Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kan en förändring i referensnivån för HbA1c påverka den metabola kontrollen? HbA 1c Ragnar Hanås, Barnklinken, Uddevalla och NÄL.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kan en förändring i referensnivån för HbA1c påverka den metabola kontrollen? HbA 1c Ragnar Hanås, Barnklinken, Uddevalla och NÄL."— Presentationens avskrift:

1 Kan en förändring i referensnivån för HbA1c påverka den metabola kontrollen? HbA 1c Ragnar Hanås, Barnklinken, Uddevalla och NÄL

2 2 R. Hanås 2007, # 2 Vilket medelblodsocker motsvarar HbA1c? Rohlfing CL, Wiedmeyer HM, Little RR, England JD, Tennill A, Goldstein DE. Defining the relationship between plasma glucose and HbA(1c): analysis of glucose profiles and HbA(1c) in the Diabetes Control and Complications Trial. Diabetes Care 2002;25:275-8. DCCT

3 3 R. Hanås 2007, # 3 Hur är det före maten? Rohlfing CL, Wiedmeyer HM, Little RR, England JD, Tennill A, Goldstein DE. Defining the relationship between plasma glucose and HbA(1c): analysis of glucose profiles and HbA(1c) in the Diabetes Control and Complications Trial. Diabetes Care 2002;25:275-8. DCCT Prebreakfast Prelunch Predinner 7 prover före

4 4 R. Hanås 2007, # 4 Hur är det efter maten och på kvällen? Rohlfing CL, Wiedmeyer HM, Little RR, England JD, Tennill A, Goldstein DE. Defining the relationship between plasma glucose and HbA(1c): analysis of glucose profiles and HbA(1c) in the Diabetes Control and Complications Trial. Diabetes Care 2002;25:275-8. DCCT Postbreakfast Postlunch Postdinner Bedtime 7 prover efter

5 5 R. Hanås 2007, # 5 Mean Plasma Glucose and HbA1c

6 6 R. Hanås 2007, # 6 I en global tid… “På Internet står det ju att det gick bra för de som hade 7% i HbA1c så då är nog mitt värde på 7,6% inte så dåligt…” I själva verket motsvarar med ca 8,7% med svensk standard, dvs nära 9% som gruppen med fler komplikationer hade i DCCT- studien  ”Nu förstår jag äntligen varför ni har så låga HbA1c-värden i Sverige!” Dorothy Becker på ISPAD-mötet i Linköping 1994

7 7 R. Hanås 2007, # 7 Hur får man kunskap om HbA1c och referensvärden? àHbA1c-bestämningar utförs numera på ett standardiserat sätt på så gott som alla kliniska kemiska laboratorier Agardh, Berne, Östman (red.). Diabetes. Liber förlag 2002.  Ett över hela landet enhetligt referensområde har upprättats för att underlätta nationell kvalitetssäkring. Nationella vårdprogrammet 1999. àDet finns ett direkt samband mellan ditt genomsnittliga blodsocker över dygnet och HbA1c Berne C. Egenvård vid diabetes 2000  ”Nu förstår jag äntligen varför ni har så låga HbA1c-värden i Sverige!” Dorothy Becker till Johnny Ludvigsson 1994

8 8 R. Hanås 2007, # 8 Nationella HbA1c/standarder i världen àDCCT/UKPDS = klinisk ”gold standard” Används idag i många länder (USA, UK, Frankrike, Australien, Holland, Danmark, Norge m. fl.) àNGSP (National Glycohemoglobin Standardization Program) Certifierade laboratorier i Australien, Belgiem, Brasilien, UK, USA, Frankrike, Kanada, Singapore, Syd-Afrika och Tyskland  Japan  0.5 % lägre än DCCT  Sweden   1 % lägre än DCCT  IFCC (International Federation for Clinical Chemists)  1.5-2 % lägre än DCCT

9 9 R. Hanås 2007, # 9 Kan en förändring i referensnivån för HbA1c påverka den metabola kontrollen?  HbA1c-analyser i Uddevalla  - 1992 HPLC Mono S à1992 – 1997DCA 2000 (DCCT kalibrering) à1997 - DCA 2000 (Svensk nationell kalibrering) àHbA1c tas regelbundet var 3:e månad på alla patienter Metoder àRetrospektiva journaldata från 49 patienter födda 1971-1989 àDiabetes-debut mellan Sept 1984 och Oct 1994  Alla har använt flerdosbehandling sedan 1987

10 10 R. Hanås 2007, # 10 HbA 1c och blodsocker Blodsocker 6 8 10 12 14 16 18 20 mmol/L DCCT-studien Konventionell  Intensiv  141312111098765412,711,710,89,88,87,86,95,94,94,03,0 DCCT-metod %Svensk standard %

11 11 R. Hanås 2007, # 11 Kan en förändring i referensnivån för HbA1c påverka den metabola kontrollen? 222320192017181712171413N = 9,5 9,0 8,5 8,0 7,5 7,0 6,5 6,0 5.5 394244393741 3932373836272932 33 403637384240 3536413538444232364033 909192939495969798990001 Mono S HPLC DCA 2000 DCCT kalibrering 1,4% diff. År p=n.sp=0,04p=n.s 1,1% diff. DCA 2000 Svensk kalibrering p=n.sp=0,003p=0,01 HbA1c, % Hanas R. Psychological impact of changing the scale of reported HbA1c results affects metabolic control. Diabetes Care 2002;25:2110-1.

12 12 R. Hanås 2007, # 12 Vilka andra förändringar i diabetesvården kan ha påverkat HbA1c? 222320192017181712171413N = 9,5 9,0 8,5 8,0 7,5 7,0 6,5 6,0 5.5 394244393741 3932373836272932 33 403637384240 3536413538444232364033 909192939495969798990001 Mono S HPLC DCA 2000 DCCT kalibrering DCA 2000 Svensk kalibrering 1,4% diff. 1,1% diff. År HbA1c, % HumalogLantus NU-sjukvården Hanas R. Psychological impact of changing the scale of reported HbA1c results affects metabolic control. Diabetes Care 2002;25:2110-1.

13 13 R. Hanås 2007, # 13 Resultat Mono SDCA DCCTdiff.p 7,2 ± 1,3år 17,2 ± 1,00,0 %0,96 år 26,7 ± 1,20,5 %0,04 år 36,8 ± 1,2 0,4%0,15 Alla värden är omräknade till Mono S / svensk kalibrering DCA DCCTDCA svenskdiff.p 7,2 ± 1,3år 17,1 ± 1,00,1 %0,13 år 27,7 ± 1,20,5 %0,003 år 37,8 ± 1,4 0,6 %0,01

14 14 R. Hanås 2007, # 14 Spelar 0,5% skillnad i HbA1c någon roll? à àFör varje 10% minskning i HbA1c (t ex från 9,0 till 8,1%) minskade risken för retinopati med 39%. DCCT Research Group. JAMA 2002;287:2563-69. àCa 1000 HbA1-månader behövs för att utveckla avancerade komplikationer. Orchard J et al. Arch Intern Med 1997;157:1851-56.  Ca 0,5% höjning av HbA1c under 2 år motsvarar ~10 HbA1c-månader àTillskottet i HbA1c kanske motsvarar 1/100 av “HbA1c-dosen” som behövs för avancerade komplikationer àMan bör räkna ut vad en förändring i referensnivån för HbA1c kan kosta både mänskligt och hälsoekonomiskt innan den genomförs

15 15 R. Hanås 2007, # 15 Slutsatser àTrots upprepad utbildning och information driver HbA1c-nivån tillbaka ~0,5% vilket orsakar en förändring i den metabola kontrollen under några år. àEn ökning av referens-nivån för HbA1c medför en förbättrad metabol kontroll  En sänkning av referens-nivån för HbA1c medför en försämrad metabol kontroll

16 16 R. Hanås 2007, # 16 Slutsatser àTrots upprepad utbildning och information driver HbA1c-nivån tillbaka ~0,5% vilket orsakar en förändring i den metabola kontrollen under några år. àEn ökning av referens-nivån för HbA1c medför en förbättrad metabol kontroll  En sänkning av referens-nivån för HbA1c medför en försämrad metabol kontroll  Vi behöver IFCC-kalibratorn till laboratorie-apparaterna… àmen patienter och diabetes-team bör behålla sin nuvarande kliniska standard àDen framtida HbA1c-standarden i Sverige bör vara internationellt anpassad och utformas i samarbete mellan IFCC och kliniska organisationer som IDF, EASD och ADA

17 17 R. Hanås 2007, # 17 Resultat av DCCT-studien Intensivbehandling (HbA1c ca 6% med svensk nivå) under 9 år gav:  76 % färre ögonskador  syn under ytterligare 7,7 år  39 % färre lätta njurskador (mikroalbuminuri) 54 % färre svåra njurskador (albuminuri)  bevarad njurfunktion under ytterligare 5,8 år  60 % färre nervskador  fungerande cirkulation i benen under ytterligare 6 år   ökad livslängd med 5,8 år För varje 10% minskning i HbA1c (t ex från 9,0 till 8,1%) minskade risken för komplikationer med 44%.

18 18 R. Hanås 2007, # 18 National HbA1c standards in the world àDCCT/UKPDS = clinical golden standard Used today in many countries (USA, UK, France, Australia, Netherlands, Denmark, Norway and others) àNGSP (National Glycohemoglobin Standardization Program) Certified laboratories in Australia, Belgium, Brazil, UK, USA, France, Canada, Singapore, South Africa and Germany  Japan  0.5 % below DCCT  Sweden   1 % below DCCT  IFCC (International Federation for Clinical Chemists)  1.5-2 % below DCCT

19 19 R. Hanås 2007, # 19 Can a change in HbA1c reference affect metabolic control? àData from 49 patients born 1971-1989 àDiabetes onset between Sept 1984 and Oct 1994  All have used multiple injections since 1987  - 1992 HPLC Mono S à1992 – 1997DCA 2000 (DCCT calibration) à1997 - DCA 2000 (Swedish national calibration)

20 20 R. Hanås 2007, # 20 Can a change in HbA1c reference affect metabolic control? àData from 49 patients born 1971-1989 àDiabetes onset between Sept 1984 and Oct 1994  All have used multiple injections since 1987  - 1992 HPLC Mono S à1992 – 1997DCA 2000 (DCCT calibration) à1997 - DCA 2000 (Swedish national calibration) 222320192017181712171413N = 9.5 9.0 8.5 8.0 7.5 7.0 6.5 6.0 5.5 394244393741 3932373836272932 33 403637384240 3536413538444232364033 909192939495969798990001 Mono S HPLC DCA 2000 DCCT calibration DCA 2000 Swedish calibration 1.4% diff. 1.1% diff. Years p=n.sp=0.04p=n.s p=0.003p=0.01 HbA1c, %

21 21 R. Hanås 2007, # 21 Conclusions àIn spite of repeated education the HbA1c level drifts back ~0.5% causing a change in metabolic control for some years àAn increase in HbA1c will cause an improved metabolic control  A decrease in HbA1c will cause a deterioration in metabolic control  We need the IFCC calibrator for the lab machines… àbut patients and diabetes teams should stick to the DCCT units that everyone is familiar with àSweden and other countries should adjust their national HbA1c standards upwards to DCCT


Ladda ner ppt "Kan en förändring i referensnivån för HbA1c påverka den metabola kontrollen? HbA 1c Ragnar Hanås, Barnklinken, Uddevalla och NÄL."

Liknande presentationer


Google-annonser