Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Majoritetens förslag till strategisk plan med budget

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Majoritetens förslag till strategisk plan med budget"— Presentationens avskrift:

1 Majoritetens förslag till strategisk plan 2015-2017 med budget

2 Framtidsreceptet för Skövde är fyllt med kraft, mod och glädje.

3 Medborgaren i centrum - vår uppdragsgivare

4 Arbetstillfällen i förhållande till befolkningen
Kommun Utveckling invånare % ökning Nya arbetstillfällen Antal nya jobb i relation till nya invånare Jönköping 8513 7% 7060 83% Växjö 7437 9,60% 3867 52% Uddevalla 2216 4,40% 947 42,50% Trollhättan 2447 4,60% -2402 -98% Borås 5542 5,60% 5521 99,60% Örebro 11219 8,80% 7157 64% Borlänge 2495 5,30% 1977 79% Helsingborg 9949 8,10% 6418 65% Halmstad 5007 5,70% 4596 92% Skövde 2232 4,50% 3394 152% Lidköping 874 2,30% 628 71,80% Falköping 504 1,60% 738 146% Grästorp -123 -2% 135 -110% Essunga -215 -3,80% 322 Vara -451 -2,80% 21 Götene 213 1,70% -255 -121%

5 Var har jobben skapats i Skövde?
Statlig förvaltning 660 Statliga affärsverk Primärkommunal förvaltning 252 Landsting 246 Övriga offentliga institutioner Aktiebolag ej offentligt ägda 1800 Övriga företag, ej offentligt ägda 166 Statligt ägda företag och organisationer 182 Kommunalt ägda företag och organisationer 139 Övriga organisationer -51 Totalt 3394

6 Utvecklingsområde Regionen

7 Regionen Ombyggnad av gator kring resecentrum
Utvecklingsområde Regionen E 20 och stambanan Satsningar runt resecentrum Ny- och ombyggnad av busshållsplatser Kollektivtrafiksåtgärder Ombyggnad av gator kring resecentrum (Hjovägen, mörkerkorset - för att bibehålla god tillgänglighet för medborgare och besökare samt öka framkomlighet för kollektivtrafik.)

8 Attraktiva boendemiljöer
Utvecklingsområde Attraktiva boendemiljöer

9 Attraktiva boendemiljöer
Utvecklingsområde Attraktiva boendemiljöer Tre nya förskolor kommer byggas Tre befintliga förskolor renoveras En ny central grundskola Lekplatser och pedagogiska uteplatser Fortsatt utveckling av Boulogner Gator, gång- och cykelvägar Gruppbostäder Satsning på nya förskolor (I kronor är det en förskola. Startar igång ombyggnad av Tidans fsk och startar ny fsk samt satsning på Bissgårdens fsk)

10 Kunskapsutveckling och arbete
Utvecklingsområde Kunskapsutveckling och arbete

11 Kunskapsutveckling och arbete Utvecklingsområde
Utökade studiekurser för Naturvetenskaps- programmet och Teknikprogrammet Samarbete för att stärka försvars- maktens som attraktiv arbetsgivare

12 Kunskapsutveckling och arbete Utvecklingsområde
Stärka näringslivets förutsättningar Satsning på projektet skola – arbetsliv Kavelbro idrottsplats Stärka näringslivets förutsättningar - Trafikplats för att tillgängliggöra verksamhetsområde Norra Ryd.

13 Utvecklingsområde Natur och miljö

14 Natur och miljö Utvecklingsområde Satsning på svenskproducerat kött
Billingens fritidsområde – prioriterat område Fortsatt satsning på våra utomhusbad Energieffektiviseringar Vi bygger energismart Billingens fritidsområde – utökat antal tjänster,

15 Utvecklingsområde Tillsammans

16 Tillsammans Utvecklingsområde Utveckling av stadskärnan
Samordning migrationsfrågor Ökad satsning på anhörigstöd Ökad satsning på föreningsbidrag Stärka fritidsgårdarnas verksamhet Kontaktcenter

17 Utvecklingsområde Vårt varumärke

18 Vårt varumärke Utvecklingsområde Satsning på kommunikation
Satsning på Arena Skövde Bad - ny åkattraktion - utomhuspool - renovering av dusch och omklädningsrum Kampanj - Prova Skövde

19 Omvärlden Svensk ekonomi avslutade 2013 mycket stark
Konjunkturell återhämtning Arbetslöshet Återhämtning i omvärlden fortsätter Svensk ekonomi avslutade 2013 mycket stark! - Även 2014 har startat bra och utsikterna inför framtiden är ljusa, ett skäl en bättre fart i vår omvärld. Svensk BNP ca 3 %i år o nästa år. Konjunkturell återhämtning leder tills stor sysselsättningsökning och fallande arbetslöshet balans i arbetsmarknaden Återhämtning i omvärlden fortsätter Läget i USA ekonomi förbättras successivt o i EU-området ser det också ljusare ut Osäkerheten är utvecklingen i Ukraina arbetslösheten i EU är fortfarande hög men ökar inte (Spanien har arbetslöshet på 25% o Tyskland 5%) Tillväxten EU- området är begränsat i år 1,2% 2015= 1,7% Den höga arbetslösheten och den relativt långsamma återhämtningen medför att inflationen blir fortsatt låg. Internationell BNP tillväxt tex USA ökar från 2,9 % år 2014 till 3,2% år 2015 Tex Tyskland ökar från 1,9 % till år ,3%

20 Prognostiserad befolkningsökning
2013 2014 2015 2016 2017 Totalt antal inv. 52859 53205 53699 54375 55164 Ökning per år 346 494 676 789 i % 1,24% 0,65% 0,93% 1,26% 1,45%

21 Budgeterat resultat 2015-2017 Mnkr 2015 2016 2017 Resultat 38,3 55,1
60,1 Årets resultat i förhållande till skatter och bidrag.

22 Resursförstärkningar
Analys av förändringar i budgeten (mnkr) Budget 2015 Plan 2016 Plan 2017 Index uppräkning 48,0 59,8 80,0 Demografimodellen 2,7 3,4 7,7 Satsningar 55,6 34,8 27,4 Ständig förbättring -23,9 -25,0 Summa 82,4 73,0 90,1

23 Prognos skatter och bidrag
Utdebitering skatt 20:86 för år 2015 SKL:s bedömningar ligger till grund för Skövde kommuns skatteprognoser År Prognos skatteintäkter (mnkr) Ökning skatteintäkter Ökning kostnader 2015 2 534 4,2 % 3,3 % 2016 2 648 4,5 % 4.3 % 2017 2 767 4,8 %

24 Nämndernas ramar Nämnd (mnkr) Budget 2014 Budget 2015 Byggnadsnämnden
12,1 12,4 Fritidsnämnden 106,7 109,6 Kommunfullmäktige 7,1 5,4 Kommunstyrelse 237,2 253,4 Kulturnämnden 48,7 50,3 Omvårdnadsnämnden 742,6 763,1 Skolnämnden 796,6 820,1 Socialnämnd 170,7 176,2 Teknisknämnd exkl affärsv 65,0 73,7 Utbildningsnämnd 229,3 231,7

25 Investeringar År (mnkr)
Investeringar perioden exkl. taxefinansierade investeringar Självfinansieringsgrad 2015 243,4 83 % 2016 229,8 94 % 2017 314,8 70 %  Totalt 788,0 Självfinansieringsgraden ligger i genomsnitt i Sverige på kring 70 %.

26 Investeringar

27 Investeringar År Inventarier Fastighets-förvärv Infrastruktur
Lokal-investering Taxe-finansierad Totalt 2015 42,8 20,0 79,5 101,1 19,0 262,4 2016 34,3 25,0 70,0 100,5 248,8 2017 26,8 56,0 207,0 14,0 328,8 103,9 205,5 408,6 52,0 840,0

28 Investeringar Summa År Inventarier Fastighets-förvärv Infra-struktur
Lokal-investering Summa Taxe-finansierad 2015 42,8 20,0 79,5 101,1 243,4 19,0 2016 34,3 25,0 70,0 100,5 229,8 2017 26,8 56,0 207,0 314,8 14,0 103,9 205,5 408,6 788,0 52,0

29 Investeringar Total projekt-budget (mnkr)
Större investeringar infrastruktur 30,0 Stadskärneutveckling Trafikplats Norra Ryd 15,0 Trafikplats Aspö 22,0 Stationsgatan ombyggnad 32,0 (20 mnkr 2018) Hjov.-Mörekorset-Resecenrum 11,0 Trafiklösning kv. Vipan-Hallenbergsrondell 14,0 Handlingsplan Boulogner

30 Investeringar Investering 2015-2017 Infrastruktur - löpande projekt
7,5 Centrumplanering 11,5 Ny- och ombyggnad busshållplatser 24,0 Gator, gång- och cykelvägar 14,0 Handlingsplan Boulogner 6,0 It-investeringar 3,5 Lekplatser 1,5 Kollektivtrafikåtgärder (Trafikverket medfinans.)

31 Investeringar Total projektbudget (mnkr) Större investeringar lokaler
27,0 Bissgårdens förskola 17,0 Tidanskolan tillbyggnad skola/förskola 29,0 Central förskola 5 avd, Central förskola 5 avd, 20,0 Frösve skola/förskola 130,0 (46 mnkr 2018) Central skola 350 elever F-6, 36, (20 mnkr 2018) Kavelbro Idrottshall 7,0 Arena bad - renovering dusch & omklädning 12,0 Arena bad – utomhuspool 9,0 Arena bad - åkattraktion

32 Investeringar Investering 2015-2017 Lokaler - löpande projekt 70,0 Kök
16,0 Generella investeringar 6,0 Finansierade investeringar 12,0 Energieffektiviseringar 1,5 Pedagogiska utemiljöer

33 Politiska uppdrag

34 Politiska uppdrag

35 Politiska uppdrag

36 Vår väg mot Vision Skövde 2025


Ladda ner ppt "Majoritetens förslag till strategisk plan med budget"

Liknande presentationer


Google-annonser