Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut Emissioner från hushållens biobränsleeldning Svenska Miljöinstitutet AB Henrik Persson SP Sveriges Provnings-

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut Emissioner från hushållens biobränsleeldning Svenska Miljöinstitutet AB Henrik Persson SP Sveriges Provnings-"— Presentationens avskrift:

1 SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut Emissioner från hushållens biobränsleeldning Svenska Miljöinstitutet AB Henrik Persson SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut

2 SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut BHM - Emissioner - Hälsoeffekter -Omgivningsluft -Syntes

3 SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut BHM Syftet med SP/IVLs arbete i BHMs Emissionskluster: 1.Ta fram emissionsfaktorer för olika slags vedpannor, pelletspannor, och oljepannor. 2.Ta fram en metod för enkel provtagning i fält.

4 SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut Totalt 260 000 ved- och pelletseldade pannor Ved- och pelletspannor i Sverige Svenska Miljöinstitutet AB

5 SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut Äldre vedpanna –överförbränningsteknik Svenska Miljöinstitutet AB

6 SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut Modern vedpanna – omvänd förbränning Svenska Miljöinstitutet AB

7 SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut Undermatad pelletsbrännare

8 SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut Olika eldningsförfaranden -Moderna vedpannor eldade mot ackumulatortank. -Gamla pannor, braseldade (hemma under dagtid!). -Gamla pannor, strypt lufttillförsel (ej hemma dagtid!). -Pelletseldning

9 SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut Ackumulatortank – ökad bekvämlighet & mindre utsläpp Ökad bekvämlighet: Man kan lägga in större vedmängder åt gången och slipper lägga in ved så ofta. Minskade emissioner: Pannan kan eldas vid en hög effekt istället för att elda direkt mot värmebehovet i huset. Möjlighet till optimala förbränningsförhållanden med både låga emissioner och hög verkningsgrad. Kombinera med solvärme på sommaren…. Pelletseldning? Svenska Miljöinstitutet AB

10 SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut Bränslet Bränsle Blandved vanligast Fukthalterna var 15 ±6 %, undantaget ett fall med 29 %

11 SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut Mättekniker O 2 CO CO 2 TOC VOC, flyktiga kolväten PAH, polycykliska aromatiska kolväten Stoft/partiklar - Antalskoncentration - Storleksfördelningar, map antal och massa Stoft/partiklar - Masskoncentration Svenska Miljöinstitutet AB

12 SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut Stora emissionsspann! Svenska Miljöinstitutet AB

13 SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut Partikelstorleksfördelningar m a p massa - ved Svenska Miljöinstitutet AB

14 SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut Utsläppskrav Boverkets Byggregler (BBR): För pannor upp till 50 kW är utsläppskravet 150 mg OGC/m3n 10 % O2. För kaminer är utsläppskravet 250 mg OGC/m3n 13 % O2.

15 SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut Totalt antal installerade pelletsbrännare

16 SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut P-märkning -SPs kvalitetsmärkningssystem -Utvecklas tillsammans med branschen och myndigheter -Frivilligt

17 SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut P-märkning pelletsbrännare Tekniska krav Tekniskt underlag Egenkontrollen Tillverkningskontroll

18 SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut P-märkning pelletsbrännare

19 SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut P-märkning av pelletsbrännare

20 SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut Rapporter finns på: www.itm.su.se/bhmwww.itm.su.se/bhm P-märkta produkter: www.sp.se Tack för att ni lyssnat! Svenska Miljöinstitutet AB


Ladda ner ppt "SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut Emissioner från hushållens biobränsleeldning Svenska Miljöinstitutet AB Henrik Persson SP Sveriges Provnings-"

Liknande presentationer


Google-annonser