Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Nyföretagarcentrum 2012 Skepparholmen Entreprenörskapets fördelar Pontus Braunerhjelm Vd Entreprenörskapsforum, professor KTH.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Nyföretagarcentrum 2012 Skepparholmen Entreprenörskapets fördelar Pontus Braunerhjelm Vd Entreprenörskapsforum, professor KTH."— Presentationens avskrift:

1 Nyföretagarcentrum 2012 Skepparholmen Entreprenörskapets fördelar Pontus Braunerhjelm Vd Entreprenörskapsforum, professor KTH

2 Schumpeters värld (1883-1950) Historisk parallell 1870 – 1910: Också då internationalisering, innovationer, kunskapsuppbyggnad Utvecklingen drevs av ekonomisk-politiska förändringar och entreprenörer – nya industrier, nya marknader, nya sätt att organisera industrier och samhälle Tillväxt och välstånd skapas i samspelet mellan en sund makroekonomi… …och… …goda mikroekonomiska förutsättningar, dvs företags- och entreprenörskapsklimatet

3 “….the inventor produces ideas, the entrepreneur ‘gets things done’ ….. an idea or scientific principle is not, by itself, of any importance for economic practice.” “ (Schumpeter 1947) The theoretical firm is entrepreneurless – the Prince of Denmark has been expunged from the discussion of Hamlet” (Baumol 1968)

4 FoU och tillväxt, 2001-2009, 33 länder Källa: Braunerhjelm 2012

5 EU:s innovationsindex och BNP- nivå per capita (PPP), EU25 2006-2010 Luxembourg Source: Data from EU – Pro Inno Europe, 2011 and OECD

6 Innovationers betydelse -Från Kenbaks 1971 första PC, liten notis i Scientific American, 750 US$ (John Blankenbaker) till en miljard PC 2008 (FT 2011) och fortsatt ökande, plattor och ”paddor” -Integrering av tekniker – mobil, ikt, biotek, media Internationaliseringen av innovationsmiljöerna - Kina klättrat till andra plats under 2000-talet publicerade artiklar i vetenskapliga tidskrifter (Royal Society), gått om USA inom naturvetenskap och teknik i antal (ej impact ännu) -Andra snabbväxare: Turkiet, Iran - Patent – Kina och Syd-Korea närmar sig EU - Många copy-cats men också en stadigt växande innovativ kapacitet, MNF lägger FoU i tillväxtländer

7 Samarbeten/Nätverk entreprenörer, små och stora företag forskning Nätverk, team, entreprenörskap Integrerande tekniker (bio,IKT, nano) Nätbaserade – ”molnet” Nya vägar att sprida kunskap och information, nya vägar för innovation, nya nätverk - open source och wikinomics, youtube och facebook, twittras 750 ggr per sekund Globalisering, starka miljöer, kluster

8

9

10 Madonna and the Music Miracle The genesis of a globally competitive cluster (Braunerhjelm 2009)

11

12 Upplevda entreprenöriella möjligheter Andel av befolkningen i åldrarna 18-64 år som upplever att det finns goda möjligheter att starta ett företag i området där de bor

13 Upplevda affärsmöjligheter 2011 Källa: Global Entrepreneurship Monitor 2011. Anm.: Andel som svarat ”Ja” på frågan: ”Under de kommande sex månaderna kommer det finnas goda möjligheter till att starta ett företag i området där du bor?”

14 Entreprenöriell avsikt Andel av befolkningen i åldrarna 18-64 år (exklusive individer involverande i någon form av entreprenöriell aktivitet) som har för avsikt att starta ett företag inom tre år

15 Sammanfattning Svenskar anser sig ha en betydande förmåga att driva företag Drivs av vilja att förverkliga idéer och ekonomiska motiv De anser sig kunna identifiera goda möjligheter till nya vinstgenererande företag Känner allt fler som startat företag Ändå endast svag ökning i entreprenörskapet jämfört med andra länder!!

16 Företag i vardande 2011 Källa: Global Entrepreneurship Monitor 2011. Anm.: Andel av befolkningen i åldrarna 18-64 år som för närvarande håller på att starta ett företag, dvs. är aktivt involverad med att starta ett företag som de kommer att äga ensam eller tillsammans med andra; företaget har inte betalat ut lön eller annan ersättning till ägarna under fler än 3 månader.

17 Nytt företagsägande 2011 Källa: Global Entrepreneurship Monitor 2011. Anm.: Andel av befolkningen i åldrarna 18-64 år som för närvarande äger och leder ett nytt företag, dvs. äger och leder ett aktivt företag som har betalt ut lön eller annan ersättning till ägarna under fler än tre månader, men kortare tid än 3,5 år.

18 Förväntad jobbtillväxt 2011 Källa: Global Entrepreneurship Monitor 2011.

19 Andel entreprenörer i tidigt skede med över 25 procent internationella kunder 2011 Källa: Global Entrepreneurship Monitor 2011. Anm.: Staplarna visar 95-procentiga konfidensintervall.

20 Sammanfattning Entreprenöriell aktivitet stabil, svag ökning 2001-1010 drivet av ökat företagande bland kvinnor Sverige ligger under jämförelseländerna – Norden och små EU-länder Svenskar förefaller minst benägna att starta företag – paradox Informellt kapital ökat markant Relativt svaga sysselsättningsförväntningar och låg internationaliseringsgrad och medelhög innovationskapacitet Avvecklat företagande – bristande marknad och försäljningsmöjligheter dominerar, ingen uppgett kapitalbrist

21 Antal sysselsatta i genuint nya företag 1990–2009, tusental Källa: Statistiska Centralbyrån. Anm.: NSYSS j / 1000

22 Antal företag 1990–2008, tusental Källa: Statistiska Centralbyrån. Anm.: FTG j / 1000. Förskolor ingick före 2002 i Vård mm och därefter i Utbildning. Totalt omfattas cirka 1500 företag av omgrupperingen.

23 Konkurrens trycket Since DB06, China has made considerable efforts and is the front runner among the BRICs in terms of reforms India’s reforms had an impact on Doing Business indicators in DB08. Over the past 5 years, Brazil slightly changed its business regulation. In the Russian Federation, two main reforms in DB08 and DB11 made it easier doing Business.

24 1. Singapore16. Korea, Rep. 2. Hong Kong SAR, China17. Estonia 3. New Zealand18. Japan 4. United Kingdom19. Thailand 5. United States20. Mauritius 6. Denmark21. Malaysia 7. Canada22. Germany 8. Norway23. Lithuania 9. Ireland24. Latvia 10. Australia25. Belgium 11. Saudi Arabia26. France 12. Georgia27. Switzerland 13. Finland28. Bahrain 14. Sweden29. Israel 15. Iceland30. Netherlands Top 30 företagsklimat, 2009/10 24

25 Vad väntar runt hörnet? Ökad handel, ökade investeringar länder emellan och ett ökat utbyte arbetsmarknader och forskning – policyresponsen i traditionella industriländer? EU har lanserat sina näringspolitiska satsningar inom ramen för EU 2020-strategin, många ”flaggskepp”, trögt. Jämför tidigare s.k. Lissabonstrategin - EU bli mest dynamiska, innovativa och kunskapstäta regionen globalt 2010. USA ”Start-Up America”-initiativet för att få igång entreprenörskap, innovation och sysselsättning. 1980 - 2005 skapade företag som var yngre än fem år 40 miljoner nya jobb, motsvarar hela nettotillskottet

26 Vad väntar runt hörnet? Den globala innovationstakten kan förväntas accelerera. Kunnande som inte uppdateras, produkter och tjänster som inte förnyas, blir snabbt obsoleta och konkurreras ut. Innovation – till skillnad från vetenskapliga upptäckter och uppfinningar – definieras utifrån ett marknadsperspektiv: det finns ett ekonomiskt värde som kan kopplas till en ny vara, tjänst, organisation, insatsvara eller marknad. Inte enbart FoU och patent – betydande mätproblem på nationsnivå.

27 Tillväxt och kunskap/forskning Kunskap driver tillväxt, välstånd genom att: Utbildningssystem förser individer/samhället med relevant kompetens Sysselsättning/kunskap fördelas effektivt på olika branscher/företag Entreprenörskap – kanske den viktigaste kompetensen Kunskap/forskning omvandlas till samhälleliga nyttigheter genom entreprenörskap och innovation Regleringar – påverkar effektivitet och kapaciteten att omstrukturera, viktigt när ekonomier integreras i en globaliseringsprocess (Rogoff)

28 Slutsatser för ekonomisk politik Stora företag växer på sina viktigaste marknader – mindre företag och entreprenörer allt viktigare Ett avsteg från ett traditionellt sätt att utföra en ekonomisk aktivitet – entreprenörskap – är alltid förenat med en risk Om en av entreprenörens viktigaste kompetenser är att omvandla osäkerhet till en kalkylerbar risk… …så är statens huvuduppgift att se till att den risken fördelas mellan aktörerna på ett rimligt sätt för att stimulera nyskapandeoch innovativa verksamheter De centrala ekonomisk-politiska områdena handlar då om skatter, regleringar, samt kapital- och kunskapsförsörjning

29 Grad av arbetsmarknadsregleringar (OECD) och entreprenörers tillväxtförväntningar (andel GEM), 2004-2009

30 Innovationspolitiskt ramverk Kunskaps- förstärkande Kunskaps- förstärkande Kunskaps- omvandlande Kunskaps- omvandlande Kunskapskritisk massa Politikområde Utbildning Forskning – prioritering? Universitetsbaserat företagande Autonomi, finansiering IPR Rörlighet Evaluering Politikområde Utbildning Forskning – prioritering? Universitetsbaserat företagande Autonomi, finansiering IPR Rörlighet Evaluering Politikområde Entreprenörskap Konkurrens, regleringar Gaseller, FDI Internationalisering Länkar universitet Offentlig sektor Rörlighet, institut VC, patent Politikområde Entreprenörskap Konkurrens, regleringar Gaseller, FDI Internationalisering Länkar universitet Offentlig sektor Rörlighet, institut VC, patent Politikområde Rörlighet Infrastruktur, PPP Universiteten– lokala effekter Samverkan Politikområde Rörlighet Infrastruktur, PPP Universiteten– lokala effekter Samverkan Källa: Braunerhjelm m fl (2010), En innovationspolitisk strategi, www.entreprenorskapsforum.se

31 2010-05-17 Gunnar Eliasson, Public Procurement as Industrial Policy; Entreprenurship Forum, Brussels, May 17.2010 31 Svensk tillverkningsindustri sen Gustaf Vasa (1546 – 2002)


Ladda ner ppt "Nyföretagarcentrum 2012 Skepparholmen Entreprenörskapets fördelar Pontus Braunerhjelm Vd Entreprenörskapsforum, professor KTH."

Liknande presentationer


Google-annonser