Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

F-Hb och markörer vid anemidiagnostik Kim Ekblom 2013-06-04.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "F-Hb och markörer vid anemidiagnostik Kim Ekblom 2013-06-04."— Presentationens avskrift:

1 F-Hb och markörer vid anemidiagnostik Kim Ekblom 2013-06-04

2 F-Hb •Detektera blödning i nedre GI-kanalen •Guajakmetod vs. immunologisk metod –I Kronoberg immunologisk metod •Specifik för humant hemoglobin •Påverkas inte av födointag •Känslig •Ej för att påvisa övre GI-blödningar

3 F-Hb •3 prover, tagna vid olika avföringstillfällen •Olika känslighet för olika metoder –Optimal känslighet okänd •Friska individer förlorar 0,5-1,5 mL blod / dygn

4 När blir F-Hb positivt? TestOmslagspunkt µg Hb/g feces Gräns för när hook- effekt kan uppstå µg Hb/g feces Care12000-10 000 Dialab562 500 Actim25-50250 000-500 000 Hemoccult300 Quickread1000100 000 Hemoplus2200-2600 Hemo-Fec3000-7500 Källa: NOKLUS 2008

5 S-Järn •Avspeglar relationen mellan hastigheterna för nedbrytning och syntes av röda blodkroppar •Låga nivåer (<10 µmol/L) vid järnbrist •Sjunker även vid inflammation •Påverkas av födointag

6 S-Järn •Dygnsvariation •Intraindividuell variation högre än dygnsvariation  Provtagningstidpunkt på dygnet har mindre betydelse Am J Clin Pathol. 2002;117:802-808

7 S-TIBC

8 •Inflammation •Transferrinvarianter (icke-europeiska populationer) kan ge felaktiga värden vid mätning av transferrin

9 S-Transferrinmättnad

10 S-Ferritin •Apoferritin, 450 kDa intracellulärt protein –Finns i alla kroppens celler –Varje molekyl kan omsluta 4000 järnatomer •Kroppens lagringsform för järn •Värden <10 µg/L talar alltid för järnbrist •Akutfasreaktant

11 S-Ferritin •Inflammation –Hjärtinfarkt –Pneumoni m.m. –Malignitet •Myeloiska leukemier   •Mb Hodkin  •Neuroblastom  •Sjukdomar med engagemang i ferritinrika cellsystem –Gallvägsobstruktion –Levercancer

12 S-Ferritin •Trauma –Förhöjning kan kvarstå i veckor •Alkoholbruk •Olika referensintervall beroende på laboratorium –Metodberoende –Kalibratorberoende

13 (B)Rtc-MCH •Fås ”på köpet” vid beställning av B-Retikulocyter •Järnbrist hos vuxna ≤29 pg, värde ≤27 pg god indikator på järnbrist hos barn utan anemi (Hb ≥110 g/L) •Lågt vid thalassemi och hemoglobinopatier som har mikrocytär anemi. •Kan vara förhöjt hos järnbristpatient med högt MCV (megaloblaster)

14 (B)Rtc-MCH •Viktigt att bedöma (B)Rtc-MCH i jämförelse med erytrocyternas fysiologi, inklusive blodtransfusioner, järnbehandling, EPO- behandling, B12/Folat-brist och Hb-värde •Vid järnbristanemi: Ökar inom 48 h efter järnbehandling och når högsta nivån efter 96 h, som kvarstår i åtminstone 2 veckor.

15 S-Löslig transferinreceptor (sTfR) •Cellulärt järnupptag sker genom att järnmättat transferrin binds till transferrinreceptor på cellytan; komplexet endocyteras •Transferrinreceptorer frisätts kontinuerligt •  vid järnbrist,  vid sekundäranemi

16 P-Löslig transferrinreceptor (sTfR) •Mindre känsligt för inflammation •Generell markör för erytropoes –EPO-behandling –Ålder –Graviditet –Malaria –Andra hemolytiska tillstånd

17 P-Löslig transferrinreceptor (sTfR) •Eventuellt är kvoten P-sTfr/S-Ferritin ett bättre mått •sTfR är dåligt standardiserad och nivåerna varierar mellan metoder och laboratorier

18 S-Hepcidin-25 •Hämmar frisättning av järn från tarmepielceller och från järndepåer •Hepcidinsyntes ökar vid högt S-Fe och inflammation –Järnbristanemi: Hepcidin  –Sekundär anemi: Hepcidin 

19 Järnstatus vid anemi TillståndS-FeS-TIBC S-Transferrin- mättnad S-FerritinP-sTfR Järnbristanemi  Sekundäranemi , normal  Thalassemi  Megaloblastisk anemi  Hemolytisk anemi , normal , normal , normal 

20 S-Kobalamin (vitamin B 12 ) •Nödvändigt för alla djur och många mikroorganismer •Funktionellt vitamin B 12 finns enbart i animalisk föda •Avspeglar dåligt den intracellulära nivån

21 S-Kobalamin (vitamin B 12 ) •Brist kan föreligga vid låga, normala och höga värden (>300 pmol/L ”säker nivå”) •Inaktiva B12-analoger finns i vissa växter –Intag av t. ex. algpreparat kan förvärra brist •S-Homocystein och S-MMA bättre bristmarkörer

22 S-Folat •Utan folater kan inte vitamin B 12 tas upp i cellerna normalt •Låga folatnivåer vid –Malnutrition –Ökad omsättning/förlust •Graviditet, hemolytisk anemi, m.m –Antiepileptika

23 S-Folat •Hemolys kan ge ökad nivå p g a läckage av folat från erytrocyter. •Analys kontraindicierad på patienter som behandlas med vissa läkemedel, t ex metotrexat eller leukovorin (folinsyra), på grund av korsreaktionen från folatbindande protein med dessa substanser.

24 S-Folat •Långvarig fasta kan ge förhöjda värden. –Fastekravet kommer att tas bort •Sänkt S-Folat indikerar folatbrist (ref. 5-30 nmol/L) •Homozygoter för MTHFR 677 C→T behöver minst 15 nmol/L för normal funktion –8% av befolkningen!

25 S-Homocystein •Referensintervall <15 µmol/L •Gravida <10 µmol/L •Stiger vid både kobalaminbrist och folatbrist •Riskmarkör för hjärt-kärlsjukdom samt stroke

26 S-Homocystein •Om provet får stå utan att centrifugeras kan nivån stiga p g a produktion av homocystein från erytrocyter, ca 1 µmol/L per timme •Lätt förhöjning (2 ggr övre referensintervallet) kan ses vid sänkt njurfunktion •Sällsynta bristtillstånd (vit B 2, vit B 6 ) samt sällsynta metabola rubbningar kan också höja

27 S-Metylmalonsyra (MMA) •Hög sensitivitet och specificitet för kobalaminbrist •Lätt förhöjning (2 ggr övre referensintervallet) kan ses vid sänkt njurfunktion

28 S-Metylmalonsyra (MMA) •Enstaka fall då inte går ner trots aggressiv behandling med vitamin B12 –Benign MMA-aciduri –Bakteriell överväxt av tunntarm med produktion av propionsyra (förstadium till MMA)

29 Provbehandling •Behandling med vitamin B 12 och Folat (en åt gången) –Förslagsvis, börja med B 12 –Om folatbrist, stiger homocystein efter 2-3 v •Nytt prov kan tas efter en vecka, full effekt på homocysteinnivån något senare

30 Sammanfattning •Immunologiskt F-Hb specifikt för mänskligt Hb •S-Järn, S-TIBC, S-Ferritin samt P-Hepcidin-25 påverkas av inflammation, sTfR ej nämnvärt •S-Homocystein är förstahandsprov vid diagnostik av kobalamin- och/eller folatbrist •S-Homocystein och S-MMA är bättre bristmarkörer än S-Kobalamin och S-Folat


Ladda ner ppt "F-Hb och markörer vid anemidiagnostik Kim Ekblom 2013-06-04."

Liknande presentationer


Google-annonser