Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

arbetsterapins websida 2012

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "arbetsterapins websida 2012"— Presentationens avskrift:

1 arbetsterapins websida 2012
Utvärdering av arbetsterapins websida 2012

2 Var tjänstgör du: Namn Antal % A. Höglandets sjukvårdsområde 31 25,4 B. Jönköpings sjukvårdsområde 69 56,6 C. Värnamo sjukvårdsområde 22 18 Total 122 100 Svarsfrekvens 100% (122/122) Kommentar från ITAT: 122 svar från 183 utskickade enkäter = 66% svarsfrekvens

3 Kommentar från ITAT: 90% har arbetat mer än 3 år
Hur länge har du jobbat som arbetsterapeut i landstingsområdet? Namn Antal % A. < 7 månader 2 1,6 B. 7 månader - 2 år 10 8,2 C år 34 27,9 D. 11 år eller mer 76 62,3 Total 122 100 Svarsfrekvens 100% (122/122) Kommentar från ITAT: 90% har arbetat mer än 3 år

4 Inom vilket område arbetar du nu?:
Namn Antal % A. Habilitering 11 9 B. Primärvård - Bra Liv 48 39,3 C. Primärvård - Privat verksamhet 7 5,7 D. Psykiatri 14 11,5 E. Somatik - öppen- och slutenvård 42 34,4 Total 122 100 Svarsfrekvens 100% (122/122)

5 Känner du till arbetsterapins webbsida www.lj.se/arbetsterapi?
Namn Antal % A. Ja 122 100 B. Nej Total Svarsfrekvens 100% (122/122)

6 Hur ofta besöker du sidan?
Namn Antal % A. En eller flera gånger i veckan 24 19,7 B. En eller flera gånger i månaden 52 42,6 C. En eller flera gånger per halvår 35 28,7 D. Någon gång per år 9 7,4 E. Aldrig 2 1,6 Total 122 100 Svarsfrekvens 100% (122/122) Kommentar från ITAT: 38%, dvs. drygt 1/3 av arbetsterapeuterna i länet besöker sidan mycket sällan – 1-2 ggr/år eller aldrig!!!

7 Under vilka rubriker söker du information?
Namn Antal % A. Nyhetssidan 68 57,1 B. Arbetsterapi i Landstinget 45 37,8 C. Arbetsterapimetoder 54 45,4 D. Arbetsterapiprogram och riktlinjer 109 91,6 E. Dokumentation 20 16,8 F. Projekt och uppsatser 27 22,7 G. Samverkan 18 15,1 H. Utveckling och lärande 42 35,3 I. Verksamhetsförlagd utbildning 15 12,6 Total 398 334,5 Svarsfrekvens 97,5% (119/122)

8 Vilken nytta har du av webbsidan?
Namn Antal % A. 1 - Mycket liten 3 2,5 B. 2 4 3,3 C. 3 6 4,9 D. 4 10 8,2 E. 5 12 9,8 F. 6 20 16,4 G. 7 17 13,9 H. 8 22 18 I. 9 15 12,3 J Mycket stor 13 10,7 Total 122 100 Svarsfrekvens 100% (122/122) Kommentar från ITAT: 71 % säger sig ha stor till mycket stor nytta av webbsidan. Svårt att säga. Behov att leta information kommer när man har ärenden där man behöver mer info om bedömingsinstrument, info till pt mm, om det är ett nytt område för en inget Inte intressant för mitt område. Tid Jag tycker ofta arbetsterapiprogrammen är alldeles för teoretiska. Jag saknar många gånger de konkreta handfasta tipsen som jag kan använda mig av i mitt dagliga yrkesutförande. Arbetsterapiprogrammen inom ortopedi har bra konkreta delar. Mer av sådant i de övriga. Önskar mer info om nyheter som genomförts och ex. kurser som ska hållas i länet.

9 "nyheter", förslag på kurser, utbildningar, föreläsningar
JAg går inte in för jag tror inte att jag hittar det som jag letar efter. Speci behandl metod, senaste nytt ang diagnos m m. Letar öppet på nätet. När jag idag gick in och kollade hemsidan hittar jag en hel del ex ICF,KVÅ. Informationsspridning från Utvecklingsgruppen Jag tycker sidan är viktig! Men pga av tidsbrist blir den tyvärr bortprioriterad. Bra med påminnelse! Kommentar från ITAT: Minnesanteckningar från t.ex. UU-gruppen kan ej publiceras på webbsidan. Sidan får ej fungera som ett arkiv. Minnesanteckningarna är också ibland ett arbetsmaterial för deltagarna inför en aktivitet, som därför inte bör gå ut som en ”fakta”. Tips på nyheter mottages tacksamt – kontakta din ITAT-kontaktperson i din verksamhet som sköter publiceringen. Framkommit önskemål om publicering av instrument på webbsidan – tyvärr går detta ofta inte att ordna pga. copyright och licensavtal som kan bli mycket dyrbart. Ofta enklare att söka instrumenten i referenslistan i våra program och riktlinjer eller på nätet t.ex. Google.

10 Har du förslag på annat innehåll på webbsidan?
Om det på sidan fanns något som jag mera "dagligen" var i behov av t ex verksamhetstillhörighet (sökning: vilket at jobbar var och med vad både inom l-ting, privat o kommun) skulle jag säkert oftare gå in och samtidigat hålla mig mera uppdaterad. nej Sortera i verksamhets områden och visa lite från varje område. Nej Tyvärr tappat bort att den finns. Tycker mycket ser bra ut när man nu går in och tittar, men saknar länkar till mer fördjupning i ämnet/området. Kanske mer länkar till "bra" sidor? Förändringar som ex: att Hemsjukvården ska över till kommunerna. Presentationer, "lägesrapporter" om pågående utvecklingsarbeten och projekt inom landsting och kommuner. Nyheter om aktuella förändringar, ex kom hem. Kommentar från ITAT: att hålla webbsidan uppdaterad med info ang. ”vem som jobbar här” inkl telefonnr och adresser kräver ett stort arbete för att hålla sidorna aktuella. Kräver att det finns publicerare på varje arbetsplats. Info från olika verksamheter och områden – ja tack, bidrag mottages gärna! Tips på länkar, nyheter och lägesrapporter mottages gärna!

11 söker artiklar på nätet
Hur får du främst information och nyheter om arbetsterapi? (Välj de tre vanligaste alternativen) Namn Antal % A. Via vår webbsida - 66 54,5 B. Via FSAs webbsida 48 39,7 C. Via mail 57 47,1 D. Via chef och kollegor på arbetsplatsen 71 58,7 E. Via tidningen Arbetsterapeuten 85 70,2 F. Via tidningen Scandinavian Journal of Occupational Therapy 10 8,3 G. Annat - var får du informationen? 16 13,2 Total 353 291,7 Svarsfrekvens 99,2% (121/122) söker artiklar på nätet Nätverkasträffar med andra kollegor inom Bra Liv AT-forum, utbildningar lokalt kollegor Bibliotek efter föreläsningar tex. Söka intressanta studier. Information från kollegor via mail. Ofta via konferanser, utbildningar, andra landstings hemsidor.

12 nätverksträffar letar själv på nätet När jag läser på om något och finner något jag inte känner till ex ett instrument så googlar jag på det och ser om det kan vara något att använda, skickar efter, laddar ner. UU-gruppen, som kanske inte har varit så duktiga på kommunikationen som förr. Söker på nätet. söker via Google+ vissa hemsidor. Info via kollegor, inte chef( chefen är inte arbetsterapeut) Vår Fou Söker själv på internet. Konferenser och utvecklingsforum


Ladda ner ppt "arbetsterapins websida 2012"

Liknande presentationer


Google-annonser