Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Användande av hjälpinformation: Kvotskattning Utgångspunkter: I en population vill man undersöka egenskapen y hos elementen. Egenskapen y är korrelerad.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Användande av hjälpinformation: Kvotskattning Utgångspunkter: I en population vill man undersöka egenskapen y hos elementen. Egenskapen y är korrelerad."— Presentationens avskrift:

1 Användande av hjälpinformation: Kvotskattning Utgångspunkter: I en population vill man undersöka egenskapen y hos elementen. Egenskapen y är korrelerad med en annan egenskap, x. Egenskapen x är av sådan art att dess total t x endera är känd eller kan enkelt bestämmas. Definiera: Populationskvoten mellan y och hjälpvariabeln x Föreläsning 4 2010-02-11

2 I ett OSU, mät såväl y som x 

3 Populationskvoten, B skattas nu genom S.k. kvotskattningar av och t y beräknas nu som

4 Exempel: En last innehåller 100 lådor apelsiner som tillsammans väger 900 kg (exklusive vikterna hos lådorna). Man vill uppskatta den totala sockermängden i lasten och gör därför ett OSU om 10 apelsiner från lasten. Bland dessa är den totala sockermängden 123 gram och de väger tillsammans 2.175 kg. Antag nu att vi skulle veta att varje låda innehöll precis 40 apelsiner. Skattning på ”vanligt” sätt: Obs! För att få rätt enhet i slutsvaret har vi gjort om allt till kg. Vilken skattning är bäst?

5 Egenskaper hos kvotskattningarna, Konfidensintervall En kvot mellan två urvalsmedeltal är en ganska komplicerad statistika att härleda egenskaper för. Använd s.k. linjärisering (Taylorutveckling):

6 Se vidare i Lohr för mer detaljer om storleken hos Bias

7 För en härledning av kovariansen, se Lohr appendix A2. Metodiken är analog med den när variansen för urvalsmedeltalet härleddes.

8 För kvotskattningarna gäller nu:

9 Skattade varianser

10 Approximativa konfidensintervall Numeriskt kan det ibland vara bättre att använda För små stickprov kan det dessutom vara bättre att använda


Ladda ner ppt "Användande av hjälpinformation: Kvotskattning Utgångspunkter: I en population vill man undersöka egenskapen y hos elementen. Egenskapen y är korrelerad."

Liknande presentationer


Google-annonser