Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

SKL:s prioriteringar år 2014 Framgångsrik skola Unga till arbete Bättre liv för sjuka äldre Jämlik vård och hälsa Kultur och fritid tillgänglig för alla.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "SKL:s prioriteringar år 2014 Framgångsrik skola Unga till arbete Bättre liv för sjuka äldre Jämlik vård och hälsa Kultur och fritid tillgänglig för alla."— Presentationens avskrift:

1 SKL:s prioriteringar år 2014 Framgångsrik skola Unga till arbete Bättre liv för sjuka äldre Jämlik vård och hälsa Kultur och fritid tillgänglig för alla Digitala välfärdstjänster för alla Brukare och patienter som aktiva medskapare Sveriges Viktigaste Jobb Kvalitetssäkrad välfärd Stärkt lokal tillväxt och utveckling Nyanländas etablering – en investering för framtiden (2014-15) Välfärdens långsiktiga finansiering (2014-15)

2 2 Medlemsundersökning 2013

3 2145 3 1614 1127 1915 2524 21 137 2215 86 - -22 -- 20122013 86841 7389 8581 7675 79 1 93871 85782 9492 85- 78- 100- Vilken är din uppfattning i stort om SKL? 20132012Ej svar Förbättringspotential Positiv

4

5 Välfärdssektorn - en framtidsbransch -En halv miljon nya medarbetare behövs de närmaste tio åren - Stora pensionsavgångar … - ….och ökad efterfrågan på välfärdstjänster

6 Framtidsjobben finns i välfärden -Teknisk nyckelkompetens -Specialistläkare -Tandläkare (vissa regioner) - Förskollärare - Lärare (vissa ämnen) - Undersköterskor - Specialistsjuksköterskor

7 Vi har jobb som engagerar

8 Det här säger unga om våra jobb Meningsfulla jobb Roliga och spännande jobb Schyssta arbetsvillkor Sociala jobb

9 Öppna jämförelser kollektivtrafik

10 Förutsättningarna skiljer sig åt  84 procent av landets resor sker inom orangemarkerade områden  Större städer kan ha både hög turtäthet och många resenärer  Viktigt att jämföra sig med andra som har likvärdiga förutsättningar

11 Vad är det vi jämför? 1.Utbud och resande 2.Miljöpåverkan 3.Tillgänglighet för funktionshindrade 4.Nöjdhet 5.Ekonomi

12 Så kan jämförelserna användas Skattemedel per körd kilometer Beläggning, antal resenärer per fordon/vagn Vilket resultat får vi för pengarna? Beläggning jämfört med kostnader.

13 Så kan jämförelserna användas Skattemedel per körd kilometerAndel busstrafik som körs med förnybart bränsle Vilket resultat får vi för pengarna? Miljöpåverkan jämfört med kostnader.

14 Så kan jämförelserna användas Nöjdhet speglar kvalitet: Flyter trafiken på? Får resenärerna bra information? Hur fungerar biljettsystemen? Andelen nöjda resenärer

15 Öppna jämförelser Grundskola 2014 #ojskola Skl.se/ojgrunds kola

16 Sammanvägt kunskapsresultat Topp 3: Danderyd, Täby, Lomma. Årets nykomlingar: Öckerö, Ystad, Karlsborg, Knivsta, Aneby, Boden och Rättvik. Med på topp 20 även förra året: Danderyd, Täby, Lomma, Lidingö, Vellinge, Nacka, Sollentuna, Tjörn.

17 Resultatutveckling i riket

18 Elevenkäten – Vad tycker eleverna? En stor majoritet av eleverna har en positiv syn på skolan och undervisningen Det är ingen större skillnad mellan pojkar och flickors svar. Nio av tio känner sig trygga i skolan. Frågor som varierar mest är ”Lärarna i min skola ta hänsyn till elevernas åsikter” och ”Skolarbetet gör mig så nyfiken att jag får lust att lära mig mer”.

19 Placering och poäng för topp-10 samt Norden i PISA 2012

20 Resultatutveckling i PISA jämfört med nationella prov och betyg i svenska

21 Den usla äldreomsorgen – eller?  89 % av de äldre med hemtjänst är nöjda.  83 % av äldre på särskilda boenden är nöjda.  87 % av anhöriga till äldre med hem- tjänst och 89 % av de an­höriga till äldre på särskilda boenden är nöjda med sam- arbetet.  Alla dessa siffror är t.o.m. något bättre än förra årets.  Men det finns förbättringsområden!  89 % av de äldre med hemtjänst är nöjda.  83 % av äldre på särskilda boenden är nöjda.  87 % av anhöriga till äldre med hem- tjänst och 89 % av de an­höriga till äldre på särskilda boenden är nöjda med sam- arbetet.  Alla dessa siffror är t.o.m. något bättre än förra årets.  Men det finns förbättringsområden! (Socialstyrelsens brukarundersökning nov 2013)

22 Några av förslagen:  Översyn av ersättningsnivån till kommuner och landsting.  Ny modell för ersättning till de som har ett högt flyktingmottagande.  Ny syn på bostadsfrågan, t.ex. att asyl- sökande som själva vill ordna bostad först måste ha ett godkänt kontrakt.  Migrationsverket måste samråda och ge bättre information när man planerar öppna asylboenden.  Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag bör förlängas för dem som inte är själv- försörjande efter två år. Några av förslagen:  Översyn av ersättningsnivån till kommuner och landsting.  Ny modell för ersättning till de som har ett högt flyktingmottagande.  Ny syn på bostadsfrågan, t.ex. att asyl- sökande som själva vill ordna bostad först måste ha ett godkänt kontrakt.  Migrationsverket måste samråda och ge bättre information när man planerar öppna asylboenden.  Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag bör förlängas för dem som inte är själv- försörjande efter två år. Flyktingmottagandet

23 Medborgarnas syn på skillnader 2002 och 2013 Andelen som tycker att  Kommuner och landsting ska bedriva skola, vård och omsorg efter egna förutsättningar har ökat.  Det är bättre om riksdagen bestämmer hur vård, skola och omsorg ska utformas än att kommun- och landstingspolitiker gör det har ökat kraftigt.  Regering och riksdag ska bestämma över förskolegruppernas storlek/ vårdcentralernas besöksavgifter istället för kommun- och landstingspolitiker har ökat kraftigt.  Medborgarna själva ska få bestämma över skola, vård och omsorg även om det leder till att det blir olika har minskat (men är fortfarande i majoritet).  Det är viktigt att kommuner och landsting erbjuder sina medborgare samma vård och omsorg i hela Sverige har blivit ännu mer dominerande. Acceptansen för skillnader är mindre idag än för tio år sedan!

24 Godtagbara skillnader -Medvetna politiska prioriteringar som speglar medborgarnas preferenser -Landsting/kommuner kommit olika långt i att utveckla och förbättra sin verksamhet. -Ofrånkomliga skillnader i förutsättningar

25 Förslag om SKL:s stöd till medlemmarna SKL bör stödja medlemmarnas arbete med  mätningar och jämförelser för att utveckla verksamheten och förbättra resultat och kvalitet  medborgardialog om resultat och kvalitet och behovet av förbättringar SKL bör ta initiativ till  medlemsdiskussioner om överenskommelser eller rekommendationer om gemensam praxis när det gäller erbjudanden, avgifter och tillgänglighet.  utvecklingsprojekt för att förbättra nivåer när det gäller tillgänglighet, resultat och kvalitet

26 Kommunernas resulat Jokkmokk: 2013 ett resultat på 10,3 miljoner kronor, 6,7 miljoner kr plus gentemot budget.

27 Antal kommuner med underskott och resultat bättre än 2 % av skatter och statsbidrag

28 Exklusive AFA 2014

29 Marginalintäkt utjämningssystemet Inflyttning av en gift person i åldern 90+ år med 200 000 kr i beskattningsbar inkomst Kommun Skatte- intäkter Inkomst- utjämning Skatteintäkter efter inkomst- utjämning Reglerings- post Struktur- bidrag Kostnads- utjämning därav befolknings- förändringTotalt Jokkmokk45 9005 50951 4092124 469114 219-7 928170 310 Inflyttning av person i åldern 19–64 år med 750 000 kr i beskattningsbar inkomst Kommun Skatte- intäkter Inkomst- utjämning Skatteintäkter efter inkomst- utjämning Reglerings- post Struktur- bidrag Kostnads- utjämning därav befolknings- förändringTotalt Jokkmokk172 125-106 96665 1592124 469-37 240-7 92832 601

30 Soliditet och befolkningsförändring

31 Skatteförändring kommuner

32 Generella och riktade statsbidrag

33 Kommunernas välfärdstjänster för barn, unga och gamla 33 Här ingår endast skola, barnomsorg, barn- och ungdomsvård samt äldreomsorg

34 Utvecklingen inom äldreomsorgen

35 Andelen män och kvinnor med äldreomsorg i olika åldersgrupper

36 Få tror att mest resurser satsas idag år 2013 % ”Nu kommer en fråga om vilket år mellan 1960 och 2013, som du tror att svenska kommuner och landsting totalt sett satsade mest resurser på några av sina verksamheter. Vilket av följande år tror du att svenska kommuner och landsting satsade mest resurser på några av sina verksamheter?” Bas: Totalt 1162 ip.

37 Majoritet tror att skolan, omsorgen och sjukvården kommer få mer resurser % ”Hur tror du att det kommer att vara år 2020? Tror du att svenska kommuner och landsting år 2020 kommer att satsa mindre resurser, ungefär lika mycket eller mer resurser jämfört med idag på... ?” Bas: Totalt 1162 ip.

38 Skatteunderlagsprognoser 201320142015201620172013–2017 Reg. apr 20143,63,54,35,2 23,7 ESV, apr 20143,73,04,14,84,621,9 SKL, feb 20143,53,14,35,24,822,8 Reg. Sep 20133,92,74,45,25,123,2

39 Demografi

40 Demografiska förändringar inom äldreomsorgen, årlig ökningstakt, femårigt glidande medelvärde


Ladda ner ppt "SKL:s prioriteringar år 2014 Framgångsrik skola Unga till arbete Bättre liv för sjuka äldre Jämlik vård och hälsa Kultur och fritid tillgänglig för alla."

Liknande presentationer


Google-annonser