Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Majoritetens förslag till strategisk plan 2015-2017 med budget.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Majoritetens förslag till strategisk plan 2015-2017 med budget."— Presentationens avskrift:

1 Majoritetens förslag till strategisk plan 2015-2017 med budget

2 Framtidsreceptet för Skövde är fyllt med kraft, mod och glädje.

3 Medborgaren i centrum - vår uppdragsgivare

4 Arbetstillfällen i förhållande till befolkningen KommunUtveckling invånare 2006-2012 % ökningNya arbetstillfällen 2006-2012 Antal nya jobb i relation till nya invånare Jönköping 85137%706083% Växjö 74379,60%386752% Uddevalla 22164,40%94742,50% Trollhättan 24474,60%-2402-98% Borås 55425,60%552199,60% Örebro 112198,80%715764% Borlänge 24955,30%197779% Helsingborg 99498,10%641865% Halmstad 50075,70%459692% Skövde 22324,50%3394152% Lidköping 8742,30%62871,80% Falköping 5041,60%738146% Grästorp -123-2%135-110% Essunga -215-3,80%322 Vara -451-2,80%21 Götene 2131,70%-255-121%

5 Var har jobben skapats i Skövde? 2006-2012 Statlig förvaltning660 Statliga affärsverk0 Primärkommunal förvaltning252 Landsting246 Övriga offentliga institutioner0 Aktiebolag ej offentligt ägda1800 Övriga företag, ej offentligt ägda166 Statligt ägda företag och organisationer182 Kommunalt ägda företag och organisationer139 Övriga organisationer-51 Totalt3394

6 Regionen Utvecklingsområde

7 Regionen E 20 och stambanan Satsningar runt resecentrum Ny- och ombyggnad av busshållsplatser Kollektivtrafiksåtgärder

8 Attraktiva boendemiljöer Utvecklingsområde

9 Attraktiva boendemiljöer Tre nya förskolor kommer byggas Tre befintliga förskolor renoveras En ny central grundskola Lekplatser och pedagogiska uteplatser Fortsatt utveckling av Boulogner Gator, gång- och cykelvägar Gruppbostäder

10 Kunskapsutveckling och arbete Utvecklingsområde

11 Kunskapsutveckling och arbete Utökade studiekurser för Naturvetenskaps- programmet och Teknikprogrammet Samarbete för att stärka försvars- maktens som attraktiv arbetsgivare

12 Utvecklingsområde Kunskapsutveckling och arbete Stärka näringslivets förutsättningar Satsning på projektet skola – arbetsliv Kavelbro idrottsplats

13 Natur och miljö Utvecklingsområde

14 Natur och miljö Satsning på svenskproducerat kött Billingens fritidsområde – prioriterat område Fortsatt satsning på våra utomhusbad Energieffektiviseringar Vi bygger energismart

15 Tillsammans Utvecklingsområde

16 Tillsammans Utveckling av stadskärnan Samordning migrationsfrågor Ökad satsning på anhörigstöd Ökad satsning på föreningsbidrag Stärka fritidsgårdarnas verksamhet Kontaktcenter

17 Vårt varumärke Utvecklingsområde

18 Vårt varumärke Satsning på kommunikation Satsning på Arena Skövde Bad - ny åkattraktion - utomhuspool - renovering av dusch och omklädningsrum Kampanj - Prova Skövde

19 Omvärlden Svensk ekonomi avslutade 2013 mycket stark Konjunkturell återhämtning 2015-2016 Arbetslöshet Återhämtning i omvärlden fortsätter

20 Prognostiserad befolkningsökning År20132014201520162017 Totalt antal inv.5285953205536995437555164 Ökning per år0346494676789 i %1,24%0,65%0,93%1,26%1,45%

21 Budgeterat resultat 2015-2017 Årets resultat i förhållande till skatter och bidrag. Mnkr201520162017 Resultat38,355,160,1

22 Resursförstärkningar Analys av förändringar i budgeten (mnkr) Budget 2015 Plan 2016 Plan 2017 Index uppräkning48,059,880,0 Demografimodellen2,73,47,7 Satsningar55,634,827,4 Ständig förbättring-23,9-25,0 Summa82,473,090,1

23 Prognos skatter och bidrag ÅrPrognos skatteintäkter (mnkr) Ökning skatteintäkter Ökning kostnader 20152 5344,2 %3,3 % 20162 6484,5 %4.3 % 20172 7674,5 %4,8 % Utdebitering skatt 20:86 för år 2015 SKL:s bedömningar ligger till grund för Skövde kommuns skatteprognoser

24 Nämndernas ramar Nämnd (mnkr)Budget 2014Budget 2015 Byggnadsnämnden 12,112,4 Fritidsnämnden 106,7109,6 Kommunfullmäktige 7,15,4 Kommunstyrelse 237,2253,4 Kulturnämnden 48,750,3 Omvårdnadsnämnden 742,6763,1 Skolnämnden 796,6820,1 Socialnämnd 170,7176,2 Teknisknämnd exkl affärsv 65,073,7 Utbildningsnämnd 229,3231,7

25 Investeringar År (mnkr) Investeringar perioden 2015-2017 exkl. taxefinansierade investeringar Självfinansieringsgrad 2015243,483 % 2016229,894 % 2017314,870 % Totalt788,0

26 Investeringar

27 År Inventarier Fastighets- förvärv Infrastruktur Lokal- investering Taxe- finansierad Totalt 201542,820,079,5101,119,0262,4 201634,325,070,0100,519,0248,8 201726,825,056,0207,014,0328,8 103,970,0205,5408,652,0840,0

28 Investeringar År Inventarier Fastighets- förvärv Infra- struktur Lokal- investering Summa Taxe- finansierad 201542,820,079,5101,1243,419,0 201634,325,070,0100,5229,819,0 201726,825,056,0207,0314,814,0 103,970,0205,5408,6788,052,0

29 Investeringar Total projekt-budget (mnkr) Större investeringar infrastruktur 30,0 Stadskärneutveckling 30,0 Trafikplats Norra Ryd 15,0 Trafikplats Aspö 22,0 Stationsgatan ombyggnad 32,0 (20 mnkr 2018) Hjov.-Mörekorset-Resecenrum 11,0 Trafiklösning kv. Vipan-Hallenbergsrondell 14,0 Handlingsplan Boulogner

30 Investeringar Investering 2015-2017 Infrastruktur - löpande projekt 7,5 Centrumplanering 11,5 Ny- och ombyggnad busshållplatser 24,0 Gator, gång- och cykelvägar 14,0 Handlingsplan Boulogner 6,0 It-investeringar 3,5 Lekplatser 1,5 Kollektivtrafikåtgärder (Trafikverket medfinans.)

31 Investeringar Total projektbudget (mnkr) Större investeringar lokaler 27,0 Bissgårdens förskola 17,0 Tidanskolan tillbyggnad skola/förskola 29,0 Central förskola 5 avd, 2017-01 27,0 Central förskola 5 avd, 2018-06 20,0 Frösve skola/förskola 130,0 (46 mnkr 2018) Central skola 350 elever F-6, 2018-06 36,5 (20 mnkr 2018) Kavelbro Idrottshall 7,0 Arena bad - renovering dusch & omklädning 12,0 Arena bad – utomhuspool 9,0 Arena bad - åkattraktion

32 Investeringar Investering 2015-2017 Lokaler - löpande projekt 70,0 Kök 16,0 Generella investeringar 6,0 Finansierade investeringar 12,0 Energieffektiviseringar 1,5 Pedagogiska utemiljöer

33 Politiska uppdrag

34

35

36 Vision Skövde 2025 Vår väg mot


Ladda ner ppt "Majoritetens förslag till strategisk plan 2015-2017 med budget."

Liknande presentationer


Google-annonser