Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Enhetsberäkning Enheterna för en fastighet fås som produkten av normvikttalet för resp. trafikslag, nyttjad vägsträcka och ev. korrigeringsfaktorer. Med.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Enhetsberäkning Enheterna för en fastighet fås som produkten av normvikttalet för resp. trafikslag, nyttjad vägsträcka och ev. korrigeringsfaktorer. Med."— Presentationens avskrift:

1 Enhetsberäkning Enheterna för en fastighet fås som produkten av normvikttalet för resp. trafikslag, nyttjad vägsträcka och ev. korrigeringsfaktorer. Med trafikslag avses t.ex. trafik till fast bostad, skogsbrukstrafik etc. Med normvikttal avses lantmäteriverkets anvisning om hur mycket trafikslaget belastar vägen. Enheten för normvikttalet är ton/km och är detsamma som enheter. På följande sidor presenteras först trafikslagens normvikttal, korrigeringskoefficienter och till slut presenteras ett praktiskt exempel för beräkning av en fastighets enheter.

2 Trafikslag ULA Trafik till fast bostad
ULM Trafik till fast bostad då ägarna bor och arbetar på gården ULL Trafik till fritidsbostad MeL Skogsbrukstrafik ULV Lantbrukets yttre trafik = t.ex. borttransport av skörden, transport av gödsel till gården etc. SLV Lantbrukets inre trafik = trafik mellan gården och åkerskiftet för plöjning, besprutningning, skörd etc. ULMa Mjölktransport EL Specialtrafik = t.e.x. grustransport, hästsport etc.

3 Normvikttal Fast bostad (ULA) 900 enh/km/hushåll
Lantbruk fast bostad (ULM) ” Fritidsbostad (ULL) ” anv.sällan ” anv. normalt – ” anv. mer än normalt (= Även vintertid) Mjölktransport (ULMa) enh /km ggr/mån ” ” ” ”

4 Normvikttal Skogsbruk Hela trafik (MeL) 12 enh/ha/km (använd detta)
(Yttre trafik (ULMe) enh/ha/km ) (Inre trafik (SLMe) ” ) De inom parentes angivna enhetstalen kan undantagsvis användas för självverksamma skogsägare. Inre trafik är trafiken mellan driftscentrum och skogsskiftet. Yttre trafik är borttransport av virket

5 Normvikttal Jordbruk yttre trafik (ULV)
boskapsskötsel enh / ha/ km Obs! Slakteribilen beaktas som specialtrafik (EL) spannmålsodling ” sockerbetor och potatis ”

6 Normvikttal Jordbruk inre trafik (SLV) (= trafik mellan driftscentrum och åkerskiftet, tex för plöjning, harvning, besprutningar etc.) Spannmål enh / ha /km Sockerb. potatis ” Boskap ” Grön träda ” (slåtter 2ggr per år) Öppen träda ” (plöjning harvning minst 1gg per år) OBS! I vikttalen har redan beaktats att en viss del av arealen är i träda. Enheterna för träda ovan används endast om över 50 % av arealen är i träda.

7 VÄGENHETER Specialtrafik (EL)
Beräknas som produkten av fordonets medelvikt, vägsträckan och antalet färdgånger/år Obs! Om nyttjad vägsträcka till t.ex. en sandgrop är 1 km, används 2 km som vägsträcka i kalkylen ovan, eftersom fordonet färdas tur och retur. Ex: Lastbil medelvikt 20 ton färdas 250 ggr/år till en sandgrop 1,5 km från vägens början. 20 ton*250*1,5*2 = ton/km (enheter)

8 KORRIGERING AV ENHETSTAL
ULA ,ULM, ULL Personbil saknas - 30 … % 2 pers.bilar +10 …..+30 % 3 pers.bilar +30 …. +50 % OBS! Behöver ej beaktas!!!!

9 KORRIGERING AV ENHETSTAL
SLV (Obs! Inre trafik.) åkerskiftets areal: 1 – 1,5 ha +20 ….+ 60 % 2,5 - 5,0 ha - 10… % > 10 ha - 30 ….- 50 %

10 KORRIGERING AV YTTRE TRAFIKENS ENHETSTAL PÅ BASEN AV NYTTJAD STRÄCKA (ej nödvändig)
Nyttjad andel korrig.koeff. av vägen 0,1 1,58 0,2 1,38 0,3 1,27 0,4 1,20 0,5 1,15 0,6 1,11 0,7 1,07 0,8 1,05 0,9 1,02 1,0 1,0 Obs! Ej för genomfartsvägar eller för vägar med sidovägar

11 TIPS!! Gör enhetsberäkningen så enkel men rättvis som möjligt!!
Så länge alla är överens: Lämna gärna bort onödiga korrigeringar – t.e.x. för antal bilar, gäststugor, vägsträcka. För odlingens trafik – utgå från sädesodling oberoende av gröda.

12 CASE / VÄGENHETER Tallbacka enskilda väg är 1250 m lång. Lägenheten Solbacka 1:35 nyttjar vägen enligt följande: Herr och fru Solberg som arbetar i staden har två personbilar. Avståndet till vägens början till gårdscentrum är 800m. Familjen odlar spannmål på 15 ha intill gården och dessutom sockerbetor 5 ha på ett skifte vid vägens slut. Till gården hör också ett skogsskifte på 28 ha, varav 20 ha växtlig skogsmark. Den plats där virket upplagras befinner sig 1,0 km från vägens början. Beräkna Fastigheten Solbackas enheter! Väglagets enheter uppgår totalt 7800 enheter. Väglaget har en årsbudget på 1800 € för år Vilken är familjen Solbergs vägavgift för år 2005?

13 SOLBACKA VÄGENHETER ULA 1 st (hushåll) ULV 15 ha *0,8 km
900 tonkm (=enheter) *0,8 km *1,3 (två bilar korr: + 10…+30%) Vägstr.korrigering : *1,09 = 1020 tonkm ULV ha * 25 ton / km åker 1 * 0,8 km Vägstr. korr * 1,09 = 327 tonkm 5 ha á 75 ton /km åker 2 *1,25 km *1,0 = 469 tonkm

14 SOLBACKA VÄGENHETER SLV (åker 2) MeL 20 ha
* ton/ha/km (=enheter/ha) * 0,45 km Arealens korr.koeff >> * 0,75 (- 10….-35 %) = 135 tonkm Obs! Ingen inre trafik för odlingen intill gården eftersom vägen inte behövs för trafiken mellan gården och åkerskiftet MeL 20 ha á 12 ton/ha/km *1,0 km Vägstr. korr. >>> *1,05 = tonkm Fastigheten totalt enheter

15 SOLBACKA VÄGAVGIFT Fastighetens enhetstal 2203 enheter
Väglaget totalt enheter Väglagets budgetbalans € Enhetspris: 1800 € / 7800 enheter = 0,23 € / enhet Tallbackas vägavgift 2203 * 0,23 = 506,69 €

16 Enhetsberäkning i kalkylprogram, exempel


Ladda ner ppt "Enhetsberäkning Enheterna för en fastighet fås som produkten av normvikttalet för resp. trafikslag, nyttjad vägsträcka och ev. korrigeringsfaktorer. Med."

Liknande presentationer


Google-annonser