delad behandling med Attribut Twin – OBS sandlosta mer svårbekämpad!! Insådd – visar det verkligheten?

11 Åtgärder losta Sandlosta - mörkergroende Luddlosta – ljusgroende Bearbetningsstrategi? Båda starkt höstgroende Grödval? Kort överlevnad under groningsdjup Bearbetningsstrategi?

12

13 Skördepåverkan Bästa led i renkavleförsöken L5-2450 i höstvete 2011 & 2010 gav i merskörd: Ängelholm2580 kg/ha-11 Ängelholm2310 kg/ha-11 Ängelholm6460 kg/ha-10 Åstorp3670 kg/ha-10 Klagstorp2970 kg/ha-10

14 % renkavlefrön som gror från olika djup Källa: NIAB TAG

15 Fröfördelning matjord kultivator 20 cm Källa: IACR %

16 Fröfördelning plog 20 cm Källa: IACR %

17 Bearbetning styr uppförökning SystemÅr 1År 2År 3År 4År 5Vilken bek. effekt behövs ? Kult/disk 5 cm 39720756424897099 % Kult/disk 10 cm 37814274692643598 % Kult/disk 20 cm 3588683124427097 % Plog 20- 25 cm 37319328390 % Antal plantor/m 2 av renkavle Beräknad populationsförändring i höstsäd utan kem. Samt krav på bek.effekt för att inte uppföröka ogräsen Källa: NIAB TAG, Moss m.fl

18 Åtgärder renkavle Växtföljd –Kraftigt gynnad av höstsådd Bearbetning –Långsiktigt svårt utan plöjning Herbicider –Stark begränsat antal verkningssätt –Stor resistensrisk Såtidpunkt –Undvik tidig sådd

19 Rajgräsproblem!?

20 Rajgräs i höstvete 1 försök i Trelleborg 2011 210 g/m 2 rajgräs (16 st/m 2 ) och 30 g/m 2 örtogräs i obehandlat – dvs måttligt Knappt 400 kg merskörd högst avkastande led, 10 ton i obeh. 2 Boxer+0,15 Bacara höst +1,3 Axialprodukt vår bästa led effektmässigt – lägst skörd! 1 Boxer + 0,3 Bacara höst + 220 Broadway, tidig vår, och 0,5 Bacara höst + 200 Hussar,tidig vår, också bra, men ej tillåtna före DC30 i högsta dos. 0,5 Bacara höst +100 Hussar, vår, något sämre

21 Åtgärder rajgräs Gror både höst och vår –Grödval? Störst problem hos fröodlare –Låt vara kvar på ytan Italienskt värre än engelskt –Tveksamt att eng. går i frö i vårgröda Ojämna effekter av vårbehandlingar –Börja redan på hösten

22 Resistens – Nej tack! I Sverige –ÅkervenMonitor & Hussar, IPU –RenkavleEvent S, Focus Ultra, Lexus I Danmark –RajgräsHussar –ÅkervenMonitor & Hussar –RenkavleEvent S, Topik, Lexus

23 Plöjningsfritt Uppförökning av resistenta populationer dubbelt så hög i plöjningsfria system Klart större risk för uppförökning av gräsogräs i allmänhet

24 Det köstar extra! Höstvete Enbart örtogräs vårbehandling –10 Express 50 SX + 0,7 Starane XL –180 kr/ha Örtogräs med måttlig förekomst av vitgröe och begränsat med åkerven –0,3 Bacara + 1 Boxer höst –0,8 Starane XL vår –375 kr/ha

25 Det köstar extra! Höstvete Örtogräs och renkavle i betydande omfattning. –0,3 Bacara + 0,75 Atlantis höst –1 Event Super + olja vår –0,8 Starane XL vår –910 kr/ha + Extra körning + Större grödvalshänsyn + Ökad kostnad för rengöring mellan fält + Risk för kraftig skördepåverkan

26 Höstgroende gräsogräs Skall bekämpas på hösten! –Åtminstone till del! Annars fast i SU-träsket!!! –Gäller särskilt rajgräs, åkerven och renkavle, men även vitgröe –Losta, i stort bara vårbehandling och enbart SU.

27 Undvik gräsetablering Varierad växtföljd med både höst/vårgrödor –Extra viktigt vid reducerad bearbetning Varierad bearbetning Sanera mellan grödorna Lägg tid på fältkontroll Lär dig hur gräsen ser ut! Tänk igenom riskfaktorer

28 Begränsade problem Del av fält infekterat – betrakta hela fältet som infekterat! Tag krafttag direkt! Planera skördearbetet! Ordentlig rengöring i fält Undvik att pressa halmen


Ladda ner ppt "Gräsliga ogräs och lite till. Varför ökar vissa av gräsogräsen? Antalet spridningsmöjligheter ökar exponentiellt i takt med att fler fält infekteras."

Liknande presentationer


Google-annonser