Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Språkutveckling - SLI - Neuroloingvistiskt perspektiv

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Språkutveckling - SLI - Neuroloingvistiskt perspektiv"— Presentationens avskrift:

1 Språkutveckling - SLI - Neuroloingvistiskt perspektiv

2 Kommunikationsmedel från barnet
Blickheteende Kroppskommunikation (pekningar, gester mm) Ordformer Fraser

3 Förmågor som krävs Objektspermansens
Förmåga att klassificera (att gruppera saker och ting utifrån likheter och olikheter) Perceptuell klassificering - ser lika ut Funktionell klassificering - används olika

4 Fler grunder för kategorisering
Form Rörelse Storlek Ljus Material Sensorimotorisk utveckling (utforska det som är perceptuellt påtagligt)

5 Basnivå Central i kategorisering Generalisera uppåt - överordnad
Specificera nedåt - underordnan Basninvån mer kognitivt framträdande?

6 Erövra ordförråd Segmenteringsproblemet - identifiera ord
Kopplingsproblemet - koppla ord till innehåll - världen Närhet och likhet används

7 Överextension Klassificerar
Bygger upp semantiska fält / särdrag / prototypfält Utvidgar ords betydelse • Varför? Inte uppfatta skillnader mellan semantiska kategorier och fält? • MMN (N400) visar aktivering för ettåringar för byte av semantisk kategori

8 SLI - benämning SLI-barn har signifikant mer fel som är semantiskt associerade (ex. nyckel-lås, damma-trasa) fler ”jag vet inte” fler orelaterade fel

9 Olika modalieteter för olika ordtyper
• Perception, syn - posteriora cortex • Handlingsord - kroppsrörelser - motor, premotor, prefrontala cortex • Visuellt uppfattade rörelser - sensorimotoriska området

10 Några vanliga relationer
Funktionell likhet Formlikhet (visuell) Överordnad Samordnad Underordnad Enhet till ljud Del -helhet Samförekomst - situation Funktionsrelation

11 Två grupper med SLI SEM/LEX:
Förståelseproblem och semantisk-lexikala problem FON/GRAM: Förståelse bra, fonologiska och grammatiska problem

12 Samband gest - ordfinnande
SEM/LEX-gruppen: Gest för ord Saknar semantiska särdrag Håller kvar gesten innan stroke Fel ord men rätt gest Repetition Repeterar vad logopeden sagt och repeterar gesten Visar lokalisation på kroppen Förlänger gesten

13 Samband gest - ordfinnande
PHON/GRAM-gruppen Gest ersätter ordet, använder även ljud Gest efter ordet Gest för föremål blir handlingsgest Gesten ger ytterligare information om funktionen

14 Semantisk komplexitet hos gester
PHON/GRAM-gruppens ikoniska gester har fler semantiska särdag än SEM/LEX-gruppens, speciellt funktionella med arm, finger, handform, objekts rörelse Ikoniska gester vid ordfinnanderproblem - speciellt sätt - visar att funktionen är både kommunikativ och självorienterande


Ladda ner ppt "Språkutveckling - SLI - Neuroloingvistiskt perspektiv"

Liknande presentationer


Google-annonser