Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

De politiska ideologierna

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "De politiska ideologierna"— Presentationens avskrift:

1 De politiska ideologierna
Edmund Burke Karl Marx Adam Smith

2 Ideo = idé Logi = Lära, vetenskap
Ideologi vad är det? Ideo = idé Logi = Lära, vetenskap

3 Dagens samhälle – Politik – Framtidens samhälle (Analys). (Strategi)
Dagens samhälle – Politik – Framtidens samhälle (Analys) (Strategi) (Utopi)

4 Det tre stora!

5 Liberalismen Uppstod som en reaktion mot Kungen och adelns makt
Liber – Fri Frihandel Individens frihet, så länge den inte skadar någon annan

6 Liberalismens ursprung
Upplysningen, 1700-tal Kulminerade i och med franska revolutionen 1789. Folket skulle frigöras och det gamla skulle rivas bort. Frihet, Jämlikhet, Broderskap

7 Profiler inom Liberalismen
Adam Smith John Stuart Mill Inga Kvinnor! Liberalismen ser kvinnorna som alla andra samhällsmedborgare. Ställer sig negativa till kvoteringar.

8 Liberalismen Liberalismen anses vara arbetarklassens ideologi historiskt tills socialismen. Men liberalismen undviker helst att prata om klasser utan ser hellre alla som enskilda individer. Det är inga skillnader mellan kön, ras, klass eller nation.

9 Liberalismens syn på Marknaden
Den osynliga handens politik Marknaden styrs av krafter som utbud och efterfrågan. Lyckade satsningar får diffusionseffekter Marknaden gör ofta fel – men är bra på att rätta till dem själv

10 Varför marknadsekonomi?
En mänsklig rättighet att få binda vilka kontrakt/starta verksamheter med vem man vill så länge det inte inkräktar på en annan persons grundläggande fri- och rättigheter. -Det spelar alltså ingen roll om denna verksamhet är lönsam, nyttig eller bra! Marknadsekonomi är det bästa av alla andra alternativ.

11 Liberalismens utvecklingssyn
Linjär utvecklingssyn, samhället går hela tiden framåt. Denna utveckling måste vara naturlig och kan ej tvingas på människan.

12 Liberalismens syn på staten
Staten är ett nödvändigt ont vars främsta syfte är att skydda individerna.

13 Liberalismens människosyn
Människan är rationell Hittar sina mål genom att pröva och värdera olika vägar för att nå detta. Exempel en utlandssemester Som rationell människa lär vi oss av andra som redan har lyckats = Diffussion

14 Liberalismens uppdelning

15 Socialliberalism Betonar individens fri- och rättigheter men anser att staten bör ha en större roll för att kunna säkerställa alla individers chanser att kunna lyckas i samhället. Staten ska garantera människorna grundläggande tryggheter som bl.a. sjukvård och utbildning. Staten ska även i viss mån kliva in och justera marknaden där den inte fungerar.

16 Nyliberalism Nattväktarstat
Staten ska bara ha hand om de absolut nödvändigaste så individen kan sova gott om natten Staten ansvarar för polis, domstolsväsende och försvar

17 Nyliberalism Välfärdsstaten bör privatiseras och betalas av de som utnyttjar den. Områden som skulle privatiseras: skolor, forskning, sjukvård, äldreomsorg, socialtjänst Detta skulle då betalas genom olika former av försäkringar

18 Konservatismen Conservare = Bevara
Konservatismen – en ovilja att förändra sig En motståndslära till upplysningstiden och den franska revolutionen

19 Konservatismen Konservatismen är ej emot förändringar av samhället så länge dessa sker långsamt och försiktigt. Förändringarna bör helst stödja existensen av det rådande samhället snarare än försöka skapa ett nytt.

20 Konservatismen och kvinnorna
Modern konservatism accepterar idag tanken på jämställdhet mellan män och kvinnor men… Det viktigaste är att familjen sätts i centrum Kvinnans koppling till hemmet och barnen är av naturen given och bör därför komma före alla jämställdhetsambitioner.

21 Konservatismen och människan
Kommuniteten är en av konservatismens grunder. Kommuniteten är något som står över den enskilda individen. Detta kan vara familjen, släkten, församlingen, hembygden, nationen. En naturlig grupp som ej bildats tillfälligt eller grundat på människans fria val.

22 Konservatismen och marknaden
Frihandel utifrån nationens förutsättningar Vissa delar av marknaden kan behöva skyddas. Naturresurser kan staten gärna kontrollera så att ett planerat utnyttjande av resurserna gynnar vår gemensamma välfärd.

23 Konservatismens kunskapssyn
Tyst kunskap – all kunskap kan inte skrivas ner, det finns en intuition och känsla hos människan om vad som är rätt och fel. Vi behöver praktisera för att lära oss.

24 Konservatismen och staten
Staten har vuxit sig fram under flera generationer och är därför av högt värde. Kungahuset är liksom staten grundat på mångårig tradition och kan därför inte avskaffas hur som helst. Konservatismen har liksom Liberalismen inte någon utopi utan jobbar hellre för att förbättra det samhälle vi har idag snarare än att utveckla något nytt.

25 Socialismen Socialis – ”sällskaplig”
Strävan mot det klasslösa samhället Växte fram ur den Franska revolutionen Flytta makten från adeln och kungen ner till folket

26 Socialismen Stod på samma sida som Liberalisterna under FR men skiljer sig i sitt sätt att förändra. Liberalisterna ville förändra juridiskt via reformer medan Socialister förespråkade mer radikala lösningar. Positiv människosyn

27 ”För var och en efter förmåga till var och en efter behov”
Om alla får sina behov tillgodosedda skapas ”goda spiraler” Människan får chansen att utveckla sin fulla potential och ha ett gott utbyte med andra människor

28 Kända tänkare inom socialismen
Karl Marx – ”Det kommunistiska manifestet”

29 Socialismen och kvinnorna
Kvinnans frigörelse från förtryck kan endast ske genom arbetarklassens frigörelse Att bara frigöra kvinnorna blir omöjligt Jämställdhetsfrågan har kommit att bli en viktig del av Socialismen.

30 Utveckling av samhället
Socialismens utvecklingssyn är progressiv. Utvecklingen ska påskyndas. Konservativa ställer sig skeptiska till detta. Varför förändra? Liberalister gillar tanken om utveckling men gillar inte idén om att den ska påskyndas. Detta ska ske naturligt.

31 Socialism Utgår från ett klasstänkande
Makten ligger hos överklassen som styr samhället Socialismen utgår från arbetarnas, proletärernas, frigörelse Arbetaren måste bli medveten om de orättvisor som föregår (klassamhället) för att kunna bli en del av arbetarklassen.

32 Ekonomiskt system Planekonomi
Staten styr vad som ska produceras och i vilken kvantitet Inga möjligheter till val av produkt för konsumenten

33 Kunskapssyn Teori och praktik blandas
Människan prövar sig fram till den rätta vägen Människan måste frigöras från sina föreställningar. Samhällsstrukturer måste brytas för att insikter ska kunna uppnås

34 Socialismen och staten
Staten är en påtvingad institution som ser till att hålla arbetarklassen i schakt. När arbetarklassen tar över blir staten ett instrument för deras syften När sedan klasserna försvinner kommer staten självdö. Den behövs helt enkelt inte längre.


Ladda ner ppt "De politiska ideologierna"

Liknande presentationer


Google-annonser