Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

101000 Från teodicé till geodesi Livsåskådning mellan tro och vetande, svindlande perspektiv på livet och ny kunskap du inte visste att du lever bra.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "101000 Från teodicé till geodesi Livsåskådning mellan tro och vetande, svindlande perspektiv på livet och ny kunskap du inte visste att du lever bra."— Presentationens avskrift:

1

2 101000

3 Från teodicé till geodesi Livsåskådning mellan tro och vetande, svindlande perspektiv på livet och ny kunskap du inte visste att du lever bra utan? Kjell Ericson Från teodicé till geodesi Livsåskådning mellan tro och vetande, svindlande perspektiv på livet och ny kunskap du inte visste att du lever bra utan? Kjell Ericson

4 101000 Götaplatsen t o r

5 Tro Tro är mindre vetande! Tro trots vetande! Voltaire: Tron består av tro på sådant som förnuftet inte tror på. Tron tar vi där vetenskapen tar slut. Tro Tro är mindre vetande! Tro trots vetande! Voltaire: Tron består av tro på sådant som förnuftet inte tror på. Tron tar vi där vetenskapen tar slut.

6 Alla är ”lättateister” i förhållande till många gudar. En uttalad ateist har bara inkluderat en gud till!

7

8

9 Kal frågade Ada: – Vafför tror du att dom ente kan fara ut fortare än ljuset? Och hon svarade: – Vatt då? – Ut i rymden förståss! – Vicka då menar du? – Fågelsång och de andra astrånaterna så klart! – De' kan la'nte ja' veta? – För då skulle de' ju svartna för ögena på dom fösstår la du.

10

11

12 100.000 ljusår Solen Vintergatan 230 miljoner år

13

14

15

16

17

18 Det kosmiska kretsloppet

19 Mer än 99,9% av alla arter som levt på jorden är idag utdöda!

20 Evolution is not a matter of "controversy" in the scientific community: It is recognized as a fact by the overwhelming majority of scientists in the U.S. and throughout the world. Evolution is just as well-established as the fact that the earth goes around the sun – a scientifically-demonstrated truth which, several centuries ago and for some time, was also opposed and even viciously suppressed because of a religious inquisition, resulting in great harm to science and to humanity. We cannot, and will not, allow the same kind of thing to happen with the scientific fact of evolution. Therefore, we, the undersigned scientists and members of the scientific community, are issuing this urgent call to everyone in society to take up the challenge to DEFEND SCIENCE.

21

22

23 Evolutionsteorin är … precis lika väletablerad som det faktum att jorden snurrar runt solen …

24

25

26

27

28

29

30 Slutsats: Har gud skapat universum med hjälp av evolutionen? eller Har människan uppfunnit gud? (Carl-Reinold Bråkenhielm/Torbjörn Fagerström) Slutsats: Har gud skapat universum med hjälp av evolutionen? eller Har människan uppfunnit gud? (Carl-Reinold Bråkenhielm/Torbjörn Fagerström)

31 Gudsbevis Teleologiska – ändamål Ontologiska – fullkomlig Kosmologiska – orsak Teodicéproblemet – ondska Den ”humanistiska” uppfattningen Gudsbevis Teleologiska – ändamål Ontologiska – fullkomlig Kosmologiska – orsak Teodicéproblemet – ondska Den ”humanistiska” uppfattningen

32 Tack till: Prof Hans Olofsson: Chalmersföreläsningen 2006 Professorer, forskare och författare på Vetenskapsfestivalen i Göteborg 2007 Bill Bryson: En kortfattad historik över nästan allting Tack till: Prof Hans Olofsson: Chalmersföreläsningen 2006 Professorer, forskare och författare på Vetenskapsfestivalen i Göteborg 2007 Bill Bryson: En kortfattad historik över nästan allting

33 Ordlista Tro betyder att hålla något för sant, övertygelse om pålitlighet eller vederhäftighet, religiös övertygelse eller trofasthet. Vetande är sammanfattningen av all kunskap hos viss grupp eller person. Vetenskap är organiserad, verifierbar kunskap, som bygger på empiri och ofta även experiment. Hypoteser ställs upp och testas för att antingen accepteras eller förkastas. En accepterad hypotes ”växer” till en teori. En teori som testats och befunnits inte stämma med verkligheten men ändå gör anspråk på att vara vetenskaplig kallas pseudovetenskap. Teori är en komplex vetenskaplig slutsats och förklaringsmodell t ex evolutionsteorin. I motsats till i dagligt tal används ordet teori inte som en nära synonym till gissning. Vardagligt: motsatsen till praktik. Hypotes är bara intressant om man använder den i hypotesprövning eller hypotetisk deduktion, då man kan avgöra om hypotesen gett en sann eller falsk bild av verkligheten. "Verkligheten" är ett subjektivt begrepp för det tillstånd som var och en upplever att den omvärld man på ena eller andra sättet konfronteras med utgör. Sanning: enligt korrespondensteorin är ett mått på hur väl ett påstående överensstämmer med verkliga förhållanden. I klassisk logik är det bara sant (överensstämmer) och falskt (överensstämmer ej) som tas i beaktande som mått på ett påståendes sanningshalt. En sanning är alltså ett påstående som överensstämmer med verkliga förhållanden. Geodesi: (från latin geo = jord och desi = del), handlar om att bestämma jordens figur och storlek, punkters läge på jordytan, deras höjd över havet och tyngdkraftsvärde. Även tyngdkraftsfältets struktur och geoidbestämning hör till geodesin. Ofta används geomatik och lantmäteri som synonym för geodesi. Teodicéproblemet (av franska théodicée, ytterst av grekiska θεός, Gud, och δίκη dikē, ’rättvisa’) behand- lar problemet med det ondas närvaro och Guds existens. Hur kan man på en och samma gång hävda de följande tre satserna: Gud är allsmäktig; Gud är fullkomligt god; det onda finns? Det förekommer enbart i de monoteistiska religioner som bekänner en allsmäktig och god Gud. Ett förslag till lösning på teodicéproblemet kallas en teodicé.


Ladda ner ppt "101000 Från teodicé till geodesi Livsåskådning mellan tro och vetande, svindlande perspektiv på livet och ny kunskap du inte visste att du lever bra."

Liknande presentationer


Google-annonser