Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

För att uppdatera sidfotstexten, gå till menyn: Visa/Sidhuvud och sidfot... 1.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "För att uppdatera sidfotstexten, gå till menyn: Visa/Sidhuvud och sidfot... 1."— Presentationens avskrift:

1 För att uppdatera sidfotstexten, gå till menyn: Visa/Sidhuvud och sidfot... 1

2 Sveriges pensioner 2 Orange rapport 2011 handlar – förenklat – om ca 60, 40 respektive 75 % av helheten i Sveriges pensionsverksamhet. Se sid 2 i rapporten

3 För att uppdatera sidfotstexten, gå till menyn: Visa/Sidhuvud och sidfot... Inkomster, pensionsrätter och utbetald pension 3 Orange rapport sid 34

4 För att uppdatera sidfotstexten, gå till menyn: Visa/Sidhuvud och sidfot... 4 Balans- och resultaträkning för inkomstpensionen Tillgångar – Fondtillgångar – Avgiftstillgång Skulder och resultat – Pensionsskuld – Ingående resultat – Årets resultat = tillgångarnas förändring minus skuldernas förändring – Utgående resultat Om Tillgångar < Skulder – Avsteg från den vanliga räntan; inkomstindexering – Istället: balansindexering – När balanseringen aktiverats gäller balansindexering även om Tillgångar > Skulder, fram tills indexeringen ”återhämtat sig”

5 För att uppdatera sidfotstexten, gå till menyn: Visa/Sidhuvud och sidfot... 5 Avgiftstillgången Påverkas av:  ”Sysselsättningen”  Inkomstutvecklingen  Arbetskraftsinträdet*  Förändringen av medellivslängden AP-fonderna Påverkas av:  Avkastning  Avgiftsnetto  Adm. kostnader 100 % = 7 700 mdkr 11 % 89 % 100 % 0 % 100 % 0 % Avgiftstillgång AP-fonderna Tillgångar * Egentligen förväntad genomsnittlig intjänandeålder, som mäts av den s.k. omsättningstiden. Arbetskraftsinträdet är en del av det som påverkar förväntad genomsnittlig intjänandeålder. Orange Rapport, sid 42

6 För att uppdatera sidfotstexten, gå till menyn: Visa/Sidhuvud och sidfot... 6 100 % = 7 500 mdkr Pensionsskulden Påverkas av: −Indexeringen −Förändringen av medellivslängden −m.m. 66%34% 70% 30% Skulden Orange rapport, sid 56, Not 14 Pensionsskuld

7 För att uppdatera sidfotstexten, gå till menyn: Visa/Sidhuvud och sidfot... Balanstalet 2011-2013 samt prognos 2014-2016 7 201120122013201420152016 0,95491,00241,0198 0,97830,98621,0000 Ökade avgiftstillgångar (+255) – Ökad lönesumma 2011 Buffertfondens medelvärde (+55) – ”släpper” 2008 års låga värde Begränsad skuldökning (+175) – Indexering Aktiva: stor uppräkning (5,2%) (+240) – Indexering Pensionärer: stor nedskrivning (-4,3%)(-65) Förklaringar till det relativt höga balanstalet 2013: Sid 39 samt Anslagsbelastningen 2012-05-03

8 För att uppdatera sidfotstexten, gå till menyn: Visa/Sidhuvud och sidfot... Den årliga procentuella förändringen av skulder och tillgångar i inkomstpensionssystemet 8 Orange rapport, flerårsöversikt sidan 39

9 För att uppdatera sidfotstexten, gå till menyn: Visa/Sidhuvud och sidfot... Inkomstpensionen, hur blir det? Senaste prognosen – ny kommer 30 juli 2012*2013201420152016 Förändring av inkomstindex4,94,13,13,63,5 Balanseringseffekt0,22,0-2,2-1,40,0 Förändring av balansindex5,26,20,92,13,4 Nominell förändring av inkomstpensionerna 3,54,5-0,70,51,8 Real förändring av inkomstpensionerna**0,72,9-2,0-1,4-0,5 9 Se Anslagsbelastning … 2012-05-03 *Utfall, ej prognos. ** Deflaterat med prisbasbeloppet, ej årsmedeltal för KIP

10 För att uppdatera sidfotstexten, gå till menyn: Visa/Sidhuvud och sidfot... Den ackumulerade balanseringseffekten sedan 2010- 10

11 För att uppdatera sidfotstexten, gå till menyn: Visa/Sidhuvud och sidfot... A ckumulerad indexering, 2010-2012, prognos 2013-2016 - beräknat för en årspension på 144 000 kr (12 000/månad). 11 Följsamhets- indexering Prisindex

12 För att uppdatera sidfotstexten, gå till menyn: Visa/Sidhuvud och sidfot... Vilken andel av slutlön kan vi förvänta oss i pension? Beroende på metod kan i princip vilken kompensationsgrad som helst presenteras – det sker också! Årskull 1) Allmän pension vid 65, % 2) Tjänste­ pension vid 65, % Totalt (1+2), % Alternativ pensionsålder* Allmän pension vid behövlig ålder, % Tjänste pension vid behövlig ålder Totalt (1+2) vid behövlig ålder, % 193058,521,780,265 år + 0 mån58,521,780,2 194053,421,474,865 + 254,321,675,9 194548,120,068,165 + 950,620,571,1 195046,819,065,866 + 451,520,171,6 195545,518,163,667 +252,519,872,3 196045,317,662,967 + 653,319,572,8 196545,217,362,567 + 954,119,573,6 197045,517,062,568 + 055,219,374,5 197545,416,962,368 + 355,819,375,1 198045,616,862,468 + 556,619,476,0 198545,416,862,268 + 756,719,576,2 199045,116,861,968 + 856,719,676,3 199544,716,861,568 + 1056,619,776,3 12 * Behövlig ålder är den ålder när den allmänna pensionen som andel av slutlönen beräknas vara densamma vid 65 års ålder om den ökade livslängden sedan 1930 hade uteblivit.

13 För att uppdatera sidfotstexten, gå till menyn: Visa/Sidhuvud och sidfot... 13 Räcker avgifterna? Miljarder kronor 2011201020092008 Inbetalda pensionsavgifter 216 205 203 203 Utbetalda pensioner -220 -220 -217 -199 Avkastning i AP-fonderna -17 85 136 -194 Administrationskostnader -2 -2 -2 -1 Summa -22 68 120 -191 Framtiden? Orange rapport sid 42

14 För att uppdatera sidfotstexten, gå till menyn: Visa/Sidhuvud och sidfot... Klarar pensionssystemet 40-talisternas pensionering och Kommer avgifterna att räcka i framtiden? 14 (Avgifter-Utgifter)/Avgifter Tre olika scenarier i Orange Rapport: BasOptPess Real tillväxt1,8%2,0%1,0% Nativitet (barn/kvinna)1,832,051,66 Invandring per år20 00030 00010 000 Medellivslängd 2085 Kv86,483,489,7 Medellivslängd 2085 M84,179,586,6 Orange rapport sid 25 Basscenariot Optimistiskt Pessimistiskt

15 För att uppdatera sidfotstexten, gå till menyn: Visa/Sidhuvud och sidfot... Räcker bufferten i AP-fonderna? 15 Fondstyrkan: Buffertfondens storlek i relation till årets pensionsutbetalningar Tre olika scenarier i Orange Rapport (sid 26): BasOptPess Real avkastning3,25%5,5%1% Antal pensionsårs- utbetalningar Basscenariot Optimistiskt Pessimistiskt

16 För att uppdatera sidfotstexten, gå till menyn: Visa/Sidhuvud och sidfot... Tillgångarna i förhållande till skulderna - balanstalet 16 Balanstal = (Avgiftstillgång + Buffertfond) / Pensionsskuld Basscenariot Optimistiskt Pessimistiskt Orange rapport sid 27

17 För att uppdatera sidfotstexten, gå till menyn: Visa/Sidhuvud och sidfot... När går vi i pension? En stor majoritet tar ut pensionen vid 65 Större spridning av pensionsåldern för kvinnor än män Män har i genomsnitt en högre utträdesålder från arbetslivet än kvinnor. De med högre utbildning slutar i allmänhet senare än de med lägre utbildning. Utträdesåldern tycks ha ökat något sedan 2005. 17 Pensionering: När vi tar ut första pensionsförmånen Orange rapport sid 4 och PM Medelpensioneringsålder och utträdesålder

18 För att uppdatera sidfotstexten, gå till menyn: Visa/Sidhuvud och sidfot... Formell pensionsålder och genomsnittlig utträdesålder i ett antal OECD-länder år 2009 18 Den räta linjen anger var punkterna skulle ha legat om utträdesåldern hade varit samma som den formella pensionsåldern

19 För att uppdatera sidfotstexten, gå till menyn: Visa/Sidhuvud och sidfot... Utträdesålder från arbetsmarknaden i de nordiska länderna, män och kvinnor, 2010 19

20 För att uppdatera sidfotstexten, gå till menyn: Visa/Sidhuvud och sidfot... Genomsnittlig utträdesålder 1990-2010 20

21 För att uppdatera sidfotstexten, gå till menyn: Visa/Sidhuvud och sidfot... Olika länders debutålder, utträdesålder och arbetslivslängd, genomsnitt, år 2010 21 DebutålderUtträdesålderArbetslivets längd Ungern26,858,531,7 Belgien25,158,833,7 Italien25,759,433,7 Tjeckien25,959,833,9 Polen24,45934,6 Grekland25,460,334,9 Frankrike23,958,834,9 Spanien23,360,437,1 Österrike22,259,537,3 Portugal24,662,237,5 Estland2462,638,6 Tyskland22,561,338,8 Finland22,561,438,9 Nederländerna21,761,339,6 Danmark2261,739,7 Irland2262,340,3 Sverige22,863,240,4 Storbritannien21,862,340,5 Norge22,463,641,2 Kanada21,462,841,3 Schweiz21,763,141,4 Australien21,963,142,1 USA21,962,342,5 Nya Zeeland21,764,743,7 Japan22,165,243,1

22 För att uppdatera sidfotstexten, gå till menyn: Visa/Sidhuvud och sidfot... 22

23 För att uppdatera sidfotstexten, gå till menyn: Visa/Sidhuvud och sidfot... Inkomster, Pensionsrätt och utbetald pension, Kvinnor, 2011 23 Orange rapport baksidan 34 (altarskåpet)

24 För att uppdatera sidfotstexten, gå till menyn: Visa/Sidhuvud och sidfot... Inkomster, Pensionsrätt och utbetald pension, Män, 2011 24 Orange rapport baksidan 35 (altarskåpet)

25 För att uppdatera sidfotstexten, gå till menyn: Visa/Sidhuvud och sidfot... 25 Resultaträkning Inkomstpensionen Förändring av buffertfonden Miljarder kronor 2011201020092008 Inbetalda pensionsavgifter 216 205 203 203 Utbetalda pensioner -220 -220 -217 -199 Avkastning i AP-fonderna -17 85 136 -194 Administrationskostnader -2 -2 -2 -1 Summa -22 68 120 -191

26 För att uppdatera sidfotstexten, gå till menyn: Visa/Sidhuvud och sidfot... 26 Resultaträkning Inkomstpensionen, forts. Förändring av avgiftstillgång Miljarder kronor 2011201020092008 Värdet av: Förändringen i avgiftsinkomst255 232-115 395 Förändringen i omsättningstid -2 -19 -0,5 -33 Summa253 213-115 361

27 För att uppdatera sidfotstexten, gå till menyn: Visa/Sidhuvud och sidfot... 27 * Negativ post betyder att skulden har ökat och positiv post betyder att skulden har minskat. Resultaträkning Inkomstpensionen, forts. Förändring av pensionsskulden* Miljarder kronor 2011201020092008 Nya pensionsrätter-207-214-213-218 Utbetalda pensioner 220 220 217 199 Indexering -175 165 -64-385 Förändring i medellivslängd -14 -25 -23 -27 Uppkomna arvsvinster 11 11 11 11 Fördelade arvsvinster -12 -13 -13 -12 Administrationskostnader 1 1 1 1 Summa -177 145 -84-431

28 För att uppdatera sidfotstexten, gå till menyn: Visa/Sidhuvud och sidfot... 28 Resultaträkning Inkomstpensionen, forts. Sammanfattning Miljarder kronor 2011201020092008 Förändring av buffertfonden -22 68 120-191 Förändring av avgiftstillgången 253 213-115 361 Förändring av pensionsskulden-177 145 -84-431 Årets resultat 54 425 -79-261 Ingående resultat103-323-243 18 Årets resultat 54 425 -79-261 Utgående resultat157 103-323-243

29 För att uppdatera sidfotstexten, gå till menyn: Visa/Sidhuvud och sidfot... 29 2011 2010 2009 2008 Buffertfonden* 865 810 811 821 Avgiftstillgången6 828 6 575 6 362 6 477 Summa tillgångar7 700 7 469 7 189 7 184 Pensionsskuld7 543 7 363 7 512 7 428 Över-/underskott 157 103 -323 -243 Summa skulder7 700 7 469 7 189 7 184 Finansiell ställning1,0208 1,0139 0,9570 0,9672 Balanstal1,0198 1,0024 0,9549 0,9826 Balansräkning Inkomstpensionen * Treårigt medelvärde


Ladda ner ppt "För att uppdatera sidfotstexten, gå till menyn: Visa/Sidhuvud och sidfot... 1."

Liknande presentationer


Google-annonser