Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Extern kvalitetssäkring inom laboratoriemedicin i Sverige External quality assurance in laboratory medicine in Sweden Ny standardisering och ny enhet Gunnar.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Extern kvalitetssäkring inom laboratoriemedicin i Sverige External quality assurance in laboratory medicine in Sweden Ny standardisering och ny enhet Gunnar."— Presentationens avskrift:

1 Extern kvalitetssäkring inom laboratoriemedicin i Sverige External quality assurance in laboratory medicine in Sweden Ny standardisering och ny enhet Gunnar Nordin SFKKs vårmöte 10 maj 2007

2 Vad är HbA1c?

3 n HbA1c = HbA1c/Hb n ’HbA1c’ används både för komponenten (analyten) och för storheten (mesuranden) n NPU03835: Hemoglobin(Fe;Blod)—Hemoglobin A1c(Fe);substansfraktion n Borde vara tre olika NPU-koder

4 Tre olika ’HbA1c’ (”Designated Comparison Methods”) n NGSP (DCCT) standardisation from USA n JDS/JSCC standardisation from Japan n Mono S standardisation from Sweden

5 Det gamla HbA1c i Sverige Kvalitetsmål: Inom +/- 0,4% ’DCM’ Kommersiella metoder Mono S BioRad Tosoh Bayer RocheMedinor Mono S EQUALIS samkalibreringar 1997, 2000, 2002 och 2003 för att fastställa förhållandet mellan Mono S och respektive metod

6 Det ’gamla HbA1c’ Det ’nya HbA1c’

7 Det ’nya HbA1c’ med NPU syntax n Systematiskt komponentnamn: N-(1-deoxyfructos-1-yl)haemoglobin beta chain n Fullständigt namn: Haemoglobin beta chain(Blood)— N-(1-deoxyfructos-1-yl)haemoglobin beta chain; substance fraction = ? n Trivialnamn: ??

8 Det nya HbA1c α β Deoxy fructosyl- β α 1 boll/4 spelare = 25% 1 boll/8  en = 12,5 % 1 boll/16  rmar och  en = 6,2% ?

9 Rutinmetodernas resultat spårbara till ’det nya HbA1c’ 100% HbA1c 0% HbA1c Referensmetod för HbA1c Rutinmetoder Utvalda jämförelsemetoder ”Designated comparison methods” Fryst helblod Färskt helblod Patientprov Mätresultat Osäkerhet liten stor +/- ??

10 Det gamla HbA1c, med tre olika spårbarhetskedjor Mono S BioRad Tosoh Bayer RocheMedinor NGSP BioRad Tosoh Bayer RocheMedinor Inom +/- 0,4% DCM Commercial methods Inom +/- ?% ´JSCC BioRad Tosoh Bayer RocheMedinor

11 Det ’nya HbA1c’ med spårbarhet till en referens Kvalitetsmål? BioRad Mono S Tosoh Bayer RocheMedinor IFCC Tosoh Bayer RocheMedinor BioRad Jämförelsemetoder hos tillverkarna Rutinmetoder

12 Sambandet mellan Mono S och IFCC referensmetod Masterekvation 2004: Mono S = 0,989 * IFCC + 0,88 Y = 0,957 x + 1,016 Deeming-regression (’functional relation’) X = 1,045 y - 1,062

13 Länken mellan Mono S och IFCC monitoreras kontinuerligt

14 Omräkning till IFCC nivå n Mono S räknas om med fast ekvation n Andra metoder: Respektive tillverkares IFCC - kalibrering n EQUALIS harmoniserar inte längre HbA1c metoder i förhållande till Mono S i Sverige

15 Hur påverkas mätosäkerhet och kvalitetsmål av den nya spårbarheten? +/-0,40% y=0,957+1,016 +/-0,42% Samband fastställt 2005 0,0 5,0 10,0 15,0 0,05,010,015,0 HbA1c (%) IFCC referensmetod +/-0,1%

16 Övergången till ’det nya HbA1c’ n Många patienter och kliniker beroende av HbA1c – hur ändra mätvärdena utan att orsaka kaos ? –Se på erfarenheter från övergången till PK(INR) n Ett sätt att säkert skilja ’det nya HbA1c’ från ’gammalt HbA1c’ är uttrycka resultaten med enheten ’mmol/mol’ i stället för ’%’. –Förslaget nu accepterat efter omröstning inom IFCC n Måste vi justera kvalitetsmålet för HbA1c-mätningar i Sverige?

17 Omräkning och nya nivåer n IFCC (mmol/mol) = 10,45 x Mono S (%) – 10,62 n HbA1c (Mono S) = 5,0 % → 41 mmol/mol HbA1c (Mono S) = 6,0 % → 52 mmol/mol HbA1c (Mono S) = 7,0 % → 62 mmol/mol HbA1c (Mono S) = 8,0 % → 73 mmol/mol n Kvalitetsmål: Resultat inom +/- 4 (5) mmol/mol ?

18 Förslag till behandlingsmål (Svensk Förening för Diabetologi) ( mmol/mol) 52 52 – 62 62 ( mmol/mol) 41 - 52 41 – 62 62

19 Varför, när och hur ?? n Resultaten spårbara till en referensmetod ökar jämförbarhet både globalt och över tiden n Nationella och internationella diskussioner pågår om införandet n Förslag från IFCC publiceras i augustinumret av CCLM n Det ’nya HbA1c’ inget hinder för omräkning till uppskattat ’medelblodglukos’


Ladda ner ppt "Extern kvalitetssäkring inom laboratoriemedicin i Sverige External quality assurance in laboratory medicine in Sweden Ny standardisering och ny enhet Gunnar."

Liknande presentationer


Google-annonser