Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

GONORRÉ Grekiska, ”flöde av säd” Annika Johnsson Centrum för sexuell hälsa.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "GONORRÉ Grekiska, ”flöde av säd” Annika Johnsson Centrum för sexuell hälsa."— Presentationens avskrift:

1 GONORRÉ Grekiska, ”flöde av säd” Annika Johnsson Centrum för sexuell hälsa

2 Gonorré Vår äldsta STI, beskrevs första gången i Moseboken 1879 hittades bakterien vid mikroskopering av ögonsekret hos nyfödd

3 Etiologi Bakterieinfektion, gramnegativ diplokock, Neisseria gonorroeae Bakterieinfektion, gramnegativ diplokock, Neisseria gonorroeae (två kaffebönor med långsidan mot varandra) (två kaffebönor med långsidan mot varandra)

4 Gonokocken kan till skillnad mot klamydia ses i mikroskop Gonokocken kan till skillnad mot klamydia ses i mikroskop Flytning från uretra eller cervix sätts på objektglas Flytning från uretra eller cervix sätts på objektglas Färgas med metylenblått Färgas med metylenblått Mikroskopi i 1000 gångers förstoring Mikroskopi i 1000 gångers förstoring Leukocytos med ic diplokocker ger diagnos Leukocytos med ic diplokocker ger diagnos

5 Epidemiologi 1919 lex veneris 1919 lex veneris Varje person behäftad med könssjukdom var skyldig att låta behandla sig och följa de föreskrifter som anbefalldes Varje person behäftad med könssjukdom var skyldig att låta behandla sig och följa de föreskrifter som anbefalldes

6 Epidemiologi

7

8

9 Samlag första kvällen 18-24 år 18-24 år 1989 25% av killarna 1989 25% av killarna 2007 37% av killarna 2007 37% av killarna 1989 15% av tjejerna 1989 15% av tjejerna 2007 32% av tjejerna 2007 32% av tjejerna

10

11 Fall 20-årig man med miktionssveda sista månaden 20-årig man med miktionssveda sista månaden Sökt VC, tolkats som UVI och behandlas med antibiotika Sökt VC, tolkats som UVI och behandlas med antibiotika

12 Åter efter 2 veckor pga kvarvarande besvär Åter efter 2 veckor pga kvarvarande besvär Uppgav då även flytning, urinodling och klamydiaprov neg Uppgav då även flytning, urinodling och klamydiaprov neg Gc odling positiv – remiss till CSH Gc odling positiv – remiss till CSH

13 Resistensbestämning visar känslighet för ciprofloxacin vilket patienten erhåller 500 mg i engångsdos Resistensbestämning visar känslighet för ciprofloxacin vilket patienten erhåller 500 mg i engångsdos Dagen efter förbättrad och vid kontrollprov efter en vecka läkt Dagen efter förbättrad och vid kontrollprov efter en vecka läkt Smittspåras Smittspåras

14 75% av patienterna är män varav drygt en tredjedel är MSM 75% av patienterna är män varav drygt en tredjedel är MSM Hälften av heterosexuella män smittas i utlandet (Asien) medan kvinnor oftast smittas i Sverige Hälften av heterosexuella män smittas i utlandet (Asien) medan kvinnor oftast smittas i Sverige

15 Smittvägar Vaginala/ anala samlag Vaginala/ anala samlag Oral sex Oral sex Ögon via autoinokulation Ögon via autoinokulation Mor-barn vid förlossning Mor-barn vid förlossning Smittsamhet ca 60% Smittsamhet ca 60%

16 Symtomatologi Inkubationstid 3-7 dagar Inkubationstid 3-7 dagar Ofta mer uttalade symtom än klamydia Ofta mer uttalade symtom än klamydia Asymtomatisk infektion: 50% av kvinnor, 10 % av männen Asymtomatisk infektion: 50% av kvinnor, 10 % av männen Svalginfektion: 90% asymtomatisk Svalginfektion: 90% asymtomatisk

17 Symtom män Miktionssveda, ibland trängningar Miktionssveda, ibland trängningar Flytningar, ofta uttalade gulaktiga Flytningar, ofta uttalade gulaktiga Proktit, flytningar,klåda,irritation analt Proktit, flytningar,klåda,irritation analt Faryngit Faryngit

18 Symtom kvinnor Miktionssveda (diff UVI) Miktionssveda (diff UVI) Flytningar, tjocka gula Flytningar, tjocka gula Mellanblödningar Mellanblödningar Buksmärta Buksmärta Proktit/faryngit Proktit/faryngit

19 Fall Man född -94 söker med någon veckas anamnes på flytning och sveda Man född -94 söker med någon veckas anamnes på flytning och sveda Fast partner sedan 2 år, enda partner någonsin Fast partner sedan 2 år, enda partner någonsin

20 Pos gc i direktmikroskopi och odling Pos gc i direktmikroskopi och odling Fast partner symtomfri, ej haft sex med andra sista 2 åren Fast partner symtomfri, ej haft sex med andra sista 2 åren Neg gc cervix, positiv svalg Neg gc cervix, positiv svalg

21 Indikation för provtagning Klinisk misstanke Klinisk misstanke Epidemiologisk misstanke Epidemiologisk misstanke MSM MSM Utländska kontakter Utländska kontakter

22 Komplikationer män Epididymit, ensidig svullnad och ömhet av bitestikeln, ev feber Epididymit, ensidig svullnad och ömhet av bitestikeln, ev feber Prostatit, smärttillstånd nedre delen av buken och i perineum, sveda och flytning Prostatit, smärttillstånd nedre delen av buken och i perineum, sveda och flytning

23 Komplikationer kvinnor Bartolinit : svullnad och smärta labialt Bartolinit : svullnad och smärta labialt Endometrit : mellanblödningar Endometrit : mellanblödningar Salpingit : buksmärta, ev feber Salpingit : buksmärta, ev feber Periappendicit/perihepatit : spridning av infektionen i bukhålan Periappendicit/perihepatit : spridning av infektionen i bukhålan

24 Fall 18-årig kvinna remitterad från UM maa kondylom 18-årig kvinna remitterad från UM maa kondylom Erhåller beh med N2, ingen provtagning Erhåller beh med N2, ingen provtagning Fast partner sedan 2 år Fast partner sedan 2 år Insjuknar under julhelgen med svåra smärtor i buken Insjuknar under julhelgen med svåra smärtor i buken Opereras akut, abscess, odling pos gc Opereras akut, abscess, odling pos gc

25 Förnekar andra sex kontakter än sin fasta partner Förnekar andra sex kontakter än sin fasta partner Partner symtomfri och odling negativ Partner symtomfri och odling negativ Nyligen hemkommen från vistelse i sitt hemland Nyligen hemkommen från vistelse i sitt hemland Behandlad ?? Behandlad ??

26 Komplikationer kvinna Resttillstånd efter PID i form av infertilitet, extrauterin graviditet och kroniska buksmärtor Resttillstånd efter PID i form av infertilitet, extrauterin graviditet och kroniska buksmärtor 10-15% utvecklar PID 10-15% utvecklar PID

27 Komplikationer Konjunktivit som är allvarlig, kan leda till corneaperforation och bestående ärrbildningar Konjunktivit som är allvarlig, kan leda till corneaperforation och bestående ärrbildningar Smitta via autoinokulation men även nyfödda Smitta via autoinokulation men även nyfödda

28 DGI Disseminerad gonokockinfektion, spridning av bakterien via blodet Disseminerad gonokockinfektion, spridning av bakterien via blodet Låggradig sepsis med feber som ej är särskilt hög, septiska artriter med svullnad av stora leder och hudutslag i form av pustler Låggradig sepsis med feber som ej är särskilt hög, septiska artriter med svullnad av stora leder och hudutslag i form av pustler

29 Diagnos DGI ” sannolikhetsdiagnos ” ” sannolikhetsdiagnos ” Blododling Blododling Odling ledvätska Odling ledvätska Genitala prover!! (ovanligt med genitala symtom) Genitala prover!! (ovanligt med genitala symtom)

30 Diagnos Direktmikroskopi av sekret från uretra/cervix, diplokocker påvisas i vita blodkroppar – mycket hög sensitivitet hos män men <50% hos kvinnor Direktmikroskopi av sekret från uretra/cervix, diplokocker påvisas i vita blodkroppar – mycket hög sensitivitet hos män men <50% hos kvinnor Ej användbart svalg/rectum Ej användbart svalg/rectum

31 Diagnos Odling uretrasekret/cervixsekret/rektum (3-4 cm upp i analkanalen) Svalg (bakre svalgvägg, tonsiller) Konjunktiva (insida nedre ögonlock)

32 Odling Nackdelar: låg sensitivitet 90% urogenitalt Nackdelar: låg sensitivitet 90% urogenitalt 30% svalg/rectum 30% svalg/rectum smärtsam provtagning smärtsam provtagning känslig för transport känslig för transport Fördelar: resistensbestämning Fördelar: resistensbestämning

33 Diagnos PCR prov, GenProbe PCR prov, GenProbe Kombineras med klamydiaprov, dvs urinprov eller vaginalprov, alla patienter som provtas för klamydia kommer analyseras för gc Kombineras med klamydiaprov, dvs urinprov eller vaginalprov, alla patienter som provtas för klamydia kommer analyseras för gc

34 Diagnos Fördelar: sensitivitet 100% Fördelar: sensitivitet 100% Tidigare risk för falskt pos prov har eliminerats då man använder konfirmationstest Tidigare risk för falskt pos prov har eliminerats då man använder konfirmationstest Urinprov istället för uretraprov Urinprov istället för uretraprov Mindre transportproblem / snabbt svar Mindre transportproblem / snabbt svar Nackdel: ingen resistensbestämning – måste kompletteras med odling Nackdel: ingen resistensbestämning – måste kompletteras med odling

35 Behandling Handläggning i samråd med specialist - ovanlig infektion/utbredd resistens !! Handläggning i samråd med specialist - ovanlig infektion/utbredd resistens !!

36 Antibiotikaresistens Antibiotikaresistens Ciprofloxacin 80% Azitromax 14% Ciprofloxacin 80% Azitromax 14% Suprax > 5% Suprax > 5% Ceftriaxon flera fall 2011 Ceftriaxon flera fall 2011 Spektinomycin 0% Spektinomycin 0%

37 Antibiotikaresistens Även om odlingssvaret visar känslighet för ett antibiotikum behöver det inte fungera i praktiken då serumnivåerna kan bli för låga Även om odlingssvaret visar känslighet för ett antibiotikum behöver det inte fungera i praktiken då serumnivåerna kan bli för låga Om Azitromax ska ges behövs 2 g i engångsdos vilket ofta leder till GI - biverkningar Om Azitromax ska ges behövs 2 g i engångsdos vilket ofta leder till GI - biverkningar

38 Svalggonorré Först att utveckla resistens pga nedsatt koncentration Först att utveckla resistens pga nedsatt koncentration Spektinomycin dålig effekt, ev även cefixim – få studier gjorda Spektinomycin dålig effekt, ev även cefixim – få studier gjorda Ceftriaxon (Rocephalin im engångsdos) Ceftriaxon (Rocephalin im engångsdos)

39 Europeiska riktlinjer för gc- behandling Ceftriaxon 500 mg im + Azitromax 2g po som engångsdos Ceftriaxon 500 mg im + Azitromax 2g po som engångsdos

40 Behandling Vid okänd resistens ges Rocephalin 500mg im som engångsdos annars i enlighet med resistensbestämning Vid okänd resistens ges Rocephalin 500mg im som engångsdos annars i enlighet med resistensbestämning Fast partner erbjuds behandling efter provtagning Fast partner erbjuds behandling efter provtagning

41 Uppföljning Kontrollodlas efter en vecka Kontrollodlas efter en vecka Uppmanas till avhållsamhet tills Uppmanas till avhållsamhet tills negativ odling negativ odling Svalg/rektalgc/komplicerade infektioner rekommenderas 2 kontrollprov Svalg/rektalgc/komplicerade infektioner rekommenderas 2 kontrollprov

42 Uppföljning Efter införande av PCR teknik – kontrollprov efter 3 veckor??? Efter införande av PCR teknik – kontrollprov efter 3 veckor???

43 SML Anmälan till SMI Anmälan till SMI Smittspårning Smittspårning


Ladda ner ppt "GONORRÉ Grekiska, ”flöde av säd” Annika Johnsson Centrum för sexuell hälsa."

Liknande presentationer


Google-annonser