Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Strukturering av domänkunskap för pedagogiska tillämpningar Fredrik Bengtsson.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Strukturering av domänkunskap för pedagogiska tillämpningar Fredrik Bengtsson."— Presentationens avskrift:

1 Strukturering av domänkunskap för pedagogiska tillämpningar Fredrik Bengtsson

2 Strukturering av domänkunskap för pedagogiska tillämpningar Fredrik Bengtsson Klassificering av information i museidatabaser Kan den användas i pedagogiska tillämpningar?

3 Strukturering av domänkunskap för pedagogiska tillämpningar •Pedagogisk utgångspunkt •Museer och pedagogik •Krav på struktur – ontologi •Kontextbaserad domänbeskrivning

4 Pedagogisk utgångspunkt •Teorier som förklarar inlärning och förståelse. •Nödvändigt för att kunna anpassa informationen till användaren.

5 Pedagogiska teorier •Olika intelligenser - Howard Gardner •Prestationsmotiv - John Atkinson •Interaktion - M. B. Miles

6 Olika intelligenser Utifrån psykologisk forskning och medicinsk forskning om hjärnan har Gardner visat på sju olika intelligenser. Varje individ besitter de olika intelligenserna i olika hög grad.

7 Olika intelligenser 1. Lingvistisk intelligens •Förmågan att utrycka sig i tal och skrift •Bra ordförståelse •Lätt för att lära sig språk

8 Olika intelligenser 2. Logisk/matematisk intelligens •Förståelse för relationer och samband •Förmågan att se abstrakta mönster •Matematik •Logik •Analysförmåga

9 Olika intelligenser 3. Musikalisk intelligens •Ton och taktkänsla •Sjunga •Spela instrument

10 Olika intelligenser 4. Visuell/spatial intelligens •Rita och måla •Tänker i bilder •Bilder vid inlärning •Fantasi

11 Olika intelligenser 5. Kroppslig/kinetisk intelligens •Kroppskontroll •Använda kroppen •Lär genom kroppsrörelse och genom att känna på saker

12 Olika intelligenser 6. Självkännedom intelligens •Känna sina starka och svaga sidor •Förmågan att resonera •Koncentrationsförmåga Den första personliga intelligensen

13 Olika intelligenser 7.Social intelligens •Utåtriktad •Förstå andra människor •Samarbeta Den andra personliga intelligensen

14 Olika intelligenser Sammanfattning Vi har alla olika starka och svaga sidor

15 Prestationsmotiv Vad motiverar vid inlärning?

16 Prestationsmotiv Vad motiverar vid inlärning? Min belöning när jag lyckas.

17 Prestationsmotiv En enkel uppgift är riskfri att försöka lösa men ger liten tillfredställelse.

18 Prestationsmotiv En enkel uppgift är riskfri att försöka lösa men ger liten tillfredställelse. Är det värt besväret?

19 Prestationsmotiv En svår uppgift är tillfredsställande att lösa men risken att misslyckas är större.

20 Prestationsmotiv En svår uppgift är tillfredsställande att lösa men risken att misslyckas är större. Vågar jag ta risken att misslyckas?

21 Prestationsmotiv Sammanfattning För att en uppgift ska ge största möjliga utbyte ska den vara lagom svår.

22 Interaktion I en lärande situation kan man betrakta människa och system som en grupp av två individer som tillsammans skall lösa en uppgift.

23 Interaktion •Pröva olika sätt att lösa problemet.

24 Interaktion •Pröva olika sätt att lösa problemet. •Få relevant feedback som leder till en bättre förståelse av problemet.

25 Interaktion •Pröva olika sätt att lösa problemet. •Få relevant feedback som leder till en bättre förståelse av problemet. •Resonera kring en uppgift, frågor ger svar som leder till nya frågor.

26 Interaktion •Pröva olika sätt att lösa problemet. •Få relevant feedback som leder till en bättre förståelse av problemet. •Resonera kring en uppgift, frågor ger svar som leder till nya frågor. •Undersöka resultatet utifrån problemet.

27 Interaktion •Pröva olika sätt att lösa problemet. •Få relevant feedback som leder till en bättre förståelse av problemet. •Resonera kring en uppgift, frågor ger svar som leder till nya frågor. •Undersöka resultatet utifrån problemet. •Generalisera problemet så att man kan tillämpa förståelsen i liknande situationer.

28 Hänsynstaganden utifrån pedagogiken Individanpassning Kunskapsanpassning Interaktion

29 Museer och pedagogik 1.Vilken information finns det i museidatabaser idag? 2.Vad finns det för stöd för pedagogiska tillämpningar i den information som finns i museidatabaser idag?

30 Museidatabaser i dag Det finns ingen information som svarar på frågor om hur och varför så att föremålet kan förstås generellt.

31 Museidatabaser i dag Det finns ingen information som svarar på frågor om hur och varför så att föremålet kan förstås generellt. Saknas allmän information kring föremålen.

32 Exempel från SOFIE 6.04

33 Krav på struktur - ontologi ”ontologi, läran om det varande, en del av metafysiken, i modern mening läran om de begrepp eller kategorier som man behöver anta för att kunna ge en sammanhängande, motsägelsefri och uttömmande beskrivning och förklaring av (någon del av) verkligheten.” (Nationalencyklopedin)

34 Ontologi •Specifikation av ett ämnesområde genom dess objekt och relationerna mellan dessa.

35 Ontologi •Specifikation av ett ämnesområde genom dess objekt och relationerna mellan dessa. •Ämnesområdet utgör en sluten värld.

36 Ontologi •Specifikation av ett ämnesområde genom dess objekt och relationerna mellan dessa. •Ämnesområdet utgör en sluten värld. •Världen skall beskrivas utifrån väldefinierade regler för objekt och relationer.

37 Ontologi Ontologi som beskriver en kulspetspenna Fjäder Bläck- behållare Patron Nedre hylsa Övre halva Kulspets- penna Knapp Indragnings -mekanism Övre hylsa Nedre halva Del av

38 Ontologi Formell ontologi Generell beskrivning av vilka typer av objekt som finns i världen, hur de är relaterade till varandra och vilka regler som gäller när man skall beskriva världen.

39 Ontologi Formell ontologi Generell beskrivning av vilka typer av objekt som finns i världen, hur de är relaterade till varandra och vilka regler som gäller när man skall beskriva världen. Objekt Del av 1.Objekt är objekt eller uppbyggda av objekt 2.Ett objekt är del av inget eller flera objekt

40 Ontologi CIDOC CRM - Ontologi för kulturarv •Uppbyggd av klasser där varje klass har egenskaper som beskriver möjliga relationer som ett objekt av denna klass kan ha till andra objekt. •Klasser kan ha både enkla och dubbla arv.

41 Ontologi CIDOC CRM - Ontologi för kulturarv

42 •Beskriver var en person eller grupp befinner sig nu eller var den befann sig. •Person och plats är reell. •Platsen kan vara ett fysiskt objekt, ex en båt.

43 Kontextbaserad domänbeskrivning Att beskriva den djupa kunskapen i en domän utifrån dess innehåll.

44 Kontextbaserad domänbeskrivning •Relation till andra sakord •Relationer kring sakord •Tidsrelationer •Information om sakorden

45 Kontextbaserad domänbeskrivning Relation till andra sakord Ballast Ballongflygning Ballonghus Ballong Ballongvisan Kritik Har Byggs i Fick Används till Nämns i Har Luftballong

46 Kontextbaserad domänbeskrivning Relationer kring sakord Furu Laggat Fritext Brännvinkagge Datum Kaggar Husgeråd Beskrivs av Används till Tillverknings- metod Material Typ av Brännvin Tillverkad Mått Storlek

47 Kontextbaserad domänbeskrivning Relationer till historisk kontext Polarexpedition Luftballong Luftfärd Byggdes för Ledde till

48 Kontextbaserad domänbeskrivning Information om sakordet Sakord Dokument BildFilm / Ljud Beskrivning MediaIllustration Historia

49 Kontextbaserad domänbeskrivning •Objektens relation till varandra i domänen är fastställd.

50 Kontextbaserad domänbeskrivning •Objektens relation till varandra i domänen är fastställd. •Objektens relation till sin fakta som finns i domänen är beskriven.

51 Kontextbaserad domänbeskrivning •Objektens relation till varandra i domänen är fastställd. •Objektens relation till sin fakta som finns i domänen är beskriven. •Tidslinjer mellan objekten i domänen är beskrivet.

52 Kontextbaserad domänbeskrivning •Objektens relation till varandra i domänen är fastställd. •Objektens relation till sin fakta som finns i domänen är beskriven. •Tidslinjer mellan objekten i domänen är beskrivet. •Objekten i domänen är relaterade till information som förklarar dem.

53 Strukturering av domänkunskap för pedagogiska tillämpningar The End


Ladda ner ppt "Strukturering av domänkunskap för pedagogiska tillämpningar Fredrik Bengtsson."

Liknande presentationer


Google-annonser