Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Logistik vid husbyggnad

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Logistik vid husbyggnad"— Presentationens avskrift:

1 Logistik vid husbyggnad
Rapportens syfte är bla att: Identifiera & förklara faktorer som har betydelse för materialflödeskostnadens struktur & storlek OCH som är möjliga att påverka.

2 Inledning Byggmaterialkostnaden omfattar ca 50% av entreprenadkostnaden Till detta kommer stora kostnader att distribuera & hantera materialet Slöseriet inom branschen kan uppgå till 35% av byggkostnaden, varav mer än 10% kan hänföras till resursanvändning & inkluderar tex väntan, stillastående maskiner & materialspill

3 Teori- Logistik & byggande
till 1960: Transport & lageroptimering. Optimering av enskilda aktiviteter, tex hantering, paketering, lagring & transporter. 1960- & 1970-talet: Materialadministration Fokus på hela materialflödet från råvara till slutkund. 1980-talet: Logistikstrategi Inspiration från japans bilindustri Just in Time, tillverkning mot kundorder, kortare ledtid, minskade lager. Logistiken blev ett konkurrensmedel. 1990-talet: Supply Chain Management Outsorcing av extern logistik. Materialförsörjningskedjan omfattar mer än det egna företaget.

4 Supply Chain Management
Varje del i kedjan är beroende av varandra Ju bättre relationerna är mellan delarna, desto starkare är kedjan Viktigt med öppen & tydlig information Stabila relationer, långsiktiga partnerskap Standardiserade produkter är att föredra Utöver materialflöden handlar SCM om informations & betalningsflöden

5 Leveransservice Företagets prestation mot kunden
Ledtid, tiden från order till leverans Leveranspålitlighet, leverera vad man lovat, tex vid rätt tidpunkt Leveranssäkerhet, förmågan att leverera rätt mängd & kvalitet Servicegrad, förmåga att leverera direkt från lager. Kan kopplas direkt mot behov av säkerhetslager – ledtid Flexibilitet, kunna anpassa ordrar, emballage, lev.frekvens, adresser, mm efter behov Information kommunicera vad kunden erbjuds, förstå vad kunden vill ha, samt förklara vad kunden kommer att få.

6 Byggandets Logistik Byggandet skiljer sig från den fasta produktionen i flera avseenden Byggandet sker i projekt med egna mål & varje projekt har sin egen organisation Byggplatsen är en tillfällig fabrik som bara tillverkar en produkt Varje projekt skapar egna tillfälliga försörjningskedjor Varje bygge är en prototypprodukt, med små inlärningseffekter

7

8

9 Bulkprodukter: -kort ledtid
Komponenter: -lång ledtid Standardprodukter: finns oftast i leverantörens lager Orderprod: leverantören tillverkar först vid order

10

11


Ladda ner ppt "Logistik vid husbyggnad"

Liknande presentationer


Google-annonser