Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Språkutveckling - SLI - Neuroloingvistiskt perspektiv.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Språkutveckling - SLI - Neuroloingvistiskt perspektiv."— Presentationens avskrift:

1 Språkutveckling - SLI - Neuroloingvistiskt perspektiv

2 Kommunikationsmedel från barnet Blickheteende Kroppskommunikation (pekningar, gester mm) Ordformer Fraser

3 Förmågor som krävs Objektspermansens Förmåga att klassificera (att gruppera saker och ting utifrån likheter och olikheter) Perceptuell klassificering - ser lika ut Funktionell klassificering - används olika

4 Fler grunder för kategorisering Form Rörelse Storlek Ljus Material Sensorimotorisk utveckling (utforska det som är perceptuellt påtagligt)

5 Basnivå Central i kategorisering Generalisera uppåt - överordnad Specificera nedåt - underordnan Basninvån mer kognitivt framträdande?

6 Erövra ordförråd Segmenteringsproblemet - identifiera ord Kopplingsproblemet - koppla ord till innehåll - världen Närhet och likhet används

7 Överextension Klassificerar Bygger upp semantiska fält / särdrag / prototypfält Utvidgar ords betydelse Varför? Inte uppfatta skillnader mellan semantiska kategorier och fält? MMN (N400) visar aktivering för ettåringar för byte av semantisk kategori

8 SLI - benämning SLI-barn har signifikant mer fel som är semantiskt associerade (ex. nyckel-lås, damma-trasa) fler ”jag vet inte” fler orelaterade fel

9 Olika modalieteter för olika ordtyper Perception, syn - posteriora cortex Handlingsord - kroppsrörelser - motor, premotor, prefrontala cortex Visuellt uppfattade rörelser - sensorimotoriska området

10 Några vanliga relationer Funktionell likhet Formlikhet (visuell) Överordnad Samordnad Underordnad Enhet till ljud Del -helhet Samförekomst - situation Funktionsrelation

11 Två grupper med SLI SEM/LEX: Förståelseproblem och semantisk-lexikala problem FON/GRAM: Förståelse bra, fonologiska och grammatiska problem

12 Samband gest - ordfinnande SEM/LEX-gruppen: Gest för ord Saknar semantiska särdrag Håller kvar gesten innan stroke Fel ord men rätt gest Repetition Repeterar vad logopeden sagt och repeterar gesten Visar lokalisation på kroppen Förlänger gesten

13 Samband gest - ordfinnande PHON/GRAM-gruppen Gest ersätter ordet, använder även ljud Gest efter ordet Gest för föremål blir handlingsgest Gesten ger ytterligare information om funktionen

14 Semantisk komplexitet hos gester PHON/GRAM-gruppens ikoniska gester har fler semantiska särdag än SEM/LEX- gruppens, speciellt funktionella med arm, finger, handform, objekts rörelse Ikoniska gester vid ordfinnanderproblem - speciellt sätt - visar att funktionen är både kommunikativ och självorienterande


Ladda ner ppt "Språkutveckling - SLI - Neuroloingvistiskt perspektiv."

Liknande presentationer


Google-annonser