Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

JOURN G 5 Kommunikationsteori "Det finns ingenting så praktiskt som en bra teori" (Lewin)

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "JOURN G 5 Kommunikationsteori "Det finns ingenting så praktiskt som en bra teori" (Lewin)"— Presentationens avskrift:

1 JOURN G 5 Kommunikationsteori "Det finns ingenting så praktiskt som en bra teori" (Lewin)

2 Boktent eller kurs Som litteraturtentamen (anmälan till allmän tentamen): •Lowery, S. & DeFleur, M. 1995. Milestones in Mass Communication Research. Media Effects. Tredje upplagan. London: Longman. Kapitel 1, 2, 4, 5, 8, 9, 11, 12, 15 och 16. •McQuail, D. 2000. Mass Communication Theory. Fjärde upplagan. London: Sage. Del I. avsnitt 1, 3-7, Del IV, Del V, Del VI. Tentamen i kursen: Föreläsningar och Fiske, J. 1997. Introduction to Communication Studies. London: Routledge.

3 Biblioteket/ Samlingar/ kandidatavhandlingar 2008 Finnäs, Jens Varför så tyst om Nato? Grönqvist, Linda Annorlunda på svenska? Johansson, Pia Du stod i en skog där alla träd plötsligt började falla Klockars, Ilse Vad anser målgruppen om Idrottsbiten? Lindfors, Johanna Medietränad? Mattfolk, Moa Toleransbefrämjande journalistik Nyman, Eva Världen på ett par sidor

4 JOURNALISTIKFORSKNING Kent Asp: 1. Innehåll och form 2. Journalistik som arbetsprocess 3. Journalistik som samhällssystem

5

6 Positionsbestämning av journalistik Jämförelse journalistik, konst, vetenskap 1.Fakta – Fiktion 2. Avsikten med produkten – expressiv, instrumentell 3. Arbetsmetod

7 Pertti Hemanus: Kommunikationens teori har rötter i Filosofi Biologi Psykologi Lingvistik Sociologi

8 ”Kommunikationsteorins fader” Enligt Kaarle Nordenstreng : Platon (427 – 347 f Kr) I Staten skriver Platon om ett tanke- experiment: ”människor i en grotta, fastbundna, ser endast skuggor av folk som går på en väg utanför grottan – uppfattar skuggorna som verkliga föremål”

9 •Exemplet relevant för relationen mellan den faktiska världen och föreställningarna om den. •Objektivt / subjektivt •Grund för filosofiska grundinriktningar idealism / materialism •Spegelteori: medierna speglar verkligheten (– eller oss själva!)

10 Retoriken c 400 f.Kr. •Aristoteles (384 -322 f Kr): konsten att i varje situation hitta möjliga former av övertalning. •Quintilianus (35 – 95 e Kr): Institutio oratoria •Kurt Johannesson: Retorik eller konsten att övertyga 1990

11 Människan som informationsbehandlare (biologi) •Människan ingår i naturen, mottar impulser, reagerar, påverkar. •Stimulus - organism - reaktion en behavioristisk modell Viktigt med tanke på hjärnan och minnet, jfr Osmo A Wiios modell för informationsbehandling

12

13 Psykologisk –lingvistisk synvinkel •språklig grundfärdighet nedärvd •alla språk har gemensam grundstruktur •språkforskning kan ersätta psykologi •Noam Chomsky (f. 1928): nativism

14 empirism •Vi föds som oskrivna blad, all kunskap kommer från omgivningen. •Bl.a. 1600-talsfilosofen John Locke •Passade bra ihop med liberalismen:”alla har samma möjligheter.” •Kritiserats som för mekanisk

15 Jean Piaget (1896-1980) •Kombinerar nativism och empirism •Medfödda förutsättningar – miljön påverkar •Nyckelord: - assimiliation = upptar, införlivar - ackomodation = anpassning Konstant behov hos vuxna och barn att förstå sin omgivning!

16 Sociologi, Statslära •Naturvetenskap och psykologi utgår från en grundmänniska som är likadan •Sociologer betonar socialisationen, kultur- skillnader som leder till olika slags människor •Statslära - kommunikation ur demokratisk synvinkel, närmaste vetenskapsområdet

17 Paula Saukko •Magister Tammerfors 1991 •Dr 1999 (anorektiker – hur människor lever i samhällets strukturer och strukturerna i dem) •Centre for Genomics in Society 2003 •Economic & Social Research Council •University of Exeter, UK Kulturforskning, medicin, sociologi Tiedotustutkimus 2/ 2004

18 Definitioner •communis (latin) =gemensam •communicare (")=göra tillsammans jfr kommun, community Risto Kunelius: ” Kommunikation är överföring av budskap mellan människor” •informare (latin)= ge form, utforma Osmo A Wiio: ”Information minskar osäkerhet genom att •minska antalet alternativ •minskar oordningen •är överraskande”

19 Viktiga uppfinningar •Början av seklet gjutsättning, ångdriven tryckpress •1829 fotografering (Niepce, Daguerre) •1839 telegraf (Morse) •1875 telefon (Bell) 1877 Finland •1884 principen för TV (Nipkow) •1887 radio (Hertz), 1895 (Marconi)

20 Kommunikationsforskning •Gamla rötter, t.ex. retorik, •egentlig kommunikationsforskning startar med Pressforskning, på 1920 – 30-talet i Tyskland (Zeitungswissenschaft) •ofta beskrivningar av tidningar, personer Synen på mediers effekter växlat; •Allsmäktiga (före 1940) •Maktlösa (1940 - 60) •Mäktiga (1960) Kent Asp (1986): Mäktiga massmedier.

21 Enkel kommunikationsmodell •Första enkel modell, som ingen direkt lanserat, •Många namn: Hypodermic needle, Injektionsnålsmodellen, Stimulus Respons, Magic Bullet •Innebär att man trodde effekten av mediebudskap var omedelbar, direkt och lika för alla.

22 Sociologisk tradition 1930 - ”Frankfurtskolan" Institutet för socialforskning •Max Horkheimer •Theodor Adorno: The Authoritarian Personality 1950 •senare efterföljare; Jürgen Habermas (offentlig sfär) •Paul Lazarsfeld, Wien, USA: The Peoples Choice 1940 •Lazarsfeld & Elihu Katz, tvåstegshypotesen

23 Harold Lasswell, 1946: Vem säger vad till vem i vilken kanal med vilken effekt? Verbal modell för kommunikation


Ladda ner ppt "JOURN G 5 Kommunikationsteori "Det finns ingenting så praktiskt som en bra teori" (Lewin)"

Liknande presentationer


Google-annonser