Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Section 1 Planering & arbetsinsatser vid YA! // Yrkeslärare, gruppansvarige, speciallärare rekommenderar - tillsammans eller enskilt utvidgad inlärning.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Section 1 Planering & arbetsinsatser vid YA! // Yrkeslärare, gruppansvarige, speciallärare rekommenderar - tillsammans eller enskilt utvidgad inlärning."— Presentationens avskrift:

1 Section 1 Planering & arbetsinsatser vid YA! // Yrkeslärare, gruppansvarige, speciallärare rekommenderar - tillsammans eller enskilt utvidgad inlärning i arbetet åt den studerande. Gruppansvarige, den studerande och arbetsplats- handledaren gör sedan tillsammans upp personliga studieplanen (PSP). Vid behov görs också en individuell plan (IP). IA-avtal och plan görs upp. Planering & arbetsinsatser vid YA! // Yrkeslärare, gruppansvarige, speciallärare rekommenderar - tillsammans eller enskilt utvidgad inlärning i arbetet åt den studerande. Gruppansvarige, den studerande och arbetsplats- handledaren gör sedan tillsammans upp personliga studieplanen (PSP). Vid behov görs också en individuell plan (IP). IA-avtal och plan görs upp. Introduktion och handledning // Lärare och/eller IA-koordinator introducerar och handleder den studerande via personlig kontakt, smarttelefon, Fronter eller andra hjälpmedel så som t.ex. Wilma och/eller Facebook. Introduktion och handledning // Lärare och/eller IA-koordinator introducerar och handleder den studerande via personlig kontakt, smarttelefon, Fronter eller andra hjälpmedel så som t.ex. Wilma och/eller Facebook. Resurser // Varierar beroende på om det gäller en stark eller en svag studerande (en stark studerande behöver i regel mindre handledning). Resurser // Varierar beroende på om det gäller en stark eller en svag studerande (en stark studerande behöver i regel mindre handledning). Arbetsplatshandledarens roll // Samma som under ”vanlig” IA, men nu får han/hon mera stöd av lärarna, som besöker företaget oftare och har mera resurser för handledning av den studerande. Samarbetet mellan företaget och yrkesläroanstalten stärks genom mera personlig kontakt. Arbetsplatshandledarens roll // Samma som under ”vanlig” IA, men nu får han/hon mera stöd av lärarna, som besöker företaget oftare och har mera resurser för handledning av den studerande. Samarbetet mellan företaget och yrkesläroanstalten stärks genom mera personlig kontakt. Dokumentation // Lärare registrerar studerandes prestation i Wilma. Här registreras även mat- och reseersättningar. Dokumentation // Lärare registrerar studerandes prestation i Wilma. Här registreras även mat- och reseersättningar. Behov av UIA (ökar i regel vart efter studierna fortgår) UIA kan användas för svaga/starka studerande att försnabba studiegången specialisering eller valbar examensdel som inte går att erbjuda vid YA! kompletterande studieveckor och modifieras alltid enligt varje enskild studerandes behov! Behov av UIA (ökar i regel vart efter studierna fortgår) UIA kan användas för svaga/starka studerande att försnabba studiegången specialisering eller valbar examensdel som inte går att erbjuda vid YA! kompletterande studieveckor och modifieras alltid enligt varje enskild studerandes behov! Extra handledning av lärare, IA-koordinator och arbetsplatshandledare Yrkesprov och/eller delyrkesprov enligt examensdelarnas innehåll Extra handledning av lärare, IA-koordinator och arbetsplatshandledare Yrkesprov och/eller delyrkesprov enligt examensdelarnas innehåll Personlig studieplan (PSP) Individuell plan (IP) Erkännande av kunnande Personlig studieplan (PSP) Individuell plan (IP) Erkännande av kunnande YA! MODELL

2 Section 2 Resurser // Varierar beroende på om det gäller en stark eller en svag studerande (en stark studerande behöver i regel mindre handledning). Resurser // Varierar beroende på om det gäller en stark eller en svag studerande (en stark studerande behöver i regel mindre handledning). Dokumentation // Lärare registrerar studerandes prestation i Wilma. Här registreras även mat- och reseersättningar. Dokumentation // Lärare registrerar studerandes prestation i Wilma. Här registreras även mat- och reseersättningar. Behov av UIA (ökar i regel vart efter studierna fortgår) UIA kan användas för svaga/starka studerande att försnabba studiegången specialisering eller valbar examensdel som inte går att erbjuda vid YA! kompletterande studieveckor och modifieras alltid enligt varje enskild studerandes behov! Behov av UIA (ökar i regel vart efter studierna fortgår) UIA kan användas för svaga/starka studerande att försnabba studiegången specialisering eller valbar examensdel som inte går att erbjuda vid YA! kompletterande studieveckor och modifieras alltid enligt varje enskild studerandes behov! Extra handledning av lärare, IA-koordinator och arbetsplatshandledare Yrkesprov och/eller delyrkesprov enligt examensdelarnas innehåll Extra handledning av lärare, IA-koordinator och arbetsplatshandledare Yrkesprov och/eller delyrkesprov enligt examensdelarnas innehåll Personlig studieplan (PSP) Individuell plan (IP) Erkännande av kunnande Personlig studieplan (PSP) Individuell plan (IP) Erkännande av kunnande CASE: METALL Planering & arbetsinsatser vid YA! // Yrkeslärare och 1. årets studerande, planerar tillsammans upplägget av UIA för “starka” kombistuderande (yrkes- och studentexamen). UIA ersätter s.k. verkstadsdagar 2 dagar I veckan. Yrkeslärare, studerande och arbetsplatshandledaren gör sedan tillsammans upp IA-avtal och plan för enskild studerande. Planering & arbetsinsatser vid YA! // Yrkeslärare och 1. årets studerande, planerar tillsammans upplägget av UIA för “starka” kombistuderande (yrkes- och studentexamen). UIA ersätter s.k. verkstadsdagar 2 dagar I veckan. Yrkeslärare, studerande och arbetsplatshandledaren gör sedan tillsammans upp IA-avtal och plan för enskild studerande. Förverkligandet av UIA; 2 dagar i veckan ute på arbetsplats när de övriga i gruppen har verkstadsdagar // Lärare/IA-handledare, studerande och arbetsplatshand- ledare introducerars och tidtabellen görs upp. Hand- ledningen sker vid behov ute på arbetsplatserna och/eller vid skolan någon av de 3 dagar studerande är där. Förverkligandet av UIA; 2 dagar i veckan ute på arbetsplats när de övriga i gruppen har verkstadsdagar // Lärare/IA-handledare, studerande och arbetsplatshand- ledare introducerars och tidtabellen görs upp. Hand- ledningen sker vid behov ute på arbetsplatserna och/eller vid skolan någon av de 3 dagar studerande är där.

3 Section 3 Resurser // Varierar beroende på om det gäller en stark eller en svag studerande (en stark studerande behöver i regel mindre handledning). Resurser // Varierar beroende på om det gäller en stark eller en svag studerande (en stark studerande behöver i regel mindre handledning). Dokumentation // Lärare registrerar studerandes prestation i Wilma. Här registreras även mat- och reseersättningar. Dokumentation // Lärare registrerar studerandes prestation i Wilma. Här registreras även mat- och reseersättningar. Behov av UIA (ökar i regel vart efter studierna fortgår) UIA kan användas för svaga/starka studerande att försnabba studiegången specialisering eller valbar examensdel som inte går att erbjuda vid YA! kompletterande studieveckor och modifieras alltid enligt varje enskild studerandes behov! Behov av UIA (ökar i regel vart efter studierna fortgår) UIA kan användas för svaga/starka studerande att försnabba studiegången specialisering eller valbar examensdel som inte går att erbjuda vid YA! kompletterande studieveckor och modifieras alltid enligt varje enskild studerandes behov! Handledning av yrkeslärare med smarttelefon via Wilma, och personligen av arbetsplatshandledare Yrkesprov och/eller delyrkesprov enligt examensdelarnas innehåll Handledning av yrkeslärare med smarttelefon via Wilma, och personligen av arbetsplatshandledare Yrkesprov och/eller delyrkesprov enligt examensdelarnas innehåll Personlig studieplan (PSP) Individuell plan (IP) Erkännande av kunnande Personlig studieplan (PSP) Individuell plan (IP) Erkännande av kunnande CASE: BYGG Planering & arbetsinsatser vid YA! // Yrkeslärare och studerande, planerar upplägget av UIA för studerande som redan tidigare avlagt annan examen. UIA när de övriga I gruppen har KEX. Yrkeslärare, studerande och arbetsplatshandledaren gör sedan tillsammans upp IA-avtal och plan för enskild studerande. Planering & arbetsinsatser vid YA! // Yrkeslärare och studerande, planerar upplägget av UIA för studerande som redan tidigare avlagt annan examen. UIA när de övriga I gruppen har KEX. Yrkeslärare, studerande och arbetsplatshandledaren gör sedan tillsammans upp IA-avtal och plan för enskild studerande. Förverkligandet av UIA ute på arbetsplats när de övriga I gruppen har KEX-ämnen // Lärare, studerande och arbetsplatshandledare introducerars I handledningsverktyget ; smarttelefoner och tidtabellen görs upp. Handledningen sker ibland via personlig kontakt Wilma och/eller Facebook stöder funktionen med smarttelefonerna. Yrkesprov ingår. Förverkligandet av UIA ute på arbetsplats när de övriga I gruppen har KEX-ämnen // Lärare, studerande och arbetsplatshandledare introducerars I handledningsverktyget ; smarttelefoner och tidtabellen görs upp. Handledningen sker ibland via personlig kontakt Wilma och/eller Facebook stöder funktionen med smarttelefonerna. Yrkesprov ingår.

4 Section 4 Dokumentation // Lärare registrerar studerandes prestation i Wilma. Här registreras även mat- och reseersättningar. Dokumentation // Lärare registrerar studerandes prestation i Wilma. Här registreras även mat- och reseersättningar. Behov av UIA (ökar i regel vart efter studierna fortgår) UIA kan användas för svaga/starka studerande att försnabba studiegången specialisering eller valbar examensdel som inte går att erbjuda vid YA! kompletterande studieveckor och modifieras alltid enligt varje enskild studerandes behov! Behov av UIA (ökar i regel vart efter studierna fortgår) UIA kan användas för svaga/starka studerande att försnabba studiegången specialisering eller valbar examensdel som inte går att erbjuda vid YA! kompletterande studieveckor och modifieras alltid enligt varje enskild studerandes behov! Personlig studieplan (PSP) Individuell plan (IP) Erkännande av kunnande Personlig studieplan (PSP) Individuell plan (IP) Erkännande av kunnande CASE: SOCIAL & HÄLSOVÅRD Planering & arbetsinsatser vid YA! // Yrkeslärare och studerande diskuterar möjligheten med UIA för att stärka studerandes möjligheter till ingång i studierna igen och senare arbetslivet. Samtliga teoristudier är avklarade och studerande har avbrutit tidigare IA- perioder. Planering & arbetsinsatser vid YA! // Yrkeslärare och studerande diskuterar möjligheten med UIA för att stärka studerandes möjligheter till ingång i studierna igen och senare arbetslivet. Samtliga teoristudier är avklarade och studerande har avbrutit tidigare IA- perioder. Planering & arbetsinsatser // Arbetsplatshandledaren intruducerades inför perioden. Yrkeslärare, studerande och arbets- platshandledaren gör tillsammans upp IA- avtal och plan för enskild studerande. Målsättningarna förtydligas. Planering & arbetsinsatser // Arbetsplatshandledaren intruducerades inför perioden. Yrkeslärare, studerande och arbets- platshandledaren gör tillsammans upp IA- avtal och plan för enskild studerande. Målsättningarna förtydligas. Förverkligandet av UIA ute på arbetsplats för “svag” studerande // Läraren besöker arbetsplatsen regelbundet för personliga handledningsträffar med studerande och arbetsplatshandledare. Förverkligandet av UIA ute på arbetsplats för “svag” studerande // Läraren besöker arbetsplatsen regelbundet för personliga handledningsträffar med studerande och arbetsplatshandledare. Förverkligandet av UIA ute på arbetsplats för “svag” studerande // Lärare och studerande diskuterar yrkesprovet och kriterierna. Yrkesprovet förvekligas ute på arbetsplatsen. Förverkligandet av UIA ute på arbetsplats för “svag” studerande // Lärare och studerande diskuterar yrkesprovet och kriterierna. Yrkesprovet förvekligas ute på arbetsplatsen. Extra handledning av studiehandledare, lärare och arbetsplatshandledare Yrkesprov och/eller delyrkesprov enligt examensdelarnas innehåll Extra handledning av studiehandledare, lärare och arbetsplatshandledare Yrkesprov och/eller delyrkesprov enligt examensdelarnas innehåll

5 Planering & arbetsinsatser vid YA! // Yrkeslärare, gruppansvarige, speciallärare rekommenderar - tillsammans eller enskilt utvidgad inlärning i arbetet åt den studerande. Gruppansvarige, den studerande och arbetsplats- handledaren gör sedan tillsammans upp personliga studieplanen (PSP). Vid behov görs också en individuell plan (IP). IA-avtal och plan görs upp. Planering & arbetsinsatser vid YA! // Yrkeslärare, gruppansvarige, speciallärare rekommenderar - tillsammans eller enskilt utvidgad inlärning i arbetet åt den studerande. Gruppansvarige, den studerande och arbetsplats- handledaren gör sedan tillsammans upp personliga studieplanen (PSP). Vid behov görs också en individuell plan (IP). IA-avtal och plan görs upp. Introduktion och handledning // Lärare och/eller IA-koordinator introducerar och handleder den studerande via personlig kontakt, smarttelefon, Fronter eller andra hjälpmedel så som t.ex. Wilma och/eller Facebook. Introduktion och handledning // Lärare och/eller IA-koordinator introducerar och handleder den studerande via personlig kontakt, smarttelefon, Fronter eller andra hjälpmedel så som t.ex. Wilma och/eller Facebook. Resurser // Varierar beroende på om det gäller en stark eller en svag studerande (en stark studerande behöver i regel mindre handledning). Resurser // Varierar beroende på om det gäller en stark eller en svag studerande (en stark studerande behöver i regel mindre handledning). Arbetsplatshandledarens roll // Samma som under ”vanlig” IA, men nu får han/hon mera stöd av lärarna, som besöker företaget oftare och har mera resurser för handledning av den studerande. Samarbetet mellan företaget och yrkesläroanstalten stärks genom mera personlig kontakt. Arbetsplatshandledarens roll // Samma som under ”vanlig” IA, men nu får han/hon mera stöd av lärarna, som besöker företaget oftare och har mera resurser för handledning av den studerande. Samarbetet mellan företaget och yrkesläroanstalten stärks genom mera personlig kontakt. Dokumentation // Lärare registrerar studerandes prestation i Wilma. Här registreras även mat- och reseersättningar. Dokumentation // Lärare registrerar studerandes prestation i Wilma. Här registreras även mat- och reseersättningar. Behov av UIA (ökar i regel vart efter studierna fortgår) UIA kan användas för svaga/starka studerande att försnabba studiegången specialisering eller valbar examensdel som inte går att erbjuda vid YA! kompletterande studieveckor och modifieras alltid enligt varje enskild studerandes behov! Behov av UIA (ökar i regel vart efter studierna fortgår) UIA kan användas för svaga/starka studerande att försnabba studiegången specialisering eller valbar examensdel som inte går att erbjuda vid YA! kompletterande studieveckor och modifieras alltid enligt varje enskild studerandes behov! Handledning av yrkeslärare med smarttelefon via Wilma, och personligen av arbetsplatshandledare Yrkesprov och/eller delyrkesprov enligt examensdelarnas innehåll Handledning av yrkeslärare med smarttelefon via Wilma, och personligen av arbetsplatshandledare Yrkesprov och/eller delyrkesprov enligt examensdelarnas innehåll Personlig studieplan (PSP) Individuell plan (IP) Erkännande av kunnande Personlig studieplan (PSP) Individuell plan (IP) Erkännande av kunnande CASE: YTBEHANDLING


Ladda ner ppt "Section 1 Planering & arbetsinsatser vid YA! // Yrkeslärare, gruppansvarige, speciallärare rekommenderar - tillsammans eller enskilt utvidgad inlärning."

Liknande presentationer


Google-annonser