Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

SPOR Pilot Karolinska Huddinge.  Test av lokal datakvalité  Test av implementering  Dataset totalt 52 parametrar  Pilot Huddinge  32 parametrar kan.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "SPOR Pilot Karolinska Huddinge.  Test av lokal datakvalité  Test av implementering  Dataset totalt 52 parametrar  Pilot Huddinge  32 parametrar kan."— Presentationens avskrift:

1 SPOR Pilot Karolinska Huddinge

2  Test av lokal datakvalité  Test av implementering  Dataset totalt 52 parametrar  Pilot Huddinge  32 parametrar kan plockas ur databas Karda  Blandade källdata Orbit och Take Care  Avidentifierade i Piloten(ej journaldata) SPOR - Pilot

3  Anestesimetod (KVÅ)  Anestesikomplikation (KVÅ)  Lägsta BT (Kirurgisk APGAR)  Lägsta puls (Kirurgisk APGAR)  Lägsta Saturation  Blödning (Kirurgisk APGAR)  Mängd transfunderat blod  Mängd transfunderat plasma  Lägsta HB  Tidpunkt administration antibiotika  Pat in på sal, Pat ut från sal. Nya datafält (jfr dagens registrering Huddinge )

4  Komplikationsregistrering Kirurgiska vårdåtgärder KVÅ från 2008

5  Komplikationsregistrering Svår implementerat! Projektet äger inte frågan om revidering av KVÅ. Kirurgiska vårdåtgärder KVÅ från 2008

6  Anestesimetod (KVÅ)  Anestesikomplikation (KVÅ)  Lägsta BT (Kirurgisk APGAR)  Lägsta puls (Kirurgisk APGAR)  Blödning (Kirurgisk APGAR)  Lägsta Saturation  Mängd transfunderat blod  Mängd transfunderat plasma  Lägsta HB  Tidpunkt administration antibiotika  Pat in på sal, Pat ut från sal. Nya datafält (jfr dagens registrering Huddinge )

7 Umeå; Ola Winsö; ACTA 2011 Boston, US; Wuerz; 2011 224 pat; allm och kärlkir, 30d 3511 pat; Knä höftplastik; sjukhusvistelse Surgical APGAR score

8  Anestesimetod (KVÅ)  Anestesikomplikation (KVÅ)  Lägsta BT (Kirurgisk APGAR)  Lägsta puls (Kirurgisk APGAR)  Lägsta Saturation  Blödning (Kirurgisk APGAR)  Mängd transfunderat blod  Mängd transfunderat plasma  Lägsta HB  Tidpunkt administration antibiotika  Pat in på sal, Pat ut från sal. Nya datafält (jfr dagens registrering Huddinge )

9  Anestesimetod  Anestesikomplkation  Lägsta BT (Kirurgisk APGAR)  Lägsta puls (Kirurgisk APGAR)  Lägsta Saturation  Blödning  Mängd transfunderat blod  Mängd transfunderat plasma  Lägsta HB (Blodgas i TC, kapillärmätning)  Tidpunkt administration antibiotika  Pat in på sal, Pat ut från Sal  Pilot Huddinge  Data ur Take Care idag  Data ur Orbit efter nya fält Nya datafält (jfr dagens registrering Huddinge )

10  Patientinformation  Bäst som del av kallelse  Kort info om kvalitetsregister och hänvisning till hemsida  Rutin för att registrera ej deltagande  Bäst ny funktion i patientjournal -Take Care  Dataleverans  XML-fil ur databas Karda (Orbit och Take Care  1X/Mån??  Starta med inkompletta data  Anestesimetod och komplikationer med Orbit 4:24 Implementering kvarstående problem

11 Tack


Ladda ner ppt "SPOR Pilot Karolinska Huddinge.  Test av lokal datakvalité  Test av implementering  Dataset totalt 52 parametrar  Pilot Huddinge  32 parametrar kan."

Liknande presentationer


Google-annonser