Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Öppen specialistvård Sluten vård

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Öppen specialistvård Sluten vård"— Presentationens avskrift:

1 Öppen specialistvård Sluten vård
Internmedicin kr 3ggr/20dygn Läkarbesök, Internmedicin kr 8ggr Geriatriken kr 1ggn/11dygn Läkarbesök, Rtg 2 880 kr ggr Ortopedin kr 1ggn/11dygn Akutmottagning 4 842 kr 2ggr Ensamboende 94 år

2 Kommunal omsorg Primärvård
Läkarbesök, VC kr 20ggr/2läk Biståndsbeslut 1 848 kr 7st Distr.ssk, Hembesök 1124 kr ggr/2ssk Hemtjänst- insatser Tillsyn morgon Duschning Huvudmål Städning Tvätt Handling kr 1 386 tim Distr.ssk, VC 9 040 kr 20ggr/8ssk Distr.ssk, Telefon 540 kr ggr/3ssk Trygghetslarm kr

3 Sammanställning och överblick
Total kostnad för patient SEK Sluten specialistvård kr Öppen specialistvård kr Primärvård kr Totalt landstinget kr Kommunal Omsorg kr Totalt landsting och kommun kr Kostnader anhöriga 18 månader kr

4 Sluten vård Öppen specialistvård
Internmedicin kr ggr/13dygn Läkarbesök, Internmedicin kr ggr Geriatriken kr ggr/55dygn Läkarbesök, Geriatriken 9 176 kr ggr Kirurgi kr ggr/22dygn Läkarbesök, kirurgi 7 118 kr 2ggr Ensamboende 84 år

5 Kommunal omsorg Primärvård
Biståndsbeslut 1 584 kr st Läkarbesök, VC 8 504 kr 8ggr/5läk Läkarkont.,telef. 490 kr 5ggr/2läk Hemtjänstinsatser Tillsyn morgon Duschning Huvudmål Städning Tvätt Handling kr 324 tim Läkare,VC,övrig admin. 1 666 kr 17ggr/5läk Dsk, VC besök 904 kr 7ggr/2ssk Dsk,VC,telefonkontakt 600 kr 10ggr/5ssk Trygghetslarm kr 35ggr Dsk,VC,övrig admin. 300 kr 5ggr/3ssk Hemsjukvård,ssk kr 8ggr Hemsjukvård Sj.gymn. 844 kr 2ggr Dsk, hembesök 562 kr 1ggn/1ssk Hemsjukvård, arb. trapeut 3 376 kr 8ggr? Fotterapi 1 830 kr 5ggr/1ft

6 Sammanställning och överblick
Total kostnad för patient SEK Sluten specialistvård kr Öppen specialistvård kr Primärvård kr Totalt landstinget kr Kommunal Omsorg kr Totalt landsting och kommun kr Kostnader anhöriga 18 månader kr

7 Sluten vård Öppen specialist vård Läkarbesök, Intermedicin
kr 6 ggr Internmedicin kr 2ggr/24 dygn Ortopedin kr 1ggr/7 dygn Läkarbesök, Rtg ggr Läkarbesök, Annat 3 512 kr 1ggr Akutmottagning 7 263 kr 3ggr Sammanboende 90 år

8 Kommunal omsorg Primärvård
Hemsjv Sj gymn kr 9ggr Läkarbesök VC 5 315 kr 5ggr/2 läk. Biståndsbeslut 1 056 kr 4 st Läkarbesök VC 5 315 kr 5ggr/2 läk. Hemtjänstinsatser Tillsyn morgon Huvudmål Städning Tvätt Handling kr 252 timmar Läkare VC övrig admin. 294 kr 3ggr/3läk Dsk besök VC 1 808 kr 4ggr/2ssk Dsk VC telefon 60 kr 1ggn/1ssk Dsk VC övrig adim. 120 kr 2ggr/2ssk Hemsjukvården Kontakt ssk kr 36ggr Hemsjv Arbetsterapeut 1 266 kr 3ggr Fotterapeut 1 830 kr 5ggr/1ft

9 Sammanställning och överblick
Total kostnader för patient SEK Sluten specialistvård kr Öppen specialistvård kr Primärvård kr Totalt landstinget kr Kommunal Omsorg kr Totalt landsting och kommun kr Kostnader anhöriga 18 månader kr

10 Sluten specialistvård
Öppen specialistvård Sluten specialistvård Läkarbesök, Internmedicin 3 512 kr 1ggn Internmedicin kr 3ggr/11dygn Kirurgi kr 2ggr/10dygn Sjuksköterskebesök, Annat 1 098 kr 3ggr Akutmottagning 7 263 kr 3ggr Ensamboende 85 år

11 Primärvård Kommunal omsorg Läkarbesök ggr/3läk Läkare, VC, telefon 98 kr 1ggr/1läk Trygghetslarm kr Läkare, VC, receptförskrivn. 490 kr 5ggr/3läk Läkare, VC, övrig admin. 588 kr 6ggr/5läk. Distr.ssk VC besök 4 520 kr 10ggr/6ssk Distr.ssk, telefon 360 kr 6ggr/4ssk Distr.ssk, övrig admin. 120 kr 2ggr/1ssk Arbetsterapeut,VC, hembesök 3 110 kr 2ggr/1at

12 Sammanställning och överblick
Total kostnader för patient SEK Sluten specialistvård kr Öppen specialistvård kr Primärvård kr Totalt landstinget kr Kommunal Omsorg kr Totalt landsting och kommun kr Kostnader anhöriga 18 månader kr

13 Sluten specialistvård
Öppen specialistvård Sluten specialistvård Läkarbesök, Internmedicin kr 7ggr Internmedicin kr 6ggr/24 dygn Sjuksköterskebesök, annat 5 124 kr 14ggr Akutmottagning 7 263 kr 3ggr Sammanboende 82 år

14 Kommunal omsorg Primärvård Läkarbesök, VC 3 189 kr 3ggr/2läk. Läkare, Vc,receptförskrivn. 196 kr 2ggr/2läk Läkare, VC, övrig admin. 392 kr 4ggr Distr.ssk, besök, VC 1 808 kr 4ggr/1ssk Distr.ssk, telefon 240 kr 4ggr/3ssk Distr.ssk,receptförskrivn. 60 kr 1ggn/1ssk Distr.ssk, övrig admin. 240 kr 4ggr/4ssk

15 Sammanställning och överblick
Total kostnader för patient SEK Sluten specialistvård kr Öppen specialistvård kr Primärvård kr Totalt landstinget kr Kommunal Omsorg kr Totalt landsting och kommun kr Kostnader anhöriga 18 månader kr

16 Sluten specialistvård
Öppen specialistvård Sluten specialistvård Kirurgi kr 3ggr/24dygn Läkarbesök, Kirurgi 7 118 kr 2ggr Infektion kr 1ggn/5dygn Akutmottagning 4 842 kr ggr Sammanboende 83 år

17 Kommunal omsorg Primärvård Läkarbesök, VC 8 504 kr 8ggr/2läk. Läkarbesök, VC 8 504 kr 8ggr/2läk. Läkare,VC,receptförskrivn. 392 kr 4ggr/3läk Distr.ssk, VC, telefon 360 kr 6ggr/5ssk Distr.ssk Övrig admin. 60 kr ggn/1ssk

18 Sammanställning och överblick
Total kostnader för patient SEK Sluten specialistvård kr Öppen specialistvård kr Primärvård kr Totalt landstinget kr Kommunal Omsorg kr Totalt landsting och kommun kr Kostnader anhöriga 18 månader kr

19 Frågeställningar Vilka problem och utmaningar har ni sett när ni läst rapporten? Vem äger problemet (enskild verksamhet, gemensamt flera verksamheter, ingen/alla)? Vilka är de mest angelägna problemen att ta tag i? Motivera varför. Vilka lösningsförslag har ni?


Ladda ner ppt "Öppen specialistvård Sluten vård"

Liknande presentationer


Google-annonser