Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vi börjar med en samarbetsgissning t ex två-och-två

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vi börjar med en samarbetsgissning t ex två-och-två"— Presentationens avskrift:

1 Vi börjar med en samarbetsgissning t ex två-och-två
Vi börjar med en samarbetsgissning t ex två-och-två. Detta föreställer Jorden i form av en ärta. Hur långt bort från Jorden ligger Pluto skalenligt och hur stor är den? 10 100

2 Från teodicé till geodesi
Livsåskådning mellan tro och vetande, svindlande perspektiv på livet och ny kunskap du inte visste att du lever bra utan? Kjell Ericson Ja, god morgon! Jag heter alltså Kjell Ericson och jag har fått förmånen att prata om ett ämne i tiden; från teodicé till geodesi. Hur många har hört talas om SCANDICbiblarna? Hur många har noterat att det pågår ett krig mellan humanism/ateism och religion? Teodicé kallas en lösning på teodicéproblemet, alltså HUR KAN DET FINNAS EN ALLTIGENOM GOD OCH ALLSMÄKTIG GUD MED ALL DEN ONSKA SOM FINNS I VÄRLDEN? Och geodesi måste ju alla här i salen veta vad det är! En liten ordlek som i det här sammanhanget får stå för TRO OCH VETANDE. Svindlande antyds av bildbakgrunden; en fond till livet. Förhoppningsvis ny kunskap för en del av er. Den var det åtminstone för mig i april i år. 1949 kom boken Tro och vetande av Ingemar Hedenius ut. Den vände upp och ner kulturdebatten i Sverige. Han förkastade organiserad kristendom, gick hårt åt dåtidens biskopar i allmänhet och Svenska kyrkan, som han kallade "Religionsdepartementet”, i synnerhet. Hedenius menade att kristendomen bryter mot logikens lagar t ex genom att hävda att Gud är allsmäktig och att den därför är förnuftsvidrig. 2006 kom boken Tro och vetande 2.0 av Christer Sturmark, ordförande i förbundet Humanisterna. I boken reder han ut begreppen, beskriver vad den humanistiska livsåskådningen går ut på och varför fundamentalism är ett hot mot demokratin. Kunskap du lever bra utan! Ja, självklart men min entusiasm och mitt engagemang tog en oväntad vändning när jag lyssnade av chalmersföreläsningen i höstas. Detta blir en resa ut i det okända, sagolika perspektiv, högst subjektiva val av kunskap som jag hoppas skall stimulera till tankar utanför ”the box”. Jag svara gärna på på frågor efter bästa förmåga.

3 10 100 Tillbaka till frågorna vi startade med: Hur långt bort från Jorden ligger Pluto skalenligt och hur stor är den? SVAR: Härifrån till Götaplatsen OCH TILLBAKA (eller från Slussen nästan till Globen i Stockholm)! Stor som en bakterie. Och man kan verkligen fråga sig hur någon över huvud taget hittade Pluto där ute i mörkret. Götaplatsen t o r

4 Tro Tro är mindre vetande! Tro trots vetande!
Voltaire: Tron består av tro på sådant som förnuftet inte tror på. Tron tar vi där vetenskapen tar slut. ”Vetenskap utan religion haltar. Religion utan vetenskap är blind.” Einstein 1948 Tro är mindre vetande! T ex naturreligioner: åska verkade skrämmande, bestraffning, rädsla. Nu vet vi! Kanske inte mindre rädd men av rätt skäl. Tro trots vetande! T ex jungfrufödsel, gå på vatten … kreationism/ID och evolution, Jehovas vittnen tror att jorden är max år. Tron består av tro på sådant som förnuftet inte tror på. Voltaire: Kom ihåg hedenius som hävdade att kristendom är FÖRNUFTSVIDRIG. Tron tar vid där vetenskapen tar slut. Men vetenskapens bortre gräns förflyttas ju hela tiden och därför får tron maka på sig. Vi vet inte var eller hur livet uppkom; det har hittills inte kunnat återskapas. Pseudovetenskap och New Age är andra exempel: ta t ex homeopati som grundar sig på en idé från 1600-talet. Starkt utspädda substanser har i vetenskapliga experiment inte kunnat visa sig hålla vad de lovar. I vanligt dricksvatten har vi redan massor av verksamma medel utspädda till 1/ , som anses vara rent vatten och ändå är det en långt större koncentration än i homeopatmedicin. Flera landsting köper in vårdmetoder som inte har tillfredsställande vetenskaplig dokumentation. Hur kan det då komma sig att alternativmedicinen överlever? Svaret är placebo; upp till 20%.

5 Alla är ”lättateister” i förhållande till många gudar
Alla är ”lättateister” i förhållande till många gudar. En uttalad ateist har bara inkluderat en gud till! Alla är ju ateister i förhållande till någon gud. Men en uttalad ATEIST har inkluderat ytterligare en gud. Vi har ett helt nytt religionslandskap på 2000-talet. För inte så länge sedan hade vi väl i stort sett bara kristendom och judendom här i Sverige. Och så dök Hare Krishna upp på gatorna. Och nu har vi, om inte alla så i vart fall, ett tiotal olika religioner. Från år 2000 är staten och kyrkan åtskilda. Svenska kyrkan är alltså numera ett bland andra trossamfund även om det är det största och har vissa band kvar till staten. Det borde innebära att religion är en privatsak och att det offentliga rummet inte är tillgängligt för religiös påverkan. Det är här debatten om skolavslutning, hotellbiblar, gayvigslar osv kommer in i bilden. Sifo har undersökt svenskarnas bibelvanor (Bibelbarometern 2006). En av fem svenskar menar att Bibeln har stor eller ganska stor betydelse för dem. Den grupp som lägger störst vikt vid Bibeln är äldre kvinnor. Minst intresse av Bibeln har unga kvinnor. Dessutom uppger varannan yngre person att de aldrig har läst Bibeln.

6 The World Values Surveys är ett fristående nätverk som består av lokala aktörer inom socialvetenskap. Syftet är att publicera allsidiga statistik på alla livets huvudområden; religion, politik, ekonomi och andra sociala förhållanden. Det har visat sig att 2 dimensioner sammanfattar hela bilden: TRADITIONELLA kontra SEKULÄRA/RATIONELLA värden och 2. ÖVERLEVNADSvärden kontra betoning på INDIVIDEN. Y-axeln beskriver t ex att religion har låg betydelse, liten betoning på nationalism, låg auktoritetstro, oberoende istället för lydnad lärs ut och hög skilsmässoacceptans och X-axeln visar starka frihetssträvanden, yttrandefrihet t ex protestlistor, acceptans av homosexualitet, stor möjlighet att välja levnadsbana samt stor tillit till andra. Och då ser vi att Sverige är exceptionellt; stort utrymme för individen OCH mycket sekulärt och rationellt. Undantagen från den stora bilden att rika länder är sekulära är USA och Irland. Richard Dawkins, en känd biolog och evolutionist påpekar ofta det faktum att icke-religiösa är den näst största gruppen i USA (kanske 1/5 av de kristna) men långt större än judar och muslimer tillsammans. Varför är den stora gruppen ointressant i valtider? Enligt Mensa (föreningen för människor med hög IQ): det finns många kvalitetsstudier som oberoende av varandra beskriver ett starkt samband mellan intelligens/utbildning och icke-religiös tro. Yppersta eliten av vetenskapsmän i USA: 7% troende, 20% agnostiker och 73% ateister. The World Values Surveys were designed to provide a comprehensive measurement of all major areas of human concern, from religion to politics to economic and social life and two dimensions dominate the picture: (1) Traditional/ Secular-rational and (2) Survival/Self-expression values. These two dimensions explain more than 70 percent of the cross-national variance in a factor analysis of ten indicators-and each of these dimensions is strongly correlated with scores of other important orientations.

The Traditional/Secular-rational values dimension reflects the contrast between societies in which religion is very important and those in which it is not. A wide range of other orientations are closely linked with this dimension. Societies near the traditional pole emphasize the importance of parent-child ties and deference to authority, along with absolute standards and traditional family values, and reject divorce, abortion, euthanasia, and suicide. These societies have high levels of national pride, and a nationalistic outlook. Societies with secular-rational values have the opposite preferences on all of these topics.

The second major dimension of cross-cultural variation is linked with the transition from industrial society to post-industrial societies-which brings a polarization between Survival and Self-expression values. The unprecedented wealth that has accumulated in advanced societies during the past generation means that an increasing share of the population has grown up taking survival for granted. Thus, priorities have shifted from an overwhelming emphasis on economic and physical security toward an increasing emphasis on subjective well-being, self-expression and quality of life. Inglehart and Baker (2000) find evidence that orientations have shifted from Traditional toward Secular-rational values, in almost all industrial societies. But modernization, is not linear-when a society has completed industrialization and starts becoming a knowledge society, it moves in a new direction, from Survival values toward increasing emphasis on Self-expression values.

A central component of this emerging dimension involves the polarization between Materialist and Postmaterialist values, reflecting a cultural shift that is emerging among generations who have grown up taking survival for granted. Self-expression values give high priority to environmental protection, tolerance of diversity and rising demands for participation in decision making in economic and political life. These values also reflect mass polarization over tolerance of outgroups, including foreigners, gays and lesbians and gender equality. The shift from survival values to self-expression values also includes a shift in child-rearing values, from emphasis on hard work toward emphasis on imagination and tolerance as important values to teach a child. And it goes with a rising sense of subjective well-being that is conducive to an atmosphere of tolerance, trust and political moderation. Finally, societies that rank high on self-expression values also tend to rank high on interpersonal trust.

This produces a culture of trust and tolerance, in which people place a relatively high value on individual freedom and self-expression, and have activist political orientations. These are precisely the attributes that the political culture literature defines as crucial to democracy.

7 Det har uppstått en ibland hätsk religionsdebatt på senare tid, förmodligen inte så hätsk sedan Hedenius på 50-talet. Ett ex är Bitte Assarmo, skribent, recensent och krönikör bl a i SvD, se bilden. Anders Piltz, professor i latin och katolsk präst skrev i en krönika i GP i höstas: Kristendomen är sedan länge fritt byte för löjet. Tanken att världen är meningsfull, att universum är resultatet av en kärleksfull plan och inte bara fungerar som slumpgenerator, att människolivet har sitt värde inte bara på grund av demokratiska beslut utan i kraft av något som inte är förhandlingsbart, att vi är på väg mot ett mål – är detta en farlig föreställning som små barn till varje pris måste skyddas mot? Göran Skytte och två biskopar hotade Scandic med bojkott om de genomförde beslutet att ta bort biblarna från rummen. Kjell Ove Nilsson, docent i etik och tidigare domprost här i Göteborg, varnar för humanismen öven en helsida i Dagen: … religiösa grupper anklagas för att vara både vidskepliga,vetenskapsfientliga och intoleranta. Det kan vara värt att påpeka det faktum att stat och kyrka är åtskilda sedan år 2000. Återkommer till trons krock med vetenskapen längre fram. MEN Lars Gårdfeldt, homosexuell präst i svenska kyrkan, menar att yttrandefriheten självklart går före religionsfriheten. Inte ens han behöver religionsfriheten för att kunna utöva sin tro på Jesus. När de två friheterna krockar kanske den ena parten känner sig kränkt och då konstaterar han lakoniskt: "Ja, då får de känna sig kränkta!" (ur programmet Existens i SVT2 i lördags).

8 Och hon svarade: – Vatt då?
Kal frågade Ada: – Vafför tror du att dom ente kan fara ut fortare än ljuset? Och hon svarade: – Vatt då? – Ut i rymden förståss! – Vicka då menar du? – Fågelsång och de andra astrånaterna så klart! – De' kan la'nte ja' veta? – För då skulle de' ju svartna för ögena på dom fösstår la du. Här i Göteborg har vi ju Kal å Ada. En förmiddag när de satt vid frukostbordet och Kal som vanligt gömde sig bakom GP – han läste om Fuglesangs äventyr i rymden – frågade han Ada: – Vafför tror du att dom ente kan fara ut fortare än ljuset? Och hon svarade: – Vatt då?– Ut i rymden förståss!– Vicka då menar du?– Fågelsång och de andra astrånaterna så klart! – De' kan la'nte ja' veta? – För då skulle de' ju svartna för ögena på dom fösstår la du. Långt, långt tidigare hade Einstein grusat planerna på att fara ut fortare än ljuset av en helt annan anledning än att det skulle svartna i färdriktningen. Kals och Adas vardagliga reflektion speglar förmodligen den allmänna kunskapen om Universum. Många kan en detalj här och en där men de flesta saknar en helhetsbild – DET STORA PERSPEKTIVET. 46% av amerikanska allmänheten vet inte att jorden snurrar kring solen och hur årstiderna kommer till. 46% av den amerikanska allmänheten vet inte att jorden kretsar kring solen. Vid landningen har rymdfärjan en hastighet någonstans mellan 340 och 360 km/tim. Discovery färdades km, landade under 204:e varvet. Färden varade i 12 dagar, 20 tim, 44 minuter och 16 sekunder. Ombord på Discovery var kommendör Mark Polansky, pilot William Oefelein, och specialisterna Robert Curbeam, Joan Higginbotham, Nicholas Patrick och Christer Fuglesang, som representerade the European Space Agency, och Thomas Reiter, som återvände från en 6-månaders vistelse på den Internationella rymdstationen. Under uppdraget genomfördes 3 planerade rymdpromenader. Christer Fuglesang fick rycka ut på en fjärde oplanerad rymdpromenad p g a en krånglande solpanel.

9 I begynnelsen var en ofantlig stor smäll
I begynnelsen var en ofantlig stor smäll. Men inget medium att fortplanta ljud och ljus i. Det var mycket tätt och varmt men det var fortfarande oändligt så det kunde alltså inte på samma gång vara oerhört litet. Big Bang ägde rum överallt samtidigt! Men jag tycker trots det att bilden är fräck! Under de 3 första minuterna efter smällen skapades 98% av all materia som finns och kommer att finnas. Det vi ser längst ut i universum är när atomerna bildades. Dessförinnan fanns inget ”ljus”. Först bildades väte och helium innan universum blev genomskinligt - ljus passera - och sedan de tyngre grundämnena. Universum ser väldigt platt ut. Vi ser en begränsad del och antar att utvecklingen sker på samma sätt bortom det vi ser: miljarder år och antar resten. Genom iakttagelser i partikelacceleratorer tror forskarna att de kan SE ända tillbaka till 10 upphöjt till -43 sekunder efter smällen! Det tog alltså ca 400 miljoner år innan de första stjärnorna bildades. Inflationsteorin beskriver en plötslig dramatisk expansion.

10 En stjärna föds när gas i en Nebulosa drar sig samman
En stjärna föds när gas i en Nebulosa drar sig samman. Gasen består i huvudsak av väte. En diskusliknande skiva bildas p g a rörelsen. Molekylerna packas, värme uppstår och fusionsprocessen kommer eventuellt igång. Resten av massan klumpar ihop sig till planeter. Diskusen är ett kort övergångsstadium. I vårt solsystem rymmer solen mer än 99% av massan. Resten är planeter och kometmoln.

11 Vintergatan 230 miljoner år Solen 100.000 ljusår
Solen, vår stjärna, ingår i Vintergatan, dvs det större begreppet galax som i vårt fall är en spiralgalax som innehåller ett par hundra miljarder stjärnor och har en diameter på ca ljusår. Solen befinner sig i periferin ungefär ljusår från centrum. I Vintergatans centrum tror många att det finns ett supermassivt svart hål som hela galaxen roterar kring. Ett galaktiskt år är ca 230 miljoner jordårår och är den tid det tar för solen att göra ett varv runt Vintergatan. Vi har alltså avverkat 20 varv hittills! Galaxer rymmer enorma gas- och stoftmoln som innehåller tyngre grundämnen från redan döda solar. I de här molnen föds kontinuerligt nya stjärnor och solsystem. Solen är en medelålders stjärna, som sakta men säkert blir allt varmare och kollapsar om 5-6 miljarder år. Solen ljusår

12 Vår sol, precis som alla andra stjärnor, bygger på fusionskraft; väteatomer slås ihop till Helium. Solens energi varar i 12 miljarder år. Intensiteten ökar sakta och mot slutet kommer den att expandera och omsluta Jorden och Mars för att sedan explodera som en Röd Jätte och falla samman och bli en vit dvärg. Solar mellan 0,1-100 ggr solmassan orkar komma igång resp hålla ihop. De små brinner längre, kanske hela universums livstid, medan de riktigt stora bara brinner sådär 10 miljoner år. Solen är omkring 4,6 miljarder år gammal, och har alltså ännu inte nått halva sin livslängd. När solen har förbrukat sitt förråd av väte så kommer den att svalna, samtidigt som andelen helium då ökar. Förbränningen går över till helium. Strålningen kommer att öka samtidigt som gravitationskraften minskar, och därför kommer den att svälla till en stor röd jätte. När heliumet är slut kommer den att börja förbränna de andra grundämnena i tur och ordning tills bränslet är slut och den sjunker ihop till en vit dvärg, inte mycket större än jorden. Den vita dvärgen lyser och är mycket varm men detta beror inte på kärnreaktioner utan på att den drar sig samman. När sammandragningen har upphört så slutar den helt att lysa och temperaturen minskar kraftigt. Den blir en svart dvärg, en kall stjärna med en mycket hög täthet.

13 Stjärnor dör olika, några blossar upp i SUPERNOVOR, och slutar sedan svarta dvärgar, vita dvärgar, neutronstjärnor, nebulosor eller svarta hål. En supernova är en exploderande stjärna. Supernovorna hör till de våldsammaste händelserna i universum. I en supernova utvecklas oerhörda mängder energi och strålning vilket gör att de under en viss tid kan lysa upp till hundra miljarder gånger starkare än vår sol. Det är lika mycket som lyskraften i en hel galax. En supernova inträffar dock inte särskilt ofta, man brukar säga att i en typisk galax inträffar detta ungefär en gång vart femtonde år. De flesta supernovor är dock dolda av stoft och gas och kan inte observeras. I Vintergatan räknar man med ungefär tre synliga supernovor per tusen år. Om en supernova skulle bildas närmare än 200 ljusår från jorden skulle det kunna innebära jordens undergång. Nu finns det finns det som tur är inga tecken på att någon av stjärnorna inom det området är på väg att bli en supernova på länge.

14 Keplers stjärna (idag Supernova 1604 och SN 1604) var en stjärna som exploderade och bildade en supernova. Den första observationen gjordes den 9 oktober En del människor trodde att världens undergång var nära, andra att det turkiska imperiet skulle gå under eller att stjärnan förebådade en stor konung. Astronomen Johannes Kepler upptäckte supernovan den 17 oktober och efter Keplers stjärna 1604 har ingen supernova observerats i vår galax. Den befinner sig ca ljusår bort. Tycho Brahe kunde bevisa att en ny stjärna, som han observerade i Cassiopeias stjärnbild 1572, befann sig på större avstånd från jorden än månen. Det var på sin tid en sensation, eftersom de högre sfärerna var perfekta och inte kunde ändra sig. Han inte bara myntade beteckningen nova, utan han sällade sig också till den exklusiva skaran, som skådat en supernova.

15 Krabbnebulosan är ett expanderande moln av gas som är resterna efter en supernova som kunde ses 4 juli år Den är numera 10 ljusår i diameter och expanderar fortfarande med mer än 1000 km/s. Den ursprungliga stjärnan var något större än solen och den totala massan gas och materia som slungades ut vid explosionen var ca 10% av solens massa. Krabbnebulosan var i början tillräckligt ljusstark för att ses i dagsljus utan hjälpmedel när den registrerades av kinesiska astronomer. Enligt bevarade skrifter så kunde man se den i dagsljus de första 23 dagarna och på natthimlen i drygt 22 månader. Krabbnebulosan ligger ca ljusår bort i stjärnbilden Oxen. Det innebär att explosionen egentligen inträffade 5400 år före vår tidräkning.

16 Detta är en minnesövning: Tänk dig, se för ditt inre en jättestor gul äkta matta. In på den kör en Ford Mercury. Vid ratten sitter en underskön blondin med en jordtorva på huvudet. I gräset på torvan springer ett marsvin med en skylt i gapet: varning för djupet! På skylten balanserar en månraket och på toppen av raketen balanserar i sin tur en urna med uran i. I uranet upp till knäna står havsguden med Långbens hund spetsad på sin gaffel. Vad har vi just memorerat? Varför är det bra att minnas detta? Tänk dig att du har köpt en trisslott och plötsligt står i en TV-studio och du har chans att vinna 7 miljoner om du kan räkna upp planeterna i solsystemet, I RÄTT ORDNING! Kom bara ihåg att Pluto inte räknas längre! Solen rymmer jordklot. Om vi reser med satellitfart ( km/tim) tar resan 10 år till Pluto och ytterligare år till Oorts moln. Med alla kända naturlagar ter det sig omöjligt att verkligen resa ut i rymden. I varje fall under överskådlig tid.

17 Det kosmiska kretsloppet
Med de komponenter vi nu har tittat på växer ett kosmiskt kretslopp fram: en stjärna föds i en diskus, ett kort övergångsskede. Ur gas och annan materia formar sig stjärnan med sina planeter. När bränslet är slut exploderar stjärnan och en supernova uppstår. Efter några tusen år övergår den i en nebulosa och i gasmassorna uppstår en och annan ny stjärna. Kretsloppet är fullbordat. Vi är alla deltagare i denna resa. Varje generation gör en etapp precis som på Ostindiefararen Götheborg.

18 Mer än 99,9% av alla arter som levt på jorden är idag utdöda!
Vi börjar långt utanför diagrammet: Jorden är 4,6 miljarder år gammal. Under drygt 500 miljoner år utsattes det nya klotet för ett intensivt kosmiskt nedfall (asteroider, kometer, grundämnen, vattenmolekyler m.m) som svävar omkring efter stjärnexplosioner och sugs in mot planeten Det encelliga livet utan kärna kan spåras 3,8 miljarder år tillbaka i tiden (kan ha kommit utifrån) Och så plötsligt för 1,7 miljarder år sedan kompletterades cellen med en kärna. För 750 miljoner år sedan och en lång tid framåt finns det tecken som tyder på att jorden har genomgått 4 istider med ett kilometertjockt istäcke runt hela klotet Den enkla livsformen överlevde istiderna trots -50° För 600 miljoner år sedan tog det flercelliga, mer organiserade livet fart och antalet arter exploderade en gång men dog ut, en gång till och dog ut! Man kan undra varför? Och så för drygt 500 miljoner år sedan inträffade den kambriska explosionen (se diagrammet) Under 3,3 miljarder år (!) hände ingenting eller mycket lite med det encelliga livet, det liksom låg där och väntade på rätt förutsättningar För 240 miljoner år sedan försvann 95% av alla landbaserade och 70% av alla havsbaserade arter: Varför? Det finns hittills ingen förklaring. Kan ha med plattornas rörelse att göra (vi kommer till det) För 65 miljoner år sedan slogs dinosaurierna ut bl a p g a nedslaget i Mexikanska golfen och däggdjuren tog istället fart Intelligent liv uppstod när vår stjärna - solen - hade avverkat nästan halva sin livscykel "Mänskligt liv" uppstod för ca 1 miljon år sedan Mer än 99,9% av alla arter som levt på jorden är idag utdöda

19 Evolution is not a matter of "controversy" in the scientific community: It is recognized as a fact by the overwhelming majority of scientists in the U.S. and throughout the world. Evolution is just as well-established as the fact that the earth goes around the sun – a scientifically-demonstrated truth which, several centuries ago and for some time, was also opposed and even viciously suppressed because of a religious inquisition, resulting in great harm to science and to humanity. We cannot, and will not, allow the same kind of thing to happen with the scientific fact of evolution.

Therefore, we, the undersigned scientists and members of the scientific community, are issuing this urgent call to everyone in society to take up the challenge to DEFEND SCIENCE. Jag tror på vetenskap därför att varje effekt har en orsak; varför surnar mjölk, gulnar löv osv (Christian Forssén: Einsteinföreläsningen på Vetenskapsfestivalen). Vetenskapsteori: 1. Förklara verkligheten, 2. Förutse observationer, 3. Därmed falsifierbar. Journalism: TVÅ sidor av varje historia. Vetenskap: Den ena sidan har FEL! Charles Darwin var zoolog, geolog och TEOLOG. Han skrev boken OM ARTERNAS UPPKOMST (The origin of species) Darwins teori om det naturliga urvalet har präglat dagens syn på evolutionen. Det naturliga urvalet - ”the survival of the fittest” - ses som den viktigaste mekanismen bakom evolutionen. Darwin föddes 1809 och redan vid 16 års ålder läste han medicin i Edinburgh, men han hoppade snart av för att läsa teologi i Cambridge. När han var 22 år gammal (1831) blev han erbjuden att följa med på en forskningsexpedition till Sydamerika. Resan med Beagle varade i fem år och tog Darwin jorden runt, och fick honom att fundera över hur arterna utvecklats UR VARANDRA. Galapagosöarna gjorde särskilt stort intryck på honom. Men det dröjde 20 år alltså ända till 1856 innan BOKEN kom ut. Det faktum att Darwin väntade med att publicera sin teori tror man berodde på det politiska och religiösa klimatet som rådde i England. De evolutionsteorier som var i omlopp sedan 1700-talets slut byggde på att varje djurart skapats direkt av Gud, och ersattes av Gud när miljön förändrades. Under 1800-talets första hälft fördömdes alla som publicerade ogudaktiga teorier om evolution. Översättning: Evolutionen är inte föremål för en ”kontrovers” i vetenskapsvärlden: Den är erkänd som ett faktum av en överväldigande majoritet av vetenskapsmännen i USA och resten av världen. Evolutionen är precis lika väletablerad som det faktum att jorden snurrar runt solen; en vetenskapligt bevisad sanning, som för flera hundra år sedan och under lång tid också med kraft motarbetades av en religiös inkvisition, som åsamkade både vetenskapen och mänskligheten stor skada. Vi kan inte och vi kommer inte att tillåta att samma sak drabbar evolutionens vetenskapliga belägg. Därför publicerar vi, undertecknade vetenskapsmän och medlemmar i vetenskapsvärlden, denna angelägna appell till alla i samhället att anta utmaningen att FÖRSVARA VETENSKAPEN!

20 Official government-run bookstores at the Grand Canyon have carried books promoting as fact the literalist Biblical notion that the Grand Canyon was formed only a few thousand years ago by "Noah's Flood," in direct contradiction to the overwhelming geological evidence and scientific consensus that the Grand Canyon contains rocks that are billions of years old and that the Canyon itself was carved out by a river, over a very long period of time, millions of years ago ... THIS IS NOT ACCEPTABLE.

 Officiella, statliga souvenirbutiker i Grand Canyon har sålt böcker som bokstavligen för fram budskapet att Grand Canyon formades för bara några tusen år sedan genom Noas flod i direkt strid med överväldigande geologiska bevis för och vetenskaplig konsensus att Grand Canyon består av klippor som är miljarder år gamla och att själva kanjonen är skulpterad av en flod under mycket lång tid, för miljoner år sedan … DETTA ÄR INTE ACCEPTABELT.

21 Det finns alltså på nätet ett upprop med namnet DEFEND SCIENCE
Det finns alltså på nätet ett upprop med namnet DEFEND SCIENCE. Första undertecknaren är Gerardus 't Hooft, professor i teoretisk fysik i Holland, och nobelpristagare i fysik Discovery Institute, som propagerar för idén INTELLIGENT DESIGN, skrapade ihop en lista med 300 biologer som kunde instämma med ett evolutionskritiskt påstående (dock så vagt utformat att även en person som stödjer evolutionsteorin skulle kunna gå med på det!). Som svar på detta skapade National Center for Science Education en lista där endast biologer MED NAMNET STEVE (eller Steven, Stephen eller Stephan), är välkomna att underteckna ett mycket starkare uttalande till stöd för evolutionsteorin. Project Steve bemöter Discoverys lista med humor genom att det bara är ca 1% av alla vetenskapsmän som heter "Steve”. På så sätt visar man naturligtvis att tals vetenskapsmän stödjer evolutionsläran. Varför evolutionsläran? Därför att den förklarar var vi kommer ifrån. Om vi är resultatet av slump har vi inte några moraliska krav på oss men om vi är resultatet av en ”designer” har vi det. Dessutom tror jag att tanken på en apa till anmoder stör många amerikaner. På senare år har andelen amerikaner som tvivlar på att människan härstammar från primitivare varelser ökat. Det är en av de stora skillnaderna mellan USA och Europa. Här accepteras utvecklingsläran så gott som av alla.

22 Evolutionsteorin är … precis lika väletablerad som det faktum att jorden snurrar runt solen … Tänk dig forskningsresultaten som bekräftar evolutionsteorin som ett jättepussel, miljoner bitar, som du lägger på ditt vardagsrumsgolv. Du hittar bitar som passar i varandra, det börjar bildas ett mönster. Du lägger ännu fler bitar (fossil, benrester, boplatser) och om du kisar så kan du ana att pusslet föreställer ett porträtt. Du hittar fler bitar och nu ser det att det antagligen är Greta Garbo. Även om hela pusslet inte ännu är lagt så är du nu säker på att det är Greta. Du förväntar dig nu att bitarna i fortsättningen skall bekräfta detta och även om du hittar en bit som passar men inte föreställer den hårslingan du trodde, är det då inte Greta Garbo längre? Evolutionsteorin är INTE en obekräftad gissning. Teori i vetenskapliga sammanhang har en ”högre” dignitet än fakta. En teori förklarar hur fakta hänger ihop och binder samman fakta till en helhet. En kurs i atomteori kommer inte i framtiden att kallas atomfakta. Körkortsteori är ju inte en gissning om hur man ska köra bil. Den är en vederhäftig sammanställning av fakta, forskning och lagar som beskriver hur man säkert kör bil!

23 Teorin om kontinentaldriften och spridningen på havsbottnarna accepterades först på 60-talet. Men det fanns tongivande tvivlare så sent som på 80-talet - i USA förstås! Teorin förklarar varför havsbottnarna är så unga, vart allt sediment tar vägen, varför djurarter med gemensam DNA-historia förekommer på ömse sidor om världshaven, varför skandinaviska bergskedjan dyker upp i New England osv. Teorin om kontinentaldriften och spridningen på havsbottnarna var lika revolutionerande Kopernikus upptäckter inom astronomin. Men jämförd med astronomin kom den geologiska revolutionen mycket plötsligt. För 500 millioner år sedan var landmassan över havsnivån koncentrerad till södra halvklotet. Om sådär 100 miljoner år kommer bilden att se ut såhär. Och på Island kan man promenera i sprickan.

24 Christer Fuglesangs kommentar efter rymdtrippen var: Jag är förvånad över hur tunn atmosfären är! Tänk er en bordsjordglob. Då är atmosfären lika tjock som ett lager fernissa! OBS! att bilden föreställer Götaland; Gotland, Öland, Småland, Blekinge och Skåne. Och Danmark med Bornholm syns tydligt. Månen håller på att bli en ”guldgruva”: I försök med fusionskraft byggd på väte blir restprodukten ohanterlig här på jorden. Solen spyr ut helium hela tiden men den når inte jorden tack vare atmosfären. Däremot hamnar den på månen. Och fusionskraft driven med helium resulterar i en hanterlig restprodukt. En kubikmeter från månen räcker till hela Storbritanniens energibehov i ett år! Racet har startat: USA, Ryssland, Kina och Japan har månprogram de närmaste 15 åren. Vacker bild som föreställer solnedgången över Europa och Afrika. Vacker bild på hela klotet med natt belysning - var slösar man med energi?

25 Einstein sa att gravitation inte skall uppfattas som en svag kraft utan som en krökt rum-tid. Gravitation är alltså gropar i rum-tiden. Det är därför inte den mycket svaga kraften gravitation som håller kvar jorden runt solen. Jorden snurrar på det sluttande planet.

26 En rymdfärd - alltså en rymdfärd utanför solsystemet - kan därför inte ske rakt fram. Den kommer att styras av en oändlig mängd gropar i rum-tidan. En rimlig förklaring till att färden slutar i utgångspunkten.

27 På tal om vad vi vet och vad vi inte vet: av det som fyller upp universum har vi upptäckt och kartlagt ENDAST 4%! Dessutom måste universum bestå av MÖRK MASSA och dessutom av MÖRK eller REN ENERGI. Annars stämmer inte beräkningarna. Universum expanderar och det betyder att galaxerna är stabila men fjärmar sig från varandra. Och det innebär att andelen MÖRK MASSA ökar. Senast i förrgår sa de på Vetenskapsradion att det nu skulle finnas bevis för att den mörka massan är ojämnt fördelad. Det borde ju innebära att den på något sätt kan registreras?

28 Under Vetenskapsfestivalen lyssnade på en forskare som ägnade sig åt gamla testamentet och som sa att bibeln är ett tidsdokument och där står ju så många märkliga saker. Därför är det ju knappast någon kristen som tror på den och dessutom nämns den inte i trosbekännelsen. Undrar lite vad han menade? Men han sa också att det sant bibliska idag vore att skriva ett nytt dokument utifrån dagens världsbild. Och där tog jag honom på orden och startar med Skapelseberättelsen. Jag väljer att kalla den 2.0 för det ligger i tiden även om skapelseberättelserna i bibeln är flera. Åtminstone 3 i gamla testamentet. I begynnelsen var det ljus och ljud men inget öga eller öra fanns tillgängligt för att registrera det häpnadsväckande. Bara väte.

29 (Carl-Reinold Bråkenhielm/Torbjörn Fagerström)
Slutsats: Har gud skapat universum med hjälp av evolutionen? eller Har människan uppfunnit gud? (Carl-Reinold Bråkenhielm/Torbjörn Fagerström) Bråkenhielm - prof. i empirisk livsåskådningsforskning vid teologiska institutionen i Uppsala - och Fagerström - professor i teoretisk ekologi vid Lunds universitet - har skrivit en bok tillsammans som heter Gud och Darwin - känner de varandra? De intervjuades under Vetenskapsfestivalen och enades om att KAMPEN mellan tro och vetande ändar i ovanstående frågor: Har gud … Här får var och en själv ta ställning som ett bidrag till den egna livsåskådningen.

30 Gudsbevis Teleologiska – ändamål Ontologiska – fullkomlig
Kosmologiska – orsak Teodicéproblemet – ondska Den ”humanistiska” uppfattningen En HUMANISTISK uppfattning om världen är att den är naturlig, till skillnad från övernaturlig. I en sådan värld existerar inte övernaturliga krafter eller väsen. Däremot kan det finnas naturliga krafter i vår värld, som vi ännu inte upptäckt eller kan förklara. Men för en humanist blir gud varken mer eller mindre sannolik än andra övernaturliga väsen. Idén om gud finns, men inte gud. Det TELEOLOGISKA gudsbeviset (efter telos, som betyder ändamål) bygger på att universum är så välorganiserat, finjusterat och strukturerat, att det blir orimligt att tro att det skulle ha uppkommit av en slump. Varför inte lika gärna säga att den bästa förklaringen är att naturlagarna gör att världen är välordnad? Stora delar av världen är inte det minsta välorganiserade. På kvantfysikens nivå förekommer inte mycket som liknar en välordnad maskin. Inte på galaxernas nivå heller. Är det inte egentligen så, att skönheten finns i betraktarens öga? Med tanke på världens komplexitet borde vi alltså snarast vänta oss att världen är resultatet av en stor mängd gudars samlade mödor. Det ONTOLOGISKA gudsbeviset (läran om hur världen eller tingen är beskaffade) säger att det fullkomliga måste ju finnas! Gud definieras som det mest fullkomliga som kan tänkas. En egenskap som det mest fullkomliga måste ha, är existens. För om vi tänker oss en ickeexisterande gud, så är ju det inte lika fullkomligt som en existerande gud. Alltså måste gud existera. Problemet med detta gudsbevis är att det är en lek med ord, ett slags språkligt trick. Det KOSMOLOGISKA gudsbeviset bygger på att allt måste ha en orsak. Grundproblemet flyttas bara bakåt i orsakskedjan. Inget förklaras av det. Kvantfysiken säger att icke-kausala processer existerar, ett argument för en Big Bang utan en skapare. SANNOLIKHETEN att livet uppstod av en slump är väldigt liten. MEN hörru, sannolikheten att ett enkelt liv uppstod av en slump är väl ändå mycket större än sannolikheten att slumpen skulle frambringa något så komplicerat som en allsmäktig skapare! TEODICÉPROBLEMET - ondskans plats - anses också vara ett av de starkaste argumenten mot existensen av en sådan gud som beskrivs i de monoteistiska religionerna judendom, kristendom och islam. En ond gud med en begränsad allsmäktighet, skulle resultera i en likadan värld som den vi ser idag.

31 Tack till: Prof Hans Olofsson: Chalmersföreläsningen 2006
Professorer, forskare och författare på Vetenskapsfestivalen i Göteborg 2007 Bill Bryson: En kortfattad historik över nästan allting Chalmersföreläsningen 2006 var en riktig ögonöppnare för mig; ett sagolikt nytt perspektiv. Jag upptäckte glädjen i ”onyttig” kunskap, i kunskap för dess egen skull. Kunskap som bildar en helt ny fond till livet, binder ihop och lägger grunden för en sammanhållen livsåskådning. Vetenskapsfestivalen bekräftade den nya kunskapen, fyllde i luckor och vävde en hel väv. Och alltsammans repeterar jag i ”En kortfattad …”

32 Ordlista Tro betyder att hålla något för sant, övertygelse om pålitlighet eller vederhäftighet, religiös övertygelse eller trofasthet. Vetande är sammanfattningen av all kunskap hos viss grupp eller person. Vetenskap är organiserad, verifierbar kunskap, som bygger på empiri och ofta även experiment. Hypoteser ställs upp och testas för att antingen accepteras eller förkastas. En accepterad hypotes ”växer” till en teori. En teori som testats och befunnits inte stämma med verkligheten men ändå gör anspråk på att vara vetenskaplig kallas pseudovetenskap. Teori är en komplex vetenskaplig slutsats och förklaringsmodell t ex evolutionsteorin. I motsats till i dagligt tal används ordet teori inte som en nära synonym till gissning. Vardagligt: motsatsen till praktik. Hypotes är bara intressant om man använder den i hypotesprövning eller hypotetisk deduktion, då man kan avgöra om hypotesen gett en sann eller falsk bild av verkligheten. "Verkligheten" är ett subjektivt begrepp för det tillstånd som var och en upplever att den omvärld man på ena eller andra sättet konfronteras med utgör. Sanning: enligt korrespondensteorin är ett mått på hur väl ett påstående överensstämmer med verkliga förhållanden. I klassisk logik är det bara sant (överensstämmer) och falskt (överensstämmer ej) som tas i beaktande som mått på ett påståendes sanningshalt. En sanning är alltså ett påstående som överensstämmer med verkliga förhållanden. Geodesi: (från latin geo = jord och desi = del), handlar om att bestämma jordens figur och storlek, punkters läge på jordytan, deras höjd över havet och tyngdkraftsvärde. Även tyngdkraftsfältets struktur och geoidbestämning hör till geodesin. Ofta används geomatik och lantmäteri som synonym för geodesi. Teodicéproblemet (av franska théodicée, ytterst av grekiska θεός, Gud, och δίκη dikē, ’rättvisa’) behand- lar problemet med det ondas närvaro och Guds existens. Hur kan man på en och samma gång hävda de följande tre satserna: Gud är allsmäktig; Gud är fullkomligt god; det onda finns? Det förekommer enbart i de monoteistiska religioner som bekänner en allsmäktig och god Gud. Ett förslag till lösning på teodicéproblemet kallas en teodicé. Tro är definitionsmässigt mindre vetande. Tron består av tro på sådant som förnuftet inte tror på.Voltaire


Ladda ner ppt "Vi börjar med en samarbetsgissning t ex två-och-två"

Liknande presentationer


Google-annonser