Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Relation to Past Present and Future. Impact on Procurement Context (omgivning)World Economic Development Global WarmingPolitical Development Purchasing.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Relation to Past Present and Future. Impact on Procurement Context (omgivning)World Economic Development Global WarmingPolitical Development Purchasing."— Presentationens avskrift:

1 Relation to Past Present and Future

2 Impact on Procurement Context (omgivning)World Economic Development Global WarmingPolitical Development Purchasing Policy Cost Risk Value Suppliers Company Policy CSR Goals Stakeholders Customers Values Goals Culture Behaviour Supplier markets

3 3 Mål och KPI LogistikIT Supply Strategier Personal Nuläge 20122013 Långsiktiga mål Process och rutiner AvtalLev. marknad Önskad position Etablera Implementera Kartlägg och beskriv Upprätta och implementera Definiera och fastställ Sätt mål Genomgång mallar Utred behov Utbilda och rekrytera Mät och följ upp Utveckla leverantörer Omförhandla System utveckling Strategi för inköp på kort och lång sikt

4 Strategiska hjälpmedel Teoretiska • Affärsmodeller • PORTER  Generic  Classic  5 Forces • KRALJIC

5 Strategiska hjälpmedel Verktyg • Spend analys • DuPont • SWOT Mer finns på • EFFSO Tool box (Freeware) www.effso.se

6 Porters generiska Van Weele 297-298

7 Strategic advantage Unique advantages according to customer Low cost- position Strategic Target group Whole industry Niche- segment Total kostnads- överlägsenhet Fokusering IKEA H&M Clas Ohlson Skoda Gant, Peak Performance Bang Olufsen BMW HD – Bikes Breitling, Rolex Ferrari Plattforms- byggare* Plagiarism Identity & Image Much for your $ Differentiering

8 Porter’s Klassiska affärs modell

9 Förutsättningar för strategiutveckling Spendanalys • Sortimentsomfattning • Komplexitet • Ledtid • Det ekonomiska värdet Lev. marknadsanalys • Konkurrenstrycket / priskänslighet • Makt vs. beroende • Lokal / regional / global • Marknadsposition • Etableringshinder • Kapacitetsberoende Kritiska framgångs- faktorer • Kostnadseffektivitet • Lev. tid / -säkerhet • Kvalitet • Teknisk prestanda / unikitet vs. helhetssyn • Service

10 Marknadslivcykeln Biokemi Optik Telekommunikation Läkemedel Medicinsk utrustning Datorer Kemikalier Livsmedel Gummi, plast Bilindustri Maskinbyggnation Textil Kläder Lädervaror/skor Stål Skeppsbyggnad Van Weele 295-296

11 Strategitriangeln Företag Kunder KonkurrenterLeverantörer Jämförelse konkurrenskraft Marknadsföring Sourcing

12 4 modeller för en framgångsrik inköpsstrategi

13

14 Steg 1 Steg 2 Steg 3 Dela in produkterna efter exempelvis volymvärde. Efter denna indelning finns flera vägar att gå. För de olika ABC-grupperna väljer man differentierad materialförsörjnings-, lager- planeringsstrategi samt försäljningsstrategi. Huvudinsatsen skall göras på A-sortimentet medan C-sortimentet automatiseras i möjligaste mån. Nästa steg kan vara att gruppera sortimentet efter produkttillhörighet, varugrupp eller liknande för att ytterligare differentiera sortimentet. Metod för ABC-analys

15 Spendanalys

16 ABC-analys Ofta gäller 80/20 regeln - 20 procent av artiklarna svarar för 80% av omsättningen ABC 20%100% 80% 100% % av omsättning % av antal produkter

17 VARUGRUPPSSTRATEGI • Fastigheter • Konsulter • IS / IT • Mekanik • Elektronik • Försäkringar • Resor • Etc….

18 InköpsfamiljKodSpendInköpskategoriKodSpendUnderkategori - SortimentKodSpend ElektronikA31868 ProduktionsmaterialAA19085 Legotillverkade kretskortAAA3429 ODM-systemAAB7483 Diskreta komponenterAAC8173 ProduktionsutrustningAB10085 StyrsystemABA9264 StällverkABC821 ReservdelarAC530 BatterierACA284 SäkringarACB12 LEDACC234 Lab & testAD2168 InstrumentADA2145 TestmaterialADB23 KonsulterB21307 KompetenskonsulterBA19653 Teknisk konstruktionBAA17842 Data/ITBAB873 ManagementBAC938 ResurskonsulterBB1654 ProduktionspersonalBBA1283 MontörerBBB371 Finansiella tjänsterC3906KompetenskonsulterCA3906 Revision, redovisningCAA34 Finansiell rådgivningCAB3872 TransporttjänsterD5519 Leverans av produktionsmaterialDA4200 VägtransportDAA3032 FlygtransportDAB934 BåttransportDAC234 PosttjänsterDB669 PostbefordranDBA345 KurirbefordranDBB324 Transport av produktionsutrustningDC650 Tunga lyftDCA325 Eskorterad transportDCB325 Facilities managementE8276 Drift av byggnaderEA7963 ByggnadsunderhållEAA365 ByggnadsinvesteringarEAB7256 StädserviceEAC75 HyresavtalEAA267 PersonalomsorgEB207 Mat, kaffeEBA142 KontorsmaterialEBB65 Lösa inventarierEC106 Kopiering, faxECA32 MöblerECB74 TOTALT 70876 SPENDTRÄD

19

20

21 Grupparbete 45 min • Gör en spendanalys på utdelat material ABC, Grafisk presentation, strategi per ABC klass • Gör en kategoriindelning (spendträd) och en strategi/kategori

22

23 23 Rivalry Competitive forces Substitute Suppliers Customers New entrants Source: Porter, Competitive advantage 1985

24

25 SWOT analys Weaknesses What could you improve? Where do you have fewer resources than others? What are others likely to see as weaknesses? Opportunities What opportunities are open to you? What trends could you take advantage of? How can you turn your strengths into opportunities? Threats What threats could harm you? What is your competition doing? What threats do your weaknesses expose you to? Strengths What do you do well? What unique resources can you draw on? What do others see as your strengths?

26

27

28 Kraljics matris Bijouterier Kända designers Eget smink Basplagg

29 Kraljics matris Bijouterier Kända designers Eget smink Basplagg

30 Hävstångsprodukter  alternativa leveranskällor finns  utbyte möjligt Konkurrensutsatt budgivning Strategiska produkter  kritiskt för produktens tillverkningskostnad  beroende av leverantören Resultatorienterat partnerskap Rutinprodukter  stor produktvariation  stor logistisk komplexitet  arbetsintensiv Systemkontraktering + e-handelslösningar Flaskhalsprodukter  monopol  stora inträdeshinder Säkra leveranser + leta efter alternativ Inköpens inverkan på ekonomiskt resultat Låg Hög Leveransrisk Inköpsproduktportfölj Van Weele 315-316

31 Hävstångsleverantörer  många konkurrenter  råvaror Köpardominerat segment Strategiska leverantörer  marknadsledare  särskilt know-how Maktbalansen kan skifta mellan köpare och leverantör Rutinleverantörer  stort utbud  många leverantörer med beroendeposition Minska antalet leverantörer Flaskhalsleverantörer  ledande teknik  få, om några, alternativa leverantörer Leverantörsdominerat segment Leverantörs- påverkan på ekonomiskt resultat Hög Låg Leveransrisk Låg Hög Leverantörsportfölj Van Weele 315-316

32  Köpa / tillverka  Insourcing / outsourcing  Utveckla en handelsvarustrategi  Upprätta en förstaklassig leverantörsbas  Utveckla och förvalta leverantörsrelationer Inköpsstrategier för alla plan

33 Styrka-intressent-matrisen LågHög Låg Minimal konsultationInformeras Hålls tillfredställdaNyckelspelare Intressenivå Intressentinflytande

34 Tidig leverantörsinvolvering (ESI) LågHög Låg Rutinutveckling (utförs av den som för Stunden är bäst lämpad) Kritisk utveckling (’in house’) Armlängdsutveckling (leverantören utvecklar på uppdrag) Strategisk utveckling (kund-leverantörs- Samarbet) Utvecklingsrisk Leverantörsansvar Källa: Wynstra, Ten Pierick, Management of supplier involvement in new product development, Europepan Journal of Purchasing and Supply Management, Vol 6, 2000, sid 49-57.

35 Bygga strategier • Utgångsläge! Beskrivning av ”As-Is” • Vart?Beskrivning av ”To-Be” • Hur? Beskrivning av ”How”

36 Strategy - Analyze and build • Problem/Challenge definition • Problem/Challenge analyze • Vision/Goal • Strategy building • Tactics • Operational / Actions

37 Effectiveness/ Cumulative savings Purchasing coordination Transactional orientation Commercial orientation Internal integration External integration Value chain integration FUNCTIONAL FOCUS CROSS FUNCTIONAL FOCUS DECENTRALISED CENTER-LED Time Public utilities Pharma Financial services Food & beverages Telecom Consumer electronics Automotive Retailers Focus Activities Dilemmas •Serve the Factory •Clerial •Order processing •Initial purchasing •Control of purchasing expenditure •Reduce cost •Commercial •Tendering •Negotiating •Approved suppliers list •Supplier base management •Savings though synergy •Commercial •Contracting •Global sourcing •Contract management •Ethics •Total cost of ownership •Cross functional buying teams •Systems integration •Vendor rating •Performance based contracts •Communication and information infrastructure •Supply chain optimization •Outsourcing •EDI/Internet •E-commmerce •Cost models •Social resistance •Total Customer Satisfaction •Customer driven activities •Contract manufacturing •Supplier development •Global supplier network •Internationlaization •HRM Source: A van Weele, Purchasing and Supply Management 2002 Purchasing and Supply development

38 Grupparbete 45 min • Analysera kategoriindelningen och diskutera vilka kategorier som är strategiska-, hävstångs, flaskhals och standardprodukter. • Global sourcing blir allt mer populärt. Diskutera och skriv en strategi för kategorierna ur ett global sourcing perspektiv.

39 Om ’purchasing excellence’ 1. Insourcing eller outsourcing (Köpa/tillverka) 1. Insourcing eller outsourcing (Köpa/tillverka) 2. Utveckla strategier för inköpskategorier 3. Etablera och framhäv en leverantörsbas av världsklass 3. Etablera och framhäv en leverantörsbas av världsklass 4. Utveckla och hantera leverantörs- relationer 4. Utveckla och hantera leverantörs- relationer 5. Integrera leveran- törer i processen för utveckling av nya produkter 6. Integrera leveran- törer i order- hanteringsprocessen 7. Leverantörs- utveckling och kvalitetsstyrning 8. Strategisk styrning av kostnader i hela värdekedjan Kritiska och i försörjningskedjan integrerade processer Integrerad, anpassad och global Källa: Robert M. Monczka, Ph.D.

40 Stödprocesser 1. Etablera strategier och planer för inköp och försörjning 2. Utveckla strategier för organisation och team 3. Etablera globalisering 4. Utveckla mätning av inköp och värde- kedjan 4. Utveckla mätning av inköp och värde- kedjan 5. Utveckla och implementera IS/IT- system 6. Etablera kompetensutveckling och utbildning Integrerade, anpassade och globala Källa: Robert M. Monczka, Ph.D.


Ladda ner ppt "Relation to Past Present and Future. Impact on Procurement Context (omgivning)World Economic Development Global WarmingPolitical Development Purchasing."

Liknande presentationer


Google-annonser