Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Cykelturism och effekter på lokal, regional och nationell nivå

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Cykelturism och effekter på lokal, regional och nationell nivå"— Presentationens avskrift:

1 Cykelturism och effekter på lokal, regional och nationell nivå
Turismcykelleder, Kristianstad Tobias Heldt och Viktoria Liss, VTI Borlänge

2 Bakomliggande frågor till denna undersökning:
Hur bör cykelturism hanteras i planeringssammanhang? Ingen CBA på sådana investeringsprojekt i dagsläget. Första försök att undersöka detta i en svensk kontext. Vad menas med en cykelturistisk effekt? Hur stor kan en sådan vara? Kan det finnas andra faktorer än cykelinfrastrukturen att ta hänsyn till för att förstå vad som driver efterfrågan? Övernattningsmöjligheter Restaurangutbud

3 Syften med uppsatsen Uppskatta en cykelturistisk effekt och relatera denna till en samhällsekonomisk analys Exemplifiera uppskattandet av en cykelturistisk effekt med data insamlat från två typiska turistorter, Varberg och Gotland Genomföra en SP-undersökning med särskilt fokus på några faktorer som kan vara relevanta för en samhällsekonomisk analys av cykelturism

4 Att mäta turisteffekter (generellt)
Traditionellt starkt fokus på BNP-effekter Turismsatellitberäkningar Mätning görs enklast från konsumtionssidan Begrepp: ”Turistkronan” Turistkonsumtionen= logi+restaurang+shopping+livsmedelsinköp+aktiviteter Grundförutsättningar för att kunna mäta detta: När är man turist? Mäta turistens utgifter/konsumtion

5 Definition av cykelturism (Lamont 2009):
Huvudsakliga platsen för turistens aktivitet ska vara utanför hemmaregionen Tidsperioden för turistens aktivitet ska vara från en till flera dagar Turistens aktivitet ska ej vara professionell tävling Cykel ska vara den huvudsakliga aktiviteten Turisten ska aktivt syssla med cykling Rekreation och fritid ska vara det huvudsakliga syftet med turistens resa

6 Samhällsekonomisk analys av cykelturism
Cykling i allmänhet: Restidsvärden Komfort Driftskostnader m.m. Cykelturism: Svårare att använda tidsvärden… Komfort och driftskostnader är relevanta även här Andra värden: Naturupplevelser, längden på nätverk för cykelleder

7 Nationalräkenskapsperspektiv och Välfärdsekonomiskt/CBA-perspektiv på cykelturism
Nationalräkenskaper: Nationell effekt av ”cykelinvestering” endast via en ”bytesbalanseffekt” Regional effekt av ”cykelinvestering” kan vara betydligt större än den nationella men då handlar det om omflyttning av turism från Gotland t.ex. till Varberg. Ungefär: Nollsummespel ur ett nationellt perspektiv Välfärdsekonomiskt: Förbättringar av kollektiva nyttigheter (cykelled t.ex.) kan påverka konsumentöverskott både för befintliga och tillkommande cyklister och är därför relevant att mäta

8 Beräkning av total daglig ekonomisk konsumtionseffekt av cykelturism per person
Reseanledning central Cykling/Sol och bad/Klättring etc. Man kan vara lite av varje… Heterogenitet kräver segmentering utifrån olika karaktäristika

9 Beräkning av total ekonomisk konsumtionseffekt av cykelturism
Antalet cykelturister under hela säsongen för respektive segment. Vistelselängd för varje typ av cykelturist Uppskattandet av reseanledning, till 100 procent cykel Korrigering av turistkonsumtion så att inte dubbelräkning görs, ex. en turist med 40 procent cykel som reseanledning – turistens konsumtion multiplicerar med 0,4. reseanledning cykel

10 Datainsamling Enkätundersökning Varberg (ligger i hjärtat av planerade Kattegattleden) och Gotland (mycket cykelturism) Sommaren 2012 Fyrdelad enkät: 1. Frågor om vistelse på orten, fritidsintressen, cyklingserfarenheter 2. Semesterekonomi och konsumtion under semestern 3. Individens socioekonomisk villkor 4. SP-spel

11 Datainsamling (forts)
Urval vid cykelleder, utvalda utflyktsmål och boendeanläggningar Ifyllning av enkät på plats Totalt 483 insamlade enkäter: 207 på Gotland och 276 i Varberg Ung. 50% kvinnor Fler låg- och högutbildade än i populationen Ca kr i medelinkomst

12 Resultat dygnskonsumtion
Summan av turisternas konsumtion under ett dygn (kr), exkl. boende Medelvärde Varberg Gotland Dygnskonsumtion 578,2 457,9 685,8

13 Utgifter fördelade kategori per ort och boendesegment
Restaurang Livsmedel Shopping Cykel Entréer Resor Totalt #obs Varberg 245 137,5 156,6 125,2 29,3 10,4 26,9 704 196 Gotland 179 282,6 111,1 91,0 101,5 64,7 34,8 865 170 Camping och ställplats 123 197,5 160,8 144,7 38,1 46,3 26,1 736,5 203 Vandrarhem 276 169,9 88,3 40,1 87,3 16,8 62,1 740,5 60 Släkt och vänner 99 148,3 79,9 102,3 19,3 0,9 466,5 22 Hotell och Bed&Breakfast 555 325,0 117,3 91,8 91,6 29,1 23,2 1233 48 Stuga eller lägenhet 223 161,8 128,6 39,9 182,4 32,4 0,0 768,1 24

14 SP-spel - faktorer av vikt för cykelturistens val av cykeldestination
Två val Tre attribut: längd på cykelled. Nivåer: 200, 300 eller 450 km boendepris per natt. Nivåer: 250, 400, 500 eller 750 kr samt aktiviteter eller restaurangutbud. Nivåer: ”Inga”, ”några få” eller ”flera” Exempel på enkät kommande sidor

15 Enkät inledning Tänk dig nu att du står inför ett val mellan två områden i Sverige för din cykelsemester. De båda områdena erbjuder olika typer av cykling. Det enda som skiljer de båda alternativen åt är egenskaperna Längd, Aktiviteter, Information och skyltning samt kvalité på serviceutbudet:

16 Enkät forts. på inledning
Längd: Anger den totala sträckningen för cykelleden i km Aktiviter längs cykelleden: Anger utbudet av aktiviteter att göra efter dagens cykling Prisnivå för boendemöjligheter per natt: Anger prisnivå för boende per vuxen person och natt Variation på restaurangutbudet: Anger variation på matställen både vad avser typ och pris utplacerade med lämpliga avstånd längs leden.

17 Enkät forts inledning Nedan följer två situationer med två olika Cykelleder. Ange i varje situation vilken cykelled du skulle välja? Alternativet att avstå från att cykelsemestra på någon av de båda lederna finns också.

18 Enkät forts Situation 1 Cykelled A Cykelled B Längd 200 km 300 km
Aktiviter längs leden Några få Flera Prisnivå för boendet 250 kr/natt 750 kr/natt Jag skulle välja: Cykelled A Cykelled B Jag skulle avstå cykelsemester

19 Efterfrågan på cykelled, tre specifikationer
Enbart aktiviteter Enbart Restaurang Poolade Pris på boende -0,003** (6,54) -0,001** (4,56) -0,002** (8,09) Aktiviteter längs cykelleden 0,842** (11,02)    0,833** (14,60) Variation på restaurang-utbudet 0,523** (7,67) 0,728** (13,78) Längd på cykelleden 0,002** (3,94) 0,001 (1,52) 0,001** (3,31) Obs. 1395 1401 2862

20 Betalningsvilja i kr för förändringar i attributnivåer, (konf
Betalningsvilja i kr för förändringar i attributnivåer, (konf.intervall med +) Modell: “Enbart aktiviteter” Modell: ”Enbart Restaurang” Modell: “Poolade” Aktiviteter längs cykelleden kr/nivå Variation på restaurang-utbudet kr/nivå Längd på cykelleden kr/km 0,79 + 0,31 0,67 + 0,78 0,64 + 0,34

21 Slutsatser Ur ett NR perspektiv: svensk (inhemsk) cykelturism ger i huvudsak regionalekonomiska effekter, nya utländska turister ger nationella effekter Varje gästnatt (konsumtion per person och dygn) genererar mellan 466 och 1233 kr beroende på typ av cykelturist Det är alltså viktigt att veta vilken turist det handlar om när man gör en beräkning för ett specifikt objekt SP-spelet visar: WTP för längre cykelled ca. 50 öre/ytterligare km Dock viktigt med aktiviteter och restaurangutbud omkring leden för att förstå vad som driver efterfrågan

22


Ladda ner ppt "Cykelturism och effekter på lokal, regional och nationell nivå"

Liknande presentationer


Google-annonser