Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Gräsliga ogräs och lite till

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Gräsliga ogräs och lite till"— Presentationens avskrift:

1 Gräsliga ogräs och lite till

2 Varför ökar vissa av gräsogräsen?
Antalet spridningsmöjligheter ökar exponentiellt i takt med att fler fält infekteras. Odlingssystem med hög andel höstsådd Minimerad bearbetning i kombination med stor andel höststråsäd Påfallande ofta spridning utmed vägar – Hur väl täcks transporterna? Klassiskt också spridning via tröskor och pressar Resistensutveckling Kunskap/förståelse kring allvaret för låg

3 Renkavle i fältkant nära väg

4 Fler arter fler lokaler
Gamla vitgröe, kvickrot, flyghavre, åkerven Medelålders renkavle, sand & luddlosta, rajgräs Ungdomar hönshirs, kolvhirs ekorr/råttsvingel, ?, ?

5 Fröbiologi olika arter
År i jorden, frön Årlig minskning av fröbanken Max groningsdjup Renkavle 1-3 (-5) 70-80 % 5-6 cm Sandlosta 1-(2) 90 % 13 cm Luddlosta <1 100 % Ital. Rajgräs 5 Långvarig Eng. Rajgräs Flyghavre >5 (>20) 50 % Åkerven >5 Kvickrot 1-5 5 cm Källa: NIAB TAG

6 Hur lång norrut? Lund Linköping Uppsala Sandlosta 79 99 74 Renkavle 94 24 Åkerven 56 96 57 Vinteröverlevnad i % av plantor etablerade under hösten Källa: Millberg & Andersson

7 Antal plantor/m2 för 5 % skördetapp
Källa: Lutman et al

8 Losta tidig vår

9 Sandlosta, oops!

10 Luddlosta, Borgeby Insådd luddlosta i höstvete
650 g/m2 luddlosta (37 st/m2) och 150 g/m2 örtogräs Merskördar kg/ha, skörd obeh 7800 kg/ha Full effekt av alla behandlingar utom engångsbehandling med 20 g Monitor 0,3 Bacara höst +110 g Broadway vår, gav hög(st) effekt och merskörd kombinerat med en måttlig dos Inget mervärde av en delad behandling med Attribut Twin – OBS sandlosta mer svårbekämpad!! Insådd – visar det verkligheten?

11 Åtgärder losta Sandlosta - mörkergroende Luddlosta – ljusgroende
Bearbetningsstrategi? Båda starkt höstgroende Grödval? Kort överlevnad under groningsdjup

12

13 Skördepåverkan Bästa led i renkavleförsöken
L i höstvete 2011 & 2010 gav i merskörd: Ängelholm 2580 kg/ha -11 Ängelholm 2310 kg/ha -11 Ängelholm 6460 kg/ha -10 Åstorp kg/ha -10 Klagstorp kg/ha -10

14 % renkavlefrön som gror från olika djup
Källa: NIAB TAG

15 Fröfördelning matjord kultivator 20 cm
Källa: IACR %

16 Fröfördelning plog 20 cm Källa: IACR %

17 Bearbetning styr uppförökning
System År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 Vilken bek. effekt behövs ? Kult/disk 5 cm 3 97 2075 6424 8970 99 % Kult/disk 10 cm 78 1427 4692 6435 98 % Kult/disk 20 cm 58 868 3124 4270 97 % Plog cm 7 31 93 283 90 % Antal plantor/m2 av renkavle Beräknad populationsförändring i höstsäd utan kem. Samt krav på bek.effekt för att inte uppföröka ogräsen Källa: NIAB TAG, Moss m.fl

18 Åtgärder renkavle Växtföljd Bearbetning Herbicider Såtidpunkt
Kraftigt gynnad av höstsådd Bearbetning Långsiktigt svårt utan plöjning Herbicider Stark begränsat antal verkningssätt Stor resistensrisk Såtidpunkt Undvik tidig sådd

19 Rajgräsproblem!?

20 Rajgräs i höstvete 1 försök i Trelleborg 2011
210 g/m2 rajgräs (16 st/m2 ) och 30 g/m2 örtogräs i obehandlat – dvs måttligt Knappt 400 kg merskörd högst avkastande led, 10 ton i obeh. 2 Boxer+0,15 Bacara höst +1,3 Axialprodukt vår bästa led effektmässigt – lägst skörd! 1 Boxer + 0,3 Bacara höst Broadway, tidig vår, och 0,5 Bacara höst Hussar ,tidig vår, också bra, men ej tillåtna före DC30 i högsta dos. 0,5 Bacara höst +100 Hussar, vår, något sämre

21 Åtgärder rajgräs Gror både höst och vår Störst problem hos fröodlare
Grödval? Störst problem hos fröodlare Låt vara kvar på ytan Italienskt värre än engelskt Tveksamt att eng. går i frö i vårgröda Ojämna effekter av vårbehandlingar Börja redan på hösten

22 Resistens – Nej tack! I Sverige I Danmark
Åkerven Monitor & Hussar, IPU Renkavle Event S, Focus Ultra, Lexus I Danmark Rajgräs Hussar Åkerven Monitor & Hussar Renkavle Event S, Topik, Lexus

23 Plöjningsfritt Uppförökning av resistenta populationer dubbelt så hög i plöjningsfria system Klart större risk för uppförökning av gräsogräs i allmänhet

24 Det köstar extra! Höstvete Enbart örtogräs vårbehandling
10 Express 50 SX + 0,7 Starane XL 180 kr/ha Örtogräs med måttlig förekomst av vitgröe och begränsat med åkerven 0,3 Bacara + 1 Boxer höst 0,8 Starane XL vår 375 kr/ha

25 Det köstar extra! Höstvete
Örtogräs och renkavle i betydande omfattning. 0,3 Bacara + 0,75 Atlantis höst 1 Event Super + olja vår 0,8 Starane XL vår 910 kr/ha + Extra körning + Större grödvalshänsyn + Ökad kostnad för rengöring mellan fält + Risk för kraftig skördepåverkan

26 Höstgroende gräsogräs
Skall bekämpas på hösten! Åtminstone till del! Annars fast i SU-träsket!!! Gäller särskilt rajgräs, åkerven och renkavle, men även vitgröe Losta, i stort bara vårbehandling och enbart SU.

27 Undvik gräsetablering
Varierad växtföljd med både höst/vårgrödor Extra viktigt vid reducerad bearbetning Varierad bearbetning Sanera mellan grödorna Lägg tid på fältkontroll Lär dig hur gräsen ser ut! Tänk igenom riskfaktorer

28 Begränsade problem Del av fält infekterat – betrakta hela fältet som infekterat! Tag krafttag direkt! Planera skördearbetet! Ordentlig rengöring i fält Undvik att pressa halmen


Ladda ner ppt "Gräsliga ogräs och lite till"

Liknande presentationer


Google-annonser