Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

MILJÖREDOVISNING 2000 REGION SKÅNES TJÄNSTEMANNAORGANISATION Konkurrenskansli Regional utvecklingsstab Ledare nätverk Hälso- och sjukvårdsstab Ledare nätverk.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "MILJÖREDOVISNING 2000 REGION SKÅNES TJÄNSTEMANNAORGANISATION Konkurrenskansli Regional utvecklingsstab Ledare nätverk Hälso- och sjukvårdsstab Ledare nätverk."— Presentationens avskrift:

1 MILJÖREDOVISNING 2000 REGION SKÅNES TJÄNSTEMANNAORGANISATION Konkurrenskansli Regional utvecklingsstab Ledare nätverk Hälso- och sjukvårdsstab Ledare nätverk Produktionsstab Ledare nätverk Regiondirektör Verksällande ledning RD-stab Ekonomi Personal Kommunikation Forskning/kvalitet Omvärld Ärendehantering Rådgivare Hälso- och sjukvårdsfrågor Planering & Miljö Helsingborg-Kristianstad Skånetrafiken Hässleholm Näringslivsenheten Malmö-Ystad Kultur Skåne Landskrona Mellersta Skåne Distriktsnämndens kansli Ystad-Österlen Distriktsnämndens kansli Sydvästra Skåne Distriktsnämndens kansli Folktandvården Skåne Tandvårdsnämndens kansli Nordvästra Skåne Distriktsnämndens kansli Nordöstra Skånes Distriktsnämndens kansli Psykiatrin i nordväst Sjukhuset i Hässleholm Centralsjukhuset i Kristianstad Lasarettet i Landskrona Universitetssjukhuset Lund Universitetssjukhuset MAS Trelleborgs lasarett Lasarettet i Ystad Folktandvården Skåne, Lund Primärvården Skåne Habilitering & Hjälpmedel Kristianstad Närsjukvården Österlen Primärvården i Simrishamn Primärvården i Borrby Helsingborgs lasarett AB Ängelholms sjukhus AB Regionkontor Kristianstad Regionfastigheter Lund MA-Skåne Lund Skånetvätten Kristianstad Revision Förtroendenämnd KONSULT, STÖD OCH SERVICE ADMINISTRATIV LEDNING KÄRNVERKSAMHET BOLAG/ENTREPRENAD

2 REGION SKÅNE I SIFFROR 19992000 Antal medarbetare30 29330 487 Omsättning i miljarder kronor18,920,2 Energiförbrukning (värme, el och fjärrkyla) MWh381 102363 606 Miljoner resor med stadsbussarna3639 Miljoner resor med regionbussarna19,720,89 Miljoner resor med Pågatågen8,38,3 Miljoner resor med Öresundståg (fr o m 1 juli 2000)2,4 Antal ISO 14001-certifikat4 Antal miljoner besök hos läkare2,62,4 Antal vårdtillfällen192 760190 138 Förvaltad hektar skog och mark9 7009 700 Skånes invånare, antal per 31 december1 123 7861 129 424 MILJÖREDOVISNING 2000

3 GIS-KARTA BEFOLKNINGSTÄTHETEN I SKÅNE MILJÖREDOVISNING 2000

4 MILJÖUTREDNING MILJÖREDOVISNING 2000 Miljöpolicy Utvärdering Handlingsplan GenomförandeKontroll/revision Redovisning Mål

5 IN Region Skånes direkta miljöpåverkan UT Läkemedel Sjukvårdsartiklar Desinfektionsmedel Rengöringsmedel Förpackningar Inventarier Livsmedel El Värme Vatten Datorer Freoner Engångsartiklar Diesel Bensin Etanol Oljor Byggnadsmaterial Reservdelar Kemiska produkter Papper Drivmedel Kemikalier Riskavfall Farligt avfall Papper Glas Plast Grovsopor Elektronikskrot Batterier Narkosgaser Matavfall Avloppsvatten Flamskyddsmedel Freonläckage Hushållsavfall Läkemedelsavfall Buller Koldioxid Kväveoxider Kolväten Partiklar Byggavfall Lysrör Kartong/wellpapp MILJÖREDOVISNING 2000 Hälso- och sjukvård, tandvård Trafik och interna transporter Förvaltningar/enheter

6 MILJÖREDOVISNING 2000 Antal km som ersättning utgått för resor i tjänsten19992000 Egen bil9 164 4888 115 720 Förmånsbil1 566 5941 082 206 Totalt10 731 0829 197 926 Resor i tjänsten med egen resp. förmånsbil Antal km som ersättning utgått för med egen bil och förmånsbil i tjänsten har totalt minskat med ca 14 % under 2000.

7 MILJÖREDOVISNING 2000 Fördelning kemtekniska produkter Under 2000 har ca 170 000 liter kemtekniska medel förbrukats vid nio sjukhus i Region Skåne. I förbrukningen ingår ej apoteks- levererade desinfektionsmedel.

8 MILJÖREDOVISNING 2000 Total19992000 förbrukningkWhkWh El150 538 000151 388 000 Värme223 154 000204 775 000 Fjärrkyla7 410 0007 443 000 Totalt381 102 000363 606 000 Total energiförbrukning inom Region Skåne Uppgifterna avser samtliga fastigheter som förvaltas av Regionfastigheter och inkluderar sjukhus, öppenvårdscentraler och övriga fastigheter. Den sammanlagda lokalytan, som bruttototalarea (BTA), är totalt 1 340 115 m 2 (1999) och 1 347 711 m 2 (2000). Den minskade värmeförbrukningen med drygt 8 % har inneburit en minskad miljöpåverkan och en besparing med drygt 3,5 miljoner kronor.

9 MILJÖREDOVISNING 2000 Energislag vid värmeproduktion 2000 Energin för uppvärmning av lokaler fördelad på olika energislag under 2000. Region Skåne ska minska användningen av icke förnyelsebara naturresurser.

10 MILJÖREDOVISNING 2000 Läkemedel i Skåne •Under 2000 såldes det läkemedel på recept för 2,5 miljarder kronor i Skåne. •Receptbelagda läkemedel föreskrivs till patienter via 8 miljoner recept per år i Skåne, av vilka 80 % utfärdas i öppen vård. •Ca 20 % av de läkemedel som hämtats ut konsumeras inte. Endast en mindre del återlämnas till apoteken för miljöanpassad destruktion. •Receptförskrivna 6,8 miljoner dygnsdoser antibiotika i sluten och öppen vård i Skåne under 2000 motsvarar en beräknad mängd av 13,5 ton antibiotika. •Drygt 625 400 förpackningar med de vanligaste formerna av antibiotika försåldes under 2000.

11 MILJÖREDOVISNING 2000 VIKTIGA ASPEKTER

12 MILJÖREDOVISNING 2000 199819992000 Antal medarbetare30 13830 29330 483 Varav kvinnor81 %81 %81 % Medelålder44,144,244,4 Antal sjukfrånvarodagar548 512631 812770 362 pga sjukdom Antal förtidspensioneringar5673117 Personalomsättning5,1 %6,9 %9,1 % Avser slutade på tillsvidareanställning Fakta Personalförsörjningsfrågorna blir allt viktigare då en stor andel av medarbetarna är äldre. Verksamheter med t ex gott miljörykte kan attrahera ny arbetskraft.

13 MILJÖREDOVISNING 2000 Riskavfall: Kristianstad/Hässleholm Riskavfall vid Central- sjukhuset i Kristian- stad respektive sjuk- huset i Hässleholm.

14 MILJÖREDOVISNING 2000 Röntgenkemikalier vid Landskrona lasarett Vid Landskrona lasarett har röntgen- kemikalierna minskat med 81 % under en period av fem år.

15 MILJÖREDOVISNING 2000 Röntgenkemikalier Universitetssjukhuset i Lund Röntgenkemikalierna har minskat med 87 % under perioden av fem år med införandet av ny digital röntgen- teknik.

16 MILJÖREDOVISNING 2000 Elförbrukning vid sjukhusen, MAS och Trelleborg Elförbrukning, kWh/m 2 tenderar att öka vid Universitets- sjukhuset MAS Malmö medan Förbrukningen minskar vid Trelleborgs lasarett.

17 MILJÖREDOVISNING 2000 Installerat kylmedium vid Lasarettet i Ystad Totalt installerad mängd HCFC (kyl- medium) i kilogram vid lasarettet i Ystad har minskat med 230 kg sedan 1996.

18 MILJÖREDOVISNING 2000 Hushållsavfall, Helsingborgs lasarett AB Hushållsavfall, totalt i ton, har minskat med 10 % sedan 1998 vid Helsingborgs lasarett AB.

19 MILJÖREDOVISNING 2000 Köldmedier * HCFC, HFC Röntgen-ÅtervinningHushålls- AntalBTAVärmeElVattenInstalleratkemikalierpapperRiskavfallavfall Medarbetarem 2 kWhkWhm 3 /påfyllt kgliterkgkgton Centralsjukhuset i Kristianstad2 389117 93812 603 50014 651 600154 213191/1028 01083 18018 438655 Sjukhuset i Hässleholm1 05039 3245 538 0004 550 40034 605127/239 270123 8501 526193 Lasarettet i Landskrona27941 2576 186 0004 050 00026 550595/02 22039 9804 595146 Universitetssjukhuset i Lund7 635324 51447 502 00039 175 523266 300884/228 736129 530243 1191 258 Universitetssjukhuset MAS6 652288 71441 900 00035 087 000243 3002 263/4677 290ingen uppgift77 4301 720 Trelleborgs lasarett74044 6447 141 8404 739 08435 367283/3311 68834 6608 949140 Lasarettet i Ystad1 06651 6375 840 7005 463 51538 712140/04 04447 3457 719172 Helsingborgs lasarett AB2 467100 90014 128 00015 334 000121 975223/1043 00096 00040 069549 Ängelholms sjukhus AB1 27674 16313 665 4278 520 57660 709444/619 49058 10012 226229 Summa23 5541 083 091154 505 467131 571 698981 7315150/150203 748414 0715062 * Totalt installerat vid 572 st köldmedieanläggningar var 2 714 kg HCFC och 2 436 kg HFC vid nio sjukhus vid årets slut. Köldmedieläckaget totalt under 2000 var 150 kg, fördelat på 78 kg HCFC och 72 kg HFC vid nio sjukhus. Miljödata 2000 Sjukhusen

20 MILJÖREDOVISNING 2000 Pappersåtervinning, Ängelholm Returpappersåtervin- ning i kilogram har mer än fördubblats vid Ängelholms sjukhus AB

21 MILJÖREDOVISNING 2000 SjukhusDatum förGodkänt Godkänd BesiktningDatum för Tillsynsmyndighet tillståndkontrollprogramutbytesplanJa/Nejbesiktnings- Ja/NejJa/NejFrekvensrapport Lund1993-09-30JaJa, nyJaLänsstyrelsen i 1995-12-052000-11-23Årligen1999-11-18Skåne län Reviderat avs.spillvatten- provtagn. 2000-07-05 Trelleborg1995-04-20JaJaJaLänsstyrelsen i 1996-06-191996-02-12Vart tredje år1999-12-22Skåne län MAS1994-02-10JaJaJaMiljöförvaltningen 2000-01-211995-06-26Vart tredje år1999-01-11i Malmö kommun Helsingborg1994-06-09JaJaJa1999-02-23Helsingborgs Stad 1995-08-281995-08-11Vart tredje år Ängelholm1998-12-03NejNejNejÄngelholms Mars 2001Mars 2001Vart tredje årkommun Ystad1994-06-02JaJaJa1998-11-15Länsstyrelsen i 1996-01-291995-11-061998-11-05Skåne län Simrishamn1998-04-16JaJaJa Länsstyrelsen 1998-08-171998-10-09Vart tredje åri Skåne län Kristianstad1995-02-13JaJaJa2000-05-03Kristianstads 1995-09-28Vartannat årkommun Hässleholm1998-06-25JaJaJa1998-11-05Hässleholms 1998-11-04Vart tredje årkommun Landskrona1994-11-03JaJaNejLandskrona 1995-09-20Vart tredje årkommun Miljödata 2000 Sjukhusen

22 MILJÖREDOVISNING 2000 ISO 14001 certifikat: 4 19992000 Antal medarbetare1 5671 587 Miljöutbildning Hot Hopp Handling1 368 Miljöutbildning övrigt200 Interna miljörevisorer4 Amalgam19992000 Amalgaminköp (kg)2624 Miljödata Folktandvården Skåne

23 MILJÖREDOVISNING 2000 Utsläpp i samband med trafik Utsläppt koldioxid, räknat i ton.

24 MILJÖREDOVISNING 2000 Resor med Skånetrafiken Antal resor med Skånetrafiken, miljoner stycken.

25 Hot Hopp 19992000HandlingÖvrig19992000 Planering och Miljö162113498 914131 171 Näringslivsenheten18201580 47597 368 Skånetrafiken96106169 63469 289 Kultur Skåne414489 46692 758 MILJÖREDOVISNING 2000 Fakta om regional utveckling MedarbetareMiljöutbildning Med egen bil och förmånsbil 2000körda km i tjänsten

26 Hot Hopp 19992000HandlingÖvrig19992000 MA Skåne130120205100 68893 774 Skånetvätt111108181415 87316 103 Regionfastigheter36835835465 236468 400 MILJÖREDOVISNING 2000 Konsult, stöd och service MedarbetareMiljöutbildning Med egen bil och förmånsbil 2000körda km i tjänsten


Ladda ner ppt "MILJÖREDOVISNING 2000 REGION SKÅNES TJÄNSTEMANNAORGANISATION Konkurrenskansli Regional utvecklingsstab Ledare nätverk Hälso- och sjukvårdsstab Ledare nätverk."

Liknande presentationer


Google-annonser