Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

SPOR Pilot Karolinska Huddinge.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "SPOR Pilot Karolinska Huddinge."— Presentationens avskrift:

1 SPOR Pilot Karolinska Huddinge

2 SPOR - Pilot Test av lokal datakvalité Test av implementering
Dataset totalt 52 parametrar Pilot Huddinge 32 parametrar kan plockas ur databas Karda Blandade källdata Orbit och Take Care Avidentifierade i Piloten(ej journaldata)

3 Nya datafält (jfr dagens registrering Huddinge )
Anestesimetod (KVÅ) Anestesikomplikation (KVÅ) Lägsta BT (Kirurgisk APGAR) Lägsta puls (Kirurgisk APGAR) Lägsta Saturation Blödning (Kirurgisk APGAR) Mängd transfunderat blod Mängd transfunderat plasma Lägsta HB Tidpunkt administration antibiotika Pat in på sal, Pat ut från sal.

4 Kirurgiska vårdåtgärder KVÅ från 2008
Komplikationsregistrering

5 Kirurgiska vårdåtgärder KVÅ från 2008
Komplikationsregistrering Svår implementerat! Projektet äger inte frågan om revidering av KVÅ.

6 Nya datafält (jfr dagens registrering Huddinge )
Anestesimetod (KVÅ) Anestesikomplikation (KVÅ) Lägsta BT (Kirurgisk APGAR) Lägsta puls (Kirurgisk APGAR) Blödning (Kirurgisk APGAR) Lägsta Saturation Mängd transfunderat blod Mängd transfunderat plasma Lägsta HB Tidpunkt administration antibiotika Pat in på sal, Pat ut från sal.

7 Surgical APGAR score Umeå; Ola Winsö; ACTA Boston, US; Wuerz; 2011 224 pat; allm och kärlkir, 30d pat; Knä höftplastik; sjukhusvistelse

8 Nya datafält (jfr dagens registrering Huddinge )
Anestesimetod (KVÅ) Anestesikomplikation (KVÅ) Lägsta BT (Kirurgisk APGAR) Lägsta puls (Kirurgisk APGAR) Lägsta Saturation Blödning (Kirurgisk APGAR) Mängd transfunderat blod Mängd transfunderat plasma Lägsta HB Tidpunkt administration antibiotika Pat in på sal, Pat ut från sal.

9 Nya datafält (jfr dagens registrering Huddinge )
Anestesimetod Anestesikomplkation Lägsta BT (Kirurgisk APGAR) Lägsta puls (Kirurgisk APGAR) Lägsta Saturation Blödning Mängd transfunderat blod Mängd transfunderat plasma Lägsta HB (Blodgas i TC, kapillärmätning) Tidpunkt administration antibiotika Pat in på sal, Pat ut från Sal Pilot Huddinge Data ur Take Care idag Data ur Orbit efter nya fält

10 Implementering kvarstående problem
Patientinformation Bäst som del av kallelse Kort info om kvalitetsregister och hänvisning till hemsida Rutin för att registrera ej deltagande Bäst ny funktion i patientjournal -Take Care Dataleverans XML-fil ur databas Karda (Orbit och Take Care 1X/Mån?? Starta med inkompletta data Anestesimetod och komplikationer med Orbit 4:24

11 Tack


Ladda ner ppt "SPOR Pilot Karolinska Huddinge."

Liknande presentationer


Google-annonser