Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Strukturering av domänkunskap för pedagogiska tillämpningar

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Strukturering av domänkunskap för pedagogiska tillämpningar"— Presentationens avskrift:

1 Strukturering av domänkunskap för pedagogiska tillämpningar
Fredrik Bengtsson

2 Strukturering av domänkunskap för pedagogiska tillämpningar
Fredrik Bengtsson Klassificering av information i museidatabaser Kan den användas i pedagogiska tillämpningar?

3 Strukturering av domänkunskap för pedagogiska tillämpningar
Pedagogisk utgångspunkt Museer och pedagogik Krav på struktur – ontologi Kontextbaserad domänbeskrivning

4 Pedagogisk utgångspunkt
Teorier som förklarar inlärning och förståelse. Nödvändigt för att kunna anpassa informationen till användaren.

5 Pedagogiska teorier Olika intelligenser - Howard Gardner
Prestationsmotiv - John Atkinson Interaktion - M. B. Miles

6 Olika intelligenser Utifrån psykologisk forskning och medicinsk forskning om hjärnan har Gardner visat på sju olika intelligenser. Varje individ besitter de olika intelligenserna i olika hög grad.

7 Olika intelligenser 1. Lingvistisk intelligens
Förmågan att utrycka sig i tal och skrift Bra ordförståelse Lätt för att lära sig språk

8 Olika intelligenser 2. Logisk/matematisk intelligens
Förståelse för relationer och samband Förmågan att se abstrakta mönster Matematik Logik Analysförmåga

9 Olika intelligenser 3. Musikalisk intelligens
Ton och taktkänsla Sjunga Spela instrument

10 Olika intelligenser 4. Visuell/spatial intelligens
Rita och måla Tänker i bilder Bilder vid inlärning Fantasi

11 Olika intelligenser 5. Kroppslig/kinetisk intelligens
Kroppskontroll Använda kroppen Lär genom kroppsrörelse och genom att känna på saker

12 Olika intelligenser 6. Självkännedom intelligens
Den första personliga intelligensen Känna sina starka och svaga sidor Förmågan att resonera Koncentrationsförmåga

13 Olika intelligenser 7.Social intelligens
Den andra personliga intelligensen Utåtriktad Förstå andra människor Samarbeta

14 Olika intelligenser Sammanfattning
Vi har alla olika starka och svaga sidor

15 Vad motiverar vid inlärning?
Prestationsmotiv Vad motiverar vid inlärning?

16 Prestationsmotiv Vad motiverar vid inlärning?
Min belöning när jag lyckas.

17 Prestationsmotiv En enkel uppgift är riskfri att försöka lösa men ger liten tillfredställelse.

18 Prestationsmotiv En enkel uppgift är riskfri att försöka lösa men ger liten tillfredställelse. Är det värt besväret?

19 Prestationsmotiv En svår uppgift är tillfredsställande att lösa men risken att misslyckas är större.

20 Vågar jag ta risken att misslyckas?
Prestationsmotiv En svår uppgift är tillfredsställande att lösa men risken att misslyckas är större. Vågar jag ta risken att misslyckas?

21 Prestationsmotiv Sammanfattning
För att en uppgift ska ge största möjliga utbyte ska den vara lagom svår.

22 Interaktion I en lärande situation kan man betrakta människa och system som en grupp av två individer som tillsammans skall lösa en uppgift.

23 Interaktion Pröva olika sätt att lösa problemet.

24 Interaktion Pröva olika sätt att lösa problemet. Få relevant feedback som leder till en bättre förståelse av problemet.

25 Interaktion Pröva olika sätt att lösa problemet. Få relevant feedback som leder till en bättre förståelse av problemet. Resonera kring en uppgift, frågor ger svar som leder till nya frågor.

26 Interaktion Undersöka resultatet utifrån problemet.
Pröva olika sätt att lösa problemet. Få relevant feedback som leder till en bättre förståelse av problemet. Resonera kring en uppgift, frågor ger svar som leder till nya frågor. Undersöka resultatet utifrån problemet.

27 Interaktion Pröva olika sätt att lösa problemet. Få relevant feedback som leder till en bättre förståelse av problemet. Resonera kring en uppgift, frågor ger svar som leder till nya frågor. Undersöka resultatet utifrån problemet. Generalisera problemet så att man kan tillämpa förståelsen i liknande situationer.

28 Hänsynstaganden utifrån pedagogiken
Individanpassning Kunskapsanpassning Interaktion

29 Museer och pedagogik Vilken information finns det i museidatabaser idag? Vad finns det för stöd för pedagogiska tillämpningar i den information som finns i museidatabaser idag?

30 Museidatabaser i dag Det finns ingen information som svarar på frågor om hur och varför så att föremålet kan förstås generellt .

31 Saknas allmän information kring föremålen.
Museidatabaser i dag Det finns ingen information som svarar på frågor om hur och varför så att föremålet kan förstås generellt . Saknas allmän information kring föremålen.

32 Exempel från SOFIE 6.04

33 Krav på struktur - ontologi
”ontologi, läran om det varande, en del av metafysiken, i modern mening läran om de begrepp eller kategorier som man behöver anta för att kunna ge en sammanhängande, motsägelsefri och uttömmande beskrivning och förklaring av (någon del av) verkligheten.” (Nationalencyklopedin)

34 Ontologi Specifikation av ett ämnesområde genom dess objekt och relationerna mellan dessa.

35 Ontologi Ämnesområdet utgör en sluten värld.
Specifikation av ett ämnesområde genom dess objekt och relationerna mellan dessa. Ämnesområdet utgör en sluten värld.

36 Ontologi Specifikation av ett ämnesområde genom dess objekt och relationerna mellan dessa. Ämnesområdet utgör en sluten värld. Världen skall beskrivas utifrån väldefinierade regler för objekt och relationer.

37 Indragnings-mekanism
Ontologi Ontologi som beskriver en kulspetspenna Fjäder Övre halva Bläck-behållare Kulspets-penna Patron Nedre halva Del av Nedre hylsa Knapp Övre hylsa Indragnings-mekanism

38 Ontologi Formell ontologi
Generell beskrivning av vilka typer av objekt som finns i världen, hur de är relaterade till varandra och vilka regler som gäller när man skall beskriva världen.

39 Ontologi Formell ontologi
Generell beskrivning av vilka typer av objekt som finns i världen, hur de är relaterade till varandra och vilka regler som gäller när man skall beskriva världen. Objekt är objekt eller uppbyggda av objekt Ett objekt är del av inget eller flera objekt Objekt Del av

40 Ontologi CIDOC CRM - Ontologi för kulturarv
Uppbyggd av klasser där varje klass har egenskaper som beskriver möjliga relationer som ett objekt av denna klass kan ha till andra objekt. Klasser kan ha både enkla och dubbla arv.

41 Ontologi CIDOC CRM - Ontologi för kulturarv
P53 has former or current location (is former or current location of) P55 has current location (cur rently holds) P59 has section (is located on or within) E77 Persistent Item E1 CRM Entity E53 Place E46 Section Definition E47 Spatial Coordinates E18 Physical Stuff E39 Actor E51 Contact Point E41 Appellation E70 Stuff E48 Pace Name E45 Address E44 Place Appellation P76 has contact point (provides access to) 0,n P88 consists of (forms part of) P58 has section definition (defines section) 1,1 1,n 0,1 E19 Physical Object P87 is identified by (identifies) E = Entity – klass P = Property – egenskap = Arv = Relation

42 Ontologi CIDOC CRM - Ontologi för kulturarv
Beskriver var en person eller grupp befinner sig nu eller var den befann sig. Person och plats är reell. Platsen kan vara ett fysiskt objekt, ex en båt.

43 Kontextbaserad domänbeskrivning
Att beskriva den djupa kunskapen i en domän utifrån dess innehåll.

44 Kontextbaserad domänbeskrivning
Relation till andra sakord Relationer kring sakord Tidsrelationer Information om sakorden

45 Kontextbaserad domänbeskrivning
Relation till andra sakord Ballonghus Ballongflygning Används till Ballast Byggs i Har Luftballong Har Fick Nämns i Ballong Kritik Ballongvisan

46 Kontextbaserad domänbeskrivning
Relationer kring sakord Laggat Datum Fritext Tillverknings- metod Tillverkad Beskrivs av Furu Brännvinkagge Kaggar Material Typ av Storlek Används till Typ av Mått Brännvin Husgeråd

47 Kontextbaserad domänbeskrivning
Relationer till historisk kontext Polarexpedition Luftfärd Byggdes för Luftballong Ledde till

48 Kontextbaserad domänbeskrivning
Information om sakordet Dokument Sakord Beskrivning Media Illustration Historia Film / Ljud Bild Dokument

49 Kontextbaserad domänbeskrivning
Objektens relation till varandra i domänen är fastställd.

50 Kontextbaserad domänbeskrivning
Objektens relation till varandra i domänen är fastställd. Objektens relation till sin fakta som finns i domänen är beskriven.

51 Kontextbaserad domänbeskrivning
Objektens relation till varandra i domänen är fastställd. Objektens relation till sin fakta som finns i domänen är beskriven. Tidslinjer mellan objekten i domänen är beskrivet.

52 Kontextbaserad domänbeskrivning
Objektens relation till varandra i domänen är fastställd. Objektens relation till sin fakta som finns i domänen är beskriven. Tidslinjer mellan objekten i domänen är beskrivet. Objekten i domänen är relaterade till information som förklarar dem.

53 Strukturering av domänkunskap för pedagogiska tillämpningar
The End


Ladda ner ppt "Strukturering av domänkunskap för pedagogiska tillämpningar"

Liknande presentationer


Google-annonser