Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Projektledare: Lousia Hatamian

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Projektledare: Lousia Hatamian"— Presentationens avskrift:

1 Projektledare: Lousia Hatamian www.limitprojektet.se
Biblioteksdagarna Regionbibliotek Stockholm

2 Dalarna Uppland Värmland Örebro Västmanland Stockholm Södermanland Östergötland Gotland

3 Länsbibliotek i Mellansverige + IT
Projektår Finansiering Kulturrådet och Läns- och regionbiblioteken Mål Ökad användning av bibliotekens e-tjänster 24-timmarsbibliotek Tillgängliga webbplatser

4 Ökad användning av bibliotekens webbtjänster
Hur? De ska finnas! Marknadsföras! Testas, anpassas, förbättras Utvärderas

5 Tillgänglighet är inte samma sak som handikappanpassning
Funktionshindrade är en viktig målgrupp… …men det handlar om att nå alla - - oavsett funktionshinder eller utrustning.

6 Vad säger lagen? Regeringens proposition 2004/05:175 EU i2010
”IT ska vara tillgängligt för alla. För att lyckas med det är både infrastruktur och möjligheten att använda sig av tekniken viktiga faktorer”. … öka möjligheterna för människor att ha tillgång till interaktiva offentliga e-tjänster… möjligheten att följa ärenden i handläggningsprocessen och vid behov ha kontakt med handläggaren. EU i2010 IT ska komma alla medborgare till nytta genom att förbättra de offentliga tjänsterna och göra dem mer kostnadseffektiva och tillgängliga samt att förbättra livskvaliteten. EU:s medlemsländer har enats om att offentliga webbplatser ska följa riktlinjerna för tillgänglighet (WCAG, Web Content Accessibility Guidelines) Förordning 2001:526 anger att statliga myndigheter ska verka för att deras verksamhet, lokaler och information är tillgängliga för funktionshindrade.

7 databaserad information
Och bibliotekslagen 2 § Till främjande av intresse för läsning och litteratur, information, upplysning och utbildning samt kulturell verksamhet i övrigt skall alla medborgare ha tillgång till ett folkbibliotek. Folkbiblioteken skall verka för att databaserad information görs tillgänglig för alla medborgare.

8 Framtiden är inte längre vad den har varit!
Demografiska förändringar Högre krav på bättre service till lägre kostnader konkurens Oförändrad ekonomi Ännu större behov av kreativa lösningar

9 Kreativa lösningar eller självklara medier
E-böcker, e-musik, databaser ? Webbplats Bibliotek 2.0 e.tjänster, lånaom, beställ media etc Interaktivitet frågetjänster ? Lyssna på boktips

10 Var finns biblioteksanvändaren?
Besöken minskar Utlånen minskar Webbesöken ökar

11 Vilka är webbesökarna? Studenter och forskare Barn och ungdomar
Yrkesverksamma och Pensionärer Tillfälligt sjuka och Funktionshindrade

12 Vad har de gemensamt? Har inte tid och är otåliga!
Väljer den enklaste vägen. Ger upp snabbt och dömer hårt.

13 Vad erbjuder vi? Service hemifrån: låna om , söka, reservera, ställa frågor, kontaktmöjlighet Databaser hemifrån e-böcker, e-musik ……………..

14 Var finns bibliotekarien?
Fråga bibliotek Ordbron Lästips

15 Detta som bakgrund

16 LIMIT- projektets aktiviteter
Kartläggning Användarundersökning Kompetensutveckling, support och tips Fokusområden Webb 2.0 seminarier i regionen LIMIT-grupper i länen, handlingplanarbete… Bibliotekskataloger i allmänhetens tjänst? Seminarieserier i Stockholm, Karlstad och Falun LIMIT-biblioteksprojekt Slutkonferens i september Utvärdering

17 Marknadsföring av webbtjänster
Studieresa till Århus och Silkeborg Användartester Mallas mall Åter kartläggning Åter kompetensutveckling Handlingsplan för fortsatt utveckling Nationella samarbeten

18 Bakgrund Användarundersökningen
LIMIT-projektet ville ta reda på hur bibliotekens webbplatser fungerar Därför valde man att utföra en undersökning som belyser interaktionen mellan användarna och webbsidorna

19 Problembeskrivning Svårigheter att hitta webbplatsen
Svårigheter med att hitta basfakta om biblioteket Problem med att använda mediekatalogen Svårigheter med reservationsrutiner Svårt att hitta tidskriftsartiklar

20 Exempel på frågor Kan jag boka en dator?
Kan jag beställa en talbok och få den hemskickad? Finns det ramper och hiss i biblioteket? Kan jag ladda ned Liza Marklunds bok ”Asyl” som e-bok? Kan jag reservera en videofilm? Kan jag ta bort en reservation?

21 Servicerelaterade frågor
Fakta om verksamhet Kontaktuppgifter Fjärrservice Information om det fysiska biblioteket, anpassningar för funktionshindrade Service till studerande Inspiration och boktips

22 Kärnverksamhet Att använda mediekatalogen Att hitta tidskriftsartiklar
Att hantera reservationer

23 Metod och genomförande
10 webbplatser (en från varje län, två från Sthlms län) 40 testpersoner (jämn fördelning kön och ålder) 61 frågor som skulle besvaras på 50 min Allt filmades för att kunna analyseras senare

24 Hur räknades resultatet?
Totalt undersöktes 2440 frågor (61 frågor x 40 testpersoner) Att hitta ett svar = 1 poäng (ja eller nej) Vet ej = 0 poäng

25 Sammantaget resultat 46 % av frågorna besvarades = mer än hälften kunde inte besvaras Yngre lyckades något bättre än äldre, men individuella variationer var större t.ex den äldsta personen i testet lyckades bättre än några yngre Ingen skillnad mellan kön Stor variationer för enskilda bibliotekshemsidor: 31 % - 62 %

26 Sammanfattning i tio punkter

27 1. Stora variationer mellan personer, men nästan alla klarar enklare sökningar bra
Olika datorvana, olika sökstrategier, men de lätta frågorna gällande mediekatalogen gick snabbt att lösa för nästa alla

28 2. Svårare än väntat att hitta till bibliotekets webbplats

29 I början fanns… Lånekort Pinkod Google startsida Bibliotekskort

30 Svårt hitta webbplatsen om…
Det inte blir några bra träffar högst upp i Googles träfflista Det saknas länk från webbkatalogen till hemsidan = återvändgränd!

31 Så här ska det se ut! Länk till webbsidan och samma logga = tydligt!

32 3. Svårt att hitta webbsidan om
Länk till ”Bibliotek” saknas från kommunens startsida

33 Tydlig rubrik bekräftar att man är på rätt sida

34 Exempel på hjälpsamma sidor
A-Ö lista FAQ Frågor och svar Vad finns på biblioteket? Medier

35 För bibliotek med webbplats under kommunen är det viktigt att ha ett eget A-Ö över bibliotekets webbsidor

36 Bra exempel! Boxholms sida med information om olika medier visade sig fungera mycket bra, och var användbar för många frågor.

37 5. Information om tillgänglighet och service kan bli bättre

38 Exempel på frågor Kan vem som helst låna talböcker?
Kan jag få beställda böcker hemskickade? Finns det hiss i biblioteket? Kan man skaffa lånekort via hemsidan? Kan jag boka en dator?

39 Kan jag läsa Dagens Nyheter på biblioteket?
”Det här är bara det dummaste jag har varit med om…”

40 Jag har brutit benet och kan inte komma till biblioteket
Jag har brutit benet och kan inte komma till biblioteket. Kan jag få böcker hemskickade? Inte en aning…

41 6. Man söker efter tidskriftsartiklar i katalogen

42 Måste förklaras! Många testpersoner tog för givet att man kunde söka efter tidskriftsartiklar i den vanliga katalogen. Det måste förklaras bättre för användarna att det inte går!

43 ett exempel!

44 7. Reservationerna utgjorde det största problemet

45 Enkelt att utföra själva reservationen, men…
Man kunde inte tolka resultatet Varför blir det NEJ när man fyllt i alla uppgifter korrekt? Vad innebär det att det inte går att reservera då ”mediet finns tillgängligt på enheten”?

46 Sök fram Harry Potter och Hemlighetens kammare. Reservera den!
Va fan… Skillnaden mellan från och med och till och med datum är mer än 365 dagar Reservationen kan ej skapas, det saknas reservationsregler för enheten

47 Lösningen! Tillåt reservationer av böcker som står inne!
En förutsättning för att självbetjänings-funktionen ”reservera själv” ska få genomslagskraft

48 8. Tidskrifts-databaserna utgjorde det näst största problemet

49 9. Svårt tolka katalogens träfflista och särskilja mellan olika medier

50 Förvirrande… Många träffar i katalogen med samma titel förvirrar. Man ser inte att det rör sig om olika medietyper. Man förstår inte ikonerna för olika medietyper. En person funderar länge över ikonen för talbok som är en halvcirkel Osäkerhet råder om vad som är ebok, ljudbok, kassettbok, cd-bok, talbok etc.

51 Drnt ljudfil – vad är det?
Jag vill ladda ned Liza Marklunds ”Asyl” som e-bok- Har ni den? Dom har den, men hur fan laddar man ner den…

52 10. Google och bibliotekskatalogen användes parallellt utan problem

53 Användarundersökningen
Mötesplats inför framtiden Borås projektledare: Lousia Hatamian

54 Slutsatser Hur ska webbplatsen utformas så att besökaren lätt hittar vad som finns där? Hur kan man underlätta tolkningen av information i bibliotekens webb-kataloger? Tips och goda råd finns i Limits broschyr 2 "Hitta till bibliotekens webbplats och vidare".

55 LIMIT-aktiviteter i länen

56 Limit i Östergötland Handlingsplan för 24-timmarsbiblioteket 2007-2008
Projekt: IKT-stöd på bibliotek (start april 2007) Söderköping - Limitbibliotek i Östergötland (jan 2007) Kartläggning av de lokala 24-timmarsbiblioteken i Östergötland  Aktivitetsplan för Limit i Östergötland Östergötlands biblioteksportal - under utveckling

57 Värmland Västmanland Bibliotekens digitala utbud
Webbkataloger i allmänhetens tjänst mars 07 Webbdagar Västmanland Teknik och inspirationsdagar Formatdagar

58 Arbetsgrupp, webb 2.0 seminarieum, handlingsplansdisskusion Uppland
Sörmland Arbetsgrupp, webb 2.0 seminarieum, handlingsplansdisskusion Uppland Arbetsgruppsmöte, skriva för webben, inspirationsmorgnar

59 Samarbete kring lästips och uppdatering av
Gotland Samarbete kring lästips och uppdatering av Almedalsbibliotekets webbplats Dalarna Webbplatsutveckling, nätverksträff för webbansvariga, utbildningsdagar, användbarhet och tester

60

61 LIMIT- bibliotek Aktiviteter under 2007
LIMIT- projektet delar ut medel motsvarande kronor till tio kommunbibliotek. Syftet är att uppmuntra och stödja kommunbiblioteken i arbetet med utveckling av webbtjänsterna.

62 Ställer krav på leverantörer
Seminarier Stockholm 20 mars 2007 Karlstad 21 mars 2007 Falun 22 mars 2007

63 Aktiviteter 2007 Konferens i Stockholm september 2007
Slutrapport från projektet Rapporter från LIMIT-biblioteken

64 Vad har vi lärt oss. Hmmmm
Vad har vi lärt oss? Hmmmm?? Ta bibliotekens webbplatser på allvar Omorganisering Utvecklingsplanering Budgetering Arbetstid avsedd för arbetet med webben Arbetsuppgifter (uppdatera inte då och då)

65 Ta plats på nätet Se till att dyka upp där nätanvändaren finns.
Sökmotorerna är centralt belägna lokaler. Skaffa lokaler i centrum Samarbeta nationellt, tillsammans är vi starka. Enad front för tillgängliga kataloger Tro inte och tyck inte testa på Användare!

66 Omorganisering Vi har två bibliotek att driva.
Biblioteksbyggnader och arkitekter Webbplatser behöver också arkitekter Ständigt nya kompetenser eller nya färdigheter

67

68

69


Ladda ner ppt "Projektledare: Lousia Hatamian"

Liknande presentationer


Google-annonser