Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hur nå högre kvalitet i universitetsutbildningen?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hur nå högre kvalitet i universitetsutbildningen?"— Presentationens avskrift:

1 Hur nå högre kvalitet i universitetsutbildningen?
Inlägg vid Kvalitetsdrivet 2013 Robert Erikson Institutet för social forskning Stockholms universitet

2 Är att femtio procent av en årskull börjar på högskolan, vilket kan ses som en önskan om breddad rekrytering, ett bra mål? För den enskilda individen är mer utbildning bra, i jobbkön ställer det henne framför dem med mindre utbildning. Dock, omsorteringar i jobbkön, sammanhängande med att några får mer utbildning, leder inte till någon förbättring för kollektivet, och då inte heller för den genomsnittliga individen, om inte de som får mer utbildning också blir mer produktiva Det förutsätter att utbildningen är av hög kvalitet, att alla studenter får en god utbildning

3 Andel överutbildade (mer än ett års utbildning över utbildningskraven för jobbet), matchade (plus minus ett år) och underutbildade (mer än ett år under). Källa: Tåhlin 2014.

4 Lönepremier i procent per utbildningsår, givet kön, erfarenhet och kvadrerad erfarenhet. Källa Tåhlin 2014

5 Andel studenter vid olika fakulteter och relativt bidrag per student
Andel studenter vid olika fakulteter och relativt bidrag per student. Källor: Högskoleverkets årsrapport 2012 och Wikipedia för 2008

6 Utbildning utöver den obligatoriska och universitetsutbildning efter faderns ursprungsland och med kontroll för social bakgrund. Källa SOU 1993:85

7 bakgrundskategori, Årsklass 1972
Genomsnittsbetyg i grundskolan och övergångssannolikheter till teoretiska gymnasiestudier efter bakgrundskategori, Årsklass 1972 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.15 1.3 1.45 1.6 1.75 1.9 2.05 2.2 2.35 2.5 2.65 2.8 2.95 3.1 3.25 3.4 3.55 3.7 3.85 4 4.15 4.3 4.45 4.6 4.75 4.9 betyg I betyg II betyg III överg I övergII överg III

8 Genomsnittsbetyg från teoretiska gymnasielinjer och sannolikhet för en universitetsexamen efter
bakgrundskategori . Årsklass 1972 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 1.15 1.3 1.45 1.6 1.75 1.9 2.05 2.2 2.35 2.5 2.65 2.8 2.95 3.1 3.25 3.4 3.55 3.7 3.85 4 4.15 4.3 4.45 4.6 4.75 4.9 gpa I gpa II gpa III trans I trans II trans III

9 Är skarpare krav till nackdel för ungdomar från hem utan studietradition?
Kanske inte en fördel, men knappast heller en nackdel En öppen högskola borde vara en där endast förutsättningarna för framgångsrika studier begränsar inträdet

10 Vad bör göras för att nå högre kvalitet i universitetsutbildningen?
Höj kvaliteten i och skärp kraven för universitetsutbildning i samhällsvetenskap och humaniora Ändra anslagssystemet så att institutionerna inte får incitament till att släppa igenom så många studenter som möjligt Under antagande om att anslagen inte kommer att höjas väsentligt, torde förbättrad kvalitet endast kunna åstadkommas genom att minska antalet studieplatser inom dessa fakulteter.

11 Källor Erikson, Robert (2010): ’Den sociala selektionen till högre utbildning – restriktioner och val’ i Ulf P Lundgren, Roger Säljö och Caroline Liberg (red): Lärande Skola Bildning. Stockholm: Natur och Kultur, sid Erikson Robert och Jan O. Jonsson (1993): Ursprung och utbildning. - Social snedrekrytering till högre studier. SOU 1993:85. Högskoleverkets årsrapport 2012 Jackson, Michelle, Jan O. Jonsson och Frida Rudolphi: Performance and Choice in England and Sweden, Sociology of Education, 2012 Tåhlin, Michael (2014): ’Arbetslivets gränser: sysselsättning, matchning, barriärer’ i Marie Evertsson och Charlotta Magnusson (red.) Ojämlikhetens dimensioner: Uppväxtvillkor, arbete och hälsa i Sverige. Stockholm, Liber


Ladda ner ppt "Hur nå högre kvalitet i universitetsutbildningen?"

Liknande presentationer


Google-annonser