Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Www.ltv.se Forum för vårdbyggnadsforskning Projekt Ny vårdbyggnad och Projekt Vårdprocesser Division Konsult och Service 1 2010-11-16 Projekt Ny Vårdbyggnad.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Www.ltv.se Forum för vårdbyggnadsforskning Projekt Ny vårdbyggnad och Projekt Vårdprocesser Division Konsult och Service 1 2010-11-16 Projekt Ny Vårdbyggnad."— Presentationens avskrift:

1 Forum för vårdbyggnadsforskning Projekt Ny vårdbyggnad och Projekt Vårdprocesser Division Konsult och Service Projekt Ny Vårdbyggnad Projekt Vårdprocesser Kjell Jäder och Anne-Christine Ahl

2 Forum för vårdbyggnadsforskning Projekt Ny vårdbyggnad och Projekt Vårdprocesser Division Konsult och Service * Källa: SCB per kommuner Centralort Västerås * invånare Sjukhus Privata familjeläkarmottagningar Landstingsdrivna familjeläkarmottagningar Ägare Landstinget Västmanland

3 Forum för vårdbyggnadsforskning Projekt Ny vårdbyggnad och Projekt Vårdprocesser Division Konsult och Service Projekt Ny Vårdbyggnad lFörsta etappen i förnyelse av Centrallasarettet, Västerås, enligt generalplan 2004 lErsätter vårdavdelningar tagna i bruk på slutet av 60-talet lEtt flertal föreläggande från arbetsmiljöverket

4 Forum för vårdbyggnadsforskning Projekt Ny vårdbyggnad och Projekt Vårdprocesser Division Konsult och Service Våren 2008 Tider 2004 ny generalplan 2005 – 2006 programarbete 2007 upphandling Total-/Partneringentreprenör 2008, juni, byggstart 2010, aug, inflyttning sjukgymnastiken 2010, nov, inflyttning första vårdavdelningen 2012, dec, akuten

5 Forum för vårdbyggnadsforskning Projekt Ny vårdbyggnad och Projekt Vårdprocesser Division Konsult och Service Projekt Ny Vårdbyggnad lNy vårdbyggnad inkl datahall ca m 2 lNy bassängbyggnad ca m 2 lOm-/tillbyggnad Akuten ca m 2 lNy transformatorstation och reservkraft lProjektbudget 595 mkr lInredning/Utrustning 55 mkr

6 Forum för vårdbyggnadsforskning Projekt Ny vårdbyggnad och Projekt Vårdprocesser Division Konsult och Service Nya vårdbyggnaden Plan 00: Teknik Plan 0: Datahall och omklädningsrum Plan 1: Sjukgymnastik, provisorisk akutmottagning Plan 2: Typvårdavdelningar, medicin och ortoped Bassängbyggnaden Plan 00: Teknik Plan 1: 2 st bassänger, träningshall, biutrymmen

7 Forum för vårdbyggnadsforskning Projekt Ny vårdbyggnad och Projekt Vårdprocesser Division Konsult och Service Huvudentré Ny Akutentré Entré Rehab/Bassäng Befintligt hissbatteri

8 Forum för vårdbyggnadsforskning Projekt Ny vårdbyggnad och Projekt Vårdprocesser Division Konsult och Service Programskede lGeneralplaneenhet lSjukvårdsgrupp lEnpatientrum lProvrum

9 Forum för vårdbyggnadsforskning Projekt Ny vårdbyggnad och Projekt Vårdprocesser Division Konsult och Service Projektgenomförande lTotal-/Partneringentreprenad på löpande räkning, med en fast del och en rörlig del med incitament lSärskild projektorganisation lGemensamt projektkontor lFastslagen mötesstruktur lTydlig gränsdragningslista

10 Forum för vårdbyggnadsforskning Projekt Ny vårdbyggnad och Projekt Vårdprocesser Division Konsult och Service Lokalplanering lEn arbetsgrupp för vårdavdelningarna l”Samma” arbetsgrupp från programskede till inflyttning sjukvårdsgruppen typvårdsgruppen lDeltagande från fastighets- och entreprenörsleden i lokalplaneringen lVerksamhetsföreträdaren stationerad på det gemensamma projektkontoret

11 Forum för vårdbyggnadsforskning Projekt Ny vårdbyggnad och Projekt Vårdprocesser Division Konsult och Service Projektering lRFP, Rumsfunktionsprogram lPTS, Program för Teknisk Standard lMiljöprogram för projekt ny vårdbyggnad lByggvarubedömning lProjektnav lGemensamt projektkontor (beställare, verksamhetsföreträdare, entreprenörer, konsulter)

12 Forum för vårdbyggnadsforskning Projekt Ny vårdbyggnad och Projekt Vårdprocesser Division Konsult och Service Omtag/Förändringar i projektet våningar och bassäng, 1 etapp Ursprungligt utförande NVBBassängAkuten

13 Forum för vårdbyggnadsforskning Projekt Ny vårdbyggnad och Projekt Vårdprocesser Division Konsult och Service Teknik Stommen dimensionerad för att kunna byggas på med 5 plan Fläktrum i plan 00 och 0 Full redundans, reservkraft 110 %, central UPS Tyst patientkallelse med handenheter/mobiltelefoner Full redundans på datanätet Helsprinklat Digitala rumsskyltar

14 Forum för vårdbyggnadsforskning Projekt Ny vårdbyggnad och Projekt Vårdprocesser Division Konsult och Service Energi/Miljö Klimatskal Rumsreglering Belysning, närvarostyrd och dali Värmeåtervinning från datahall Uppvärmning bassängvatten med spillvärme från andningsluftskompressorer o frånluften Bassängtäckning Solceller Återanvändning rostfria bassänger, balkonger fönster och dörrar Beräknad energiförbrukning 74 kWh/m 2 /år (exkl verksamhetsel)

15 Forum för vårdbyggnadsforskning Projekt Ny vårdbyggnad och Projekt Vårdprocesser Division Konsult och Service Konst Ljusgården, lövverk Sjukgymnastikentrén, blomstermosaik Bassängbyggnaden, keramiska fiskar Patientrummen, screentryck på dörr Våningsentréerna, lös konst

16 Forum för vårdbyggnadsforskning Projekt Ny vårdbyggnad och Projekt Vårdprocesser Division Konsult och Service Lokal- och vårdutveckling l Vård- och arbetsmiljö l Patientsäkerhet l Vårdprocesser l Samverkan l Logistik

17 Forum för vårdbyggnadsforskning Projekt Ny vårdbyggnad och Projekt Vårdprocesser Division Konsult och Service ” De sista tunga veckorna, när vi visste sjukdomen skulle segra delade min man rum med andra svårt sjuka. Det fanns inget utrymme för avskildhet. Ingenstans där vi kunde prata förtroligt med varandra. Vi sökte oss till trapphusen, men där var det så kallt. Jag har tänkt mycket på det efter att han avlidit.”

18 Forum för vårdbyggnadsforskning Projekt Ny vårdbyggnad och Projekt Vårdprocesser Division Konsult och Service Vårdmiljö = Arbetsmiljö l Enkelrum l Tysta kallelser l Rum för tunga patienter l Taklyft möjlig i alla rum l Rum för team l Ny städmetod l Ny logistik

19 Forum för vårdbyggnadsforskning Projekt Ny vårdbyggnad och Projekt Vårdprocesser Division Konsult och Service GEMENSAMMA FUNKTIONER NVB 4 ST VÅRDTEAM MED 8 PATIENTER HUS 05 2 ST VÅRDTEAM MED 8 PATIENTER l48 vårdplatser i två byggnader lNärliggande mottagning lFlexibel övergång vårdplats och dagvård MOTTAGNING

20 Forum för vårdbyggnadsforskning Projekt Ny vårdbyggnad och Projekt Vårdprocesser Division Konsult och Service Vårdteam 8 vårdplatser Egen wc/dusch Rumsnära förråd Team expedition Team grupprum 2 Vårdteam 16 vårdplatser Läkemedelsberedning Desinfektion Källsortering/nedkast Patient dag-/matrum Rullande förråd 3 större enkelrum VÅRD- TEAM

21 Forum för vårdbyggnadsforskning Projekt Ny vårdbyggnad och Projekt Vårdprocesser Division Konsult och Service Enkelrummet Lyft i alla rum Skena för dropphållare Rum för isolering och för kraftigt överviktiga Täckt vårdrumspanel Tyst kallelsesystem Liggande dusch TV

22 Forum för vårdbyggnadsforskning Projekt Ny vårdbyggnad och Projekt Vårdprocesser Division Konsult och Service Nytänkande och helhetssyn utvecklar smidiga vårdprocesser Processorienterad kunskapsbaserad vård Förbättrad vårdprocess: Hjärta och kärl Multisjuka äldre Stroke

23 Forum för vårdbyggnadsforskning Projekt Ny vårdbyggnad och Projekt Vårdprocesser Division Konsult och Service Avdelningsnära mottagning och dagvård Patientens behov av insatser styr, och de olika specialiteterna bidrar med kompetens

24 Forum för vårdbyggnadsforskning Projekt Ny vårdbyggnad och Projekt Vårdprocesser Division Konsult och Service Patientens behov av insatser styr, olika specialiteterna bidrar med kompetens Avdelningsnära mottagning och dagvård

25 Forum för vårdbyggnadsforskning Projekt Ny vårdbyggnad och Projekt Vårdprocesser Division Konsult och Service lPatientsäkerhet lMetodutveckling lKompetensutveckling lLogistik God vård

26 Forum för vårdbyggnadsforskning Projekt Ny vårdbyggnad och Projekt Vårdprocesser Division Konsult och Service Multisjuka äldre l Geriatrisk riskprofil l Senior Alert l Kompetensutveckling l Vårdplatser i samverkan medicin geriatrik l Geriatriska vårdplatser l Direktinläggning Helhetssyn och generalistkunskap Tvärprofessionella team

27 Forum för vårdbyggnadsforskning Projekt Ny vårdbyggnad och Projekt Vårdprocesser Division Konsult och Service Komplett hjärtsjukvård lIntegrerad hjärtverksamhet i Sveriges modernaste vårdlokaler lHjärtsjukvårdens alla fält (arytmi/pace, hjärtsvikt/klaffsjukdom, kranskärlssjukdom) l Kranskärlssjukvård av högsta klass lNära samverkan mellan ultraljud och röntgen, kärlkirurgiska kliniken och kardiologi,

28 Forum för vårdbyggnadsforskning Projekt Ny vårdbyggnad och Projekt Vårdprocesser Division Konsult och Service Stroke och TIA ”varningsstroke” Samlad strokeverksamhet på ett plan Nära samverkan mellan medicinklinikerna, ultraljud och kärlkirurgi

29 Forum för vårdbyggnadsforskning Projekt Ny vårdbyggnad och Projekt Vårdprocesser Division Konsult och Service ”Man arbetar närmare patienten hela tiden. Vi märker att det är en stor trygghet för dem” ”Vi har mycket bättre koll på patienterna. En stor fördel med att vara mer med patienterna är att vi ser mycket mer än vad vi någonsin gjort tidigare” Patientnärmre vård

30 Forum för vårdbyggnadsforskning Projekt Ny vårdbyggnad och Projekt Vårdprocesser Division Konsult och Service Mer tid med patienten Se patientens verkliga behov Mindre administrativt arbete Lagarbete – planera tillsammans Administration överförs till receptionist Patientnärmre vård

31 Forum för vårdbyggnadsforskning Projekt Ny vårdbyggnad och Projekt Vårdprocesser Division Konsult och Service Titt in– städning i enkelrum Städning vid behov Miniminivå var tredje dag Slutstädning Mellan varje patient Varje patient - rent rum Patientsäkerhet i fokus – ”Inbyggd vårdhygien”

32 Forum för vårdbyggnadsforskning Projekt Ny vårdbyggnad och Projekt Vårdprocesser Division Konsult och Service Nya vårdbyggnaden - ett steg mot framtidens vård Aldrig någonsin i Landstingets historia har så många varit engagerade i en sjukhusbyggnad och i processutveckling av vården som ska bedrivas här. Nu fortsätter utvecklingen. Under de kommande åren kommer ytterligare förbättringar av vården genomföras.

33 Forum för vårdbyggnadsforskning Projekt Ny vårdbyggnad och Projekt Vårdprocesser Division Konsult och Service Tack och välkommen till Framtidens vård Nya Vårdbyggnaden


Ladda ner ppt "Www.ltv.se Forum för vårdbyggnadsforskning Projekt Ny vårdbyggnad och Projekt Vårdprocesser Division Konsult och Service 1 2010-11-16 Projekt Ny Vårdbyggnad."

Liknande presentationer


Google-annonser