Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

För att uppdatera sidfotstexten, gå till menyn: Visa/Sidhuvud och sidfot... 1.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "För att uppdatera sidfotstexten, gå till menyn: Visa/Sidhuvud och sidfot... 1."— Presentationens avskrift:

1 För att uppdatera sidfotstexten, gå till menyn: Visa/Sidhuvud och sidfot... 1

2 Sveriges pensioner 2 Orange rapport 2011 handlar – förenklat – om ca 60, 40 respektive 75 % av helheten i Sveriges pensionsverksamhet. Se sid 2 i rapporten

3 För att uppdatera sidfotstexten, gå till menyn: Visa/Sidhuvud och sidfot... Inkomster, pensionsrätter och utbetald pension 3 Orange rapport sid 34

4 För att uppdatera sidfotstexten, gå till menyn: Visa/Sidhuvud och sidfot... 4 Balans- och resultaträkning för inkomstpensionen Tillgångar – Fondtillgångar – Avgiftstillgång Skulder och resultat – Pensionsskuld – Ingående resultat – Årets resultat = tillgångarnas förändring minus skuldernas förändring – Utgående resultat Om Tillgångar < Skulder – Avsteg från den vanliga räntan; inkomstindexering – Istället: balansindexering – När balanseringen aktiverats gäller balansindexering även om Tillgångar > Skulder, fram tills indexeringen ”återhämtat sig”

5 För att uppdatera sidfotstexten, gå till menyn: Visa/Sidhuvud och sidfot... 5 Avgiftstillgången Påverkas av:  ”Sysselsättningen”  Inkomstutvecklingen  Arbetskraftsinträdet*  Förändringen av medellivslängden AP-fonderna Påverkas av:  Avkastning  Avgiftsnetto  Adm. kostnader 100 % = mdkr 11 % 89 % 100 % 0 % 100 % 0 % Avgiftstillgång AP-fonderna Tillgångar * Egentligen förväntad genomsnittlig intjänandeålder, som mäts av den s.k. omsättningstiden. Arbetskraftsinträdet är en del av det som påverkar förväntad genomsnittlig intjänandeålder. Orange Rapport, sid 42

6 För att uppdatera sidfotstexten, gå till menyn: Visa/Sidhuvud och sidfot % = mdkr Pensionsskulden Påverkas av: −Indexeringen −Förändringen av medellivslängden −m.m. 66%34% 70% 30% Skulden Orange rapport, sid 56, Not 14 Pensionsskuld

7 För att uppdatera sidfotstexten, gå till menyn: Visa/Sidhuvud och sidfot... Balanstalet samt prognos ,95491,00241,0198 0,97830,98621,0000 Ökade avgiftstillgångar (+255) – Ökad lönesumma 2011 Buffertfondens medelvärde (+55) – ”släpper” 2008 års låga värde Begränsad skuldökning (+175) – Indexering Aktiva: stor uppräkning (5,2%) (+240) – Indexering Pensionärer: stor nedskrivning (-4,3%)(-65) Förklaringar till det relativt höga balanstalet 2013: Sid 39 samt Anslagsbelastningen

8 För att uppdatera sidfotstexten, gå till menyn: Visa/Sidhuvud och sidfot... Den årliga procentuella förändringen av skulder och tillgångar i inkomstpensionssystemet 8 Orange rapport, flerårsöversikt sidan 39

9 För att uppdatera sidfotstexten, gå till menyn: Visa/Sidhuvud och sidfot... Inkomstpensionen, hur blir det? Senaste prognosen – ny kommer 30 juli 2012* Förändring av inkomstindex4,94,13,13,63,5 Balanseringseffekt0,22,0-2,2-1,40,0 Förändring av balansindex5,26,20,92,13,4 Nominell förändring av inkomstpensionerna 3,54,5-0,70,51,8 Real förändring av inkomstpensionerna**0,72,9-2,0-1,4-0,5 9 Se Anslagsbelastning … *Utfall, ej prognos. ** Deflaterat med prisbasbeloppet, ej årsmedeltal för KIP

10 För att uppdatera sidfotstexten, gå till menyn: Visa/Sidhuvud och sidfot... Den ackumulerade balanseringseffekten sedan

11 För att uppdatera sidfotstexten, gå till menyn: Visa/Sidhuvud och sidfot... A ckumulerad indexering, , prognos beräknat för en årspension på kr (12 000/månad). 11 Följsamhets- indexering Prisindex

12 För att uppdatera sidfotstexten, gå till menyn: Visa/Sidhuvud och sidfot... Vilken andel av slutlön kan vi förvänta oss i pension? Beroende på metod kan i princip vilken kompensationsgrad som helst presenteras – det sker också! Årskull 1) Allmän pension vid 65, % 2) Tjänste­ pension vid 65, % Totalt (1+2), % Alternativ pensionsålder* Allmän pension vid behövlig ålder, % Tjänste pension vid behövlig ålder Totalt (1+2) vid behövlig ålder, % ,521,780,265 år + 0 mån58,521,780, ,421,474, ,321,675, ,120,068, ,620,571, ,819,065, ,520,171, ,518,163, ,519,872, ,317,662, ,319,572, ,217,362, ,119,573, ,517,062, ,219,374, ,416,962, ,819,375, ,616,862, ,619,476, ,416,862, ,719,576, ,116,861, ,719,676, ,716,861, ,619,776,3 12 * Behövlig ålder är den ålder när den allmänna pensionen som andel av slutlönen beräknas vara densamma vid 65 års ålder om den ökade livslängden sedan 1930 hade uteblivit.

13 För att uppdatera sidfotstexten, gå till menyn: Visa/Sidhuvud och sidfot Räcker avgifterna? Miljarder kronor Inbetalda pensionsavgifter Utbetalda pensioner Avkastning i AP-fonderna Administrationskostnader Summa Framtiden? Orange rapport sid 42

14 För att uppdatera sidfotstexten, gå till menyn: Visa/Sidhuvud och sidfot... Klarar pensionssystemet 40-talisternas pensionering och Kommer avgifterna att räcka i framtiden? 14 (Avgifter-Utgifter)/Avgifter Tre olika scenarier i Orange Rapport: BasOptPess Real tillväxt1,8%2,0%1,0% Nativitet (barn/kvinna)1,832,051,66 Invandring per år Medellivslängd 2085 Kv86,483,489,7 Medellivslängd 2085 M84,179,586,6 Orange rapport sid 25 Basscenariot Optimistiskt Pessimistiskt

15 För att uppdatera sidfotstexten, gå till menyn: Visa/Sidhuvud och sidfot... Räcker bufferten i AP-fonderna? 15 Fondstyrkan: Buffertfondens storlek i relation till årets pensionsutbetalningar Tre olika scenarier i Orange Rapport (sid 26): BasOptPess Real avkastning3,25%5,5%1% Antal pensionsårs- utbetalningar Basscenariot Optimistiskt Pessimistiskt

16 För att uppdatera sidfotstexten, gå till menyn: Visa/Sidhuvud och sidfot... Tillgångarna i förhållande till skulderna - balanstalet 16 Balanstal = (Avgiftstillgång + Buffertfond) / Pensionsskuld Basscenariot Optimistiskt Pessimistiskt Orange rapport sid 27

17 För att uppdatera sidfotstexten, gå till menyn: Visa/Sidhuvud och sidfot... När går vi i pension? En stor majoritet tar ut pensionen vid 65 Större spridning av pensionsåldern för kvinnor än män Män har i genomsnitt en högre utträdesålder från arbetslivet än kvinnor. De med högre utbildning slutar i allmänhet senare än de med lägre utbildning. Utträdesåldern tycks ha ökat något sedan Pensionering: När vi tar ut första pensionsförmånen Orange rapport sid 4 och PM Medelpensioneringsålder och utträdesålder

18 För att uppdatera sidfotstexten, gå till menyn: Visa/Sidhuvud och sidfot... Formell pensionsålder och genomsnittlig utträdesålder i ett antal OECD-länder år Den räta linjen anger var punkterna skulle ha legat om utträdesåldern hade varit samma som den formella pensionsåldern

19 För att uppdatera sidfotstexten, gå till menyn: Visa/Sidhuvud och sidfot... Utträdesålder från arbetsmarknaden i de nordiska länderna, män och kvinnor,

20 För att uppdatera sidfotstexten, gå till menyn: Visa/Sidhuvud och sidfot... Genomsnittlig utträdesålder

21 För att uppdatera sidfotstexten, gå till menyn: Visa/Sidhuvud och sidfot... Olika länders debutålder, utträdesålder och arbetslivslängd, genomsnitt, år DebutålderUtträdesålderArbetslivets längd Ungern26,858,531,7 Belgien25,158,833,7 Italien25,759,433,7 Tjeckien25,959,833,9 Polen24,45934,6 Grekland25,460,334,9 Frankrike23,958,834,9 Spanien23,360,437,1 Österrike22,259,537,3 Portugal24,662,237,5 Estland2462,638,6 Tyskland22,561,338,8 Finland22,561,438,9 Nederländerna21,761,339,6 Danmark2261,739,7 Irland2262,340,3 Sverige22,863,240,4 Storbritannien21,862,340,5 Norge22,463,641,2 Kanada21,462,841,3 Schweiz21,763,141,4 Australien21,963,142,1 USA21,962,342,5 Nya Zeeland21,764,743,7 Japan22,165,243,1

22 För att uppdatera sidfotstexten, gå till menyn: Visa/Sidhuvud och sidfot... 22

23 För att uppdatera sidfotstexten, gå till menyn: Visa/Sidhuvud och sidfot... Inkomster, Pensionsrätt och utbetald pension, Kvinnor, Orange rapport baksidan 34 (altarskåpet)

24 För att uppdatera sidfotstexten, gå till menyn: Visa/Sidhuvud och sidfot... Inkomster, Pensionsrätt och utbetald pension, Män, Orange rapport baksidan 35 (altarskåpet)

25 För att uppdatera sidfotstexten, gå till menyn: Visa/Sidhuvud och sidfot Resultaträkning Inkomstpensionen Förändring av buffertfonden Miljarder kronor Inbetalda pensionsavgifter Utbetalda pensioner Avkastning i AP-fonderna Administrationskostnader Summa

26 För att uppdatera sidfotstexten, gå till menyn: Visa/Sidhuvud och sidfot Resultaträkning Inkomstpensionen, forts. Förändring av avgiftstillgång Miljarder kronor Värdet av: Förändringen i avgiftsinkomst Förändringen i omsättningstid ,5 -33 Summa

27 För att uppdatera sidfotstexten, gå till menyn: Visa/Sidhuvud och sidfot * Negativ post betyder att skulden har ökat och positiv post betyder att skulden har minskat. Resultaträkning Inkomstpensionen, forts. Förändring av pensionsskulden* Miljarder kronor Nya pensionsrätter Utbetalda pensioner Indexering Förändring i medellivslängd Uppkomna arvsvinster Fördelade arvsvinster Administrationskostnader Summa

28 För att uppdatera sidfotstexten, gå till menyn: Visa/Sidhuvud och sidfot Resultaträkning Inkomstpensionen, forts. Sammanfattning Miljarder kronor Förändring av buffertfonden Förändring av avgiftstillgången Förändring av pensionsskulden Årets resultat Ingående resultat Årets resultat Utgående resultat

29 För att uppdatera sidfotstexten, gå till menyn: Visa/Sidhuvud och sidfot Buffertfonden* Avgiftstillgången Summa tillgångar Pensionsskuld Över-/underskott Summa skulder Finansiell ställning1,0208 1,0139 0,9570 0,9672 Balanstal1,0198 1,0024 0,9549 0,9826 Balansräkning Inkomstpensionen * Treårigt medelvärde


Ladda ner ppt "För att uppdatera sidfotstexten, gå till menyn: Visa/Sidhuvud och sidfot... 1."

Liknande presentationer


Google-annonser